Από σήμερα έως και τις 27 Μαρτίου η ρύθμιση Express – Ανακοίνωση της ΓΓΔΕ

Print Friendly, PDF & Email

Live αναζήτηση
νόμων
Live αναζήτηση
αποφάσεων

Αναζήτηση
Ανά κλάδο
Αναζήτηση ανά κλάδο
Θεματική
αναζήτηση
Αναζήτηση ανά θέμα
Κωδικοποιημένοι
νόμοι
Κωδικοποιημένοι νόμοι

Εκτύπωση
Αποστολή σε φίλο με email
Εκτύπωση σε word

Προσθήκη στην βιβλιοθήκη σας
Ανοιγμα θέματος στην κοινότητα λογιστών
Προσθήκη στα αγαπημένα

Ειδήσεις › Οικονομικές Ειδήσεις
Δείτε επίσης

Δ.Στρατούλης : OAEE – Από τον Ιούνιο οι μηνιαίες εισφορές – εξετάζεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κλάσης, εθελοντικά
Βαλαβάνη: Σήμερα η έναρξη της ρύθμισης express. – Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ.

Από σήμερα έως και τις 27 Μαρτίου η ρύθμιση Express – Ανακοίνωση της ΓΓΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

• Από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε βασικού ποσού οφειλής (μη ρυθμισμένου) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.

• Ο πολίτης δύναται να επιλέξει οποιοδήποτε χρέος και να πληρώσει μέρος ή το σύνολο της βασικής οφειλής (μόνο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικά βεβαιωμένου ποσού) χωρίς επιβαρύνσεις.

• Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.) στις Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η καταβολή και στις Δ.Ο.Υ.

• Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης» ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης», η οποία θα αναρτηθεί στις 20 Μαρτίου στο TAXISnet. Επίσης μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής από τις Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ.

• Εάν οι πολίτες επιθυμούν να εξοφλήσουν ρυθμισμένες οφειλές πρέπει να υποβάλουν αίτηση «απώλειας ρύθμισης» στη Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια να εξοφλήσουν την υπολειπόμενη βασική οφειλή με απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση χάνεται και δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον πολίτη η ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), αλλά η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) που αντιστοιχεί στο κάθε χρέος που θα καταβάλει.

• Η καταβολή διενεργείται με την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.), η οποία χαρακτηρίζει κάθε οφειλή και την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της, συνεπώς για κάθε οφειλή χωριστά πρέπει να χρησιμοποιείται η μοναδική ταυτότητά της. Ο πολίτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει, τόσες ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκομίζει στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ., δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου ευχαριστεί ιδιαίτερα τα στελέχη της Διεύθυνσης Εισπράξεων και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή της ρύθμισης καταβολής των χρεών στο Δημόσιο χωρίς επιβαρύνσεις.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us: