Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανον

Print Friendly, PDF & Email

Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) έως και την 28 Φεβρουαρίου 2015.

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) έως και την 28 Φεβρουαρίου 2015

Με την απόφαση υπ΄αριθμ. οικ. 2640/715/21.01.2015 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11. (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 28 Φεβρουαρίου 2015.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us: