ΠΟΛ 1257/12.12.2014 Συντελεστής ΦΠΑ, κάλτσας με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται ο

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1257/12.12.2014

Συντελεστής ΦΠΑ, κάλτσας με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάλτσες φλεβίτιδας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Δ ΦΠΑ Εισαγωγών- Εξαγωγών

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

Πληροφορίες: Χ. Γεώργα

Μ. Κουνάβη

Τηλέφωνο: 210 6987481, 482

FAX: 210 6987489

Email: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ.1257

ΠΡΟΣ:

Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Συντελεστής ΦΠΑ, κάλτσας με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάλτσες φλεβίτιδας.

Με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από φορολογικές και τελωνειακές αρχές και οικονομικούς φορείς κατά την εισαγωγή και παράδοση (πώληση) αγαθών και έχοντας λάβει υπόψη,

– τον Καν (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

– το άρθρο 21 σε συνδυασμό και με το Παράρτημα ΙΙΙ του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» σας γνωρίζουμε ότι,

κάλτσες, μισές κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κάλτσες φλεβίτιδας

κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο 61151010 και υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 23%.

Σύμφωνα με την παρ. 57 του Παραρτήματος ΙΙΙ, ειδική μεταχείριση ΦΠΑ 13% προβλέπεται μόνο εφόσον τα είδη προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες,

Οι αποδέκτες προς κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

(Visited 26 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com