Monthly Archives: February 2015

Δημιουργήθηκε λογισμικό πρόβλεψης χρεοκοπίας A.I.B.P.S.

To A.I.B.P.S (λογισμικό πρόβλεψης χρεωκοπίας) αποτελεί ένα έξυπνο υπερσύγχρονο εργαλείο απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους.

Η επιστημονική ομάδα της business solution δημιούργησέ ένα καινοτομικό προϊόν, έναν μοναδικό αλγόριθμο, με στόχο την προστασία των επιχειρήσεων σας αφού το λογισμικό έχει δυνατότητα να προβλέπει χρεοκοπίες επιχειρήσεων με μεγάλη ακρίβεια σε βάθος τριετίας. Η εισαγωγή των δεδομένων οικονομικών δεδομένων γίνεται με απλό τρόπο από τον χρήστη και η πρόβλεψη είναι άμεση.
Χρησιμοποιεί 7 διαφορετικούς αλγόριθμους και εξάγει την πρόβλεψη χρεοκοπίας με ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 100%
Το προϊόν επιστημονικής έρευνας μπορεί να προβλέψει την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη η του προμηθευτή με γρήγορο και ασφαλές τρόπο δίνοντάς σας ασφάλεια στις συναλλαγές σας και προστασία στα χρηματά σας.

Πως δημιουργήθηκε

Το λογισμικό πραγματοποιεί πρόβλεψη χρεοκοπίας επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης. Για την δημιουργία του software χρησιμοποιούνται πληθώρα αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης ( Τεχνητά Νευρωνικά δίκτυα artificial neural networks, Δέντρα αποφάσεων desicion trees, διανύσματα στήριξης αποφάσεων support vector machines,) τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σε πραγματικά δεδομένα επιχειρήσεων (ισολογισμούς ) τα οποία προέρχονται από επίσημα στοιχεία επιχειρήσεων.
Έχουν πραγματοποιηθεί πληθώρα πειραμάτων και έχουν επιλεγεί οι αλγόριθμοι εκείνοι που κάνουν καλύτερη πρόβλεψη του προβλήματος της χρεοκοπίας.
Παράλληλα λόγω της πολυποικιλότητας των ειδών και των οικονομικών μεγεθών διαφορετικών επιχειρήσεων έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία διαφορετικών εργαλείων ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης.

Την φάση της εκπαίδευσης των αλγορίθμων έχει ακολουθήσει η φάση του ελέγχου ώστε κάνοντας χρήση κατάλληλων μέτρων έχει υπολογιστεί η αποτελεσματικότητα πρόβλεψης των εν λόγω αλγορίθμων.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που έχει ληφθεί υπόψιν είναι η έγκαιρη προειδοποίηση για χρεοκοπία ( ένα, δύο ακόμη και τρία έτη πριν) προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για τις απαραίτητες ενέργειες στα στελέχη των εταιριών ώστε να διασώσουν την επιχείρησή τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το προϊόν απευθύνεται σε όλους αυτούς που υποφέρουν από ένα νευραλγικό και διαχρονικό πρόβλημα, το πρόβλημα πρόβλεψης χρεοκοπίας εταιριών. Η business solution μέσω του προγράμματος και σε συνεργασία με ειδικούς έχει δημιουργήσει ένα ευφυές σύστημα πρόβλεψης χρεοκοπίας το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να μειώσετε τις επισφάλειες. Όλες οι επιχειρήσεις είναι δυνητικοί πελάτες.

Πλεονεκτήματα

  • Εγγυημένη πρόβλεψη χρεοκοπίας
  • Εύκολο στην χρήση
  • Προσφέρεται τόσο προς αγορά όσο και προς ενοικίαση

              Περισσότερα:

https://www.youtube.com/watch?v=Qa2hEN1Wjrg

business solution Αγ.Μαρίνης 25 Ιωάννινα

τηλ.2651077587

Please follow and like us:

3η προκήρυξη για το πρόγραμμα Leader Iωάννινα – Θεσπρωτία.

Γενικά στοιχεία τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER

  1. 1.1Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29.06.2009, 5954/02.07.2009 και 10811/25.07.2012 και 22567/05.11.2013 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή και στη συνέχεια η τροποποίηση του τοπικού προγράμματος, Φορέας Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) του οποίου είναι η Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 06.06.2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ.

  1. 1.2Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:
  • Στόχος 1: Παραγωγή προϊόντων ειδικής αναφοράς (ποιοτικά – πιστοποιημένα – ανταγωνιστικά) του πρωτογενή τομέα στις αγροτικές περιοχές.
  • Στόχος 2: Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες (παραγωγή ποιοτικών ανταγωνιστικών προϊόντων με δυνατότητες εξαγωγών).
  • Στόχος 3: Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών. Επιδίωξη είναι η εξειδίκευση του τουρισμού και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσω της δημιουργίας καταλυμάτων, χώρων εστίασης κλπ πολύ υψηλού επιπέδου, που να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον και να προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν με την έννοια του αγροτουρισμού.
  • Στόχος 4: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η

αξιοποίηση του σπάνιου, μεγάλης οικολογικής αξίας φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και η διαφορετικότητά του προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγούν σε μία ευέλικτη και πολυσυλλεκτική τοπική οικονομία

  • Στόχος 5: Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το πρόγραμμα LEADER εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά τις παρακάτω περιοχές:

Νομός Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών (μόνο το Δ.Δ. Μαρμάρων)
Δήμος Ανατολής (για το Δ.Δ. Ανατολής εντός είναι η εκτός σχεδίου περιοχή)
Δήμος Κόνιτσας
Δήμος Μαστοροχωρίων
Δήμος Μπιζανίου 
Δήμος Παμβώτιδος 
Δήμος Περάματος (εκτός του Δ.Δ. Περάματος)
Κοινότητα Αετομηλίτσας
Κοινότητα Φούρκας
Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων

Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος Ηγουμενίτσας (εκτός του Δ.Δ. Ηγουμενίτσας)
Δήμος Παραποτάμου
Δήμος Συβότων
Κοινότητα Πέρδικας

Υπομέτρο Δράση Ποσοστό επιδότησης
L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 50%
L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

– Για επενδύσεις προϋπολογισμού μέχρι και 200.000,00 € ποσοστό επιδότησης 50%

– Για επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 200.000,00 € ποσοστό επιδότησης 60%

L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 60%
L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 60%
L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 60%
L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 60%
L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων 60%
L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 60%
L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 60%
L312:Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 60%
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 60%
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 60%
L313:Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 60%
L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 60%
L313-7: Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού 60%
L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 60%

Αιτήσεις μέχρι 30/04/2015

Περισσότερα:

business solution ΑΓ.Μαρίνης 25 – Ιωάννινα

τηλ.26510 77587

Please follow and like us:

Προθεσμία ως 31 Μαρτίου για μεταβολές του 2014 στο Ε9 – Τι ισχύει

Προθεσμία ως 31 Μαρτίου για μεταβολές του 2014 στο Ε9 – Τι ισχύει

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Προθεσμία ως τις 31 Μαρτίου 2015 για την υποβολή του Ε9 έχουν οι φορολογούμενοι που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2014. Παράλληλα μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά θα πρέπει να αποτυπωθούν στο Ε9 μέσα σε τριάντα ημέρες από τη μεταβολή εκτός από τις κληρονομιές ακινήτων, για τις οποίες ο κληρονόμος πρέπει να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης κληρονομιάς.

Επίσης, χρηστικό οδηγό με 37 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υποβολή του Ε9 προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι εξέδωσε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Οικονομικών.

Αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

Από την υπηρεσία αυτή τα Φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016 (διαρκούς ενημέρωσης)

• Τροποποιητική δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α). έτους 2014

• Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α.

• Αρχική και τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2010 έως 2013

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2014 εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί και επιπλέον εκτύπωση δόσεων με ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014.

Επίσης, στο έτος 2015, μπορείτε να εκτυπώσετε Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του ν. 4174/2013).

2. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Νομικά πρόσωπα (ΝΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

Από την υπηρεσία αυτή τα Νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016 (διαρκούς ενημέρωσης)

• Τροποποιητική δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014

• Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου

• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2011 έως 2014

Επίσης, στο έτος 2015, μπορείτε να εκτυπώσετε Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του ν. 4174/2013).

3. Ποια φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2015;

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2014 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση

4. Όσοι είχαν μεταβολές στα ακίνητά τους από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μέχρι πότε μπορούν να τις δηλώσουν εμπρόθεσμα;

Για να είναι εμπρόθεσμη η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2015, θα πρέπει να υποβληθεί έως 31/03/2015.

5. Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2016 (διαρκούς ενημέρωσης);

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από την 01/01/2015 και μετά έχει μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής αυτής, πλην της κληρονομιάς, για την οποία ο κληρονόμος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα ημερών (30) από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.

Οι μεταβολές που πραγματοποιούνται από 01/01/2015 και μετά, δεν δηλώνονται πλέον από τους φορολογούμενους το επόμενο έτος από το έτος μεταβολής, αλλά άμεσα στο τρέχον έτος. Με αυτό τον τρόπο, μέσω της υποβολής Ε9 θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση της περιουσιακής κατάστασης με τις μεταβολές που έχουν επέλθει.

6. Τι είδους μεταβολές δηλώνονται στο Ε9 έτους 2016 (διαρκούς ενημέρωσης);

Θα πρέπει να δηλώνεται κάθε είδους μεταβολή όπως απόκτηση, σύσταση, πώληση κ.τ.λ. που πραγματοποιείται από 01/01/2015 και μετά, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου.

7. Μπορώ μέσω του Ε9 έτους 2016 (διαρκούς ενημέρωσης) να δηλώσω μία μεταβολή που έγινε εντός του έτους 2015, αλλά και να κάνω διορθώσεις της περιουσιακής κατάστασης για μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν πριν την 01/01/2015;

Όχι δεν μπορείτε να το κάνετε μέσω της ίδιας δήλωσης. Στο Ε9 έτους 2016, υποβάλλετε δηλώσεις Ε9 μόνο για τις τρέχουσες μεταβολές που έγιναν εντός του έτους 2015. Εάν όμως ταυτόχρονα με την μεταβολή που επήλθε εντός του 2015, διαπιστώσετε ότι πρέπει να προβείτε και σε άλλες διορθώσεις της περιουσιακής σας κατάστασης, που αφορούν μεταβολές παλαιοτέρων ετών, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

• Θα επιλέξετε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε δήλωση (για παλαιότερες μεταβολές) και αφού την οριστικοποιήσετε, μπορείτε να την μεταφέρετε στα επόμενα έτη μέχρι και το έτος 2016 για να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα. Στο έτος 2016 η δήλωση αυτή χαρακτηρίζεται ως «δήλωση εκ μεταφοράς».

• Εάν ταυτόχρονα πρέπει να υποβάλλετε και Ε9 έτους 2016, διότι είχατε μεταβολή στα ακίνητά σας εντός του έτους 2015, θα υποβάλλετε ξεχωριστή δήλωση στο έτος αυτό.

8. Εάν υποβάλλω μία δήλωση Ε9 σε έτος προγενέστερο του έτους 2016, μέχρι ποιο έτος θα πρέπει να τη μεταφέρω;

Θα πρέπει να τη μεταφέρετε έως το έτος 2016, προκειμένου να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα σε όλα τα έτη.

9. Τι πρέπει να προσέξω κατά την υποβολή της δήλωσης Ε9 έτους 2016;

Θα πρέπει να αναγραφούν με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία που ζητούνται κατά την επιλογή της αιτίας εισαγωγής / μεταβολής / διαγραφής ακινήτου και ιδιαιτέρως οι ημερομηνίες [ημ/νία συμβολαίου, ημ/νία δημοσίευσης διαθήκης, κ.τ.λ.]

10. Ποια πολυγραφημένη διαταγή (ΠΟΛ) ισχύει για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9);

Ισχύει η ΠΟΛ.1200/15.9.2014.

11. Που έχουν αναρτηθεί οδηγίες χρήσης της εφαρμογής;

Επιλέγοντας «Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)» και πριν εισέλθετε στην εφαρμογή εμφανίζεται μήνυμα για τις υπηρεσίες που παρέχονται και συνέχεια «Οδηγίες χρήσης».

12. Όταν υποβάλλεται αρχική / τροποποιητική δήλωση Ε9 για τα έτη 2010 έως 2013, πότε εκδίδεται η πράξη προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.);

Εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό ή χρεωστικό η εκκαθάριση πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) σε λίγες ημέρες και ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής κοινοποίησης.

13. Σε ποιες περιπτώσεις που υποβληθεί αρχική / τροποποιητική δήλωση Ε9 για τα έτη 2010 έως 2013, δεν γίνεται εκκαθάριση εάν δεν προηγηθεί έλεγχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.;

Εάν από την εκκαθάριση προκύπτει μείωση φόρου, κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της όμως θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες να εκτυπώσετε την προσωρινή δήλωση Ε9, η οποία έχει ειδική σήμανση «ΑΚΥΡΟ», διότι δεν έχει υποβληθεί οριστικά και εκκρεμεί έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ.

Μέχρι να γίνει η διαχείριση της δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ. μπορείτε να ακυρώσετε τη δήλωση.

Όταν προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η δήλωση οριστικοποιείται από αυτήν και εκδίδεται πράξη προσδιορισμού φόρου.

14. Εάν οι διορθώσεις της περιουσιακής εικόνας πρέπει να γίνουν σε περισσότερα του ενός έτη ποια διαδικασία ακολουθείται;

Εάν οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται αφορούν περισσότερα του ενός έτη, θα πρέπει ο φορολογούμενος να ξεκινήσει την υποβολή δήλωσης Ε9 από το πρώτο διαθέσιμο στη εφαρμογή έτος που πρέπει η τροποποίηση αυτή να γίνει.

Όταν επιλέγεται οριστικοποίηση της υποβληθείσας δήλωσης Ε9 σε ένα έτος, εάν κάποιες από τις διορθώσεις που έγιναν, αφορούν και επόμενο έτος, τότε δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της δήλωσης αυτής στο επόμενο έτος. Εμφανίζεται παράθυρο με σχετικό μήνυμα.

Στο επόμενο έτος, η δήλωση μεταφέρεται ως «προσωρινά» υποβαλλόμενη και ο φορολογούμενος, πρέπει να επιλέξει το έτος αυτό και στη συνέχεια την καρτέλα «υποβολή δήλωσης Ε9», ώστε να μπορέσει να την επεξεργαστεί.

15. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν επιλέγουμε μεταφορά δήλωσης από ένα έτος σε επόμενο έτος;

Όταν επιλέγετε μεταφορά δήλωσης στο επόμενο έτος, στο έτος που έγινε η μεταφορά και πριν ξεκινήσει η επεξεργασία της προσωρινής δήλωσης, πρέπει να γίνεται έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί από την προσωρινή δήλωση, μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης από τις διαθέσιμες ενέργειες. Εάν για παράδειγμα μεταφέρετε μία δήλωση με μία εισαγωγή ακινήτου σε επόμενο έτος όπου το ακίνητο ήδη υπάρχει στην περιουσιακή εικόνα, εάν κάνετε έλεγχο σύμφωνα με τα παραπάνω θα διαπιστώσετε ότι το ακίνητο υπάρχει δύο φορές. Συνεπώς, θα πρέπει να ακυρώσετε την προσωρινή δήλωση που μεταφέρατε.

16. Εάν τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9 επιλέχθηκε ΟΧΙ στην ερώτηση για μεταφορά δήλωσης στο επόμενο έτος ενώ έπρεπε να γίνει, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί;

Εάν ο φορολογούμενος κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, δεν επέλεξε μεταφορά της δήλωσης σε επόμενο έτος, μπορεί και εκ των υστέρων από την καρτέλα «δηλώσεις Ε9» να επιλέξει τη συγκεκριμένη δήλωση και στη συνέχεια από τις διαθέσιμες ενέργειες, μεταφορά δήλωσης σε επόμενο έτος.

Εάν η επιλογή «μεταφορά δήλωσης σε επόμενο έτος» είναι ανενεργή, σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει η μεταφορά στο επόμενο έτος.

17. Πόσες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 μπορούν να υποβληθούν για το ίδιο έτος;

Εφόσον είναι διαθέσιμη η εφαρμογή, μπορείτε να υποβάλλετε όσες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 κρίνετε αναγκαίες για τη διαμόρφωση ορθής περιουσιακής εικόνας.

18. Πότε μπορώ να υποβάλλω επόμενη τροποποιητική δήλωση, διότι δεν απεικονίζεται η ορθή περιουσιακή εικόνα;

Εάν μετά την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, έτσι ώστε να μην απεικονίζεται ορθά η περιουσιακή εικόνα για το συγκεκριμένο έτος, μπορεί να υποβληθεί νέα τροποποιητική δήλωση Ε9, μετά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου της προηγούμενης υποβληθείσας τροποποιητικής δήλωσης.

Εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της προηγούμενης δήλωσης, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα τροποποιητική. Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην αρχική σελίδα.

19. Τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενέργειες και δεν μπορεί να υποβληθεί δήλωση Ε9;

Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στην καρτέλα «αρχική σελίδα» και διαβάστε προσεκτικά τα μηνύματα που εμφανίζονται. Πιθανόν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα και γι αυτό δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενέργειες.

Πιθανές εκκρεμότητες:

• Έχετε ξεκινήσει ήδη δημιουργία δήλωσης και πρέπει να μεταβείτε στην καρτέλα «Υποβολή δήλωσης» για να την επεξεργαστείτε.

• Έχει ξεκινήσει δημιουργία δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ., οπότε δεν μπορείτε να υποβάλλετε νέα δήλωση, εάν δεν ολοκληρωθεί η επεξεργασία από τη Δ.Ο.Υ.

• Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκκαθάρισης προηγούμενης δήλωσης που υποβλήθηκε είτε ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ.

20. Υποβλήθηκε οριστική δήλωση Ε9 αλλά διαπιστώθηκαν λάθη. Μπορώ να την ακυρώσω;

Εάν εμφανιστεί μήνυμα ότι η δήλωση είναι οριστική και εκκρεμεί εκκαθάριση, δεν μπορεί να ακυρωθεί. Μόλις εκκαθαριστεί, μπορείτε να υποβάλλετε νέα δήλωση Ε9.

Εάν κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς και για να οριστικοποιηθεί θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες να ακυρώσετε τη δήλωση.

21. Στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. εμφανίζεται μήνυμα ότι λόγω ανεπάρκειας στοιχείων στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων, ο υπολογισμός του φόρου έγινε βάσει απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε9, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, όταν ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην καρτέλα «αρχική σελίδα».

Επιλέγετε «Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης Ε9 βάσει της ΠΟΛ 1186/2014» και στη συνέχεια «Ελλείψεις στοιχείων ακινήτων για τον υπολογισμό ΕΝ.Φ.Ι.Α.». από τις διαθέσιμες ενέργειες.

Εμφανίζεται σχετική οθόνη με τους Α.Τ.ΑΚ. των πινάκων 1 και 2 που εκκαθαρίστηκαν με παραδοχές. Επιλέγοντας τον Α.Τ.ΑΚ., γίνεται μετάβαση στη φόρμα καταχώρησης του ακινήτου, εμφανίζονται τα περιγραφικά στοιχεία αυτού και μπορεί να γίνει διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων, όπου χρειάζεται. Μετά προχωρήστε σε ολοκλήρωση της μεταβολής. Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις και σε άλλους Α.Τ.ΑΚ., επιλέξτε εκ νέου «Ελλείψεις στοιχείων ακινήτων για τον υπολογισμό ΕΝ.Φ.Ι.Α.», και ακολουθείστε την παραπάνω διαδικασία.

Όταν γίνουν όλες οι διορθώσεις, εμφανίζεται το μήνυμα ότι διορθώθηκαν όλοι οι Α.Τ.ΑΚ.

22. Όταν υποβάλλω τροποποιητική δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ποιες περιπτώσεις γίνεται άμεσα η εκκαθάριση;

Εάν από την τροποποιητική δήλωση, δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, ή το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό ή αφορά στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και υπάρχει μείωση φόρου έως και τριακόσια (300) ευρώ από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η εκκαθάριση πραγματοποιείται άμεσα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) και μπορείτε να εκτυπώσετε τη νέα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α.

23. Όταν υποβάλλω τροποποιητική δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ποιες περιπτώσεις δεν γίνεται άμεσα η εκκαθάριση και πρέπει να προηγηθεί έλεγχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ;

Εάν από την εκκαθάριση της τροποποιητικής προκύπτει μείωση φόρου άνω των τριακοσίων (300) ευρώ από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της όμως θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες να εκτυπώσετε την προσωρινή δήλωση Ε9, η οποία έχει ειδική σήμανση «ΑΚΥΡΟ», διότι δεν έχει υποβληθεί οριστικά και εκκρεμεί έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ.

Μέχρι να γίνει η διαχείριση της δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ. μπορείτε να ακυρώσετε τη δήλωση.

Όταν προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η δήλωση οριστικοποιείται από αυτήν και εκδίδεται πράξη προσδιορισμού φόρου.

24. Όταν το Νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης, μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά η δήλωση Ε9;

Ναι μπορεί, εφόσον την 01/01 του έτους που αφορά η δήλωση, το νομικό πρόσωπο δεν είχε διακόψει τις εργασίες του.

25. Όταν για το Νομικό Πρόσωπο δεν έχει υποβληθεί Ε9 για το έτος 2013 τι πρέπει να κάνει;

Υποβάλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή του κατάσταση, όπως αυτή υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου του 2013. Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της δήλωσης αυτής σε επόμενο έτος ως προσωρινή δήλωση όπου μπορεί να την επεξεργαστεί (εμφανίζεται σχετικό μήνυμα).

26. Ποια αλλαγή υπάρχει κατά τη δημιουργία δήλωσης Ε9 των Νομικών προσώπων για το έτος 2014 και επομένων;

Κατά τη δημιουργία δήλωσης Ε9, εμφανίζεται το είδος του ΝΠ, δηλαδή εάν είναι κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα βάσει στοιχείων που τηρούνται στο μητρώο του Taxis. Εάν το ΝΠ είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγεί από λίστα η κατηγορία του ΝΠ (Ν.Π.Δ.Δ. που εντάσσονται στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, ΟΤΑ, κ.τ.λ.).

Όσα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, θα πρέπει να το δηλώσουν επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη που εμφανίζεται.

27. Τι πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά κατά την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή ακινήτου / γηπέδου;

Δηλώνεται υποχρεωτικά η αιτία εισαγωγής μεταβολής ή διαγραφής ακινήτου. Ανάλογα με την αιτία που επιλέγεται από λίστα που εμφανίζεται, συμπληρώνονται υποχρεωτικά κάποια πεδία (π.χ. σε πώληση ακινήτου ζητείται αριθμός συμβολαίου / ημερομηνία, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου).

Ό,τι συμπληρώνεται στα πεδία αυτά, μεταφέρεται αυτόματα στις σημειώσεις φορολογούμενου και μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης εμφανίζεται στην εκτύπωση του Ε9.

28. Σε ποιες περιπτώσεις η σύζυγος που δεν είναι πιστοποιημένη χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, μπορεί να υποβάλλει δήλωση Ε9 με τους κωδικούς πρόσβασης του Υπόχρεου και πώς υποβάλλει το ανήλικο τέκνο;

Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο TAXISnet το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της, εφόσον υπάρχει έγγαμη σχέση στο μητρώο του Taxis. Από την ημερομηνία όμως που είτε η σύζυγος αποκτήσει δικούς της κωδικούς πρόσβασης, είτε δηλωθεί διακοπή ή διάστασης της έγγαμης σχέσης στο μητρώο του Taxis, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης.

29. Με ποιο τρόπο δίνεται η δυνατότητα με τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου, να υποβληθεί και η δήλωση Ε9 της συζύγου;

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο πάνω, κατά την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται οθόνη στην οποία εμφανίζεται και ο Α.Φ.Μ. της συζύγου, προκειμένου να διαχειριστεί την περιουσιακή της εικόνα.

Εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη αυτή, σημαίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και θα πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.

30. Τι κάνω όταν δε βρίσκω μέσα από τη λίστα των οδών κάποιον ή κάποιους από τους δρόμους που βρίσκεται το ακίνητο μου;

Θα πρέπει να προχωρήσετε σε εντοπισμό του ακινήτου σας μέσω εμφάνισης χάρτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις περιοχές για τις οποίες ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτου. Εφόσον βρείτε το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το ακίνητο σας, το επιλέγετε.

Εάν βρίσκετε το σωστό οικοδομικό τετράγωνο, αλλά η διεύθυνση της οδού που βρίσκεται το ακίνητο σας υπάρχει μέσα στο χάρτη με άλλη ονομασία από αυτή που εσείς γνωρίζετε, τότε επιλέξτε το οικοδομικό τετράγωνο αλλά όταν επιστρέψετε στη φόρμα καταχώρησης του ακινήτου στο πεδίο «Ονομασία Οδού Ακινήτου», αναγράψτε την ορθή διεύθυνση.

31. Τι κάνω όταν δεν βρίσκω το ακίνητο μου μέσα στον χάρτη;

Εάν το ακίνητο σας δεν βρίσκεται στο χάρτη, ενδέχεται να βρίσκεται εκτός Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων και πρέπει να επιλέξετε την ένδειξη «Εκτός ΑΠΑΑ». Σε κάθε περίπτωση, πριν προβείτε σε αυτή την ενέργεια πρέπει να είστε σίγουρος/η ότι το ακίνητο σας είναι εκτός ΑΠΑΑ.

32. Τι κάνω όταν εμφανίζεται μήνυμα ότι κάποιο ακίνητο μου δεν έχει εντοπιστεί μοναδικά;

Διαβάστε προσεκτικά το μήνυμα που εμφανίζεται, στο οποίο αναφέρεται για ποιο ακίνητο πρέπει να προβείτε σε εντοπισμό. Στο μήνυμα αυτό αναφέρεται ο ΑΤΑΚ (Αριθμός ταυτότητας ακινήτου) που χαρακτηρίζει το ακίνητο σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει μέσω υποβολής δήλωσης Ε9 να επιλέξετε μεταβολή κτίσματος/οικοπέδου για τον συγκεκριμένο Α.Τ.ΑΚ. και να εντοπίσετε γεωγραφικά μέσω εμφάνισης χάρτη το ακίνητο αυτό.

33. Πως μπορώ να κάνω προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων;

Δε χρειάζεται ξεχωριστή ενέργεια. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) αποθηκεύεται προσωρινά αυτόματα μετά από κάθε ολοκλήρωση ενέργειας που κάνετε π.χ. εισαγωγή ακινήτου κ.τ.λ.

34. Πώς μπορώ να ανακτήσω την προσωρινή δήλωση που είχα δημιουργήσει;

Όταν εισέρχεστε στην εφαρμογή, επιλέγετε την καρτέλα «υποβολή δήλωσης Ε9» και έτσι ανακτάτε την προσωρινή δήλωση που είχατε δημιουργήσει Μπορείτε να την επεξεργαστείτε ή να την ακυρώσετε.

35. Ποιες οδηγίες ισχύουν για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης Ε9 έτους 2014 και επομένων

Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2014 και επομένων ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1237/11.11.2014.

36. Ποιες οδηγίες ισχύουν για τις εκπτώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα;

Για τη διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014 ισχύει ηΠΟΛ.1231/20.10.2014.

Για τη διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών ισχύει η ΠΟΛ.1232/21.10.2014.

37. Ποια είναι η καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2014;

Η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014 έληξε στις 30/12/2014.

Please follow and like us:

ΣΕΤΕ: Εφικτός στόχος οι 25 εκατομμύρια τουρίστες το 2015.

ΣΕΤΕ: Εφικτός στόχος οι 25 εκατομμύρια τουρίστες το 2015.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

ΣΕΤΕ: Εφικτός στόχος οι 25 εκατομμύρια τουρίστες το 2015

Αισιόδοξα μηνύματα από τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων. Ζητά σταθερό φορολογικό πλαίσιο για να μην ανατραπεί η καλή πορεία που διαφαίνεται για το καλοκαίρι.

Με θετικό πρόσημο κινούνται οι πρώτες εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό το 2015, θέτοντας ως στόχο τα 25 εκατ. διεθνών αφίξεων (εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. αφίξεις κρουαζιέρας) και τα άνω των 14 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση οι εκτιμήσεις συνυπολογίζουν τα πρώτα στοιχεία για τον προγραμματισμό των αεροπορικών θέσεων οι οποίες, για το 2015, εμφανίζονται στο σύνολό τους αυξημένες κατά 1 εκατ. σε σχέση με το 2014.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους εταίρους και την αποδοχή από το Eurogroup των μεταρρυθμιστικών προτάσεων, λήγει μία τρίμηνη περίοδος αβεβαιότητας και δίνεται η δυνατότητα να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 2015. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΤΕ συνεργάζεται στενά με το αρμόδιο υπουργείο για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου.

Βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της θετικής πορείας του τουρισμού είναι σε πρώτη φάση η διασφάλιση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, το οποίο δεν θα δημιουργήσει επιπρόσθετα εμπόδια λίγο πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου.

Οι πρόσφατες αναφορές για πιθανή κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και τα τουριστικά καταλύματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, εάν τελικά επαληθευθούν, συνθήκες έντονης ανάσχεσης της δυναμικής πορείας του τουρισμού μας. Αυτό θα συμβεί διότι η τουριστική κίνηση θα στραφεί προς τις ανταγωνίστριες χώρες, οι οποίες διατηρούν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα τουριστικά τους πακέτα. Σημαντική επίσης προϋπόθεση αποτελεί η άμεση ολοκλήρωση και ενεργοποίηση του νέου επενδυτικού νόμου και του ΕΣΠΑ με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές νέων και υφιστάμενων κλινών, πρωτίστως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού.

Ο τουρισμός, σημειώνει ο ΣΕΤΕ, είναι ο κλάδος που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στην τόνωση τόσο των αστικών περιοχών, όσο και των νησιών, των τουριστικών προορισμών και της περιφέρειας γενικότερα. Είναι ο κλάδος που δίνει ώθηση στο μικρό επιχειρηματία, στην ατομική επιχείρηση, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στην ταβέρνα του χωριού, στον τοπικό έμπορο ενοικίασης αυτοκινήτων. Απαιτείται, συμπληρώνει, η συνεργασία όλων όσοι δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του τουρισμού, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, ώστε να διασφαλισθεί η αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού προς όφελος της οικονομίας, της απασχόλησης και των τοπικών κοινωνιών.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Please follow and like us:

Παράταση για την υποβολή του εντύπου Ε11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17:40

Παράταση για την υποβολή του εντύπου Ε11

ΑΠΕ

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Παρατείνεται, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πάνου Σκουρλέτη, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11, για την γνωστοποίηση των στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας, έως και τις 30 Απριλίου 2015.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει ότι: «Παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11. (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 30 Απριλίου 2015.»

Η απόφαση λήφθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο υποβολής των στοιχείων, ώστε να εξασφαλιστεί η ακριβής καταγραφή τους.

Please follow and like us:

ΕΣΕΕ: Ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρμογές (Cloud Computing).

ΕΣΕΕ: Ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρμογές (Cloud Computing).

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 10563, Αθήνα

Τηλ.: 210-3259200

E-mail:info@esee.gr

25 Φεβ 2015

Ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρμογές (Cloud Computing)

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων UEAPME πραγματοποίησε σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10.00 στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), ημερίδα ενημέρωσης με θέμα τις ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρμογές νέφους (cloud computing).

Πρόκειται για μία νέα τεχνολογική δυνατότητα που προσφέρει την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων, που βρίσκονται σε απομακρυσμένους υπολογιστές, με πρόσβαση σε αυτά μέσω του διαδικτύου. Πρακτικά σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να τα διαχειρίζονται παντού, όπου υπάρχει διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να επενδύουν κεφάλαια για την ανάπτυξη και διατήρηση εφαρμογών αποθήκευσης και διαχείρισης εντός της επιχείρησης.

Την ημερίδα παρακολούθησαν επιχειρηματίες του εμπορικού κλάδου και χαιρέτησαν ο κ. Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ και Αντιπρόεδρος της UEAPME και ο κ. Παναγιώτης Γκεζερλής, Πρόεδρος της GRECA (Greek eCommerce Association).

Τις κύριες εισηγήσεις της ημερίδας ανέλαβαν ο Δρ. Ιωάννης Σολδάτος (UEAPME & Electronic Business Systems Ltd) – με θέματα «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Νέφους και την πρωτοβουλία Clouding SMEs» και «Τεχνολογίες Νέφους για ΜμεΕ: Καλές Πρακτικές, Ιστορίες Επιτυχίας και Συχνές Ερωτήσεις» και ο κ. Μάκης Μαγδαληνός (Electronic Business Systems Ltd) – με θέματα «Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων CloudingSMEs» και «Εργαλεία για ΜΜΕ».

Επισυνάπτονται ο χαιρετισμός του κ. Κορκίδη καθώς και ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Cloud Computing.

Please follow and like us:

Ποιες αλλαγές κρύβει η λίστα Βαρουφάκη για το φορολογικό.

Ποιες αλλαγές κρύβει η λίστα Βαρουφάκη για το φορολογικό.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Ποιες αλλαγές κρύβει η λίστα Βαρουφάκη για το φορολογικό

Με πολλές αναφορές στην πάταξη του λαθρεμπορίου, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αλλά και της φορολογικής απάτης εγκρίθηκε το email της ελληνικής κυβέρνησης προς τους δανειστές.

Το κείμενο προαναγγέλλει βαθιές αλλαγές στη φορολογική πολιτική, καθώς αγγίζει θέματα ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος (και ειδικά των εκπτώσεων που προβλέπει η νομοθεσία) αλλά και θέματα φορολογικών ελέγχων. Προαναγγέλλεται η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου και η επανεξέταση του πλαισίου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, όπως η επανεξέταση του ορισμού της φορολογικής απάτης.

Δεν υπάρχει αναφορά στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ενώ γενική είναι και η αναφορά στο μέτρο της ρύθμισης των 100 δόσεων. Χθες, αρμόδιος κυβερνητικός παράγοντας υποστήριζε ότι ο τρόπος που θα αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση αυτά τα δύο θέματα, θα εξεταστεί στο πλαίσιο της κυβερνητικής επιτροπής.

Οι αλλαγές στο φορολογικό που ενσωματώνονται στο email που συνέταξε ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, έχουν ως εξής:

• Τι αναφέρει: «Η Ελλάδα δεσμεύεται να μεταρρυθμίσει την πολιτική του ΦΠΑ. Θα γίνουν σθεναρές προσπάθειες για βελτίωση της είσπραξης φόρων και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, κάνοντας πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών. Η πολιτική του ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί σε σχέση με τους συντελεστές και θα εκσυγχρονιστεί με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα χωρίς αρνητική επίπτωση στην κοινωνική δικαιοσύνη, και με σκοπό να περιοριστούν οι εξαιρέσεις, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις παράλογες εκπτώσεις».

Τι σημαίνει: Η αναφορά ανοίγει θέμα συντελεστών ΦΠΑ. Κυβερνητικό στέλεχος διέψευδε χθες ότι θα τεθεί θέμα αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά ενώ η ελληνική κυβέρνηση έχει απορρίψει και την αύξηση του συντελεστή στα ξενοδοχεία. Πληροφορίες ότι τέθηκε ζήτημα για επανεξέταση των συντελεστών σε νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, διαψεύστηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου.

• Τι αναφέρει: «Η Ελλάδα δεσμεύεται να εκσυγχρονίσει τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και να εξαλείψει εξαιρέσεις του φορολογικού κώδικα και να τις αντικαταστήσει, όταν είναι απαραίτητο, με μέτρα που θα ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη».

Τι σημαίνει: Με αυτή την αναφορά ανοίγει ο δρόμος για τη νέα φορολογική κλίμακα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση αλλά και για την επανεξέταση των φορολογικών εκπτώσεων (πλέον έχουν απομείνει ελάχιστες). Το ζήτημα του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ θα εξεταστεί από το κυβερνητικό συμβούλιο, όπως έλεγε χθες αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών

• Τι αναφέρει: «Η Ελλάδα δεσμεύεται να εργαστεί προς τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας φορολογικής συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας, και ιδιαίτερα οι εύποροι, θα συνεισφέρουν δίκαια στη χρηματοδότηση των δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων, βάση δεδομένων για τις περιουσίες, που θα βοηθά τις φορολογικές αρχές να αξιολογήσουν την ακρίβεια των προηγούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος».

Τι σημαίνει: Προαναγγέλλεται η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου στο οποίο θα καταγραφούν όλα τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε, συγκρινόμενα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη φορολογική δήλωση, να αποκαλύπτουν πιθανά ίχνη φοροδιαφυγής.

• Τι αναφέρει: «Η Ελλάδα δεσμεύεται να διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, βάζοντας τέλος στη φορολογική αμνηστία».

Τι σημαίνει: Ενδέχεται να επανεξεταστούν τα όρια των παραβάσεων τα οποία αν ξεπεραστούν θα οδηγούν στον χαρακτηρισμό της φορολογικής απάτης. Ο χαρακτηρισμός έχει να κάνει και με τις συνέπειες –διοικητικές και νομικές- που επισύρει η κάθε πράξη.

• Τι αναφέρει: «Η Ελλάδα θα βάλει στο στόχαστρο το λαθρεμπόριο καυσίμων και προϊόντων καπνού, θα παρακολουθήσει τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων (για να αποτραπούν οι απώλειες εσόδων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εισαγωγής) και θα αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος. Η κυβέρνηση σκοπεύει να θέσει άμεσα φιλόδοξους στόχους εσόδων από τους τομείς αυτούς, που θα επιδιωχθούν σε συντονισμό με τον υπουργό Επικρατείας».

Τι σημαίνει: Έχει ήδη εξαγγελθεί ότι από την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, η κυβέρνηση προσδοκά 1,5 δισ. ευρώ και επιπλέον 800 εκατ. ευρώ από το λαθρεμπόριο στα τσιγάρα. Στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχει ανεβάσει τον πήχη ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τα θέματα διαφθοράς αναφερόμενος στα προσδοκώμενα έσοδα από τις λίστες με τους υπόπτους φοροδιαφυγής.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1052/20.02.2015 Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’).

ΠΟΛ 1052/20.02.2015

Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ. : 101 84, Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 3375325, 326, 318

FAX : 210 3375001

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΛ:1052

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’).

Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.4172/2013 αναγνωρίζεται η δυνατότητα μείωσης του προκύπτοντος φόρου για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς και λόγω αναπηρίας. Στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων δεν εμπίπτουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το οικείο νομοθετικό πλαίσιο, καθόσον οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 δεν παραπέμπουν στην κλίμακα του άρθρου 15 (κλίμακα φορολόγησης μισθωτών – συνταξιούχων), όπως συμβαίνει με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4172/2013.

Ειδικότερα, ορίζονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 17

Πρόσθετες μειώσεις φόρου

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 προβλέπεται μείωση φόρου, κατά διακόσια (200) ευρώ, από το ποσό φόρου που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα εξαρτώμενα μέλη του (όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του ίδιου νόμου), εφόσον ο ίδιος ο φορολογούμενος και τα εξαρτώμενα μέλη του:

α) είναι πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία, η οποία πιστοποιείται με την γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε). Κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

Στις εν λόγω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία.

Σημειώνεται ότι οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί ελλιπείς γνωματεύσεις, δεν θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της εν λόγω φορολογικής ελάφρυνσης.

Επιπλέον, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, από 01.09.2011, καταργήθηκαν όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, διευκρινίζεται ότι, για την πιστοποίηση της αναπηρίας του φορολογουμένου, γίνονται δεκτές, πλην των γνωματεύσεων της Α.Σ.Υ.Ε και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις τρεις τελευταίες προαναφερθείσες υγειονομικές επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε, Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε της Ελληνικής Αστυνομίας), έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο νόμο.

β) είναι αα) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευθεί ή/και ββ) αξιωματικοί που υπέστησαν τραύμα ή νόσημα το οποίο επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο. Οι πιο πάνω ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες της υποπερίπτωσης αα) δικαιούνται την εν λόγω μείωση φόρου, ανεξάρτητα από το εάν η αναπηρία τους προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο, καθώς επίσης και ανεξάρτητα από το εάν οφείλεται ή όχι στην υπηρεσία. Επίσης, οι πιο πάνω ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες δικαιούνται την εν λόγω μείωση και στην περίπτωση που έχουν αποκτήσει δικαίωμα για τη λήψη σύνταξης από το δημόσιο ταμείο, λόγω της ιδιότητας τους αυτής, η οποία δεν τους καταβάλλεται, είτε γιατί ο δικαιούχος ανάπηρος διορίστηκε σε έμμισθη δημόσια θέση και από το νόμο δε μπορεί να εισπράττει, ταυτόχρονα, μισθό και σύνταξη, είτε γιατί ο δικαιούχος ανάπηρος παραιτήθηκε από αυτό το δικαίωμα επειδή επέλεξε τη σύνταξη που δικαιούται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας του στο Δημόσιο.

γ) είναι θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Στα θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας (σε ειρηνική περίοδο) και τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των θυμάτων πολέμου υπάγονται και οι άμαχοι που έπαθαν από πολεμικά γεγονότα και λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία.

δ) είναι πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

Ανάπηροι εθνικής αντίστασης, σύμφωνα με το ν.1543/1985 (ΦΕΚ 73Α’), είναι οι αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης των οποίων η ιδιότητα αυτή έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με το ν.1285/1982 (ΦΕΚ 115Α΄) και οι οποίοι δικαιώθηκαν σύνταξης από το δημόσιο ταμείο επειδή έπαθαν διαρκή αναπηρία, με ποσοστό μείωσης της ικανότητας για εργασία τουλάχιστον 25%:

– από τραύματα που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Εθνική Αντίσταση και εξαιτίας της δράσης τους σ’ αυτή, καθώς και από τραύματα που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας ή της ομηρίας ή της φυλάκισης ή του εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης που οφείλονταν στην αντιστασιακή δράση τους ή σε αντίποινα για αυτήν ή στην ιδιότητά τους ως μελών των οργανώσεων του άρθρου 9 του ν.1285/1982 ή ως μεμονωμένων αγωνιστών.

– Από νοσήματα που είναι απότοκα των κακουχιών κατά την υπηρεσία στην Εθνική Αντίσταση, την αιχμαλωσία, τη φυλάκιση ή την ομηρία λόγω της αντιστασιακής δράσης ή κατά τον εγκλεισμό σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για τη δράση τους αυτή ή την ιδιότητά τους ως μελών των οργανώσεων του άρθρου 9 του ν.1285/1982 ή ως μεμονωμένων αγωνιστών.

– Από οξέα νοσήματα εφόσον αυτά εκδηλώθηκαν στη διάρκεια της δράσης στην Εθνική Αντίσταση κλπ.

Θύματα Εθνικής Αντίστασης είναι:

– Οι οικογένειες των προαναφερθέντων αναπήρων που πεθαίνουν μετά τη συνταξιοδότησή τους

– Οι οικογένειες των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του ν.1285/1982 που θανατώθηκαν ή εκτελέστηκαν ή πέθαναν ή εξαφανίστηκαν κάτω από τις περιστάσεις που αναφέρονται πιο πάνω

– Οι οικογένειες των ανωτέρω αναπήρων, οι οποίοι πέθαναν έως την έναρξη της ισχύος του ν.1543/1985 και είχαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με το νόμο αυτό

– Οι οικογένειες εκείνων που είχαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με το νόμο αυτό και πέθαναν μετά τη δημοσίευσή του χωρίς να έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμά τους για σύνταξη με την προϋπόθεση ότι συνταξιοδοτήθηκαν από το δημόσιο ταμείο για το λόγο αυτό.

Ανάπηροι εμφυλίου πολέμου, σύμφωνα με το ν.1863/1989 όπως ισχύει, είναι όσοι δικαιώθηκαν σύνταξης από το δημόσιο ταμείο κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 και 14 του ν.1543/1985 επειδή είχαν ενταχθεί σε ανταρτικές ομάδες ή οργανώσεις του άρθρου 9 του ν.1285/1982 ή στο «Δημοκρατικό Στρατό» και κατέστησαν διαρκώς ανίκανοι συνεπεία οποιουδήποτε παθήματος, τραύματος ή νόσου που οφείλεται αποκλειστικά στις εμφύλιες συγκρούσεις ή συμπλοκές ή σε βίαια περιστατικά ή σε αντίποινα ή σε κακουχίες κατά τη διάρκεια της φυλάκισης ή σε εκτόπιση ή σε εξορίες, για τη δράση τους ή τα κοινωνικά τους φρονήματα, εφόσον αποδεδειγμένα το πάθημα έχει άμεση σχέση με τις συγκρούσεις αυτές και εφόσον αυτό έλαβε χώρα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής μέχρι τη λήξη του εμφυλίου πολέμου ή και μετά τη λήξη του εφόσον κατέστησαν ανίκανοι συνεπεία νόσου που οφείλεται σε κακουχίες ή σε εκτοπίσεις ή σε εξορίες (η νόσος στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των γεγονότων αυτών ή μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη του).

Επίσης, ανάπηροι εμφυλίου πολέμου είναι όσοι δεν έχουν ενταχθεί σε ανταρτικές ομάδες ή οργανώσεις ή στο «Δημοκρατικό Στρατό» και κατέστησαν διαρκώς ανίκανοι συνεπεία τραύματος που οφείλεται αποκλειστικά στις ίδιες, όπως ανωτέρω αιτίες, καθώς και σε έκρηξη βλημάτων ή εκρηκτικών μηχανημάτων κάθε είδους που τοποθετήθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν από τον «Εθνικό» ή το «Δημοκρατικό Στρατό» ή από άλλες ένοπλες οργανώσεις και αν ακόμη ο τραυματισμός αυτός επήλθε μετά τη λήξη των εμφυλίων συγκρούσεων.

Θύματα εμφυλίου πολέμου είναι οι χήρες, οι γονείς, τα ανήλικα άγαμα τέκνα, τα ανάπηρα τέκνα και οι ανάπηρες άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% όσων από τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοτώθηκαν ή εκτελέστηκαν ή πέθαναν ή εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των προαναφερομένων εμφυλίων συγκρούσεων και μετά τη λήξη των συγκρούσεων αυτών, όχι όμως πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 1955, καθώς και όσων πεθαίνουν μετά την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ή, ενώ είχαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πέθαναν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.1863/1989, ή μετά από αυτήν, χωρίς να έχουν αναγνωρίσει δικαίωμα σύνταξης.

Άρθρο 18

Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από το ποσό του φόρου που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των ετήσιων εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλει ο φορολογούμενος, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το πέντε (5%) τοις εκατό του φορολογητέου εισοδήματός του. Σημειώνεται ότι το ποσό της έκπτωσης, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό της δαπάνης για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δε μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3.000) ευρώ, για κάθε φορολογούμενο.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου περιγράφεται η έννοια των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες, οι κατωτέρω δαπάνες:

α) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική (για οποιοδήποτε είδος προσθετικής εργασίας, ανεξάρτητα από το υλικό που χρησιμοποιείται σ’ αυτήν) και γναθοχειρουργική.

Η αναφορά της ανωτέρω διάταξης στις ιατρικές επισκέψεις είναι ευρύτατη και κατά συνέπεια στην έννοια αυτών περιλαμβάνονται όχι μόνο οι απλές επισκέψεις στο ιατρείο προς διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του ενδιαφερομένου, αλλά και εκείνες οι επισκέψεις κατά τις οποίες παρέχεται και ιατρική περίθαλψη ή παρεμφερείς ιατρικές υπηρεσίες για θεραπεία που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς, και οι οποίες πραγματοποιούνται ύστερα από σχετική γνωμοδότηση και παραπομπή από το θεράποντα ιατρό του πάσχοντος (ή από νοσοκομείο). Παραδείγματα τέτοιων ιατρικών υπηρεσιών είναι η φυσικοθεραπεία, η λουτροθεραπεία, η λογοθεραπεία, η παροχή υπηρεσιών από ψυχολόγο κλπ. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι στις εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνεται μόνο η δαπάνη παροχής υπηρεσιών για κάθε αγωγή και όχι η δαπάνη για εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής ή για ενοίκιο διαμονής στο τόπο που παρέχονται οι ιατρικές υπηρεσίες.

β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.

Στην έννοια του όρου «έξοδα νοσηλείας» περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά στην ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται μέσα σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή σε ιδιωτική κλινική, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που πραγματοποιείται για τον ασθενή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του μέσα σε αυτό, ενώ δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τη μετακίνηση του ασθενούς και του συνοδού του, από την πόλη ή το χωριό που κατοικεί στην πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού που βρίσκεται το νοσοκομείο ή η κλινική που νοσηλεύτηκε ο ασθενής και η δαπάνη για τη διαμονή του σε ξενοδοχείο, σε περίπτωση που η φύση της ασθένειάς του το επέτρεπε και δεν ήταν δυνατή η είσοδός του στο νοσοκομείο ή την κλινική από έλλειψη κλινών.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι διαρκή κάλυψη ιατρικών υπηρεσιών προσφέρουν κάποιες επιχειρήσεις που συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις ορισμένου χρόνου (π.χ. τρίμηνες, εξάμηνες, ετήσιες) με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις αυτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τους παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα διαφόρων ειδικοτήτων, κλινικές και με συνεργαζόμενους ιατρούς, όποτε χρειαστούν, μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, έναντι συνδρομής, η οποία καθορίζεται ανάλογα με την ηλικία των συμβαλλομένων και καταβάλλεται είτε μηνιαίως, είτε εφάπαξ. Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται άμεσα, σε εικοσιτετράωρη βάση, είτε στο ιατρικό κέντρο, είτε στο σπίτι, σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται ανάλογα με την ειδικότητα του γιατρού (π.χ. παθολόγου, καρδιολόγου). Τα ποσά της συνδρομής που καταβάλλονται συνολικά ετησίως, περιλαμβάνονται στο σύνολο των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου.

γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά. Στα έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης συμπεριλαμβάνονται, πέραν των σχετικών εξόδων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο νοσηλείας του ασθενούς σε νοσηλευτικό ίδρυμα και τα έξοδα που καταβάλλει ο ίδιος ο φορολογούμενος για την αγορά φαρμάκων στα φαρμακεία, τα οποία προορίζονται για την αποκατάσταση της υγείας του ή για ανακούφιση από τη νοσηρή του κατάσταση. Επίσης, περιλαμβάνονται και τα έξοδα για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το οποίο προμηθεύεται ο φορολογούμενος, κατόπιν αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης. Παραδείγματα τέτοιου υλικού αποτελούν τα αναλώσιμα υλικά διαβήτη (ταινίες μέτρησης, βελόνες, κλπ), συσκευές έγχυσης φαρμάκων, επιθέματα για κατακλύσεις, διαβητικά, φλεβικά, αρτηριακά έλκη, εγκαύματα, οστομικά υλικά (είδη κολοστομίας, ειλεοστομίας, ουρητηροστομίας κλπ), αναλώσιμα τραχειοστομιών (τραχειοσωλήνες, καθετήρες αναρρόφησης κλπ), αναλώσιμα είδη για πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία (καθετήρες, πεταλούδες αποσιδήρωσης κλπ).

δ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή κατ’ οίκον. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω αμοιβές θεωρούνται ιατρικές δαπάνες και εκπίπτουν κατά ορισμένο ποσοστό από το φόρο, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο εργαζόμενος προσέφερε πράγματι υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή και όχι άλλου τύπου υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα οικιακού βοηθού. Στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η νοσηλευτική κατάρτιση του προσώπου που απασχολείται ως νοσηλευτής μπορεί να είναι το πτυχίο κάποιας νοσηλευτικής σχολής ή η βεβαίωση εγγραφής σε κάποιο νοσηλευτικό επαγγελματικό σύλλογο. Τυχόν ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είναι ασφαλισμένος ο νοσηλευτής, για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις αμοιβές.

ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο η αντικατάσταση μελών του σώματος του ανθρώπου με τεχνητά μέλη ή η τοποθέτηση σε αυτό οργάνων να γίνεται έπειτα από ειδική επέμβαση σε νοσοκομείο ή κλινική και να παραμένουν μόνιμα τοποθετημένα σε αυτό, αλλά αρκεί μόνο τα τεχνητά μέλη ή όργανα να είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων τεχνητών μελών ή οργάνων αποτελούν τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα γυαλιά όρασης, οι φακοί επαφής των ματιών, οι καθετήρες, οι βηματοδότες, οι βαλβίδες καρδιάς κλπ. Αντίθετα, δεν αναγνωρίζεται η δαπάνη για την προσθήκη μαλλιών στο ανθρώπινο σώμα ή για την τοποθέτηση περούκας, καθώς και η δαπάνη επισκευής των πιο πάνω οργάνων. Επιπλέον, δεν αναγνωρίζεται η δαπάνη για αγορά διαγνωστικών συσκευών (πιεσόμετρου, στηθοσκοπίου, θερμόμετρου, μετρητή σακχάρου αίματος κλπ), καθώς και διαφόρων νοσηλευτικών ειδών (ηλεκτρικής κουβέρτας, θερμοφόρας, φορείου κλπ.).

στ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α ή της Α.Σ.Υ.Ε, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς που καταβάλλονται για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α ή της Α.Σ.Υ.Ε, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

η) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων. Ευνόητο είναι ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου κάθε φορά ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνουν το φόρο του έτους στο οποίο καταβλήθηκαν, έστω και αν οι ιατρικές υπηρεσίες παρασχέθηκαν το προηγούμενο έτος. Εάν οι ιατρικές υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε πρόσωπο που το έτος παροχής των υπηρεσιών ήταν εξαρτώμενο μέλος του φορολογουμένου, όμως το επόμενο έτος καταβολής της δαπάνης έπαψε να θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, η δαπάνη αναγνωρίζεται για να εκπεσθεί το έτος καταβολής, αφού όμως διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά ήταν εξαρτώμενο μέλος του φορολογουμένου το προηγούμενο έτος.

Σε περίπτωση που οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καταβάλλονται από τον ίδιο το φορολογούμενο, όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της οικείας δαπάνης, για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού της δαπάνης, με το οποίο επιβαρύνθηκε πραγματικά ο ίδιος ο φορολογούμενος, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης, απαιτείται σχετική βεβαίωση του εργοδότη, του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής επιχείρησης από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,

β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,

γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης,

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση και

ε) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση που η βεβαίωση εκδοθεί κατά το επόμενο έτος από το έτος που κατεβλήθησαν οι δαπάνες, είτε υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση βάσει του άρθρου 19 του ν.4174/2013 για το έτος που κατεβλήθησαν, είτε δηλώνονται για να εκπέσουν στο έτος χορήγησης της βεβαίωσης.

Τέλος με τις διατάξεις της παρ.3 προβλέπεται ότι οι ιατρικές εν γένει δαπάνες που πραγματοποιούνται για τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης φόρου, βάσει των οριζομένων στην παράγραφο 1.

Άρθρο 19

Μειώσεις φόρου για δωρεές

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από το ποσό του φόρου που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των ποσών που καταβάλλονται για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, με την προϋπόθεση ότι οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα εκατό (100) ευρώ. Εάν στη δήλωση εισοδήματός του ο φορολογούμενος αναγράψει συνολικό ποσό για δωρεές μέχρι 100 €, το ποσό αυτό δε θα ληφθεί υπόψη για τη μείωση του φόρου.

Βάσει των οικείων διατάξεων το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν δηλαδή υπερβαίνει το ως άνω οριζόμενο ποσοστό), το ποσό της δωρεάς που αναγνωρίζεται και επί του οποίου θα εφαρμοστεί το προβλεπόμενο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου στη συνέχεια να μειωθεί το προκύπτον ποσό φόρου του δωρητή, περιορίζεται σε ποσό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Περαιτέρω, με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., προς τους οποίους τα καταβαλλόμενα ποσά δωρεών αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο, βάσει όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα, βάσει της ΠΟΛ. 1010/02.01.2014 Υπουργικής Απόφασης οι φορείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

α) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, η Ιερά Μονή Σινά, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

β) Τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες (οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά), τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που διέπονται από το ν.1514/1985 (Α’ 13) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Διευκρινίζεται ότι οι Ιερές Μονές που εδρεύουν στην Ελλάδα αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που επιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς (σχετ. η αριθ. 28/1988 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και ν.590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»).

Όσον αφορά στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, σημειώνεται ότι οι κοινωφελείς αυτοί σκοποί θα πρέπει να επιδιώκονται αποκλειστικά, δηλαδή να μη συντρέχουν παράλληλα με άλλους (ΣτΕ 3391/1976). Ειδικότερα, κοινωφελής σκοπός είναι κάθε εθνικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και γενικά επωφελής για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει, σκοπός (άρθρο 1 ν.4182/2013). Τέτοιο κοινωφελή σκοπό δε μπορεί να θεωρηθεί ότι επιδιώκει το σωματείο το οποίο αναπτύσσει κατά το καταστατικό του δραστηριότητα από την οποία ωφελούνται μόνο τα μέλη του, και όχι το ευρύτερο κοινό (ΣτΕ 2186/1981). Περαιτέρω, δεν αρκεί η κατά τις διατάξεις του καταστατικού επιδίωξη, αλλά πρέπει συγχρόνως το νομικό πρόσωπο να αναπτύσσει πράγματι δραστηριότητα αποβλέπουσα στην πραγματοποίηση του κοινωφελούς αυτού σκοπού (ΣτΕ 3099-3100/1981, 1876/1982).

γ) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.

Επιπλέον, βάσει της ίδιας ως άνω υπουργικής απόφασης, λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου φυσικού προσώπου η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται, λόγω δωρεάς, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ.

Τα ποσά των δωρεών αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το φόρο, εφόσον κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό λογαριασμούς (στους οποίους δε θα πρέπει να γίνονται καταθέσεις άλλου είδους) τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. Ως χρόνος της δωρεάς θεωρείται ο χρόνος κατάθεσης του σχετικού ποσού και όχι ο χρόνος είσπραξής του από το δωρεοδόχο.

Σημειώνεται ότι δεν αναγνωρίζονται ως δωρεές χρηματικών ποσών οι εισφορές, τακτικές ή έκτακτες, υποχρεωτικές ή προαιρετικές και οι συνδρομές που καταβάλλουν τα μέλη σωματείου στο σωματείο, εφόσον η καταβολή αυτών απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι επειδή η δαπάνη αυτή είναι προσωπική του φορολογουμένου, δε μπορούν να μειώσουν το φόρο του δωρεές που τυχόν πραγματοποιούν ο άλλος σύζυγος ή τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Please follow and like us:

Τι αλλάζει σε συνταξιοδοτικό-εργασιακά μετά τα μέτρα Βαρουφάκη.

Τι αλλάζει σε συνταξιοδοτικό-εργασιακά μετά τα μέτρα Βαρουφάκη.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Τι αλλάζει σε συνταξιοδοτικό-εργασιακά μετά τα μέτρα Βαρουφάκη

Κλείνουν τα «παράθυρα» για πρόωρες συντάξεις

Μαίρη Λαμπαδίτη

Καμία αναφορά στην αναστολή των περικοπών στις συντάξεις – Εν καιρώ (και Θεσμών επιτρεπόντων) η αύξηση του κατώτατου μισθού – Υπό την «θεσμική ομπρέλα» ILO και ΟΟΣΑ η επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Παρεμβάσεις για τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στον τραπεζικό κλάδο και στον δημόσιο τομέα, σταδιακή κατάργηση των «κοινωνικών πόρων», διασύνδεση μεταξύ συνταξιοδοτικών εισφορών και εσόδων καθώς και εξοικονόμηση πόρων μέσω των ενοποιήσεων των ταμείων και του περιορισμού των παροχών -μαιμού είναι τα βασικά μέτρα που περιλαμβάνει η επιστολή Βαρουφάκη προς τους δανειστές για τον εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού συστήματος.

Την ίδια ώρα δεν γίνεται καμία αναφορά στην πρωτοβουλία για αναστολή των προγραμματισμένων περικοπών στις συντάξεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι παραλήφθηκε για λόγους τακτικής ή ότι η ρύθμιση θα προωθηθεί στη Βουλή με καθυστέρηση μετά την έγκριση του τετράμηνου προγράμματος.

Στο μέτωπο των εργασιακών σχέσεων καταγράφεται η πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει σταδιακά τον κατώτατο μισθό με τρόπο που δε θα «ενοχλήσει» την ανταγωνιστικότητα και πάντα με τη συναίνεση των «θεσμών».

Το ερώτημα αν ορισμένα από τα μέτρα, όπως το μπλόκο στις πρόωρες συντάξεις, αποτελούν πιστή αντιγραφή των αντίστοιχων μέτρων του email Χαρδούβελη δεν μπορεί να απαντηθεί καθώς ο όρος «εξάλειψη των κενών και των κινήτρων που οδηγούν σε υπερβολική αύξηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, κυρίως στις τράπεζες και στο δημόσιο τομέα η οποία επιβαρύνει τα ταμεία» είναι γενικόλογος και ασαφής.

Πάντως, στην παράλειψη κινήτρων θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η κατάργηση των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου στις τράπεζες καθώς και το κλείσιμο του «παράθυρου» που προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις για την πρόωρη συνταξιοδότηση των μητέρων και των παλαιότερων ασφαλισμένων.

Συγκεκριμένα ,στο κείμενό του ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης δεσμεύεται ότι :

-Θα προχωρήσει στην ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων για την εξοικονόμηση δαπανών. Επίσης θα εξοικονομηθούν πόροι μέσω διασταύρωσης στοιχείων εντός των αρμόδιων αρχών και μητρώων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) που θα βοηθήσουν στο να εντοπιστούν οι μη επιλέξιμοι δικαιούχοι.

– θα συνεχίσει την κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων που ενίσχυαν τα ασφαλιστικά ταμεία

• Θα καθιερώσει τη στενότερη σύνδεση των συνταξιοδοτικών εισφορών και των εισοδημάτων. Το μέτρο λογικά αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς είχε εκφραστεί η σκέψη ,το ύψος των εισφορών προς τον ΟΑΕΕ να καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του τζίρου.

Παράλληλα η κυβέρνηση δεσμεύεται για τον εξορθολογισμό των παροχών, την παροχή βοήθειας στους εργαζόμενους μεταξύ 50 και 65 ετών που είναι άνεργοι και δεν έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης , καθώς και για εφαρμογή ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Εργασιακές σχέσεις

Την «θεσμική ομπρέλα» των διεθνών οργανισμών όπως ο ILO και ο ΟΟΣΑ προτάσσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τακτική που είχε ήδη εφαρμόσει και η πρώην ηγεσία του υπουργείου εργασίας .

Ο κ. Βαρουφάκης τονίζει ότι θα ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης , γεγονός που θα βοηθήσει την ελληνική πλευρά όσον αφορά στις ομαδικές απολύσεις αλλά θα τη δυσκολέψει στη διεκδίκηση για την αύξηση των κατώτατου μισθού καθώς όπως είναι γνωστό ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα παρότι δραματικά συρρικνωμένος είναι υψηλότερος από το μισθό της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας .

Όπως σημειώνεται στο κείμενο , η κυβέρνηση θα προχωρήσει σταδιακά σε μια νέα «έξυπνη» προσέγγιση της συλλογικής διαπραγμάτευσης των μισθών που να εξισορροπεί τις ανάγκες για ευελιξία με δικαιοσύνη.

Δηλαδή , η αύξηση των ελάχιστων μισθών θα γίνει σε βάθος χρόνου, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα . Επίσης το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών για τον κατώτατο μισθό θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ILO και θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις συμβουλές από έναν νέο ανεξάρτητο φορέα σχετικά με το εάν οι αλλαγές σε μισθούς συνάδουν με την παραγωγικότητα και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εγκρίνεται από τους θεσμούς κάθε βήμα του υπουργείου εργασίας ,ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη ,όπως ακριβώς προέβλεπε και ο μηχανισμός καθορισμού κατωτάτου μισθού που είχε εμπνευστεί η Τρόικα.

-Για την καταπολέμηση της ανεργίας η κυβέρνηση δεσμεύεται για την επέκταση του σημερινού προγράμματος προσωρινής απασχόλησης σε συμφωνία με τους εταίρους. Όταν υπάρξουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, προβλέπεται η επέκταση και βελτίωση των προγραμμάτων για την αγορά εργασίας, με στόχο την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των μακροχρόνια ανέργων.

Πηγή: http://www.protothema.gr/

Please follow and like us:

H Intel απελευθερώνει τον χώρο εργασίας από τα καλώδια

COMPUTERS 04.02.2015

H Intel απελευθερώνει τον χώρο εργασίας από τα καλώδια

 

Η Intel Corporation, ανακοίνωσε πρόσφατα τη διαθεσιμότητα της 5ης γενιάς επεξεργαστών Intel Core vPro που προσφέρουν τεχνολογίες αιχμής για να επιτρέψουν την εξέλιξη ενός νέου και ταχύτατα προσαρμόσιμου περιβάλλοντος εργασίας. Με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες εργαζομένων με δυναμικότερο προφίλ και μεγαλύτερη χρήση της φορητότητας, η νεότερη σειρά των επεξεργαστών Intel Core vPro προσφέρει καινοτομία στην ασύρματη συνδεσιμότητα, ενσωματωμένη ασφάλεια, μεγαλύτερη απόδοση και προηγμένη διαχείριση, χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους εργαζόμενους και τις εταιρείες να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Με τη νέα, 5η γενιά επεξεργαστών Intel Core vPro, η Intel ικανοποιεί τρεις συγκεκριμένους τομείς επιτρέποντας καλύτερο περιβάλλον εργασίας ενώ παρέχει καλύτερη εμπειρία στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις: Οι τομείς αυτοί είναι: η σχεδιαστική καινοτομία στα PC, η ασύρματη σύνδεση με την οθόνη και η ασύρματη σύνδεση με docking station.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών σχεδιάσεων PC που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, όπως οι νέες συσκευές 2 σε 1, τα νέα Ultrabook, πολύ λεπτά clamshells και mini PCs που προσφέρουν έως και διπλάσια αυτονομία μπαταρίας και υπερδιπλάσιες επιδόσεις σε σχεδιάσεις, που είναι έως και 3 φορές πιο λεπτές και κατά 50% χαμηλότερου βάρους2 σε σχέση με έναν φορητό τεσσάρων ετών.

Με την τεχνολογία Intel Pro Wireless Display (Intel Pro WiDi) κάθε παρουσίαση και κάθε αίθουσα παρουσίασης μετατρέπεται σε μια περιοχή χωρίς καλώδια. Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει προηγμένη χρηστικότητα για επαγγελματίες χρήστες με ευέλικτες επιλογές ελέγχου και ιδιωτικότητας, ενώ υποστηρίζει επίσης απαιτήσεις των τμημάτων ΙΤ όπως η διαχείριση του ασύρματου καναλιού για περιορισμό της επιβάρυνσης του δικτύου και των απειλών ασφάλειας, καθώς και η δυνατότητα για την αποτελεσματική αναβάθμιση και διαχείριση των προσαρμογέων (adapters) από απόσταση.

Αντίστοιχα, η τεχνολογία Intel(R) Wireless Docking, επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται και να είναι έτοιμοι για να εργαστούν αμέσως μόλις φθάσουν στο γραφείο τους. Η συγκεκριμένη ασφαλής και διαχειρίσιμη τεχνολογία χωρίς καλώδια, βασίζεται στην τεχνολογία Intel Wireless Gigabit και επιτρέπει στα συστήματα να συνδέονται αυτόματα σε οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια και αξεσουάρ USB, ενώ εξαλείφει την ανάγκη για παραδοσιακά συστήματα docking με μηχανική σύνδεση.

“Ο στόχος μας είναι, να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να εργάζονται καλύτερα, αντιμετωπίζοντας τις αυξανόμενες προκλήσεις των σημερινών επιχειρησιακών αναγκών,” αναφέρει ο Tom Garrison, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του τμήματος Business Client Platforms της Intel.

“Με τις νέες συσκευές που βασίζονται στη 5η γενιά επεξεργαστών Intel Core vPro, σκοπεύουμε να μεταμορφώσουμε την εμπειρία χρήσης βοηθώντας τον χρήστη να εργαστεί πρακτικά από οπουδήποτε, χωρίς τα θέματα που δημιουργεί η ανάγκη χρήσης πολλών καλωδίων.”

Νέα 2 in 1, Ultrabooks, ultrathin clamshells και mini PCs με βάση την 5η γενιά επεξεργαστών Intel Core vPro, είναι διαθέσιμα άμεσα από 12 κορυφαίους κατασκευαστές PC, ενώ περισσότερα μοντέλα αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

“Υπάρχει μια μακρόχρονη παράδοση από μετασχηματισμούς στο εργασιακό περιβάλλον που προκαλούνται από την τεχνολογία,” αναφέρει η Genevieve Bell, αντιπρόεδρος και Intel Fellow. “Οι καινοτομίες στη μορφή (form factors), τον σχεδιασμό και τις υποδομές, έχουν αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και το είδος των πραγμάτων που κάνουμε στην εργασία μας.”

Επιπρόσθετα των βελτιώσεων στην παρουσίαση καινοτόμων συσκευών και την εργασιακή παραγωγικότητα , οι 5ης γενιάς επεξεργαστές Intel Core vPro παρέχουν ασφάλεια που βασίζεται στο hardware και δυνατότητες διαχείρισης. Σε συνδυασμό με τους δίσκους Intel(R) Solid-State Drive Pro 2500 Series, τα τμήματα ΙΤ μπορούν να εφαρμόσουν ενσωματωμένες δυνατότητες κρυπτογράφησης, ενώ οι χρήστες απολαμβάνουν προστασία τόσο έξυπνη, που δεν θα καταλάβουν ποτέ κάποια διαφορά στην απόδοση.Η τεχνολογία Intel(R) Identity Protection, βοηθάει στην απλοποίηση της πιστοποίησης και διασφαλίζει, ότι οι κατάλληλοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στην ανάλογη πληροφορία, τη σωστή στιγμή.

Καθώς το περιβάλλον εργασίας υιοθετεί ολοένα και περισσότερο τη φορητότητα, είναι ακόμα πιο σημαντικό για τα τμήματα ΙΤ να μπορούν να διατηρούν τις συσκευές προστατευμένες, χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγικότητα των χρηστών. Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω ενσύρματων ή ασύρματων δικτύων, για όλους τους τύπους συσκευών, καθίσταται εφικτή μέσω της τεχνολογίας Intel(R) Active Management, ακόμα και χωρίς το λειτουργικό σύστημα ενεργό ή με την συσκευή κλειστή.

Η οικογένεια επεξεργαστών 5ης γενιάς Intel Core vPro, επιτρέπει μετασχηματισμούς στο περιβάλλον εργασίας που μπορούν να αποφέρουν οφέλη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολλαρίων, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Με την αφαίρεση των καλωδίων, τις εξαιρετικές επιδόσεις, την αυτονομία και τη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης συσκευής για τις ανάγκες κάθε εργαζόμενου από ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων σχεδιάσεων, η Intel προσφέρει μια πραγματικά βελτιστοποιημένη πλατφόρμα που θα αλλάξει τον τρόπο εργασίας όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com