ΠΟΛ 1238/13.11.2014 (Αρ. Πρωτ. Δ10 8250 ΕΞ2014) Συγκρότηση και σύγκληση επιτροπών.

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1238/13.11.2014
(Αρ. Πρωτ. Δ10 8250 ΕΞ2014)
Συγκρότηση και σύγκληση επιτροπών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝ/ΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Δ//ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2

Ταχ. Κωδ. : 10437 – ΑΘΗΝΑ

Πληροφ. : Κανελλάκη Μ.

Ζωγράφος Χ.

Τηλέφωνο : 210 – 5233283

210 – 5236161

FAX : 210 – 5237417

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΛ. 1238

Αρ. Πρωτ. Δ10 8250 ΕΞ2014

Προς

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση και σύγκληση επιτροπών

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από πολλές Περιφερειακές Διευθύνσεις, σχετικά με το θέμα της συγκρότησης και σύγκλησης Επιτροπών μετά την ισχύ του Π.Δ. 111/2014 (178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σας πληροφορούμε τα εξής:

Οι διατάξεις του άρθρου 128 « Καταργούμενες διατάξεις» του προαναφερομένου Προεδρικού Διατάγματος, μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι : «Από την έκδοση του παρόντος καταργούνται το Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α΄128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει πλην των άρθρων 88 έως 128, το Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄259) ……………….. ρυθμίσεις του παρόντος».

Ενόψει των ανωτέρω, η σύγκληση και συγκρότηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 επιτροπών παραμένει ως έχει προς το παρόν. Ευνόητο είναι ότι όπου προβλεπόταν η συμμετοχή του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, αντικαθίσταται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας.

Σημειώνεται ότι, η υπηρεσία μας έχει ήδη προωθήσει προς την ιεραρχία σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων, για την τροποποίηση και αντικατάσταση μελών των επιτροπών.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας να συνεργαστούν με τα Αυτοτελή Γραφεία αρμοδιότητάς τους, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους και την εύρυθμη λειτουργία τους γενικότερα.

Ο Γενικός Διευθυντής Ακριβές Αντίγραφο

Κ. Μασούρας Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

(Visited 18 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com