Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε2

Print Friendly, PDF & Email

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20) και της Οριστικής Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21).

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20) και της Οριστικής Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21)

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr και συγκεκριμένα στις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τις οριστικές δηλώσεις Ε20 και Ε21 ορίζονται τα ακόλουθα:

«Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Οριστική Δήλωση Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20) – 2014

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου εντύπου για φορολογικά έτη από 01/01/2014 και έπειτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014 θα καθοριστούν με ΠΟΛ που θα εκδοθεί απο τη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης και τη Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.».

«Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21) – 2014

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου εντύπου για φορολογικά έτη από 01/01/2014 και έπειτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014 θα καθοριστούν με ΠΟΛ που θα εκδοθεί απο τη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης και τη Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.».

(Visited 25 times, 1 visits today)
Please follow and like us: