μές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του

Print Friendly, PDF & Email

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α..

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ

& ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ A’

Ταγ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Λύτρα

Τηλέφωνο : 210-6987 480

FAX : 210-6987 489

Email : customs.value-dump@2001 .syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ. :ΔΔΘΤΟΚ Α 5028623 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες

(για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ: 1) Δ/νση Τελωνείων Αττικής & Θεσ/νίκης

(Τμήματα Δασμοφορολογητέας Αξίας)

2) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης

3) Ομοσπονδία Εκτ/στών Ελλάδος

ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5028623 ΕΞ 2014 ΔΔΘΤΟΚ Α 5027539 ΕΞ 2014/20.11.2014 Δ.Υ.Ο.

Σας γνωρίζουμε ότι από την επόμενη Τετάρτη 10.12.2014 και για το υπόλοιπο του μηνός Δεκεμβρίου 2014, η τιμή αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για τα παρακάτω νομίσματα έναντι του ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, θα είναι :

1 Ευρώ = 65,375 ρούβλι Ρωσίας (RUB)

Η ανωτέρω τιμή αντικατάστασης εφαρμόζεται διότι οι τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της Ε.Κ.Τ. (03.12.2014) για αυτό το νόμισμα προς το ευρώ, παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 171 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής , απόκλιση ( ±5% ) από τις τιμές που σας κοινοποιήθηκαν με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο. για τις ισοτιμίες μηνός Δεκεμβρίου 2014 .

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us: