Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4

Print Friendly, PDF & Email

Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

OAEE Οργανισμός

Ασφάλισης Ελευθέρων

Επαγγελματιών

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

TMHMA ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18

10432 Αθήνα

Πληροφορίες : Ελ. Δουλκερίδου

Τηλέφωνο : 210-5285617

fax : 210-5285599

e-mail : esoda@oaee.gr

Αθήνα, 7/7/2015

Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/83/1167476

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

Κοιν: ΗΔΙΚΑ ΑΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 12

Θέμα : «Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015.»

Σχετικά :

-Η διάταξη του άρθρ. 70 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69Α /2.7.2015)

-Η αρ.πρωτ. Β/7/οικ.30718/1482/3.7.2015 ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.

Με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α /21.3.2015) θεσπίστηκε μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, με προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη έως την 30.4.2015.

Με σχετικές διατάξεις των Ν.4324/2015 (ΦΕΚ 44Α /29.4.2015) και Ν.4329/2015 (ΦΕΚ 53Α/ 2.6.2015) παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης έως 2.6.2015 και 26.6.2015 αντίστοιχα.

Με νέα διάταξη του άρθρου 70 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69Α /2.7.2015) παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, από τη λήξη της έως και την 31 Ιουλίου 2015.

Κατά τη διάρκεια της παράτασης, στη ρύθμιση εξακολουθούν να εντάσσονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 01.04.2015 (έως 1ο δίμηνο 2015).

Ως προς τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4321/2015, όπως ισχύει (σχετ. οι αριθμ. 5/2015 και 8/2015 Εγκύκλιες Οδηγίες της Υπηρεσίας μας).

Σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.ΚΑ. και τη Δ/νση Πληροφορικής, έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες προσαρμογές των εφαρμογών που υποστηρίζονται από το Μηχανογραφικό Σύστημα Εσόδων και τον Ιστότοπο του ΟΑΕΕ.

Της παρούσης να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών, με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us: