Πώς θα συμπληρωθεί η φορολογική δήλωση των επιχειρήσεων.

Print Friendly, PDF & Email

Πώς θα συμπληρωθεί η φορολογική δήλωση των επιχειρήσεων.

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Πώς θα συμπληρωθεί η φορολογική δήλωση των επιχειρήσεων

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται -στην καλύτερη περίπτωση- να τεθεί στη διάθεση των επιχειρήσεων η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες για πρώτη φορά φέτος θα υποβληθούν με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου.

Για πρώτη φορά επίσης, θα χρησιμοποιηθεί το νέο ενιαίο έντυπο.

Το μεσημέρι δημοσιεύτηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η εγκύκλιος 1102 με τις αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης των νομικών προσώπων.

Η εγκύκλιος, την οποία υπογράφει η γενική γραμματέας δημοσίων εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου, περιέχει αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση όλων των κωδικών του εντύπου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, «κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου της δήλωσης, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων αλλά θα συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορούν στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με βάση την εξής κατηγοριοποίηση»:

1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία

2. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία

3. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

4. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π.

Η πρώτη δόση του φόρου θα πληρωθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης ενώ ο φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us: