Ειδική επιτροπή για τον έλεγχο εσόδων από λαθρεμπόριο και τζόγο

Print Friendly, PDF & Email

 

Ειδική επιτροπή για τον έλεγχο εσόδων από λαθρεμπόριο και τζόγο

Τη σύσταση Επιτροπής που θα ασχολείται με τη στόχευση και εποπτεία των εσόδων σχετικά με το λαθρεμπόριο καυσίμων, ποτών και παράνομων παιγνίων ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δ. Μάρδας. Οπως είπε ο υπουργός, έχουν συγκεντρωθεί και έχουν καταγραφεί όλες οι παρεμβάσεις (υπό μορφή τροποποίησης άρθρων Νόμου, ή καταγραφής Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ.) που χρειάζονται άμεσα, με σκοπό την περαιτέρω εκλογίκευση του συστήματος διακίνησης των καυσίμων. Οι λύσεις που προτείνονται, προβλέπουν:

α) Την απογραφή των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

β) Εισαγωγή συστήματος εισροών – εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και διυλιστηρίων.

γ) Εισαγωγή συστήματος εισροών – εκροών στα πλωτά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων.

δ) Εισαγωγή συστήματος εισροών – εκροών σε παντός είδους πρατήρια καυσίμων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ε) Nέες ρυθμίσεις προστίμων με πάγιες τιμές εκ των προτέρων γνωστές.

στ) Ιχνηθέτες στα καύσιμα.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των ανωτέρω ενεργειών, σύμφωνα με τον κ. Μάρδα, είναι ο Δεκέμβριος του 2015.

Παράλληλα, ο κ. Μάρδας παρουσίασε και δράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει για τον εξορθολογισμό των δαπανών του προϋπολογισμού. Ειδικότερα:

1. Σύσταση ομάδας εργασίας με στόχο την εφαρμογή αποτελεσμάτων μελέτης που οδηγεί στην εξοικονόμηση πόρων, μέσω της μείωσης της σπατάλης, της τάξης των 40 εκατ. ευρώ και συνέχιση της μελέτης, με άλλη μεθοδολογία, η οποία μέσω των 4.770 γραμμών (κωδικών) ανά υπουργείο, που αναφέρονται σε δαπάνες σχετικές με το μη μισθολογικό κόστος, επιδιώκει την περαιτέρω μείωση περιττών δαπανών.

2. Μείωση δαπάνης στέγασης υπηρεσιών του Δημοσίου. Τα υπουργεία καταβάλλουν περίπου 130 εκατ. ευρώ για ενοίκια. Ηδη, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην αλλαγή κτιρίου δύο υπηρεσιών του στη Θεσσαλονίκη σε κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης με όφελος 136.000 ευρώ τον χρόνο.

3. Προωθείται νομοσχέδιο με θέμα τη μείωση της γραφειοκρατίας αναφορικά με τις δαπάνες μετακινήσεων και διαμονής. Για οδοιπορικά και μετακινήσεις το κράτος πληρώνει 177 εκατ. ευρώ.

4. Θα συσταθεί εντός των προσεχών ημερών επιτροπή με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών και με εκπροσώπους του ΚΕΠΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) με σκοπό την αναμόρφωση του Δημοσίου Λογιστικού.

5. Κατάθεση προτάσεων για τις προμήθειες Υγείας και για την εποπτεία της αγοράς των ιδιωτικών ιατρών και ιατρείων.

Επίσης, θα αλλάξουν οι διοικήσεις σε ΕΑΒ και ΛΑΡΚΟ. Οι αμοιβές των ανωτάτων στελεχών επιδιώκεται να συνδεθούν, πέραν της ελάχιστης προβλεπόμενης, με τα κέρδη και τον τζίρο των εταιρειών.17/4/2015
Πηγή: www.kathimerini.gr

(Visited 21 times, 1 visits today)
Please follow and like us: