Πρωτογενές πλεόνασμα 2,405 δισ. ευρώ το δεκάμηνο.

Print Friendly, PDF & Email

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,405 δισ. ευρώ το δεκάμηνο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4

Fax: 210-3332559

e-mail: press@minfin.gr

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 10-μήνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014

Μηνιαίο Δελτίο Οκτώβρίος 2014 (.pdf)

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης – Σεπτέμβριος 2014 (.pdf)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 10-μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.697 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.958 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3.053 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.405 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.590 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.449 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 41.069 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.807 εκατ. ευρώ ή 4,2 % έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ΜΠΔΣ 2015-2018.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 37.553 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.168 εκατ. ευρώ ή 3,0 % χαμηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.844 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 270 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.574 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3.517 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 639 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 43.767 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.164 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (45.930 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39.649 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 2.233 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.455 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (35.280 εκατ. ευρώ), αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 304 εκατ. Ευρώ και των δαπανών τόκων κατά 400 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.935 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.010 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 490 εκατ. Ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 37 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 69 εκατ. Ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 4.118 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 69 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.049 εκατ. ευρώ) και κατά 793 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

Τ.Κ. 101 80, Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4

Fax: 210-3332559

e-mail: press@minfin.gr

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014:

«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το δεκάμηνο του 2014:

1ον.Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,4 δισ. ευρώ ή στο 1,3% του ΑΕΠ, στο στόχο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία για το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, διαμορφώθηκε στα 3,1 δισ. ευρώ ή στο 1,7% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,9 δισ. ευρώ ή 1,0% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ ή στο 1,5% του ΑΕΠ, έναντι στόχου στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για έλλειμμα 3,1 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ.

3ον . Τα καθαρά έσοδα του Προϋπολογισμού διαμορφώνονται χαμηλότερα έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Ειδικότερα, κατά το δεκάμηνο του 2014, τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 37,6 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Αυτό οφείλεται, στις υψηλότερες επιστροφές φόρων, κατά 270 εκατ. ευρώ, στην είσπραξη 2 λιγότερων δόσεων του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, ύψους 885 εκατ. ευρώ, και στην αναμονή, από τους πολίτες, υλοποίησης του νέου πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τονίζεται ότι οι εισπράξεις του ΕΝΦΙΑ, κατά τους 2 πρώτους μήνες συλλογής του, ανήλθαν στα 1,2 δισ. ευρώ.

Επίσης, επισημαίνεται ότι τα 540 εκατ. ευρώ υστέρηση, σε σχέση με τους στόχους, στις εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση εισπράχθηκαν τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου και θα καταγραφούν τον τρέχοντα μήνα.

4ον.Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι σταθερά μειωμένες, τόσο έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος όσο και έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Διαμορφώθηκαν στα 33,8 δισ. ευρώ, περίπου 2 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και 1,5 δισ. ευρώ καλύτερα από το στόχο του Μεσοπρόθεσμου.

Μάλιστα, το μήνα Νοέμβριο οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν 160 εκατ. ευρώ ή 4% χαμηλότερες έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά το δεκάμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες, ύψους 470 εκατ. ευρώ, για κοινωνική προστασία, συμβάλλοντας στην ανακοπή της πτωτικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επίσης, οι δαπάνες τόκων είναι σημαντικά μειωμένες έναντι τόσο της περυσινής περιόδου (περίπου 450 εκατ. ευρώ) όσο και έναντι του στόχου ( 400 εκατ. ευρώ).

5ον. Έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί περίπου 850 εκατ. ευρώ ή το 75% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των 300 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν, τον Οκτώβριο, στα Νοσοκομεία για την κάλυψη ανεξόφλητων υποχρεώσεών τους.

6ον. Οιδαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεωναυξήθηκαν σημαντικά.

Διαμορφώθηκαν περίπου στα 4,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 24% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, συμβάλλοντας στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη και υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5% του ΑΕΠ το 2014.

Αυτή η ικανοποιητική – μέχρι σήμερα – εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού έδωσε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση, για στοχευμένες, θετικές παρεμβάσεις.

Παρεμβάσεις που δεν είχαν ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του 2014, όπως η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η αύξηση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Όσο μάλιστα επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, τόσο διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την περαιτέρω μείωση του φορολογικού βάρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Άλλωστε, η εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελεί βασική επιδίωξή μας».

(Visited 6 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com