Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο

Print Friendly, PDF & Email

Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ και αντίστροφα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β «Έμμεση Φορολογία»

ΤΜΗΜΑ Α- ΦΠΑ

Αθήνα, 7/1/2015

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1000985 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ και αντίστροφα.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 251 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014) και ισχύει, για τη μετάταξη υποκείμενου στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθρου αυτού και αντίστροφα, υποβάλλεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση μεταβολών εντός της οριζόμενης στο άρθρο 10 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( ν. 4174/2013) προθεσμίας και σε συνδυασμό και με το άρθρο 7 του ίδιου Κώδικα μέχρι 12.01.2015.

Η δήλωση αυτή αποτελεί δήλωση του φορολογούμενου και υποβάλλεται με ευθύνη του. Ως εκ τούτου παραλαμβάνεται από τις Δ.Ο.Υ. χωρίς να διενεργείται έλεγχος κατά το στάδιο της υποβολής της. Οιοσδήποτε έλεγχος έπεται της υποβολής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com