Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1173/04.08.2015

Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Πρωτότυπο έγγραφο

βλ. και το από 05/08/2015 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών

_____

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210 – 3645 378, 3645615

FAX : 210 – 3645413

E-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 04/08/2015

ΠΟΛ 1173

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του 4321/2015 ορίσθηκε ο χρόνος διενέργειας των διακανονισμών.

Με την εγκύκλιο 1149/2015 (περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1) διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων ότι, οι καταστάσεις που προβλέπονταν να υποβάλλονται μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση (αγορές ή πωλήσεις με τις ΠΟΛ. 1262/1993 και 1029/1995), υποβάλλονται εφεξής στη φορολογική διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος, δηλαδή για το 2014 μέχρι 31.7.2015.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, δεδομένου ότι η παραπάνω εγκύκλιος εκδόθηκε 10.7.2015, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων να υποβάλλουν αυτές έως και 30.9.2015. Οι εν λόγω καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Αικ. Σαββαΐδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Visited 19 times, 1 visits today)
Please follow and like us: