Οι διορθώσεις στο έντυπο Ε9 που οδηγούν σε μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Print Friendly, PDF & Email

Οι διορθώσεις στο έντυπο Ε9 που οδηγούν σε μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Οι διορθώσεις στο έντυπο Ε9 που οδηγούν σε μείωση του ΕΝΦΙΑ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ανοιξε η εφαρμογή του Taxisnet για τη διόρθωση του Ε9. Περίπου 1.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων «έχασαν» την έκπτωση που δικαιούνται κατά περίπτωση από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εξαιτίας λαθών στη συμπλήρωση του εντύπου. Το Ε9 είναι το πιο πολύπλοκο από όλα τα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων και πολύ δύσκολο να το συμπληρώσουν μόνοι τους οι φορολογούμενοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις ζητούν τη συνδρομή των ειδικών και συγκεκριμένα των λογιστών. Αρκετοί όμως που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα αναγκάζονται να διαβάζουν τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να συμπληρώσουν μόνοι τους το έντυπο.

Τα λάθη κοστίζουν

Η αλήθεια είναι πάντως ότι αρκετοί ιδιοκτήτες δεν έδιναν και ιδιαίτερη βαρύτητα στο εν λόγω έντυπο. Και αυτό, διότι ένα λάθος μέχρι σήμερα δεν κόστιζε. Από τη στιγμή που θεσμοθετήθηκε ο ΕΝΦΙΑ και δεδομένου ότι η βάση άντλησης των στοιχείων είναι το Ε9, τα λάθη κοστίζουν και μάλιστα ακριβά. Είναι ενδεικτικό ότι πριν από την εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ τα δηλωμένα στο Ε9 αγροτεμάχια από τους φορολογουμένους ανέρχονταν στα 68 εκατ. στρέμματα. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια, ξαφνικά ο αριθμός αυτός μειώθηκε εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα διεγράφησαν περισσότερα από 18 εκατ. στρέμματα από το Ε9 τα οποία είχαν δηλωθεί ως ιδιοκτησίες από κάποιους. Η εξήγηση που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για τη διαγραφή αυτή είναι ότι δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι δήλωναν αγροτεμάχια που δεν τους ανήκαν αφού δεν κόστιζε τίποτα και δεν θα τα αμφισβητούσε κανείς στο υπουργείο Οικονομικών. Αντίθετα, θα μπορούσαν σε μια πιθανή διεκδίκησή τους, ακόμα και δικαστική, να επικαλεστούν ότι τα δηλώνουν και στη φορολογική τους δήλωση! Στο Ε9 δεν υπάρχει συγκεκριμένη περιγραφή ενός ακινήτου, όπως επίσης και χωρική τοποθέτηση. Ηταν εύκολο και ανέξοδο να δηλωθεί ένα ακίνητο από οποιονδήποτε. Ισως, όπως εκτιμούν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου (που προβλέπει συγκεκριμένη περιγραφή και χωρική τοποθέτηση) να γνωρίζει το Δημόσιο τα ακίνητα που διαθέτει ο κάθε φορολογούμενους.

Τροποποιητική δήλωση

Μέχρι τότε λοιπόν και προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μπορέσουν να τύχουν των εκπτώσεων που προβλέπει η νομοθεσία στον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9. Να διαβάσουν αναλυτικά τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις.

Τα 6 συνηθέστερα λάθη στη δήλωση

Η «Κ» συνέλεξε και παρουσιάζει τις σημαντικότερες περιπτώσεις λαθών στο έντυπο Ε9 και τις γκρίζες ζώνες, οι οποίες, εφόσον διορθωθούν, οδηγούν σε μείωση του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων.

1. Κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο (έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ 20%): Προκειμένου οι ιδιοκτήτες να τύχουν της έκπτωσης 20% που προβλέπει ο νόμος, θα πρέπει τα ακίνητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 να ήταν κενά και χωρίς ρεύμα. Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες οι παρακάτω ενδείξεις για να γίνει η σχετική έκπτωση:

– Στη στήλη 32 του πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 8 «κενό κτίσμα».

– Στη στήλη 30 του πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ», ότι είναι δηλαδή ηλεκτροδοτούμενο, αφού ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε ακίνητο στο οποίο υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής ρεύματος) ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί.

– Στη στήλη 31 του πίνακα 1 αναγράφεται ο αριθμός παροχής ρεύματος.

2. Ημιτελές ακίνητο (έκπτωση ΕΝΦΙΑ 60%): Για ακίνητο το οποίο δεν είναι αποπερατωμένο, δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό θα πρέπει να συμπληρωθούν αθροιστικά οι ενδείξεις:

– Στη στήλη 10 του Πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 99 «ημιτελές κτίσμα».

– Στη στήλη 30 του Πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

– Στη στήλη 32 του Πίνακα 1 συμπληρώνεται ο κωδικός 8 «κενό κτίσμα».

Δεν συμπληρώνεται, η στήλη 32 αν πρόκειται για κτίσμα που έχει μεν αποπερατωθεί, αλλά αναγράφεται ως ημιτελές γιατί έχει μερική έλλειψη στέγης ή έχει υποστεί ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό.

3. Οροφος κατοικίας: Πολλοί φορολογούμενοι ξέχασαν να δηλώσουν τον όροφο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητό τους, με αποτέλεσμα η εφορία να υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ακίνητο βρίσκεται στον έκτο όροφο πολυκατοικίας, ανεβάζοντας κατά πολύ τον σχετικό συντελεστή. Οσοι παρέλειψαν να αναγράψουν τον όροφο θα πρέπει να ανατρέξουν στη στήλη 11 του πίνακα 1 για τα κτίσματα και να γράψουν τον σωστό κωδικό. Οι κωδικοί είναι Υ για υπόγειο, Ο για ισόγειο, 1 για πρώτο όροφο, 2 για δεύτερο κ.ο.κ. Για μεζονέτες αναγράφεται ο υψηλότερος όροφος. Αν δηλαδή πρόκειται για μεζονέτα δεύτερου και τρίτου ορόφου, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό 3.

4. Συνιδιοκτησίες: Για τα κτίσματα η συνιδιοκτησία δηλώνεται στη στήλη 16 του πίνακα 1, για τα οικόπεδα στη στήλη 20 και για τα γήπεδα στη στήλη 19 του πίνακα 2. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας δηλώνεται με πέντε δεκαδικά ψηφία. Αν δεν έχει αναγραφεί ή έχει αναγραφεί λανθασμένα το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η εφορία λαμβάνει υπόψη ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

Βοηθητικοί χώροι που έχουν έκπτωση 90% στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με τους κύρους χώρους:

α) Οι βοηθητικοί χώροι αναγράφονται ως προς την επιφάνειά τους στη στήλη 13 του πίνακα 1.

β) Οι θέσεις στάθμευσης δηλώνονται με τον κωδικό 6 στη στήλη 9 του πίνακα 1. Θέση στάθμευσης είναι ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως προσδιορίζεται είτε από την οικοδομική άδεια είτε από τον τίτλο κτήσης, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία. Εφόσον η θέση στάθμευσης δεν είναι αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία, αναγράφεται ως βοηθητικός χώρος (με τον κωδικό 5 προσδιορίζονται αποθήκες – βοηθητικοί χώροι). Αν δεν προκύπτει η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης από την οικοδομική άδεια ή τον τίτλο αυτής, η επιφάνεια θεωρείται ότι είναι 20 τ.μ., εκτός αν η πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη.

γ) Οι βοηθητικοί χώροι – θέσεις στάθμευσης που δεν είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας και δεν ανήκουν, ως παρακολούθημα, σε οριζόντια ιδιοκτησία της πολυκατοικίας δεν αναγράφονται στο Ε9.

δ) Το πατάρι αν έχει λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα προσαυξάνει την επιφάνεια του κύριου ή του βοηθητικού χώρου, ανάλογα με τη χρήση του. Πατάρια – κύριοι χώροι δηλώνονται ως προς τα τετραγωνικά τους στη στήλη 12, ενώ τα πατάρια – βοηθητικοί χώροι δηλώνονται στη στήλη 13.

5. Κατοικία εντός αγροτεμαχίου. Στη στήλη 17α αναγράφεται η επιφάνεια κατοικιών, στη στήλη 17β αναγράφεται η επιφάνεια αποθηκών και γεωργικών κτισμάτων, στη στήλη 17γ η επιφάνεια επαγγελματικών ή ειδικών κτιρίων και στη στήλη 17 αναγράφεται το άθροισμα της επιφάνειας όλων των κτισμάτων.

Στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, θεωρείται ότι στο αγροτεμάχιο βρίσκεται κατοικία, με αποτέλεσμα ο φόρος να είναι πολύ υψηλός.

6. Γεωργικά κτίσματα τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ: Οι βοηθητικοί χώροι και τα μαντριά γεωργών και κτηνοτρόφων για να εξαιρεθούν από τον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να δηλωθούν: Στον κωδικό 51 δηλώνονται στον πίνακα 1 στήλη 9 τα ειδικά κτίρια γεωργικής χρήσης, με τον κωδικό 52 τα ειδικά κτίρια κτηνοτροφικής χρήσης.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us: