Monthly Archives: May 2015

ISO 9001:2008

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Η προηγούμενη έκδοση του προτύπου (ISO9001:2000) αντικαταστάθηκε το 2008 με το πρότυπο ISO9001:2008. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέος Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO9001 αποτελεί απόδειξη:

  1. Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  2. Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.

Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παρεχόμενου προϊόντος.

Ο οργανισμός ακολουθώντας τη διαδικασία εγκατάστασης, εφαρμογής και πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποκτά τη δυνατότητα:

  • Να καθιερώσει, να τεκμηριώσει, να εφαρμόσει και να διατηρεί ένα ΣΔΠ του οποίου να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα
  • Να εντοπίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το ΣΔΠ και που εφαρμόζουν σε όλη την έκταση του οργανισμού (για τη διαχείριση του ΣΔΠ, τη διάθεση πόρων, την υλοποίηση προϊόντος, τη μέτρηση και ανάλυση κλπ)
  • Να προσδιορίσει τη σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών
  • Να παρακολουθεί συστηματικά, να μετρά και να αναλύει τις διεργασίες•Να εφαρμόζει προσχεδιασμένες δράσεις που αφορούν τη διαρκή βελτίωση και την επίτευξη των αποτελεσμάτων των διεργασιών
  • Να καθιερώσει τεκμηριωμένες δηλώσεις πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα
  • Να συντάξει ένα Εγχειρίδιο για τη Ποιότητα (περιέχει το αντικείμενο του ΣΔΠ και λεπτομερή αιτιολόγηση όποιων εξαιρέσεων, τις διαδικασίες ή παραπομπή σε αυτές και την περιγραφή των αλληλεπιδράσεων των διεργασιών)
  • Να σχεδιάσει, να συντάξει, να εφαρμόσει και να διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες
Please follow and like us:

ΦΠΑ: Σώζει τρόφιμα-ρεύμα, καίει τον τουρισμό το νέο σενάριο.

ΦΠΑ: Σώζει τρόφιμα-ρεύμα, καίει τον τουρισμό το νέο σενάριο.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

ΦΠΑ: Σώζει τρόφιμα-ρεύμα, καίει τον τουρισμό το νέο σενάριο

Φωτιά στα ξενοδοχεία με τη νέα πρόταση για τον ΦΠΑ. Ποιο είναι το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Οι κινήσεις για τα τρόφιμα, την ενέργεια και το «πακετάρισμα» πολλών προϊόντων στον υψηλό συντελεστή.

Στη διαδικασία αξιολόγησης σεναρίων, η οποία απέχει αρκετά ακόμα από τη συμφωνία αν δεν γίνουν δραστικές υποχωρήσεις, βρίσκεται το Brussels Group όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη εστάλη από την ελληνική κυβέρνηση ένα ακόμα εναλλακτικό σενάριο το οποίο αξιολογείται από τους θεσμούς ως προς τη δημοσιονομική του απόδοση, αλλά δεν φαίνεται να έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας…

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τελευταία πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης προβλέπει υπερμειωμένο συντελεστή 6% στον οποίο εντάσσονται μόνο τα φάρμακα, τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα εισιτήρια θεάτρου.

Στον επόμενο συντελεστή 11% εντάσσονται μόνο τρόφιμα και ενέργεια ενώ στον υψηλό 22% εντάσσονται όλα τα υπόλοιπα. Οι εξαιρέσεις για τα νησιά καταργούνται. Η δημοσιονομική απόδοση του συγκεκριμένου σεναρίου υπολογίζεται από την ελληνική πλευρά σε 875 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Αν περάσει αυτό, η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την επιχειρηματολογία της περί αναδιανομής την οποία επικαλέστηκε και ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Οικονομικών, τουλάχιστον στο σκέλος του ΦΠΑ. Κι αυτό γιατί για τα φάρμακα (σήμερα στο 6,5%), τα τρόφιμα και τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος (σήμερα στο 13%) θα υπάρξουν έστω και μικρές μειώσεις τιμών.

Και στον ανώτατο συντελεστή άλλωστε (23%) θα υπάρξει μικρή μείωση για σπίτια, λογαριασμούς τηλεφωνίας, αυτοκίνητα και καύσιμα, αν και τα δύο τελευταία τελούν υπό συνολική φορολογική αναθεώρηση.

Το μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι πώς θα δικαιολογήσει την αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από το 6,5% σήμερα στο 22%, όταν το email Χαρδούβελη προέβλεπε αύξηση από το 6,5% στο 13% και μάλιστα χωρίς κατάργηση των εξαιρέσεων για τα νησιά.

Η τύχη του συγκεκριμένου σεναρίου δεν έχει ακόμα κριθεί αν και οι θεσμοί όλο το προηγούμενο διάστημα επέμεναν στην καθιέρωση δύο συντελεστών (11% και 23% η χειρότερη πρόταση που είχε γίνει) με το επιχείρημα ότι στην αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει μεταρρύθμιση του συστήματος ούτε και αξιόλογο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Αν πράγματι η συμφωνία είναι κοντά, όπως υποστηρίζει η ελληνική πλευρά, σύντομα θα πάψουμε να μιλάμε για σενάρια. Το θέμα είναι αν η συμφωνία θα περιλαμβάνει και κάποια ψήγματα «αναδιανομής» ή μόνο νέα σκληρά μέτρα.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Please follow and like us:

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/ 19.2.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτ

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/ 19.2.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη. gr», (ΦΕΚ 412/Β΄/2015).

Αριθμ. 757/2

(ΦΕΚ Β΄ 950/27.05.2015)

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/ 19.2.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη. gr», (ΦΕΚ 412/Β΄/2015).

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/2012), ιδίως τα άρθρα 11 και 12 αυτού,

β. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/19.02.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη. gr», (ΦΕΚ 412/Β/2015),

γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,

αποφασίζει:

Την αντικατάσταση του εδάφιου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ως εξής:

β. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης της ΕΕΤΤ με την οποία διατάσσεται η ανάκληση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης επί συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη. gr από τον Φορέα του, και η μεταβίβαση στον καταγγέλλοντα− αιτούντα την μεταβίβαση εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους του αρ. 10 παρ. Α εδ. 1 έως εδ. 11.

Στην περίπτωση αυτή ο Καταγγέλλων−αιτών την μεταβίβαση συνυποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΔ του παρόντος. Το κόστος της δήλωσης μεταβίβασης καλύπτεται από το καταβληθέν τέλος για την διεξαγωγή ακρόασης κατόπιν καταγγελίας ενώπιον της ΕΕΤΤ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2015

Ο Αντιπρόεδρος Τηλεπικοινωνιών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ

Please follow and like us:

Μείωση ΕΝΦΙΑ 30% μέσω αναπροσαρμογής των αντικειμενικών.

Μείωση ΕΝΦΙΑ 30% μέσω αναπροσαρμογής των αντικειμενικών.

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Μείωση ΕΝΦΙΑ 30% μέσω αναπροσαρμογής των αντικειμενικών

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

alt

Μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) κατά 30% μέσω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών υπόσχεται το υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στελέχη της αρμόδιας υπουργού Νάντιας Βαλαβάνη. Στην περίπτωση αυτή τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ θα μειωθούν από τα 2,65 δισ. ευρώ στα 1,855 δισ. ευρώ, δηλαδή θα είναι λιγότερα κατά 795 εκατ. ευρώ. Το «κενό» αυτό στον προϋπολογισμό προφανώς θα πρέπει να καλυφθεί από άλλες πηγές εσόδων. Οι νέες τιμές της εφορίας αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου και πάνω σε αυτές θα υπολογισθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Οι νέες αντικειμενικές αξίες αναμένεται να παραδοθούν στην αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών σε 15 ημέρες και αμέσως μετά θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που θα τις θέτει σε άμεση εφαρμογή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών κινείται στο εξής πλαίσιο:

• Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη μεσοσταθμική μείωση των αντικειμενικών κατά 20%. Στις ακριβές περιοχές, όπου οι τιμές ζώνης είναι σημαντικά υψηλότερες από τις εμπορικές αξίες, η μείωση θα ξεπερνάει το 30%, ενώ αντίθετα το ποσοστό της μείωσης των τιμών θα είναι μικρότερο (κάτω από 20%) στις περιοχές όπου η διαφορά μεταξύ αντικειμενικών είναι σχετικά μικρή.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι οι μεγαλύτερες διορθώσεις θα γίνουν στις «ακριβές» περιοχές όπου οι αξίες των τιμών έχουν μειωθεί σημαντικά (Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Ψυχικό, Φιλοθέη, Μαρούσι, Γλυφάδα).

• Σε περιοχές με τιμή ζώνης που δεν υπερβαίνει τα 600-700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο δεν θα υπάρξουν μεταβολές, ή θα είναι οριακές. Αν και σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως της επαρχίας αλλά και του Λεκανοπεδίου (Ιλιον, Κερατσίνι, Νίκαια), οι αντικειμενικές αξίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και υπολείπονται σημαντικά των εμπορικών τιμών (ακόμα και 50%), προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες. Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα αναμένεται να οδηγήσει και στη μείωση σειράς φόρων και κατ’ επέκταση των εσόδων του προϋπολογισμού. Ειδικότερα:

1. Μείωση των εσόδων κατά 795 εκατ. ευρώ από τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Στελέχη της Καραγεώργη Σερβίας εκτιμούν ότι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών θα οδηγήσει σε μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μεσοσταθμικά.

2. Μείωση των εσόδων από τους φόρους μεταβίβασης (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές).

3. Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και μείωση των τεκμαρτών εισοδημάτων που προκύπτουν από τη δωρεάν παραχώρηση και την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων τα οποία υπολογίζονται στο 3% των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Οπως όλα δείχνουν, τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων θα αναρτηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Πάντως, δεν αποκλείεται να αυξηθούν οι συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για να μην υπάρξει η απώλεια των 795 εκατ. ευρώ. Η οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για το θέμα αναμένεται να ληφθούν σε συνεργασία με τους πιστωτές της χώρας και ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Εντούτοις, τα τελευταία στοιχεία και συγκεκριμένα των εσόδων δείχνουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο ένα «κούρεμα» στον ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται ότι ο ΕΝΦΙΑ επιβαρύνει όλα τα ακίνητα (κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, γραφεία, καταστήματα), ενώ ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται επί της συνολικής ακίνητης περιουσίας εφόσον η αντικειμενική τους αξία ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us:

ΟΑΕΕ: Πάνω από 100.000 επαγγελματίες στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

ΟΑΕΕ: Πάνω από 100.000 επαγγελματίες στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

ΟΑΕΕ: Πάνω από 100.000 επαγγελματίες στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Σε πάνω από 100.000 υπολογίζονται οι αιτήσεις των ελεύθερων επαγγελματιών σε όλη τη χώρα, που εξέφρασαν την επιθυμία να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων για τις οφειλές τους προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Τα παραπάνω δήλωσε ο υποδιοικητής του Οργανισμού Δημήτρης Χριστοφορίδης από τη Δράμα, όπου βρέθηκε, χθες το βράδυ, στο πλαίσιο περιοδείας του σε όλα τα περιφερειακά τμήματα του ασφαλιστικού φορέα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου, όπως είπε, να ενημερώσει τους συνδικαλιστικούς και παραγωγικούς φορείς αναφορικά με τη ρύθμιση και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες που θα πάρει ο Οργανισμός για τους ασφαλισμένους.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους επισήμανε ότι υπάρχουν πολλά δομικά προβλήματα στον ασφαλιστικό οργανισμό, τόνισε ωστόσο ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο διοικητής Τάσος Πετρόπουλος έδωσαν έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ώστε, σταδιακά, να υπάρξει πλήρης μηχανογράφηση του οργανισμού και να μη ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.

Αναφορικά με τη ρύθμιση των 100 δόσεων για τις ασφαλιστικές οφειλές, επισήμανε ότι υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες να ενταχθούν σε αυτή και ήδη έχουν κατατεθεί πάνω από 100.000 αιτήσεις. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι μέχρι τις 2 Ιουνίου, οπότε είναι η καταληκτική ημερομηνία, οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 120.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 32% των επαγγελματιών, που παρέμεναν ανενεργοί, τα προηγούμενα χρόνια, λόγω αδυναμίας πληρωμής.

“Αυτό το 32% των ανενεργών επαγγελματιών επανεντάσσεται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης” τόνισε ο κ. Χριστοφορίδης και συμπλήρωσε: “Η αγορά έχει προβλήματα. Οι μη ενεργοί επαγγελματίες ήταν κοντά στις 370.000 επί συνόλου 740.000. Αναφερόμαστε, δηλαδή, στους μισούς επαγγελματίες της χώρας. Η μηνιαία καταβολή για την πρώτη από τις 100 δόσεις θα ξεκινήσει πιθανότατα την 1η Ιουλίου”.

Σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό του συνταξιοδοτικού κλάδου από τον αντίστοιχο της υγείας, ο κ. Χριστοφορίδης υπογράμμισε, με έμφαση, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει και τόνισε ότι αν κάτι τέτοιο εφαρμοζόταν από μια κυβέρνηση, τότε ο Ο.Α.Ε.Ε. θα κατέρρεε μέσα σε τρεις μήνες. Καταλήγοντας, ο υποδιοικητής του Ο.Α.Ε.Ε. σημείωσε ότι το Ταμείο θα ανακάμψει σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

45 εκατ. ευρώ στο ταμείο από την πρώτη δόση της ρύθμισης

Εκατό χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι έχουν ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των οφειλών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), όπως ενημέρωσε τη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρης Στρατούλης. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ηλία Καματερού, σχετικά με τις εισφορές στον ΟΑΕΕ, ο κ. Στρατούλης τόνισε ότι οι συνολικές οφειλές προς τον Οργανισμό ανέρχονται σε 1,5 δισ. και ήδη 45 εκατ. ευρώ έχουν εισρεύσει από τη ρύθμιση ως, προς πρώτη δόση.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Παράταση της ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την

Παράταση της ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ Α2

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56

Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Ημερομηνία: 27-05-2015

Α.Π.: 3229 / 764 / A2

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Παράταση της ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/ 3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27.01.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει.

6. Τον υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διορισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

7. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”.

8. Την με Α.Π. 1121/408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/07.03.2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

11. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει.

12. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

13. Την με αριθμό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά.

14. Τη με Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.

15. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

16. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

17. Την υπ’ αριθμ. 11770/ΕΥΣ 2102/28.03.2013 (ΦΕΚ 696/Β/28.03.2013) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει.

18. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

19. Την σύμβαση μεταξύ ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4226/1019Δ/14.04.2009, «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96».

20. Την υπ’ αριθμ. 1496/286Α1/0020-Α10/04.03.2013 (ΦΕΚ 604/Β/15.03.2013) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για κατηγορίες πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

21. Την από 21.11.2012 Απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) για την έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων του σχεδίου δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

22. Την με Α.Π. 316/49/Α2/18.01.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη Δράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με Α.Π. 5521/3489/Α2/16.04.2014 όμοια απόφαση.

23. Την με Α.Π. 2019/456/Α2/26.03.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

24. Την με Α.Π. 2324/531/Α2/05.04.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Παράταση μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 17:00, της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

25. Την με Α.Π. 5794/1403/A2/23.08.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

26. Την με Α.Π. 7338/1810/A2/15.10.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών μετά την ένταξη των έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

27. Την με Α.Π. 5521/3489/Α2/16.04.2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

28. Την με Α.Π. 210/74/Α2/16.01.2015 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

29. Το με Α.Π. 12400/18.05.2015 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3037/724/18.05.2015) έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Αίτημα παράτασης υλοποίησης έργων στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

30. Το με Α.Π. 3115/Β3 577/21.05.2015 εσωτερικό σημείωμα της Μονάδας Β3 με το οποίο παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της για την προτεινόμενη τροποποίηση του Οδηγού

31. Το από 22/05/2015 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3121/749/Α2/22.05.2015) ηλεκτρονικό μήνυμα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΑ με το οποίο παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της για την προτεινόμενη τροποποίηση του Οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την παράταση της ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» έως τις 31.12.2015. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την παραπάνω ημερομηνία.

Β. Την, με βάση το Σημείο Α της παρούσας, τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», όπως παρακάτω:

1. Στο Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.4, το πρώτο bullet της πρώτης παραγράφου «Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:

 χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για τις οποίες έχει αναληφθεί η υποχρέωση από 01/09/2012 έως και την 30/06/2015 για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2013 και την 31/12/2015 για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2014.»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:

 χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για τις οποίες έχει αναληφθεί η υποχρέωση από 01/09/2012 έως και την 31/12/2015.»

2. Στο Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.4, η δεύτερη παράγραφος

«Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί εντός του 2013 δεν μπορεί να ξεπερνά την 30/06/2015 και των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί εντός του 2014 δεν μπορεί να ξεπερνά την 31/12/2015.»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά την 31/12/2015.»

3. Στο Κεφάλαιο 11, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ «Αίτηση Ολοκλήρωσης» συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού αποπληρωμής της πράξης, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την 30/06/2015 για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2013 και την 31/12/2015 για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2014.»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ «Αίτηση Ολοκλήρωσης» συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού αποπληρωμής της πράξης, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την 31/12/2015.»

4. Στο Κεφάλαιο 12, παράγραφος 12.3 Ολοκλήρωση και παραλαβή έργου

«Το αίτημα ολοκλήρωσης, υποβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ έως και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού αποπληρωμής της πράξης, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την 30/06/2015 για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2013 και την 31/12/2015. για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2014.»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Το αίτημα ολοκλήρωσης, υποβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ έως και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού αποπληρωμής της πράξης, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την 31/12/2015.»

Γ. Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.

Δ. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι ο συνημμένος Οδηγός του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι τώρα τροποποιήσεις.

Ε. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει κάθε ένα από τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή.

ΣΤ. Η απόφαση να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr/ , του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr/ , του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr/ , του ΕΠΕΑΑ http://www.epeaa.gr/ .

Ο Υπουργός

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Γεώργιος Σταθάκης

Please follow and like us:

Σύνδεση με Σύνεση» κατά cyberbullying

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

«Σύνδεση με Σύνεση» κατά cyberbullying

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το 60,9% των ανηλίκων θεωρεί ότι ελέγχει τον χώρο του στο Διαδίκτυο, όμως το 65,6% δεν γνωρίζει την έννοια της ιδιωτικότητας. Ελλειψη σεβασμού στη διαδικτυακή γνώμη των άλλων επιδεικνύει το 49,6%, ενώ το 68,6% αγνοεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 60,1% δεν γνωρίζει ότι η διαδικτυακή συμπεριφορά μπορεί να έχει συνέπειες στον φυσικό κόσμο. Επιπλέον, τα παιδιά δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με κριτική σκέψη και ασφάλεια, καθώς δεν αναγνωρίζουν τις παράνομες συμπεριφορές (65,1%), ενώ καταπατούν την πνευματική ιδοκτησία (79,7%). Εκστρατεία με σύνθημα «Σύνδεση με Σύνεση» ξεκίνησε η Safer Internet Hellas, σε συνεργασία με το Iνστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», με στόχο την εξάλειψη της άγνοιας των ανηλίκων αναφορικά με τις δημοκρατικές αξίες που διέπουν το Διαδίκτυο. Παράλληλα, το έργο στοχεύει στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, η οποία περιλαμβάνει και το «cyberbullying».

Το έργο «Σύνδεση με Σύνεση», μέσα από καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, στοχεύει στο να εξοπλίσει τα παιδιά με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή. Το έργο αποτελείται από 13 webinars (διαδραστικά σεμινάρια μέσω του Διαδικτύου) σε όλη τη χώρα, ειδικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για παιδιά δημοτικού, 4 θεατρικές παραστάσεις της «Φάρμας του Διαδικτύου» στην Αττική, στοχευμένη εκπαίδευση 500 στελεχών εκπαίδευσης.

Please follow and like us:

Το σχέδιο για εθελοντική αποκάλυψη καταθέσεων. Όλος ο νόμος

Το σχέδιο για εθελοντική αποκάλυψη καταθέσεων. Όλος ο νόμος

alt

Καταβολή φόρου 15% για την νομιμοποίηση αδήλωτων καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού. Τι προβλέπει αναλυτικά η ρύθμιση

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη καταθέσεων στο εξωτερικό. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει την καταβολή φόρου 15% για τις καταθέσεις που βρίσκονται στις τράπεζες του εξωτερικού.

Επίσης προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής ή αρχικής δήλωσης έως 31 Ιουλίου 2015 για την αποκάλυψη εισοδημάτων που δεν είχαν δηλωθεί στο παρελθόν ( έως 31-12- 2014) και την καταβολή αυτοτελούς φόρου 30% χωρίς πρόσθετους φόρους και πρόστιμα. Οι καταθέσεις του εξωτερικού θα νομιμοποιούνται και οι υποθέσεις για τα αδήλωτα εισοδήματα του εσωτερικού επίσης θα περαιώνονται σύμφωνα με τη ρύθμιση.

Αναλυτικά η νομοθετική ρύθμιση που τέθηκε σε διαβούλευση προβλέπει ότι:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας μπορούν να δηλώσουν έως τις …./ εντός ………… από τη δημοσίευση του παρόντος, κεφάλαια ή/και επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται στην αλλοδαπή και για τις οποίες συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) υπολογιζόμενο επί της αξίας των κεφαλαίων ή/και των επενδύσεων που δηλώνουν.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα κεφάλαια ή/και οι επενδύσεις αυτές πρέπει να υπάρχουν κατατεθειμένες ή επενδυμένες στην αλλοδαπή κατά την 30η Απριλίου 2015.

2. Για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις που δηλώνονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο φόρος που οφείλεται, αποδίδεται από τον ίδιο τον υπόχρεο με ειδική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2014 – ΦΕΚ Α’ 170) εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση το άρθρο αυτό.

3. Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων ή/και των επενδύσεων που δηλώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις που δηλώνει. Για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις αυτές δεν ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησής τους και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ της συνολικής δαπάνης που προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’167) και του εισοδήματος που δηλώνεται ή προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4172/2013.Επίσης, με την καταβολή του φόρου, δεν έχει εφαρμογή η περίπτωση α’ της παραγράφου ιη΄ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008) και τα δηλωθέντα απαλλάσσονται από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος ή εισφορά.

4. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ.1 λαμβάνουν πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται η τήρηση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, καθώς και το γεγονός ότι η δήλωση κεφαλαίων ή/και επενδύσεων συνεπάγεται την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δηλούντος για τα ανωτέρω κεφάλαια ή/και επενδύσεις. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από μόνο το γεγονός ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπέβαλε δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος, εκτός εάν προκύψουν νέα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 25 του 4174/2013.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το είδος των κεφαλαίων ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης της παρ.1, η αρμόδια αρχή έκδοσης και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παρ.5, η διαδικασία καταβολής του οφειλόμενου φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6 Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, οι Ελληνικές Αρχές αξιοποιούν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να διαπιστώσουν τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις, οι οποίες δεν δηλώθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο σε τράπεζες της αλλοδαπής και προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

7. Κάθε πρόσωπο υποκείμενο φορολογίας και πρόσωπα που διαλαμβάνονται σε υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας, εισαγγελικές παραγγελίες ή αιτήματα και εντολές διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή και από την Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008), καθώς και τα εμπλεκόμενα με αυτά πρόσωπα, δύνανται να υποβάλλουν ανά οικονομικό/φορολογικό έτος, αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για κάθε προσαύξηση περιουσίας κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013) και της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994), προσδιοριζόμενη ιδιαιτέρως από το ύψος της κινητής και ακίνητης περιουσίας και του επιπέδου διαβίωσής των, που αποκτήθηκε μέχρι και την 31/12/2014, καταβάλλοντας φόρο που αντιστοιχεί σε συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης τριάντα τοις εκατό 30%, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.Η υποβολή των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων, πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) και της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του εν λόγω νόμου.Η προθεσμία υποβολής κατά τα ανωτέρω, των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορίζεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2015.

8. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό της αδήλωτης διαφοράς που αφορά η δήλωση του παρόντος. Ενδεχόμενη περαιτέρω προκύψασα από έλεγχο αποκρυφθείσα φορολογητέα ύλη, υπάγεται σε φορολόγηση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα συναθροιζόμενη με τα δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματα, ανά οικονομικό/φορολογικό έτος και φορολογείται με τις αντίστοιχες γενικές διατάξεις.Επίσης, με την καταβολή του φόρου δεν έχει εφαρμογή η περίπτωση α’ της παραγράφου ιη΄ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008) και η δηλωθείσα διαφορά απαλλάσσεται από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος ή εισφορά.

9. Στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται εκείνες που μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου:α) δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου,β) έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και ο έλεγχος και δεν έχει ολοκληρωθεί ή έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,γ) έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 63 του ν.4174/2013 ή εκκρεμεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας εμπροθέσμως ασκηθέν ένδικο βοήθημα ή μέσο. Ως εκκρεμείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης έφεσης ή αναίρεσης αντιστοίχως.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζονται ο τρόπος, οι διαδικασίες καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».

Please follow and like us:

ΕΣΕΕ: Να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων και τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ.

ΕΣΕΕ: Να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων και τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ.

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 10563, Αθήνα

Τηλ.: 210-3259200

E-mail:info@esee.gr

26/05/2015

Συνάντηση ΕΣΕΕ με την Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κα Νάντια Βαλαβάνη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 26/5/2015 συνάντηση ανάμεσα στο Προεδρείο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και της αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών κα Νάντιας Βαλαβάνη. Τη Συνομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Κορκίδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Καρανίκας και ο σύμβουλος της ΕΣΕΕ επί φορολογικών θεμάτων κ. Αντώνης Μουζάκης, ενώ εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών παρευρέθη και ο κ. Μαντούβαλος. Αντικείμενο της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα, ήταν η κατάθεση και παρουσίαση από την ΕΣΕΕ των θέσεων και προτάσεων του εμπορικού κόσμου της χώρας για το φορολογικό σύστημα όπως και η επισήμανση κάποιων βασικών εκκρεμοτήτων/παρατηρήσεων στις θέσεις που προωθεί το Υπουργείο. Ο κ. Κορκίδης ζήτησε από την κα Βαλαβάνη την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά το φορολογικό πλαίσιο που προσπαθεί να συγκροτήσει η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα οι επισημάνσεις της ΕΣΕΕ εστιάζουν στα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η επικείμενη αναμόρφωση του υφιστάμενου καθεστώτος ΦΠΑ, συνιστά μία κομβικής σημασίας παράμετρο στη προσπάθεια ανάκαμψης της Αγοράς και τόνωσης των φορολογικών εσόδων του Κράτους. Οι εκπρόσωποι του φορέα παρουσίασαν σχετική μελέτη για τις επιπτώσεις από τη μεταβολή των συντελεστών του ΦΠΑ στην πραγματική οικονομία που έχει εκπονήσει το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, επισημαίνοντας πως εξαιτίας των πολλών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος φόρος, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα στην επεξεργασία των διαφόρων σεναρίων που επεξεργάζονται οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

2. Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων, εξαιτίας και του επίκαιρου χαρακτήρα που διαθέτει το συγκεκριμένο ζήτημα, τέθηκε επί τάπητος στη συζήτηση, καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους κρίνεται ως ιδιαίτερα περιοριστική. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων της ΓΓΠΣ, κατέστη διαθέσιμο μόλις πριν από λίγες ημέρες για τα Φυσικά Πρόσωπα, ενώ αντίθετα η εφαρμογή δεν έχει ανοίξει ακόμη για τα Νομικά πρόσωπα. Τούτων δοθέντων, κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η επιμήκυνση/μετάθεση της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (έως 30/6).

3. Παρά τις αρχικές εξαγγελίες του Υπουργείου, εν τέλει δε θεσπίστηκε κάποια πρόβλεψη επιβράβευσης των συνεπών φορολογουμένων προηγουμένων ετών, μέσω π.χ. ενός ποσοστού απομείωσης (παροχής bonus) του επικείμενου φόρου εισοδήματος (χρήση 2014). Η ΕΣΕΕ προτείνει ό,τι επιβάλλεται ως ποινή για τους μη συνεπείς φορολογουμένους (πχ. 3% ετησίως για τις 100 δόσεις) να δίνεται αντίστοιχα ως bonus έκπτωσης στους συνεπείς φορολογούμενους. Η παροχή έκπτωσης της τάξεως του 2% (bonus) στην άμεση καταβολή του φόρου εισοδήματος που έχει θεσπιστεί είναι μεν ένα μικρό θετικό βήμα, αλλά δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα.

4. Εξακολουθεί να απουσιάζει η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων, όσον αφορά στο ανώτατο ποσό οφειλής που καλείται να καταβάλλει ο υπόχρεος. Θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα η κατοχύρωση του μηνιαίου εισοδήματός τους (20% ή 30%).

5. Απ’ ό,τι φαίνεται η επιβολή προληπτικού φόρου 26% στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με μη συνεργάσιμα κράτη ή με κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς (φορολογικός συντελεστής χαμηλότερος του 13%) δεν θα έχει καθολική εφαρμογή αλλά θα υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι περιοριστικές προβλέψεις του σχετικού άρθρου, συντελούν στην περαιτέρω επιδείνωση της ήδη συρρικνωμένης ταμειακής ρευστότητας και της υφιστάμενης οικονομικής «ασφυξίας» των επιχειρήσεων και δε συνάδει με το πνεύμα προώθησης του εγχώριου επιχειρείν. Η κ. Βαλαβάνη ενημέρωσε ότι προς το παρόν δεν έχει παρθεί μία τελική απόφαση επί του συγκεκριμένου ζητήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση η επικείμενη νομοθετική απόφαση θα έχει περίοδο ισχύος από τις 1/9/2015 και μετά.

6. Τα ληφθέντα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου δεν μπορούν να ενταχθούν στα «κόκκινα δάνεια», αλλά -υπό μία ευρεία αλλά βασική έννοια- δεν παύουν να αποτελούν υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, καθώς όταν καλυφθεί η εγγύηση, το Δημόσιο είναι αυτό που θα κληθεί να λάβει όλα τα αναγκαστικά μέτρα κατά του επιχειρηματία για την αποπληρωμή του δανείου. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ένταξη των συγκεκριμένων δανείων στη ρύθμιση των 100 δόσεων, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και συνεργασία των 3 μερών (Δημοσίου, επιχειρηματία, Τράπεζας), επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ομαλή αποπληρωμή τους από τους δανειολήπτες.

7. Η ένταξη του υπόχρεου σε προηγούμενη ρύθμιση τον αποκόπτει από την ρύθμιση των 100 δόσεων, όταν υπάρχει δέσμευση λογαριασμού. Οι τράπεζες αρνούνται να αναπροσαρμόσουν το ποσό της δέσμευσης στο νέο (χαμηλότερο) επίπεδο, επικαλούμενες ΠΟΛ και υπουργικές αποφάσεις που ίσχυαν για τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Πρέπει άμεσα να αναπροσαρμοστεί το υφιστάμενο πλαίσιο προκειμένου να επιτραπεί στις Τράπεζες ο περιορισμός της δέσμευσης λογαριασμού στο νέο ποσό δόσης που προκύπτει, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν απρόσκοπτα την ρύθμιση των 100 δόσεων. Παράλληλα, η αναπληρώτρια Υπουργός ενημέρωσε σχετικά με την πρόθεση από την πλευρά της Πολιτείας για επέκταση της ισχύος των διατάξεων του Ν. 4321/2015 για έναν ακόμη μήνα, έως τέλη Ιουνίου, προκειμένου να ωφεληθούν αφενός όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες του Δημοσίου και αφετέρου να εισρεύσουν επιπλέον έσοδα στα ταμεία του Κράτους.

8. Αναφορικά με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), έγινε ιδιαίτερη μνεία στα υπέρογκα εν ισχύ φορολογικά πρόστιμα και στην αδήριτη ανάγκη δραστικής μείωσής τους, ενώ τονίστηκε η χρησιμότητα και η επιτακτικότητα της επαναφοράς του Διοικητικού Συμβιβασμού, αναφορικά με τη βεβαίωση προστίμων φορολογικού περιεχομένου.

9. Στο πλαίσιο της αναζήτησης περισσότερο αποδοτικών μέτρων, η ΕΣΕΕ έρχεται να προτείνει ένα μέτρο το οποίο θα καταστήσει επιτέλους αποτελεσματική την συλλογή αποδείξεων: την έκπτωση του ΦΠΑ της κάθε απόδειξης από το εισόδημα, δίνοντας ένα πανίσχυρο κίνητρο στους καταναλωτές των προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε να συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες αποδείξεις.

10. Η ΕΣΕΕ κατέθεσε στην Αναπληρώτρια Υπουργό πλήρες και επικαιροποιημένο υπόμνημα με τις προτάσεις της ΕΣΕΕ για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και την ελάφρυνση της Μμε επιχείρησης, στο οποίο συμπυκνώνεται και η εμπειρία του ελληνικού εμπορίου κατά την περίοδο της κρίσης.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, μετέφερε την ικανοποίηση του εμπορικού κόσμου προς το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την συνάντησή του με την αναπληρώτρια Υπουργό κα Βαλαβάνη, για την αποδοχή του αιτήματος των φορέων της αγοράς περί παράτασης της ρύθμισης των 100 δόσεων, αναφέροντας τα εξής:

«Με την σχετική παράταση, η επίσημη Πολιτεία δείχνει να αντιλαμβάνεται τα προβλήματα των εμπόρων και των μικρομεσαίων της αγοράς, ενώ παράλληλα δηλώνει ξεκάθαρα την διάθεσή της να τους υποστηρίξει ενεργά, στην προσπάθειά τους να μείνουν ζωντανοί μέσα στην κρίση.

Η σχετική απόφαση της κας Υπουργού ελήφθη μετά την έκθεση των επιχειρημάτων των φορέων της αγοράς και του σχετικού υπομνήματος που κατέθεσε η ΕΣΕΕ, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι έμποροι, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν την ευνοϊκή για την επιχειρηματικότητα ρύθμιση.

Η παράταση θα είναι μηνιαία και ουσιαστική, καλύπτοντας σειρά πρακτικών προβλημάτων των επιχειρηματιών, ούτως ώστε και αυτοί να ευεργετηθούν από την ένταξή τους στην ρύθμιση αλλά και το κράτος να ενισχύσει τα έσοδά του.

Ο εμπορικός κόσμος της χώρας εκφράζει την ικανοποίησή του για την παράταση της οριστικής λήξης της ρύθμισης στο τέλος Ιουνίου και ελπίζει να αποτελέσει την απαρχή της αναγκαίας μεταβολής της στάσης της Πολιτείας και προς τους φορολογουμένους που με συνέπεια καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν, ώστε και αυτοί να επιβραβευθούν αντίστοιχα. Μάλιστα, η κα Υπουργός είδε θετικά τις σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις της ΕΣΕΕ, οι οποίες μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται από το 2016 με όφελος για τους συνεπείς φορολογουμένους που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 5%».

Please follow and like us:

Πώς αμείβεται η εορτή του Αγίου Πνεύματος.

Πώς αμείβεται η εορτή του Αγίου Πνεύματος.

ΚΕ.Π.Ε.Α

Αινιάνος 3 & Πατησίων 69,

ΤΚ. 104 34, Αθήνα.

Τηλ. 210 82.02.100,

Fax: 210 82.02.186

Πώς αμείβεται η εορτή του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος ( Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015), είναι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάσιμη μέρα και όχι εξαιρέσιμη εορτή, εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμό, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κλπ, ή κατ’ έθιμο.

Πώς αμείβεται

• Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν τη μέρα αυτή δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους

• ενώ όσοι απασχοληθούν δεν δικαιούνται την προσαύξηση του 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου (για όσες ώρες απασχοληθούν).

Για ποιες κατηγορίες εργαζομένων είναι αργία.

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις των οικείων συλλογικών συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων, για τις εξής κατηγορίες μισθωτών:

• Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Δημοσιογράφους Περιοδικών, Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Ευγηρίας Οίκων, Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικών Σταθμών, Ραδιοφώνου Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών Σταθμών, Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος, Τυπογράφους Επαρχ. Εφημερίδων, Φορτοεκφορτοτές Ημερήσιων Εφημερίδων, Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθέτες, Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

• Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι αργία.

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com