Αρ. Πρωτ: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015/23.01.2015 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015/23.01.2015
Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδ. : 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 3375885

Τηλεομοιοτυπικό : 210 3375368

Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2015

Αρ. Πρωτ: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

– Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ)

– Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ

– Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε

– Γ.Ε.Φ (Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων)

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής».

Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 30/01/2015 με το ΔΕΣ Γ 1130662 ΕΞ2014/25.09.2014 έγγραφό μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19-3-2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21-2-2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28-5-2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 31 Μαρτίου 2015.

Επιπλέον, για την ενημέρωση των φορολογουμένων, η υπηρεσία μας, έχει προβεί σε ενέργειες για την ηλεκτρονική ανάρτηση σχετικού με το θέμα κειμένου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (http://www.gsis.gr/).

Ακριβές Αντίγραφο Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τμήματος Διοίκησης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com