ΠΟΛ 1256/12.12.2014 Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού.β. αποστειρω

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1256/12.12.2014

Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού.β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Δ, ΦΠΑ Εισαγωγών-Εξαγωγών

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

Πληροφορίες: Χ. Γεώργα

Μ. Κουνάβη

Τηλέφωνο: 210 6987481, 482

FAX: 210 6987489

Email : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ 1256

ΠΡΟΣ:

Όπως Πίνακας Διανομής

1. Τελωνειακές Περιφέρειες

2. Τελωνεία Α΄, Β΄& Γ΄ τάξης

ΘΕΜΑ: Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού.
β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού

Με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από φορολογικές και τελωνειακές αρχές και οικονομικούς φορείς κατά την εισαγωγή και παράδοση (πώληση) αγαθών και έχοντας λάβει υπόψη,

– τον Καν (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

– το άρθρο 21 σε συνδυασμό και με το Παράρτημα ΙΙΙ του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» σας γνωρίζουμε ότι,

α) Αποστειρωμένο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9%), χωρίς συντηρητικά, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από βρέφη, παιδιά και ενήλικες για τον καθαρισμό των ρινικών κοιλοτήτων ή των ματιών, και το οποίο παρουσιάζεται σε κουτιά που περιέχουν πλαστικά φιαλίδια.

β) φυσιολογικό, αποστειρωμένο, διάλυμα θαλασσινού νερού, φυσικά πλούσιο σε μεταλλικά άλατα και θαλάσσια ολιγοστοιχεία, που είναι ισοτονικό διάλυμα το οποίο αποτελείται από 31,82/% θαλασσινό νερό χωρίς συντηρητικά, με αδρανή προωθητική ύλη (άζωτο), συσκευασμένα σε μεταλλικό δοχείο ψεκασμού, και το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από βρέφη, παιδιά και ενήλικες για τον καθημερινό καθαρισμό ή την ύγρανση των ρινικών κοιλοτήτων, ή ως συμπλήρωμα θεραπειών ΩΡΛ.

Κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 33079000 και υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 23%.

Οι αποδέκτες προς κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.

Το Υπ. Υγείας προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλείται όπως λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω κατά τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών για τις μονάδες υγείας που εποπτεύει.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

(Visited 17 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com