Monthly Archives: September 2014

Παρατάσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου – Νέος αναπτυξιακός νόμος εν

Παρατάσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου – Νέος αναπτυξιακός νόμος εντός του έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Με τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατείνεται επιπλέον η προθεσμία των έξι (6) μηνών από την έκδοση εκάστης απόφασης υπαγωγής για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου για έργα που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011. Με τη νέα ρύθμιση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου η 31-3-2015.

Η σχετική ρύθμιση προστίθεται στη σειρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ρευστότητας. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/2004:

Α) Δόθηκε στους επενδυτές με το Ν. 4242/2014 οριζόντια τελική παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδύσεων έως την 31-12-2015, εκτός αν προβλέπεται απώτερη ημερομηνία στην απόφαση υπαγωγής.

Β) Εναλλακτικά, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει το 50% της επένδυσης έως την 31-12-2014, μπορούν να αιτηθούν παράτασης ώστε να ολοκληρώσουν την επένδυση τους μέχρι την 31-12-2016. Σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 30-06-2015.

Γ) Κατ’ εξαίρεση, για όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα παραπάνω χρονοδιαγράμματα, λόγω αιτιολογημένων ειδικών και απρόβλεπτων δυσχερειών, τους παρασχέθηκε η δυνατότητα να αιτηθούν έως την 30-6-2014 παράταση προκειμένου να ολοκληρώσουν την επένδυση τους έως 31-12-2016. Τα σχετικά αιτήματα θα έχουν κριθεί εντός του 2014.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης αναφερόμενος στις παραπάνω ρυθμίσεις προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με τον Αναπτυξιακό Νόμο, όπως τροποποιήθηκε το 2013, το Υπουργείο Ανάπτυξης έβαλε τις βάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην προσπάθεια υλοποίησης των επενδύσεων τους. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε με την οριζόντια παράταση που δόθηκε το 2014 προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση επενδυτικών έργων του παλαιότερου αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Με τις ρυθμίσεις που προωθήθηκαν έχουν εξαντληθεί πλέον όλα τα περιθώρια για την στήριξη επενδυτικών σχεδίων που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν εισέλθει ακόμα στη διαδικασία της υλοποίησης.

Βούληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι να συμπαρασταθεί έμπρακτα στις προσπάθειες των υγιών επιχειρήσεων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την απελευθέρωση κονδυλίων και τη χρηματοδότηση νέων έργων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος θα ψηφιστεί εντός του έτους».

Please follow and like us:

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αναμένεται να κυμανθεί στο 1,05 – 1,06 ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αναμένεται να κυμανθεί στο 1,05 – 1,06 ευρώ.

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αναμένεται να κυμανθεί στο 1,05 – 1,06 ευρώ

Στα επίπεδα του 1,05-1,06 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην έναρξη της φετινής περιόδου, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των διεθνών τιμών (οι οποίες ακολουθούν το τελευταίο διάστημα πτωτική πορεία) και με την εφαρμογή της μείωσης 30% στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που αποφάσισε η κυβέρνηση.

Ενώ για όσους δικαιούνται επίδομα, η τιμή πέφτει κάτω από τα 80 λεπτά το λίτρο.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), η μείωση του φόρου δεν θα δώσει ουσιαστικό κίνητρο για την αγορά πετρελαίου από τους καταναλωτές ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί και πάλι κίνητρο για λαθρεμπόριο λόγω της διαφοράς τιμής μεταξύ των δύο τύπων πετρελαίου (κίνησης και θέρμανσης).

Η πρόταση του ΣΕΕΠΕ όπως επεσήμανε ο πρόεδρος κ. Γ. Ψυχογυιός σε εκδήλωση είναι να επανέλθει σε ισχύ η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ντίζελ κίνησης και θέρμανσης και να δοθεί επίδομα θέρμανσης σε όλους τους καταναλωτές (μόνο για την πρώτη κατοικία, όχι για εξοχικά ή επαγγελματικές χρήσεις), χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς τους περιορισμούς στις ποσότητες που ισχύουν τώρα.

Η πρόταση του ΣΕΕΠΕ είχε μελετηθεί παλαιότερα από το ΙΟΒΕ και οδηγεί σε μικρή αύξηση των εσόδων του Δημοσίου καθώς το κόστους του επιδόματος αντισταθμίζεται από την αύξηση της κατανάλωσης.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η άρση της εξίσωσης μπορεί να οδηγήσει σε «αναβίωση» του λαθρεμπορίου με το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ, είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών στα πρατήρια (αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων).

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία η εγκατάσταση των συστημάτων έχει ολοκληρωθεί στο 99% των πρατηρίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης (1302 από 1309), στο 98% στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων (629 από 639) και μόνο στο 55% (1845 από 3332) στην υπόλοιπη χώρα, όπου η προθεσμία έληξε τον Αύγουστο. Επίσης εκτιμάται ότι μόνο 100 από τους 350 μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης (για τους οποίους η προθεσμία λήγει στις 14 Οκτωβρίου) έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση.

Οι εκπρόσωποι των εταιριών εμπορίας ανέφεραν ακόμη ότι οι πωλήσεις καυσίμων δείχνουν ενθαρρυντικά σημεία, καθώς στα καύσιμα κίνησης (βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης) η κατανάλωση έχει σταθεροποιηθεί και δεν αποκλείεται στο τέλος του χρόνου να κλείσει με θετικό πρόσημο. Η άνοδος αποδίδεται κατά ένα μέρος στον τουρισμό αλλά κυρίως στην επανεκκίνηση των μεγάλων έργων που δημιούργησαν ανάγκες για κίνηση φορτηγών, μηχανημάτων οδοποιίας, κλπ.

Ο ΣΕΕΠΕ ζητά τέλος να καταργηθεί το σύστημα της προκαταβολής του Ειδικού Φόρου από τις εταιρίες κατά των εκτελωνισμό των καυσίμων και να ισχύσει περίοδος πίστωσης τουλάχιστον 10 ημερών σε πρώτη φάση ώστε να αντιμετωπισθεί ως ένα βαθμό το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά.

Πηγή: www.nerit.gr

Please follow and like us:

Υπ. Παιδείας Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/156141 /Β6/30.09.2014 Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α..

Υπ. Παιδείας Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/156141 /Β6/30.09.2014
Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α..

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: (για ΓΕ.Λ.) Λ. Ζολώτα, Ρ. Τσακαλάκη Τηλέφωνα: 2103442699, 2103442689 (για ΕΠΑ.Λ. και διαδικασία 5%) Σ. Πέλου, Β. Ευθυμίου

Τηλέφωνα: 2103442651, 2103442661 FAX: 210 3442098, 210 3442077

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 30-09-2014

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/156141 /Β6

ΠΡΟΣ :

1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

2. Δ/νσεις Δ.Ε.

3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)

4. ΚΕΣΥΠ (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε)

ΘΕΜΑ : Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.:

ΚΕΦ. Α : Για την υπαγωγή των υποψηφίων στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (όπου απαιτείται) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακ. έτους 2015-2016.

ΚΕΦ. Β: Για την υπαγωγή υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% (όπου απαιτείται ποσοστό αναπηρίας), καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακ. έτους 2015-2016.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H εγκύκλιος αυτή έχει σκοπό να ενημερώσει τους υποψηφίους των ανωτέρω κατηγοριών, σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. Με το πιστοποιητικό αυτό και τα επιπλέον δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπαχθούν:

α) σε κάποιες από τις υποκατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις (βλ. ΚΕΦ. Α’) και

β) ως πάσχοντες από κάποιες από τις παθήσεις της κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%. (βλ. ΚΕΦ. Β’).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι μαθητές και απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εξετάζονται προφορικά. Οι έχοντες προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) εξετάζονται γραπτά. Οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά. Αυτό πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων και εφόσον διαθέτουν γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ (θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). Άρα για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας .

Ειδικά όμως για τους υποψηφίους, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, οπότε και εξετάζονται προφορικά, επειδή:

ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους

τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% .

ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.

Επίσης υποψήφιοι που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και πάνω, καθώς και προβλήματα επιληψίας, εξετάζονται γραπτά, σε ξεχωριστή αίθουσα και απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.

Ο τρόπος για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αναφέρεται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (βλέπε παρακάτω).

Το πιστοποιητικό αναπηρίας, προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα κατατεθεί στο σχολείο τους μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, τον Φεβρουάριο 2015.

Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

H διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε ποσοστό 5%, των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης που εκδίδονται από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων.

Προκειμένου να εξετασθούν οι αιτήσεις από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων και να εκδοθούν τα πιστοποιητικά δια πίστωσης πάθησης, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:

α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 02) β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ : κωδ.:30) γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 68)

απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.

Το πιστοποιητικό αναπηρίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα κατατεθεί στις ειδικές επταμελείς επιτροπές νοσοκομείων μέσα στο μήνα Νοέμβριο, προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5%.

Ο ακριβής χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, καθώς και ο πίνακας με τα Νοσοκομεία θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πάσχοντες από κάποια από τις υπόλοιπες παθήσεις του συνημμένου πίνακα δεν χρειάζεται να αποκτήσουν πιστοποίηση αναπηρίας .

Ο τρόπος για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αναφέρεται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (βλέπε παρακάτω).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (που αφορούν ΚΕΦ Α’ & Β’)

1) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Α/μιας ή Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής, των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ (επ’ αόριστον αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο 2015, έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου), τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..

2) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο έτος 2015), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..

3) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕ.Π.Α. Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τονίζουν στην γραμματεία των ΚΕ.Π.Α., ότι η αίτησή τους πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με θέμα εγγράφου: κωδικός 013 «αίτημα νια πανελλαδικές εξετάσεις» (συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι για το 5%, χωρίς εξετάσεις).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν άμεσα την αίτησή τους στα ΚΕ.Π.Α., ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν εγκαίρως. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα http://www.ika.gr/ .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟ 5% ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ (.pdf)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Please follow and like us:

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Αριθμ. Δ6Α 1131374 ΕΞ2014

(ΦΕΚ Β΄ 2578/29.09.2014)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) και ισχύει.

β) Των υποπαραγράφων β΄, καθώς και των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

γ) Των άρθρων 16 και 26 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 και των άρθρων 69 και 79 του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. Δ6Α1126968 ΕΞ2014/16−9−2014 (Β΄ 2484) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178)».

3. Το αριθμ. ΔΟΔ Α΄ 1124726 ΕΞ2014/11−09−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και την αριθμ. 2/111745/12−12−2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης.

4. Το αριθμ. ΔΟΑ/Φ.4.2./23347/25−9−2014 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), με την συγκέντρωση των υποθέσεων που ελέγχονται κατόπιν παραγγελίας του Οικονομικού Εισαγγελέα, σε ένα (1) Τμήμα, καθώς και με την λειτουργία ενός (1) ακόμη Τμήματος Ελέγχου, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της αναφερθείσας στο αριθμ. ΔΟΔ Α΄ 1124726 ΕΞ2014/11−09−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε, από 8−10−2014, στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δύο (2) Τμήματα Ελέγχου και τροποποιούμε το άρθρο 26 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» απόφασής μας, ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4, ως κατωτέρω:

«4.− Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκατέσσερα (14) Τμήματα, από τα οποία τρία (3) αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, ως κάτωθι:

Α.− Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄

Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄

Β.− Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄

α) Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄

β) Τμήμα Ελέγχου ΙΑ΄, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Γ.− Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. υπάγονται απευθείας:

(α) Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου

(β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.

(γ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.»

β) Αντικαθιστούμε τον τίτλο της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου 5, ως κατωτέρω:

«5. Ι. Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και ΙΑ΄»

γ) Προσθέτουμε στην παράγραφο 5 νέα υποπαράγραφο ΙΙ, ως κατωτέρω:

«5. ΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου

(α) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων όλης της Eπικράτειας, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν.

(β) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.

(γ) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.»

δ) Αναριθμούμε τις υποπαραγράφους ΙΙ και ΙΙΙ της παραγράφου 5 σε III και IV.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/ 8−4−2014(Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Please follow and like us:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1149837ΕΞ2011/02−11−2011 (Β΄ 2501) υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1149837ΕΞ2011/02−11−2011 (Β΄ 2501) υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), όπως ισχύει, καθώς και της αριθμ. Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/11−2−2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί ορισμού των μελών της ίδιας Επιτροπής.

Αριθμ. Δ6Α 1130476 ΕΞ2014

(ΦΕΚ Β΄ 2577/29.09.2014)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1149837ΕΞ2011/02−11−2011 (Β΄ 2501) υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), όπως ισχύει, καθώς και της αριθμ. Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/11−2−2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί ορισμού των μελών της ίδιας Επιτροπής.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε: αα) με τις περιπτώσεις δ΄ μέχρι και ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2002 (Α΄ 285), ββ) με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253) «Φορολογία Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» και γγ) με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ) Της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Α.2 και των υποπαραγράφων Α.3 και Α.4 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

δ) Της αριθ. ΠΟΛ. 1259/2013 (Β΄ 3119) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία διάκρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων».

ε) Του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις».

στ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ζ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»…» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

η) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως ισχύει.

θ) Της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 (Α΄85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

ι) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ια) Του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 (Α΄324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1149837 ΕΞ2011/2−11−2011 (Β΄ 2501) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/1998 – Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 – Α΄ 285, με την παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3296/2004 – Α΄ 253 και με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006– Α΄ 276)».

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/11−2−2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο [παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998(Α΄238), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α΄285), με την παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3296/2004 (Α΄253) και με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276)]», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1017889 ΕΞ2014/ 28−1−2014 (ΥΟΔΔ 48) όμοια.

4. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 20 της 25/06/2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. I. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1149837ΕΞ2011/ 02−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2501) Υπουργική απόφαση, περί ανασυγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄81), ως προς την περίπτωση β΄ της παρ. Β΄ αυτής, την οποία διαμορφώνουμε ως εξής:

«2.1.β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης».

II. Ύστερα από τα παραπάνω, η συγκρότηση της Επιτροπής ως προς τον Πρόεδρο και τα μέλη αυτής διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ή έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.

ε. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.

στ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στα Τελωνεία, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος.

ζ. Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από την κεντρική διοίκηση αυτού.

Τα μέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, ε΄, και στ΄ συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία, αντίστοιχα.

Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/ 11−2−2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφασή μας περί ορισμού μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/ 1998 (Α΄ 238), όπως ισχύει, ως προς τις υπηρεσίες που υπηρετούν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των περιπτώσεων β΄, ε΄, στ΄ και ως προς τον βαθμό του αναπληρωματικού μέλους της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1., καθώς και ως προς την Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετούν οι εισηγητές και διαμορφώνουμε τις περιπτώσεις αυτές της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, ως εξής:

« 1. β) Ιωάννη Μπάκα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: Ξ185330, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ηλία Θεοδώρου του Σπυρίδωνος, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ616417, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης».

«1. ε) Γραμμάτω Σκούρα του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: Μ861844, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε.–Δ.Ο.Υ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Καρούση του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ.: Ξ971829, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ Γ’ Πειραιά, επίσης εκπρόσωπο της ίδιας Ομοσπονδίας.

στ) Ελένη Ρετσινά του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ316279, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Τ.Υ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Μπουκουβάλα του Δημοσθένους, με Α.Δ.Τ.: Π341320, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ίδιας Γενικής Γραμματείας, επίσης εκπρόσωπο της ίδιας Ομοσπονδίας».

«2. Στην Επιτροπή μετέχουν, ως εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εξής υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:».

Κατά τα λοιπά ισχύουν η αριθμ. Δ6Α 1149837ΕΞ2011/ 02−11−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2501) υπουργική απόφαση, καθώς και η Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/11−2−2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1017889 ΕΞ2014/28−1−2014 (ΥΟΔΔ 48) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Εκτύπωση σελίδας

Please follow and like us:

Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικ

Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &

ΑΠΛOΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

& ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 – 43

Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Σ. Καραφέρια

Τηλέφωνο : 210-52.42.802

FAX : 210-52.22.994

E-mail : dieforga@ika.gr

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ. Γ 99 / 45

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ αρ. 59

Π Ρ Ο Σ:

Τους αποδέκτες του πίνακα Α΄

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.

Με την υπ.αρ. 33/2014 εγκύκλιο της Δ/νσης μας, σας κοινοποιήσαμε την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/26.03.2014), που αφορούν την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.

Ειδικότερα από τις 26/3/2014 έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς οι οποίοι υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), οι διοικητικές αρχές και η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (π.χ. τράπεζα, συμβολαιογράφο).

Το ΥΔΜΗΔ με την υπ. αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-14 εγκύκλιό του (η οποία και επισυνάπτεται) μας υπενθυμίζει την ανάγκη για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014. Ειδικότερα μετά από επιτόπιους ελέγχους του, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν υπηρεσίες μας (όπως ΚΕΠΑ) οι οποίες εξακολουθούν παρατύπως να απαιτούν από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων και όχι απλά φωτοαντίγραφα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν σύγχυση και ταλαιπωρία στον πολίτη.

Επίσης οι υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον 5 % επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των οργανικών μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ευθύνη τους να φροντίσουν να λάβουν ενυπόγραφα γνώση της εγκυκλίου όλοι οι υπάλληλοι, ώστε με ομοιόμορφο και ενιαίο τρόπο να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ιδιαιτέρως εκείνων που συναλλάσσονται με τα ΚΕΠΑ.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, άρθρο 107, του ν.4057/2012, « κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες ..» αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Please follow and like us:

Μειώσεις τεκμηρίων, φόρων, αύξηση δόσεων για αποπληρωμή χρεών

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12:55

Μειώσεις τεκμηρίων, φόρων, αύξηση δόσεων για αποπληρωμή χρεών

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μείωση τεκμηρίων με αναδρομική ισχύ, μείωση προσαυξήσεων έως και 100% και αύξηση των δόσεων για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μείωση των συντελεστών φορολόγησης των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών στο 20% από 26% που είναι σήμερα, σταδιακή μείωση του φόρου πολυτελείας και της εισφοράς αλληλεγγύης, μείωση της φορολογίας στα ακίνητα, καθώς και νέο λογιστικό δίκαιο για τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο της κυβέρνησης για το 2015. Ταυτόχρονα με τις ανωτέρω εξαγγελίες που θα δημοσιοποιηθούν με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα ανακοινωθούν και τα σχέδια για το 2016, που περιλαμβάνουν μείωση των συντελεστών φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και περαιτέρω μειώσεις των συντελεστών για τις επιχειρήσεις και της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ηδη το σχέδιο του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη έχει κοστολογηθεί από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα. Μάλιστα, για ορισμένες διατάξεις που θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) έχουν ξεκινήσει τη διαμόρφωση των διατάξεων προκειμένου αυτές να προωθηθούν στη Βουλή για ψήφιση. Συγκεκριμένα, το πακέτο μέτρων που έχει εγκριθεί από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά προς το παρόν δεν έχει λάβει το «πράσινο φως» από την τρόικα, περιλαμβάνει:

1. Επιχειρήσεις και επιτηδευματίες. Μείωση των συντελεστών φορολόγησης στο 20% από 26% που είναι σήμερα. Οι μειώσεις θα αφορούν στα κέρδη-εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2015.

2. Τεκμήρια. α) Αναδρομική μείωση των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα που αφορούν στα εισοδήματα του 2014 κατά 30%. Η μείωση των τεκμηρίων αναμένεται να ανακουφίσει πολλούς φορολογουμένους, οι οποίοι τελευταία χρόνια πιάνονταν στην «παγίδα» των τεκμηρίων και δεν φορολογούνταν για τα εισοδήματα που πραγματικά αποκτούσαν, αλλά για μεγαλύτερα ποσά τα οποία προκύπτουν με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης. β) Κατάργηση των τεκμηρίων από το 2015 με την προϋπόθεση ότι η ΓΓΔΕ θα έχει έτοιμο το περιουσιολόγιο. Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών σημειώνει ότι «έχει όλα τα στοιχεία των φορολογουμένων (καταθέσεις, στοιχεία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων κ.λπ.), ωστόσο θα πρέπει να μας ενημερώσει εάν είναι σε θέση να τα αξιοποιήσει». Σε διαφορετική περίπτωση, τα τεκμήρια το 2015 θα είναι μειωμένα κατά 50%.

3. Μείωση του φόρου πολυτελείας. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ότι φόρο πολυτελείας θα καταβάλουν όσοι έχουν Ι.Χ. άνω των 2.500 κ.ε. ή 3.000 κ.ε. Παράλληλα θα μειωθούν και τα ποσά που καταβάλλονται σήμερα. Παράδειγμα: για ένα αυτοκίνητο τριετίας 2.600 κ.ε. ο φόρος ανέρχεται σήμερα στα 1.420 ευρώ και εξετάζεται να μειωθεί στα επίπεδα των 1.000 ευρώ.

4. Εισφορά αλληλεγγύης. Μείωση της εισφοράς κατά 30% από το 2015 και για το σύνολο του έτους σχεδιάζει η κυβέρνηση. Το όφελος για τους φορολογουμένους θα είναι:

-  Από 39 έως 60 ευρώ για όσους εμφανίζουν εισοδήματα από 13.000 έως και 20.000 ευρώ.

-  Από 138 έως και 300 ευρώ για όσους εμφανίζουν εισοδήματα πάνω από 20.001 και μέχρι 50.000 ευρώ.

-  Από 495 έως και 900 ευρώ για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 50.001 και μέχρι 100.000 ευρώ.

-  Από 1.440 ευρώ και πάνω για όσους έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ.

5. ΕΝΦΙΑ. Οσοι το 2015 έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα έχουν έκπτωση 50% από τον φόρο που προκύπτει σήμερα. Επίσης, σχεδιάζεται μικρή μείωση των συντελεστών για τα αστικά ακίνητα.

6. Πετρέλαιο θέρμανσης. Από τις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται 10-12 λεπτά μειωμένο σε σχέση με την περυσινή χειμερινή περίοδο. Η μείωση κατά 30%του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης θα οδηγήσει στη μείωση της λιανικής τιμής πώλησης σε 1,15 ευρώ από 1,27 ευρώ που είναι σήμερα.

7. Νέο Λογιστικό Δίκαιο για τις επιχειρήσεις. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

8. Εστίαση. Διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εστίαση.

Ωστόσο, οι φοροελαφρύνσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος και συγκεκριμένα για το 2016 σχεδιάζεται:

-  Η περαιτέρω μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.

-  Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα. Στόχος είναι σε βάθος χρόνου να μειωθούν οι συντελεστές κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

-  Η περαιτέρω μείωση των συντελεστών των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στο 15% από 20% που θα είναι το 2015.

Έντυπη

Please follow and like us:

Ζητούν άμεσα τα αναδρομικά τους και οι δικαστές

Ζητούν άμεσα τα αναδρομικά τους και οι δικαστές
Την άμεση καταβολή των αναδρομικών που τους επιδίκασε το Μισθοδικείο ζητούν οι πέντε ενώσεις των δικαστών και των εισαγγελέων, τα προεδρεία των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών για να διευθετηθεί η εκκρεμότητα.
Πιο συγκεκριμένα οι πέντε δικαστικές ενώσεις (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους), επισημαίνουν πως παρά τη δέσμευση του πρωθυπουργού για εφαρμογή της απόφασης του Μισθοδικείου, ακόμη δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες καταβολής των αναδρομικών.
Ειδικότερα, οι δικαστικές ενώσεις ζητούν, με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, την έκδοση εντός του Σεπτεμβρίου υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει το όλο θέμα και την τήρηση της συμφωνίας στην οποία είχαν καταλήξει με τον κ. Σαμαρά, και η οποία «περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, αφενός την επαναφορά των δικαστικών αποδοχών στο επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί πριν από τις διατάξεις του ν. 4093/2012, αφετέρου την καταβολή έως τα τέλη Ιουνίου 2014 των αναδρομικών διαφορών των αποδοχών, που παρανόμως παρακρατήθηκαν και αντιστοιχούσαν στα διαστήματα από 1.8.2012 έως 31.12.2012 και από 1.1.2014 έως 30.6.2014».
Ολόκληρη η ανακοίνωση των πέντε δικαστικών ενώσεων έχει ως εξής:
«Με την 88/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος κρίθηκε ότι οι διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), με τις οποίες επιβλήθηκαν για πολλοστή φορά περικοπές στις αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών, αντίκεινται στα άρθρα 26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος και στις απορρέουσες από αυτά αρχές της διάκρισης των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και της ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας, συνεπώς για τον καθορισμό των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη θέση σε ισχύ των αντισυνταγματικών διατάξεων του ν. 4093/2012.
Κατόπιν της ως άνω δικαστικής απόφασης έλαβε χώρα συνάντηση, του πρωθυπουργού με τους προέδρους των Δικαστικών Ενώσεων, κατά την οποία ο πρώτος δεσμεύτηκε κατά τρόπο ρητό και ανεπιφύλακτο ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει, ως οφείλει, την απόφαση αυτή, θεσπίζοντας διατάξεις με τις οποίες αφενός οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών θα επανέλθουν εφεξής στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και αφετέρου θα ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης των απαιτήσεών τους, των σχετικών με τις αναδρομικές διαφορές των αποδοχών τους.
Σε συνέχεια της ως άνω συνάντησης, οι πρόεδροι των Δικαστικών Ενώσεων συναντήθηκαν επανειλημμένα με τον υπουργό των Οικονομικών, για τη ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών των σχετικών με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του πρωθυπουργού, και, έπειτα από μακρές διαβουλεύσεις και εμπεριστατωμένες μελέτες ως προς τις δυνατότητες της χώρας κατά την παρούσα συγκυρία, κατέληξαν σε συγκεκριμένη συμφωνία, το περιεχόμενο της οποίας αποτυπώθηκε στα πρακτικά συνάντησης της 9.4.2014 –”non paper”-, τα οποία απέστειλε ο υπουργός Οικονομικών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των Δικαστικών Ενώσεων και σας επισυνάπτουμε.
Η συμφωνία αυτή περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, αφενός την επαναφορά των δικαστικών αποδοχών στο επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί πριν από τις διατάξεις του ν. 4093/2012, αφετέρου την καταβολή έως τα τέλη Ιουνίου 2014 των αναδρομικών διαφορών των αποδοχών, που παρανόμως παρακρατήθηκαν και αντιστοιχούσαν στα διαστήματα από 1.8.2012 έως 31.12.2012 και από 1.1.2014 έως 30.6.2014.
Σε εκτέλεση της συμφωνίας αυτής, στο άρθρο μόνο του ν. 4263/2014 (ΦΕΚ Α΄ 117), με το οποίο εγκρίθηκε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για τα έτη 2015-2018, προβλέφθηκε η δαπάνη για την εξόφληση των ως άνω αναδρομικών απαιτήσεων των εν ενεργεία και των συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών και για την εφεξής μισθοδοσία τους (βλ. Κεφάλαιο Β΄ I «Παρεμβάσεις»), ενώ με το άρθρο 181 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) καταργήθηκαν τυπικώς οι διατάξεις του ν. 4093/2012, που αφορούσαν τους Δικαστικούς Λειτουργούς και δόθηκε η νομοθετική εξουσιοδότηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης να εκδώσουν απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες καταβολής των αναδρομικών διαφορών των αποδοχών.
Προς άρση δε κάθε αμφισβητήσεως για τήρηση των συμφωνηθέντων, την ημέρα υποβολής της σχετικής τροπολογίας για την ψήφιση της διάταξης αυτής από τη Βουλή παραδόθηκε σε εκπροσώπους των Δικαστικών Ενώσεων από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση αυτή, το οποίο προέβλεπε εξόφληση των αναδρομικών διαφορών αποδοχών σε δύο ισόποσες δόσεις, αμφότερες καταβλητέες εντός του 2014, με τη διαβεβαίωση ότι θα υπογραφεί ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του νόμου.
Ωστόσο, αν και έκτοτε έχουν παρέλθει σχεδόν τρεις μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης, καθ’ όλη τη διάρκεια των οποίων η κυβέρνηση εξακολουθούσε να διαβεβαιώνει τις Δικαστικές Ενώσεις ότι δεν προτίθεται να αποστεί από τα συμφωνηθέντα, η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Ενόψει των ανωτέρω, οι Δικαστικές Ενώσεις θεωρούν ότι έχει εξαντληθεί κάθε εύλογο διάστημα αναμονής για την τήρηση των συμφωνηθέντων και ΖΗΤΟΥΝ την άμεση έκδοση (εντός του Σεπτεμβρίου 2014) της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και την καταβολή των οφειλόμενων αναδρομικών διαφορών εντός του 2014 σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο, το οποίο σας επισυνάπτουμε.
Ζητούμε κατεπειγόντως την πραγματοποίηση συνάντησης του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών με τα προεδρεία των Δικαστικών Ενώσεων».

27/09/2014
Πηγή: www.imerisia.gr

Please follow and like us:

Υπ. Ανάπτυξης: Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα

Υπ. Ανάπτυξης: Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα
Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου εκδόθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης και αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια».
Με την εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες και επεξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης για την αντιστροφή της υποχρέωσης ΦΠΑ, καθώς και τη διαδικασίας παράδοσης των έργων στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.
Όπως αναφέρει η απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ Γιώργος Γιαννούσης, σημαντικός αριθμός έργων υποδομής υλοποιούνται από φορείς (δικαιούχους) που υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ επί της δαπάνης κατασκευής των έργων αυτών είναι μη επιλέξιμος. Οι περισσότεροι εκ των φορέων αυτών δεν διαθέτουν τα απαραίτητα ταμειακά διαθέσιμα προκειμένου να πληρώσουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ, περιοριζόμενοι αρκετές φορές προσωρινά μόνο στην εξόφληση της αξίας των τιμολογίων προ ΦΠΑ.
Το γεγονός αυτό επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ούτως ή άλλως μειωμένη ταμειακή ρευστότητα των αναδόχων. Συνέπεια αυτού είναι πολλά έργα -κυρίως με δικαιούχους χαμηλής χρηματοοικονομικής ρευστότητας- να καθυστερούν στην εξόφληση των τιμολογίων, ή και να διακυβεύεται η ολοκλήρωσή τους, με άμεση επίπτωση στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης -υπό όρους- του μη επιλέξιμου ΦΠΑ από το ΠΔΕ με το Ν. 4072/2012, άρθρο 242 παρ. 3. Σε εφαρμογή της διάταξης αυτής εκδόθηκε η ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 που εξειδικεύει τους όρους και προϋποθέσεις της χρηματοδότησης. Ωστόσο οι προβλεφθείσες διαδικασίες επέφεραν σημαντικό πρόσθετο διοικητικό βάρος στους δικαιούχους, τους φορείς χρηματοδότησης και τους φορείς διαχείρισης.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών ψηφίστηκε η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014), με την οποία προβλέπεται η αντιστροφή υποχρέωσης του ΦΠΑ, δηλαδή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εκτέλεσης έργων ο εργολήπτης- ανάδοχος δεν χρεώνει ΦΠΑ στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, αλλά υπόχρεος ορίζεται ο λήπτης του τιμολογίου. Με την εν λόγω διάταξη καθίσταται πλέον άνευ αντικειμένου η ανωτέρω ΚΥΑ στο μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής της.

27/09/2014
Πηγή: www.imerisia.gr

Please follow and like us:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17:12 Δένδιας: Πρωτοβουλία να μειωθεί το επιτόκιο σε 65.000 επιχειρήσεις με ληξι

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17:12

Δένδιας: Πρωτοβουλία να μειωθεί το επιτόκιο σε 65.000 επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμα δάνεια

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ζητήματα αναφορικά με τη δραστηριοποίηση σουηδικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας με την πρέσβειρα της Σουηδίας Σαρλότ Ράνγκμπεργκ (Charlotte Wrangberg).

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο μεταξύ, όπως έκανε γνωστό νωρίτερα ο υπουργός σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα ενημερώσει όλους τους πρεσβευτές των ευρωπαϊκών χωρών στην Αθήνα για την πρωτοβουλία τού υπουργείου να μειωθεί το επιτόκιο για τις 65.000 επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμα ενήμερα δάνεια.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας «προσπαθούμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός και να μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που έχουμε από τα διαρθρωτικά ταμεία για να επιδοτήσουμε το επιτόκιο των ληξιπρόθεσμων ενήμερων δανείων με 2-3 μονάδες για 2- 3 χρόνια μέχρι να φύγουμε από την κρίση. Η ελληνική επιχείρηση πληρώνει 4 μονάδες κατά μέσο όρο υψηλότερο επιτόκιο από τον Ευρωπαίο ανταγωνιστή της. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ζητήσουμε τη συνεργασία και της τελευταίας ευρωπαϊκής κυβέρνησης και της πιο μικρής χώρας».

Please follow and like us: