ΠΟΛ 1070/27.03.2015 Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1070/27.03.2015

Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Πρωτότυπο έγγραφο

βλ. και Δελτίο Τύπου Ελ. Στατ. (27/01/2015)

_____

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ «Έμμεσης Φορολογίας»

ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210- 3645615

Fax : 210- 3645413

e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 27.3.2015

ΠΟΛ: 1070

Θέμα: Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 893/Γ4-93/19.1.2015 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2015 έως 31.12.2015, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:

α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για τις αφίξεις και

β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) για τις αποστολές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us: