Monthly Archives: July 2014

Ταλαιπωρία φορολογουμένων για τον ακατάσχετο λογαριασμό.

Ταλαιπωρία φορολογουμένων για τον ακατάσχετο λογαριασμό.

Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Ταλαιπωρία φορολογουμένων για τον ακατάσχετο λογαριασμό

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στις τράπεζες θα πρέπει να μεταβούν οι φορολογούμενοι που γνωστοποίησαν με ηλεκτρονική αίτηση στο Taxisnet τον λογαριασμό του οποίου οι καταθέσεις θα παραμένουν ακατάσχετες μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ. Ουσιαστικά πρόκειται για μία ταλαιπωρία για όλους τους φορολογούμενους που επιθυμούν να δηλώσουν τον ακατάσχετο λογαριασμό. Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών προέβλεπε αρχικά ότι οι φορολογούμενοι θα έπρεπε μόνο να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση και τα υπόλοιπα θα τα αναλάμβανε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι οι φορολογούμενοι μετά τη δήλωση του λογαριασμού θα έπρεπε να προσκομίσουν στην τράπεζα το αποδεικτικό της δήλωσης.

Συγκεκριμένα στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφέρεται ότι για τη γνωστοποίηση στη φορολογική διοίκηση του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο Taxisnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN). Η κατάσταση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο κατά περίπτωση πιστωτικό ίδρυμα την ίδια ημέρα και καταχωρίζεται αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxis της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οι προδιαγραφές του εισερχόμενου προς τις τράπεζες αρχείου περιγράφονται στο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ωστόσο, όσοι προσπάθησαν χθες να δηλώσουν τον ακατάσχετο λογαριασμό διαπίστωσαν ότι θα πρέπει να μεταβούν και στο πιστωτικό ίδρυμα που έχουν δηλώσει στην αίτηση. Στη σχετική εφαρμογή στο Taxisnet υπάρχει ειδική σημείωση στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Το προς εκτύπωση αποδεικτικό γνωστοποίησης/δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες».

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί ένα μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ως άνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή/και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

Για τη γνωστοποίηση στη φορολογική διοίκηση του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο Taxisnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος που γνωστοποιεί στη φορολογική διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, οφείλει να ενημερώνει υποβάλλοντας νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τον ίδιο τρόπο τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του σε περίπτωση που ο προηγούμενος – ήδη δηλωμένος- κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us:

Ετοιμα τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Ετοιμα τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Ετοιμα τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

Από αύριο Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 ξεκινά η ανάρτηση στο ΤΑΧΙS net των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Με εγκύκλιό της, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου, δίνει οδηγίες προς τις εφορίες για τον τρόπο που θα διαχειρίζονται λάθη και παραλείψεις των φορολογούμενων κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. [Δείτε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου]. Ειδικότερα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1184/2014, με θέμα ” Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων”, αποφασίστηκαν τα εξής:

Για την αποκατάσταση ενδεχόμενων τυπικών λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων στοιχείων ακίνητων, προκειμένου να συντεθούν μηχανογραφικά οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).

3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.

5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή

Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του νομού και εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟαρχικό του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.

11. Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του ΣΟ τελ. ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1185/2014, με θέμα” Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014″ αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.− πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Στις περιπτώσεις, στις οποίες η μηχανογραφική εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1184/30.7.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης.

3. Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση.

ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ 2014

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Κανονισμός είσπραξης των πόρων της Ε.Ε.Ε.Π..

Κανονισμός είσπραξης των πόρων της Ε.Ε.Ε.Π..

Αριθμ. απόφ. 116/11/21.07.2014

(ΦΕΚ Β΄ 2081/30.07.2014)

Κανονισμός είσπραξης των πόρων της Ε.Ε.Ε.Π..

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α 18), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α 287) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α 107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύουν,

β) ειδικότερα, τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 7, του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύουν,

γ) τις διατάξεις των άρθρων πρώτου, δεύτερου και τρίτου του Ν. 4183/2013 (Α 186),

δ) την με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί

ων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 10.1.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,

ε) την με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

στ) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β 2066) αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

ζ) την με αριθμό 90/2/13.1.2014 (Β 190) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η με αριθμό 64/3/23.7.2013.(Β 1819) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ισχύει»,

η) την με αριθμό 111/2/24.6.2014 (Β 1794) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994, όπως ισχύει»,

θ) το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

ι) την από 15 Ιουλίου εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Κανονισμός είσπραξης των πόρων της Ε.Ε.Ε.Π.»,

ια) την συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό είσπραξης των πόρων της Ε.Ε.Ε.Π. ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού δίδονται οι παρακάτω ορισμοί:

Ακαθάριστα Έσοδα Τυχερών παιγνίων – GGR (Μικτό Κέρδος): είναι το ποσό που προκύπτει, εάν αφαιρεθούν από τον Κύκλο Εργασιών Τυχερών Παιγνίων οι αποδόσεις των κερδών στους παίκτες.

Αποδεικτικό Καταβολής: είναι το προβλεπόμενο παραστατικό πιστωτικού ιδρύματος που είτε εκτυπώνεται από Η/Υ, είτε παραδίδεται στον καταθέτη κατά την κατάθεση, με τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που αποδεικνύουν την έγκαιρη και ολοσχερή πληρωμή του Ποσού Καταβολής από κάθε Πάροχο Τυχερών Παιγνίων, που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.

Αποδιδόμενο ‘Εσοδο του Ελληνικού Δημοσίου: είναι το ποσό που προκύπτει από το εκάστοτε ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα Ακαθάριστα Εσοδα Τυχερών παιγνίων – GGR (Μικτό Κέρδος), όταν από αυτό αφαιρεθεί ο Πόρος Α της Ε.Ε.Ε.Π.

Δήλωση Ακαθαρίστων Εσόδων Τυχερών Παιγνίων: είναι το έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από τον Πάροχο Τυχερών Παιγνίων και δηλώνει τα Ακαθάριστα Έσοδα Τυχερών Παιγνίων – GGR (Μικτό Κέρδος), το Ποσό Καταβολής στο Ελληνικό Δημόσιο και το Ποσό Καταβολής στην Ε.Ε.Ε.Π., για το Χρονικό Διάστημα Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, όπως αυτό ορίζεται στις επιμέρους συμβάσεις, στις άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων που έχουν χορηγηθεί στους Παρόχους και στις κείμενες διατάξεις.

Ημέρα Απόδοσης: είναι η ημέρα κατά την οποία ο Πάροχος Τυχερών Παιγνίων πληρώνει το Ποσό Καταβολής.

Καζίνο: είναι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια ίδρυσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2206/1994 (Α 62), και του Ν. 3139/2003 (Α 100),

Κανονισμός: Η παρούσα απόφαση είσπραξης των πόρων της Ε.Ε.Ε.Π. και ελέγχου απόδοσης των οικονομικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και των δικαιούχων φορέων του, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τις άδειες και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των αδειοδοτημένων παροχών και του Ελληνικού Δημοσίου..

Πάροχος Τυχερών Παιγνίων: είναι όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα και παρέχουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια και οι οποίοι είναι υπόχρεοι για την απόδοση των πόρων της Ε.Ε.Ε.Π.

Πόροι της Ε.Ε.Ε.Π.: γα τις ανάγκες του Κανονισμού οι πόροι της Ε.Ε.Ε.Π. που αυτός αφορά ορίζονται και κωδικοποιούνται ως εξής:

Πόρος Α: είναι το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού 0.5% επί τον αριθμό που ορίζει το ποσό των Ακαθάριστων Εσόδων Τυχερών παιγνίων – GGR (Μικτό Κέρδος είναι το ποσοστό 0,5% επί του μικτού κέρδους (GGR) των τυχερών παιγνίων, που διεξάγει κάθε Πάροχος Τυχερών Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια.

Πόρος Β: είναι ποσοστό 10% επί των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων του άρθρου 51 του Ν. 4002/2011 (Α 180) παρόντος νόμου, καθώς και επί των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται από την Ε.Ε.Ε.Π., με βάση άλλες διατάξεις, που αφορούν τους λοιπούς εν λειτουργία φορείς αδειοδότησης και ελέγχου, από την ημερομηνία κατά την οποία η Ε.Ε.Ε.Π. αναλαμβάνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων αυτών, όπως και επί εκείνων που έχουν ήδη επιβληθεί, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Τα παραπάνω πρόστιμα εισπράττονται από την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, αποδίδει ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού των προστίμων που έχει εισπραχθεί, στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πόρος Γ: είναι τα ποσά των διοικητικών τελών και

παραβόλων, που ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 (Α 180), καθώς και όσα προβλέπονται να καταβάλλονται, με βάση άλλες διατάξεις, σε λοιπούς εν λειτουργία φορείς αδειοδότησης και ελέγχου, τις αρμοδιότητες των οποίων αναλαμβάνει η Ε.Ε.Ε.Π..».

Ποσό Καταβολής: είναι το σύνολο των χρημάτων που προκύπτουν από του Ποσοστό Συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου που ο κάθε Πάροχος Τυχερών Παιγνίων πληρώνει, την Ημέρα Απόδοσης τον Πόρο Α στην Ε.Ε.Ε.Π. για το Χρονικό Διάστημα Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.

Ποσοστό Συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου: είναι το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των δικαιούχων φορέων του επί των Ακαθαρίστων Εσόδων Τυχερών Παιγνίων – GGR (Μικτού Κέρδους),

Τραπεζικός Λογαριασμός: είναι ο λογαριασμός της Ε.Ε.Ε.Π., σε πιστωτικό ίδρυμα, όπου ο Πάροχος Τυχερών Παιγνίων καταθέτει το Ποσό Καταβολής στην Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης αυτού από την Αρχή.

Χρονικό Διάστημα Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων: είναι η χρονική περίοδος διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, επί της οποίας υπολογίζεται το Ποσό Καταβολής.

Χρονική Προθεσμία Απόδοσης: είναι η προθεσμία πληρωμής του Ποσού Καταβολής του Πόρου Α στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Κανονισμός προσδιορίζει τη διαδικασία, το χρόνο καταβολής και είσπραξης, τις προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής, τη διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων καθώς και κάθε συναφές θέμα για την καταβολή των Πόρων της Ε.Ε.Ε.Π., που πραγματοποιείται απευθείας από τους υπόχρεους προς αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζονται επί όλων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από τους Παρόχους Τυχερών Παιγνίων που λειτουργούν νόμιμα και διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ Α ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

3.1 Οι Πάροχοι Τυχερών Παιγνίων υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη Δήλωση Ακαθαρίστων Εσόδων Τυχερών Παιγνίων για το κατά περίπτωση Χρονικό Διάστημα Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της Χρονικής Προθεσμίας Απόδοσης.

3.2 Ο Πάροχος Τυχερών Παιγνίων υποχρεούται να πληρώσει τον Πόρο Α εντός της Χρονικής Προθεσμίας Απόδοσης, στον Τραπεζικό Λογαριασμό, που του έχει γνωστοποιήσει εγγράφως η Ε.Ε.Ε.Π., προσκομίζοντας με κάθε άμεσο και πρόσφορο μέσο (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο), το Αποδεικτικό Καταβολής που πρέπει να φέρει τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Τον καταθέτη [Επωνυμία Παρόχου Τυχερών Παιγνίων και τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ)].

β. Την αιτιολογία κατάθεσης και το Χρονικό Διάστημα Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων που αφορά η καταβολή.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ Α ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΟ

4.1 Ο Πόρος Α της Ε.Ε.Ε.Π. περιλαμβάνεται στα χρήματα, που αυτή εισπράττει από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4.2 Η Ε.Ε.Ε.Π. παρακρατεί το ποσό που αναλογεί στον Πόρο Α από τα χρήματα που εισπράττει, με βάση τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 111/2/24.6.2014 (Β 1794) απόφαση της με τίτλο: «Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994, όπως ισχύει».

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ Α ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

5.1 Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την παραλαβή του Αποδεικτικού Καταβολής, ελέγχει:

α. Την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού (Αποδεικτικό Καταβολής), με την ακριβή ημερομηνία καταβολής.

β. Τον καταθέτη [Επωνυμία Παρόχου Τυχερών Παιγνίων και τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ)].

γ. Αν η πραγματοποίηση της καταβολής έγινε στον προβλεπόμενο Τραπεζικό Λογαριασμό της Ε.Ε.Ε.Π.

δ. Το Ποσό Καταβολής που πληρώθηκε στον Τραπεζικό Λογαριασμό.

ε. Τη λεπτομερή αιτιολογία της κατάθεσης με το Χρονικό Διάστημα Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων που αφορά η καταβολή.

5.2 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να ζητήσει κάθε νομικό παραστατικό ή στοιχείο που τεκμηριώνει τα Ακαθάριστα Έσοδα Τυχερών παιγνίων – GGR (Μικτό Κέρδος) του Παρόχου Τυχερών Παιγνίων για το κατά περίπτωση Χρονικό Διάστημα Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.

5.3 Ο Πάροχος Τυχερών Παιγνίων, υποχρεούται να προσκομίσει στην Ε.Ε.Ε.Π. το Αποδεικτικό Καταβολής για το Αποδιδόμενο Έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ Β

6.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. εισπράττει:

6.1.1 Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4002/2011 (Α 180) και των σχετικών κανονιστικών πράξεων

6.1.2 Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλει με βάση άλλες διατάξεις, και τα οποία επέβαλαν φορείς αδειοδότησης και ελέγχου παιγνίων, τις αρμοδιότητες των οποίων ανέλαβε η Ε.Ε.Ε.Π.

6.1.3 Τα διοικητικά πρόστιμα που είχαν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί από φορείς αδειοδότησης και ελέγχου παιγνίων, έως και την ημερομηνία κατά την οποία η Ε.Ε.Ε.Π. ανέλαβε την άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων αυτών.

6.2 Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλει η Ε.Ε.Ε.Π. καταβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της επίδοσης στον υπόχρεο της πράξης επιβολής τους, η οποία αποτελεί και νόμιμο τίτλο είσπραξης τους.

6.3 Η καταβολή των προστίμων πραγματοποιείται στον Τραπεζικό Λογαριασμό που γνωστοποιείται εγγράφως στον υπόχρεο με την πράξη επιβολής.

6.4 Μετά την καταβολή του προστίμου, η Ε.Ε.Ε.Π. παρακρατά από το καταβληθέν ποσό τον Πόρο Β και αποδίδει το υπόλοιπο ποσό στο Ελληνικό Δημόσιο, μέσα στην προβλεπόμενη, από τις κείμενες διατάξεις, χρονική προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ Γ

Ο Πόρος Γ της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, εισπράττεται με την καταβολή του εκ μέρους του υπόχρεου, μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία, στο Τραπεζικό Λογαριασμό, που αναρτάται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

8.1 Η μη έγκαιρη καταβολή των Πόρων της Ε.Ε.Ε.Π. εντός της Χρονικής Προθεσμίας Απόδοσης, επιφέρει τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις κατά τις κείμενες διατάξεις.

8.2 Η μη πλήρης καταβολή των Πόρων της Ε.Ε.Ε.Π., εντός της Χρονικής Προθεσμίας Απόδοσης, επιφέρει τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις κατά τις κείμενες διατάξεις, για το ποσό που δεν καταβλήθηκε.

8.3 Η Ε.Ε.Ε.Π. είναι η Βεβαιούσα Αρχή για την είσπραξη των Πόρων της.

8.4 Η διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης ακολουθεί τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και η Ε.Ε.Ε.Π. ικανοποιείται σύμμετρα.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1184/30.07.2014 Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολο

ΠΟΛ 1184/30.07.2014

Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Αριθμ. ΠΟΛ 1184

(ΦΕΚ Β΄ 2074/30.07.2014)

Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/ 2013 (ΦΕΚ 287 τεύχος Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τεύχος Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Για την αποκατάσταση ενδεχόμενων τυπικών λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων στοιχείων ακίνητων, προκειμένου να συντεθούν μηχανογραφικά οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).

3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.

5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του νομού και εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.

11. Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του ΣΟ τελ. ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Please follow and like us:

Αναστολή ΑΦΜ για φοροφυγάδες.

Αναστολή ΑΦΜ για φοροφυγάδες.

Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Αναστολή ΑΦΜ για φοροφυγάδες

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Την αναστολή χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή την απενεργοποίησή του για όσους φοροδιαφεύγουν, την κατάργηση των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και την αναγνώριση από την εφορία των δαπανών αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών καθώς και των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για όσους υπέβαλαν εκπρόθεσμα δηλώσεις προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.

Επίσης προβλέπεται η σύσταση 400 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στον υφιστάμενο κλάδο Εφοριακών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίες προστίθενται και προσαυξάνουν τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου.

1. Η Φορολογική Διοίκηση θα αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή θα τους απενεργοποιεί εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του.

Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

2. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη Φορολογική Διοίκηση.

3. Δεκτές θα γίνουν από την εφορία οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που αφορούν το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου για τους φορολογούμενους που υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις εκπρόθεσμα (η διάταξη ισχύει τόσο για εκπρόθεσμες αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις). Με τη ρύθμιση αυτή ανακουφίζονται περίπου 100.000 φορολογούμενοι οι οποίοι θα έπρεπε να πληρώσουν πρόσθετους φόρους στην εφορία.

4. Συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 400 οργανικές θέσεις εφοριακών.

5. Δήλωση ΦΠΑ δεν υποβάλλουν οι υπόχρεοι που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, από το χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολής.

6. Οταν ο υποκείμενος στον φόρο (ΦΠΑ) διακόπτει οριστικά τις εργασίες της επιχείρησής του και μεταφέρει εκτός της χώρας την οικονομική του δραστηριότητα, υποχρεούται κατά τον χρόνο της διακοπής να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1184/30.07.2014 Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολο

ΠΟΛ 1184/30.07.2014

Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Αριθμ. ΠΟΛ 1184

(ΦΕΚ Β΄ 2074/30.07.2014)

Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/ 2013 (ΦΕΚ 287 τεύχος Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τεύχος Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Για την αποκατάσταση ενδεχόμενων τυπικών λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων στοιχείων ακίνητων, προκειμένου να συντεθούν μηχανογραφικά οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).

3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.

5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του νομού και εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.

11. Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του ΣΟ τελ. ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Please follow and like us:

Υπ. Υποδομών Αριθμ. Πρωτ.: Α-Οικ. 38926/2975/30.07.2014 Πληρωμή εισφοράς 1% άρθρου 13 του ν. 2963/2

Υπ. Υποδομών Αριθμ. Πρωτ.: Α-Οικ. 38926/2975/30.07.2014
Πληρωμή εισφοράς 1% άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Κουτσονίκας,

Γ. Γεωργόπουλος,

Θ. Παπασημακοπούλου

Τηλέφωνο: 210 650 8446,

210 650 8458, 210 650 8433

FAX : 210 650 8451, 213 130 8451

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: Α – Οικ . 38926/2975

ΑΔΑ: Ω86Β1-ΝΙ1

Προς : 1) Πανελλήνια Ομοσπονδία

Αυτοκινητιστών Υπεραστικών

Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.)

Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα

2) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών

Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.)

Πειραιώς 4 (6ος όροφος)

10431 Αθήνα’

ΘΕΜΑ : «Πληρωμή εισφοράς 1% άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268)»

Σχετ: – Η με αριθ. Οικ. Β-25788/2075/14/30-04-2014 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών.

Σε συνέχεια της υπ’αριθ. Οικ. Β-25788/2075/14/30-04-2014 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών αναφορικά με τις πληρωμές των εισφορών 1% από τις ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπενθυμίζεται ότι, όλοι οι αστικοί και υπεραστικοί φορείς συγκοινωνιακού έργου υποχρεούνται, πέραν του ονόματος του καταθέτη, της ιδιότητάς του και των στοιχείων επαφής, όπως ζητούνται από το Ν. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, να αναγράφουν στα αποδεικτικά κατάθεσης την επωνυμία της ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. καθώς και το τρίμηνο και το έτος για το οποίο καταβλήθηκε η εισφορά, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

Το Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης για την κατάθεση της εν θέματι εισφοράς του 1% για το Α’ Τρίμηνο του 2014, αναγράφει: ΑΣΤ. ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α’ 2014 (στο πεδίο δύναται να καταχωρούνται έως 30 χαρακτήρες μαζί με τα διάκενα) Ομοίως, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου, αναγράφει: ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α’ 2014, και ούτω καθεξής (στο πεδίο δύναται να καταχωρούνται έως 30 χαρακτήρες μαζί με τα διάκενα).

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει το υπ’αριθ.πρωτ.Β-56771/4226/03/27-01-2004 έγγραφο της ΔΕΜ, σύμφωνα με το οποίο, η εισφορά του 5% του άρθρου 13 του ν.2963/2001 (κατά συνέπεια συμπεριλαμβανομένου και του 1%) επιβάλλεται σε έσοδα που προέρχονται από εφαρμογή της ισχύουσας απόφασης κομίστρου, ήτοι σήμερα της με αριθμ. Β-58841/5546/24-12-10 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων « Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (ΦΕΚ 2165 Β’/31-12-2010).

Κατόπιν τούτων, παρακαλούνται εκ νέου όλα τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. για την έγκαιρη εξόφληση της εν λόγω εισφοράς, καθώς και τυχόν οφειλόμενων ποσών τριμήνων περασμένων ετών, στις οικείες με την έδρα λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., και την ακόλουθη αποστολή, μέσω συστημένης επιστολής, στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπ.Με.Δι., ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων των ακόλουθων εντύπων: (α) Αποδεικτικού Είσπραξης (δεδομένου ότι όλες οι καταθέσεις γίνονται πλέον ηλεκτρονικά) και (β) Εντύπου – Yποδείγματος με κάθε τριμηνιαία κατάθεση εισφοράς, εντός του πρώτου μηνός που ακολουθεί τη λήξη εκάστου τριμήνου (στο οποίο αναγράφονται και τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν σε κάθε τρίμηνο).

Παρακαλούνται οι ομοσπονδίες Π.Ο.Α.Υ.Σ. & Π.Ο.Α.Σ. να ενημερώσουν τα μέλη τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Β. Σ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ Παπασημακοπούλου Θεώνη

Please follow and like us:

«Κλείνει» η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Ε9 2014 την Τετάρτη 30 Ιουλίου, 11:00 π.μ.

«Κλείνει» η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Ε9 2014 την Τετάρτη 30 Ιουλίου, 11:00 π.μ.
Σταδιακά από 01/08 οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. (Ε9)

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ανακοινώνει τα παρακάτω:

– Η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 για το έτος 2014, δε θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 30 Ιουλίου στις 11:00 π.μ.

– Προσωρινές δηλώσεις οι οποίες δε θα οριστικοποιηθούν μέχρι τότε, θα διαγραφούν.

– Η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού Εν.Φ.Ι.Α. στην εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, θα ξεκινήσει σταδιακά από την 1η. Αυγούστου.

– Δυνατότητα διόρθωσης των ανωτέρω πράξεων θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων Εν.Φ.Ι.Α., με νεότερη ανακοίνωση.

Please follow and like us:

Προς κατάργηση η υποβολή φορολογικής δήλωσης για τους συνταξιούχους.

Προς κατάργηση η υποβολή φορολογικής δήλωσης για τους συνταξιούχους.

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Προς κατάργηση η υποβολή φορολογικής δήλωσης για τους συνταξιούχους

Την κατάργηση της υποχρέωσης των συνταξιούχων να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εφόσον δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές, προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την εφημερίδα “Τύπος της Κυριακής”, η ρύθμιση αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή κατά την περίοδο υποβολής των δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2015. Από το 2016 λοιπόν οι συνταξιούχοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, εφόσον τα εισοδήματά τους προέρχονται μόνο από τις συντάξεις τους. Κι αυτό διότι τους φόρους που αναλογούν στα εισοδήματα από συντάξεις θα τους έχουν προκαταβάλει κατά τη διάρκεια του 2015 που το νέο σύστημα παρακράτησης θα έχει εφαρμοστεί στο σύνολο του έτους.

Στη διαδικασία αυτή θα προσφεύγουν μόνο όσοι συνταξιούχοι έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και εισοδήματα από άλλες πηγές, όπως π.χ. από ακίνητα, επιχειρηματική δραστηριότητα, κινητές αξίες, κλπ., προκειμένου να πληρώσουν και για τα εισοδήματα αυτά τους αναλογούντες φόρους.

Εκτιμάται ότι με το νέο σύστημα που θα ισχύσει από το μεθεπόμενο έτος, πάνω από 1.000.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να υποβάλουν φορολογική δήλωση.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Συνεχής η μείωση των εξαγωγών – Αύξηση 22% του εμπορικού ελλείμματος.

Συνεχής η μείωση των εξαγωγών – Αύξηση 22% του εμπορικού ελλείμματος.

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Συνεχής η μείωση των εξαγωγών – Αύξηση 22% του εμπορικού ελλείμματος

Μεγάλη αύξηση 21,9% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Μάιο εφέτος, απεικονίζοντας ανάγλυφα την πλήρη αναστροφή της εικόνας στις εμπορευματικές συναλλαγές, δηλαδή την αύξηση των εισαγωγών και τη συνεχή μείωση των ελληνικών εξαγωγών. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 9,5% στο τέλος του πενταμήνου. Ειδικότερα, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα εξής για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.974,9 εκατ. ευρώ τον Μάιο εφέτος έναντι 3.868,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 186,6 εκατ. ευρώ, ή 7,8%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.250,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.453,0 εκατ. ευρώ τον Μάιο 2013, παρουσιάζοντας μείωση 8,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 21,1 εκατ. ευρώ, ή 1,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 1.724,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.415,2 εκατ. ευρώ τον Μάιο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 21,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 165,5 εκατ. ευρώ, ή 16,4%).

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 19.488,6 εκατ. ευρώ έναντι 19.630,0 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 0,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 925,2 εκατ. ευρώ, ή 7,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 10.651,9 εκατ. ευρώ έναντι 11.557,4 εκατ. ευρώ το α΄ πεντάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 7,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 338,8 εκατ. ευρώ, ή 4,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 8.836,7 εκατ. ευρώ έναντι 8.072,6 εκατ. ευρώ το α΄ πεντάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 9,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.264,0 εκατ. ευρώ, ή 23,7%).

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com