Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

09/10/2014

Αρ. πρωτ.: 80528

Ημερoμηνία: 26/09/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8/2014

Απευθύνεται σε:

1. Ανέργους 29 ετών έως 64 ετών

2. Παρόχους Κατάρτισης, αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Εκπαίδευσης Επιπέδων 1 και 2

(με προϋποθέσεις)

Υποβολή Αιτήσεων: στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/

Άνεργοι: Από 13-10- 2014, ώρα 11:00 π.μ. έως την 31-10-2014

Πάροχοι εκπαίδευσης: Από 20-10-2014 έως την 10-11-2014

Διάρκεια υλοποίησης: έως την 31-12-2016

Προϋπολογισμός: 112.000.000,00 €

Χρηματοδότηση: Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-2020” με πόρους της

Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ευρωπαϊκό Κ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us: