Ασφαλιστικό καθεστώς προσώπων που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Δημάρχου από την επομένη

Print Friendly, PDF & Email

Ασφαλιστικό καθεστώς προσώπων που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Δημάρχου από την επομένη της έναρξη ισχύος του Ν.4093/2012και ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στον ΟΑΕΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΝ

ΤΜΗΜΑ: Α’

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας: 10110 – ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ι.Παπαδόπουλος

e-mail: tmelegap@0013.syzefid8.gove.gr

Τηλέφωνο: 210 3368117 – 118

FAX: 10 3368110

Αθήνα, 30 / 09 / 2014

Αριθ. Πρωτ.: Φ10035 / 19187 / 884

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ Σταδίου 27 Τ.Κ. 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικό καθεστώς προσώπων που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Δημάρχου από την επομένη της έναρξη ισχύος του Ν.4093/2012 και ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στον ΟΑΕΕ.

Επειδή, μετά την ανάληψη καθηκόντων Δημάρχων, τίθενται για πρώτη φορά σε εφαρμογή οι διατάξεις της Υποπαράγραφου Β1 της παρ. Β. του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τεύχος A’) και έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, γραπτά και τηλεφωνικά, σχετικά ερωτήματα από Δήμους, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους της Χώρας τα εξής: Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Δημάρχου από την επομένη της έναρξης ισχύος του Ν.4093/2012 (12-11-2012) εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, πρόσθετης ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης που υπάγονταν μέχρι πριν αποκτήσουν την ιδιότητα του Δημάρχου και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς.

Σε ότι αφορά τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, πρόσθετης ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων βαρύνουν, του μεν εργοδότη το Δήμο, του δε ασφαλισμένου τους ίδιους, παρακρατούνται από την αντιμισθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ, για τους ασφαλισμένους ίου, δεν υπάρχει επιμερισμός εισφοράς σε εργαζόμενο και εργοδότη, αφού πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλει ο ίδιος στον Οργανισμό και δεν παρακρατούνται από την αντιμισθία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Θεωρήθηκε για την ακρίβεια

Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com