Παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την παράταση της υποβολής των οικονομικών κα

Print Friendly, PDF & Email

Παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την παράταση της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Νομικών Προσώπων.

O.E.E.

Τρίτη, 02.06.2015

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μετά από διαμαρτυρίες των λογιστών φοροτεχνικών ότι είναι αδύνατη η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ 20 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 10η Ιουνίου 2015) και λόγω καθυστερήσεων:

• στην έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων

• στην έκδοση της Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό των αντικειμένων και του τρόπου ελέγχου των ελεγκτών για την έκδοση του Φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από το άρθρο 65 α του ΚΦΔ 4174/2015.

• στην έκδοση σημαντικού αριθμού ερμηνευτικών αποφάσεων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των εταιριών και κατά συνέπεια την κατάρτιση του ισολογισμού (ενδεικτικά η απόφαση για τις εκπιπτόμενες δαπάνες η μη δεν έχει βγει ακόμα).

Προτείνει την άμεση προώθηση της παρακάτω τροπολογίας η οποία θεωρείται επιβεβλημένη για την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν.2190/1920, στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν 4072/2012.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us: