Σχετικά με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας.

Print Friendly, PDF & Email

Σχετικά με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β’- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Καλοπούλου

Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2 & Πειραιώς

Ταχ. Κώδικας: 104 37 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5235643

Αθήνα 16-4-2015

Αρ.πρωτ.: ΔΤΥΒ 0005443 ΕΞ 2015

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

(Τμήμα Ερωτήσεων)

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κα Μαρία Αντωνίου

(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ.πρωτ.:1450/2-4-2015 ερώτηση

Απαντώντας στην με αρ.πρωτ.: 1450/2-4-2015 ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής κα Μαρία Αντωνίου σχετικά με την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των Ακινήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Διοίκηση, σε συμμόρφωση με την αρ. 4003/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, είναι σε διαδικασία μελέτης και συντονισμού των κατάλληλων ενεργειών, ώστε μέσα στην ταχθείσα προθεσμία και συγκεκριμένα έως τέλος Ιουνίου 2015 να καθορισθούν, όπου αυτό απαιτείται, νέες τιμές προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων για όλη τη Χώρα, οι οποίες θα αποδίδουν πιστότερα τη σημερινή πραγματική εικόνα της αγοράς των ακινήτων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜ. & ΑΡΧΕ

ΧΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us: