Monthly Archives: March 2014

Αύξηση του «τέλους ΑΠΕ» μέσω των λογαριασμών ρεύματος, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.

Αύξηση του «τέλους ΑΠΕ» μέσω των λογαριασμών ρεύματος, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.

Ειδήσεις – Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Αύξηση του «τέλους ΑΠΕ» μέσω των λογαριασμών ρεύματος, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Αύξηση του τέλους χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («ΕΤΜΕΑΡ»), που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος κατά 5 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το 2014 προκύπτει από τις διατάξεις για την εξάλειψη του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ που κατατέθηκαν χθες στη Βουλή με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Το τέλος ΕΤΜΕΑΡ καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ήδη με απόφασή της προχώρησε σε υπερδιπλασιασμό του για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, με ισχύ από την προσεχή Τρίτη 1η Απριλίου.

Για τους οικιακούς καταναλωτές π.χ. το τέλος κατά την απόφαση αυτή αυξάνεται κατά 114 % (από 20,8 σε 44,42 ευρώ ανά μεγαβατώρα), για τις αγροτικές χρήσεις 150 % (από 7,33 σε 18,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα), κλπ.)

Όμως η απόφαση αυτή θεωρείται βέβαιο ότι θα επανεξετασθεί με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου ώστε η αύξηση να περιοριστεί μεσοσταθμικά (σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου) στα 5 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Δηλαδή η μεσοσταθμική τιμή του τέλους θα διαμορφωθεί γύρω στα 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 14,96 ευρώ που είναι σήμερα και 33,68 ευρώ που θα πήγαινε αν δεν λαμβάνονταν τα μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο προβλέπουν, για αρκετές κατηγορίες επενδύσεων (π.χ. οικιακά και αγροτικά φωτοβολταϊκά), μικρότερη μείωση στις εγγυημένες τιμές απορρόφησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά, αιολικά, κλπ.) σε σχέση με το νομοσχέδιο που είχε δοθεί σε διαβούλευση.

Η μείωση των «ταριφών» προβλέπεται ότι θα εξοικονομήσει περί τα 470 εκατ. ευρώ ετησίως στο λογαριασμό χρηματοδότησης των ΑΠΕ. Προβλέπεται επίσης ότι οι επιστροφές εσόδων από τους παραγωγούς «πράσινης» ενέργειας προς το λογαριασμό θα γίνουν με κλίμακα και όχι οριζόντια.

Συγκεκριμένα, αυτές κλιμακώνονται από 20 έως 34% των εσόδων του 2013 για τα φωτοβολταϊκά (ανάλογα με την περίοδο σύνδεσης) και 10% για τις λοιπές ΑΠΕ ενώ με το αρχικό κείμενο η επιστροφή ήταν οριζόντια, 35% για όλους. Διατηρείται πάντως η εξαίρεση των οικιακών φωτοβολταϊκών από την επιστροφή τζίρου.

Ωστόσο, δεδομένου ότι υπήρχε δέσμευση προς την τρόικα για μηδενισμό του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ στο τέλος του 2014, οι διαφορές που προκύπτουν καλύπτονται με την αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης − δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των

Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης − δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

Αριθ. 12655

(ΦΕΚ Β΄ 769/28.03.2014)

Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης − δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ 40 Α΄).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την απόφασή μας αριθ. 1829/20.1.2014 (Β΄ 76) με την οποία καθορίστηκαν το περιεχόμενο της αίτησης − δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014, η προθεσμία, ο τρόπος υποβολής της και λοιπές συναφείς λεπτομέρειες.

3. Την ανάγκη που προέκυψε για παράταση της προθεσμίας που λήγει στις 28 Μαρτίου 2014 και καθορίστηκε με την παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης, για υποβολή αιτήσεων − δηλώσεων στις οικείες Ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο έδαφος αυτών, λόγω του σχετικού ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε και με γνώμονα τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής τους στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι και την 4η Απριλίου 2014 την προθεσμία της παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης, για την υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων στις οικείες Ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο έδαφος των κρατών αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω αριθ. 1829/20.1.2014 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Please follow and like us:

Όλες οι αλλαγές σε Αποζημίωση & Προειδοποίηση Απόλυσης

Όλες οι αλλαγές σε Αποζημίωση & Προειδοποίηση Απόλυσης

.

1. Περικοπή της αποζημίωσης απόλυσης. Η ενδεχόμενη μείωση των μισθών αποζημίωσης απόλυσης για έμμισθους εργαζόμενους, θα επηρεάσει εργαζόμενους με πάνω από 12 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Συγκεκριμένα, θα υπάρξει πλαφόν στους 12 μισθούς αποζημίωσης (για 16 χρόνια προϋπηρεσίας) ενώ για κάθε μισθό μετά τα 16 έτη, θα χορηγείται ως αποζημίωση το ποσό των 2.000€.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ
Έτη Εργασίας
Μισθοί Αποζημίωσης
Έτη Εργασίας
Μισθοί Αποζημίωσης
1 – 4 έτη
2 μισθοί (+ 1/6)
1 – 4 έτη
2 μισθοί
(+ 1/6)
4 – 6
3 (+ 1/6)
4 – 6
3 (+ 1/6)
6 – 8
4 (+ 1/6)
6 – 8
4 (+ 1/6)
8 – 10
5 (+ 1/6)
8 – 10
5 (+ 1/6)
> 10
6 (+ 1/6)
> 10
6 (+ 1/6)
> 11
7 (+ 1/6)
> 11
7 (+ 1/6)
> 12
8 (+ 1/6)
> 12
8 (+ 1/6)
> 13
9 (+ 1/6)
> 13
9 (+ 1/6)
> 14
10 (+ 1/6)
> 14
10 (+ 1/6)
> 15
11 (+ 1/6)
> 15
11 (+ 1/6)
> 16
12 (+ 1/6)
> 16
12 (+ 1/6)
> 17
13 (+ 1/6)
> 17
12 (+ 1/6) + 2000€
> 18
14 (+ 1/6)
> 18
12 (+ 1/6) + 4000€
> 19
15 (+ 1/6)
> 19
12 (+ 1/6) + 6000€
> 20
16 (+ 1/6)
> 20
12 (+ 1/6) + 8000€
> 21
17 (+ 1/6)
> 21
12 (+ 1/6) + 10000€
> 22
18 (+ 1/6)
> 22
12 (+ 1/6) + 12000€
> 23
19 (+ 1/6)
> 23
12 (+ 1/6) + 14000€
> 24
20 (+ 1/6)
> 24
12 (+ 1/6) + 16000€
> 25
21 (+ 1/6)
> 25
12 (+ 1/6) + 18000€
> 26
22 (+ 1/6)
> 26
12 (+ 1/6) + 20000€
> 27
23 (+ 1/6)
> 27
12 (+ 1/6) + 22000€
> 28
24 (+ 1/6)
> 28
12 (+ 1/6) + 24000€
2. Περιορισμός των μηνών προειδοποίησης απόλυσης. Με τη χρήση της προειδοποίησης παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε εργοδότη να μειώσει κατά 50% το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης. Το ανώτατο όριο μηνών προειδοποίησης είναι σήμερα οι 6 μήνες για πάνω από 20 έτη υπηρεσίας. Με το νέο καθεστώς το διάστημα αυτό θα μειωθεί σε 4 μήνες με κλιμάκωση με βάση τα έτη υπηρεσίας.

Παράδειγμα: Σήμερα εργαζόμενος με 25 έτη υπηρεσίας και με μισθό 2500€ θα λάμβανε ως αποζημίωση = 61250 (€2500€ Χ 21 μισθούς αποζημίωσης + 1/6). Αν υπήρχε προειδοποίηση πριν από την απόλυση, αυτή θα έπρεπε να γίνει 6 μήνες νωρίτερα, για να λάβει ο εργαζόμενος την μισή αποζημίωση. Δηλαδή θα λάμβανε 6 μισθούς = 15000€ (μεικτές αποδοχές) + 30625€ (2500€ Χ 10,5 μισθούς αποζημίωσης + 1/6) = 45625€.
Με τα νέα δεδομένα θα λάβει 12 μισθούς αποζημίωσης Χ 2500€ + 1/6 = 35000€ + 18000€ (9 μισθούς Χ 2000€ πλαφόν) = 53000€. Αν υπάρξει προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να γίνει 4 μήνες νωρίτερα, για να λάβει ο εργαζόμενος την μισή αποζημίωση. Δηλαδή θα λάβει 4 μισθούς = 10000€ + 17500€ (2500€ Χ 6 μισθούς αποζημίωσης + 1/6) + 9000€ (2.000€ πλαφόν Χ 4,5 μισθούς αποζημίωσης) = 36500€.Δηλαδή η απώλεια για απόλυση χωρίς προειδοποίηση θα είναι 8250€ ενώ με προειδοποίηση η απώλεια θα είναι 9125€).

ΣΗΜ. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι αν κάποιος π.χ. σήμερα συμπληρώνει 25 έτη προϋπηρεσίας, παγώνει το δικαίωμά του στα προαναφερόμενα, χωρίς να αυξάνονται στη συνέχεια οι μισθοί αποζημίωσης ανάλογα με την προϋπηρεσία του. Δηλαδή όταν θα κλείσει τα 26 έτη θα συνεχίζει να δικαιούται τα παραπάνω και τίποτα περισσότερο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ*
Έτη Εργασίας
Μήνες Προειδοποίησης (ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ)
Μήνες Προειδοποίησης (ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ)
1 – 2 έτη
1 μήνας
1 μήνας
2 – 5
2
2
5 – 10
3
3
10 – 15
4
4
15 – 20
5
4
> 20
6
4

* Διευκρινίζεται ότι αν μια απόλυση γίνει με προειδοποίηση, τότε οι μισθοί αποζημίωσης που αναφέρονται στον πίνακα 1 μειώνονται κατά 50%

Please follow and like us:

Καταργείται από 1-6-2014 η θεώρηση βιβλιαρίων υγείας.

Καταργείται από 1-6-2014 η θεώρηση βιβλιαρίων υγείας.

Ειδήσεις – Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Καταργείται από 1-6-2014 η θεώρηση βιβλιαρίων υγείας

Καταργείται, από την 1η Ιουνίου 2014, η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας, καθώς, με την εφαρμογή του νέου συστήματος «’Ατλας» που εγκαινιάστηκε επίσημα σήμερα, η επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων θα γίνεται πλέον on line από τους ίδιους τους παρόχους υγείας. Έτσι, μπαίνει οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία και τις ουρές των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τον φετινό Νοέμβριο, οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1994, θα μπορούν να βλέπουν στον υπολογιστή τους το σύνολο της ασφάλισής τους από την πρώτη ημέρα του ασφαλιστικού βίου τους. Περιορίζεται δραστικά ο χρόνος που απαιτείται για την απονομή των συντάξεων καθώς, ακόμη και σε περιπτώσεις σύνθετης διαδοχικής ασφάλισης θα χρειάζονται μόνο λίγες ημέρες για την έκδοση της σύνταξης, ενώ τώρα απαιτούνται μήνες έως και τρία χρόνια.

Για «πραγματική επανάσταση και θεμελιακή αλλαγή στη λειτουργία του ασφαλιστικού» έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, παρουσιάζοντας το νέο σύστημα και χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ιστορική για το υπουργείο Εργασίας». «Πρόκειται για την πιο σημαντική και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του υπουργείου Εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες, για ένα δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα, καθώς αξιοποιούνται συνολικά περισσότερες από 29 δισεκατομμύρια ψηφιοποιημένες ημέρες ασφάλισης από το 1970 έως σήμερα» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας. «Η απαράδεκτη διαδικασία, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, της αναμονής για απονομή σύνταξης τελειώνει για πάντα και η απονομή σύνταξης καθίσταται ζήτημα ημερών, μετατρέπεται σε μία απλή διαδικασία χωρίς ενδιάμεσους, γραφειοκρατία και βασανιστική πολύχρονη ταλαιπωρία» πρόσθεσε.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Έτσι θα υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας ακινήτων…

Έτσι θα υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας ακινήτων

 

Σημαντική μείωση του φόρου υπεραξίας ακινήτων επιφέρουν οι διατάξεις στο φορολογικό τμήμα του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Βουλή, με τις οποίες επιχειρείται να αρθεί το αδιέξοδο στην κτηματαγορά που παραμένει παγωμένη εδώ και 3 μήνες.

Ειδικότερα, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει για τον φόρο υπεραξίας τα εξής:

-η τιμή κτήσης είναι αυτή που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

-στις περιπτώσεις κληρονομιών, δωρεών κτλ η τιμή κτήσης είναι η αξία πάνω στην οποία υπολογίστηκε ο σχετικός φόρος.

-ακίνητα που αποκτήθηκαν έως και 31/12/1994 απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας.

-η τιμή κτήσης πληθωρίζεται με βάση το δείκτη τιμών κατοικιών των ετών που διακρατήθηκε και ο οποίος δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

-η υπεραξία που προκύπτει από τη διαφορά της τιμής κτήσης με την τιμή πώλησης απομειώνεται σε ποσοστό έως και 40% (για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από το 1995 έως και το 2002 το ποσοστό απομείωσης ανέρχεται έως και 52%).

-στις περιπτώσεις χρησικτησίας τιμή κτήσης θεωρείται αυτή πριν από το 20ο έτος από το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

-στις περιπτώσεις ανέγερσης ακινήτου με αυτεπιστασία τιμή κτήσης θεωρείται αυτή μετά από 5 έτη από την έκδοση οικοδομικής άδειας.

-από το ποσό της υπεραξίας αφαιρούνται 25.000 ευρώ και με τις νέες διατάξεις φεύγει και ο όρος της μη πραγματοποίησης άλλης μεταβίβασης ακινήτου κατά το χρόνο διακράτησης (η διάταξη γίνεται ευνοϊκότερη).

-οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ελέγξουν την ορθότητα όλων των χαρακτηριστικών του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (χρόνος διακράτησης κτλ) αλλά δεν είναι υπεύθυνοι για στοιχεία που δεν ήταν υποχρεωμένοι να ελέγξουν.

-ο φόρος υπεραξίας παρακρατείται από τους συμβολαιογράφους και αποδίδεται εντός 5 ημερών στο δημόσιο.

Μηδέν τοις εκατό παρακράτηση στα royalties

Προς ανακούφιση ολόκληρων κλάδων της ελληνικής αγοράς έχει προστεθεί διάταξη στο πολυνομοσχέδιο με την οποία δεν γίνεται παρακράτηση χώρου στις επιχειρήσεις που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα ή είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας για το εισόδημα που προέρχεται από πώληση πνευματικών δικαιωμάτων (royalties). Σημειώνεται ότι η καταργούμενη διάταξη είχε προκαλέσει βραχυκύκλωμα σε χιλιάδες επιχειρήσεις καθώς η εφορία παρακρατούσε το 20% του τζίρου τους.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει:

-Την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος του 65% του επιδόματος επικινδυνότητας που λαμβάνουν διάφορες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (ένστολοι, κτλ) όπως είχε εξαγγελθεί από την κυβέρνηση.

-“Γλυκαίνει” η διάταξη για την φορολόγηση των εργαζόμενων με μπλοκάκι καθώς φεύγει ο όρος της μη πραγματοποίησης επαγγελματικών δαπανών άνω των 9.250 ευρώ και αντικαθίσταται από τον περιορισμό να μην ασκούν εμπορική δραστηριότητα και να έχουν υποχρεωτικά ως έδρα την κατοικία τους.

-Δεν θα αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης οι δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα.

-Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος οι τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου που ανήκουν σε μη φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος.

Οι διατάξεις για τα φοροπρόστιμα παραμένουν όπως παρουσιάστηκαν στο προσχέδιο.

Διαβάστε ακόμη:

Πηγή:www.capital.gr

Please follow and like us:

Φορολογική δήλωση 2014: Ποιες αποδείξεις «μετρούν» και ποιές δαπάνες εκπίπτουν. Ειδήσεις – Παρασκευ

Φορολογική δήλωση 2014: Ποιες αποδείξεις «μετρούν» και ποιές δαπάνες εκπίπτουν.

Ειδήσεις – Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Φορολογική δήλωση 2014: Ποιες αποδείξεις «μετρούν» και ποιές δαπάνες εκπίπτουν

Αναλυτικές οδηγίες για τις δαπάνες αποδείξεων που πρέπει να έχουν συλλέξει οι φορολογούμενοι το 2013 προκειμένου να μην έχουν απώλειες από το ποσό της μείωσης του φόρου της νέας φορολογικής κλίμακας καθώς και για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις εκπτώσεις δαπανών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη. Η εγκύκλιος που απεστάλη σε όλες τις Δ.Ο.Υ λόγω της έναρξης της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έτους 2014 για τα περυσινά εισοδήματα προβλέπει, εκτός των άλλων τα ακόλουθα:

Αποδείξεις Δαπανών

Για να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό μείωσης φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις (που να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ύψους 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος.

Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη αποδείξεις για τις εξής δαπάνες:

– όλα τα είδη διατροφής

– όλα τα οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού

– όλα τα είδη ενδύσεως και υπόδησης

– οι υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, τα κοινόχρηστα, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρισμό, οι τόκοι δανείου, οι δημοτικοί φόροι.

– όλα τα διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης (έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρικές ή μη οικιακές συσκευές, εργαλεία κλπ), τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού, οι οικιακές υπηρεσίες.

– οι μεταφορές πραγμάτων (υπηρεσίες μετακόμισης οικιακών ειδών), η συντήρηση και η επισκευή αυτοκινήτου/ μοτοσικλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, η μίσθωση ταξί. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αγορές μεταφορικών μέσων (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κλπ), τα εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και τα διόδια.

– όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την αναψυχή και τον πολιτισμό (συσκευές εικόνας και ήχου, μουσικά όργανα για οικιακή χρήση, εξοπλισμός για αθλητισμό και αναψυχή, υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής, θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία, κατοικίδια, άνθη, τυχερά παιχνίδια, εφημερίδες, περιοδικά, γραφική ύλη, ομαδικά ταξίδια κ.λπ.) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές στη ΔΤ και σε συνδρομητικά κανάλια.

– τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι δαπάνες για ωδεία, γυμναστήρια, σχολές χορού κλπ. που συνιστούν οργανωμένους συνεχείς και σταδιακούς κύκλους μαθημάτων κατάρτισης,

– όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες από καταστήματα τροφοδοσίας (εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, καντίνες κλπ) και όλες οι υπηρεσίες από ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια.

– όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες ατομικού ευπρεπισμού (κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής κλπ.), τα προσωπικά είδη (κοσμήματα, βρεφικά είδη, είδη καπνιστού κ.λπ.), οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας (γηροκομεία, ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, κέντρα αποκατάστασης, φροντίδα στο σπίτι για άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες οικογενειακών συμβούλων, σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, βρεφοκομεία κλπ), οι οικονομικές υπηρεσίες (συνδρομές σε πιστωτικές κάρτες, αμοιβές χρηματιστών και χρηματοοικονομικών συμβούλων, αμοιβές φοροτεχνικών, έξοδα θυρίδων, έξοδα επιταγών, διοικητικά τέλη για ιδιωτικά ή δημόσια ταμεία συντάξεων κλπ), διάφορες υπηρεσίες (αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πρόστιμα, ποινές και δικαστικά έξοδα, άδειες κυνηγίου και οπλοφορίας, ψαρέματος και υποβρύχιου ψαρέματος και λοιπές άδειες, άδειες πλοήγησης σκαφών, έξοδα θρησκευτικών ιεροτελεστιών – περιλαμβάνονται μόνο έξοδα για ιερέα και εκκλησία – αγγελίες, διαφημίσεις σε εφημερίδες, χαρτόσημα και τέλη πιστοποιητικών γέννησης, γάμου, θανάτου, έξοδα διαβατηρίων, εξαγορά στρατιωτικής θητείας, εισφορές και συνδρομές σε εκκλησίες και φιλανθρωπικά ιδρύματα, συνδρομές σε επαγγελματικά σωματεία, ενώσεις, σε τοπικούς συλλόγους, σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους κλπ). Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση.

– δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης, οι δαπάνες για ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

– Οι αποδείξεις που προσκομίζονται γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα. Ο προηγούμενος επιμερισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος και η σύζυγος δηλώνουν εισόδημα το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο.

Εκπτώσεις Δαπανών

– Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι εκπτώσεις από το φόρο για τους τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων, εισφορές σε ταμεία ασφάλισης κ.λπ..

– Διατηρείται η έκπτωση 10% από τον φόρο που προκύπτει για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων για τις εξής δαπάνες:

α) ιατρικής και νοσοκομειακής, φαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και μέχρι 3.000 ευρώ ανώτερο ποσό μείωσης φόρου.

Διευκρινίζεται ότι, το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση. Υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική ή συμπληρωματική δήλωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Διευκρινίζεται ότι ο επιμερισμός των ιατρικών δαπανών γίνεται μόνο αν δηλώνεται και από τους δύο συζύγους εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

β) των ποσών που καταβάλλονται ως διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ,

γ) των δωρεών προς το Δημόσιο κ.λπ., δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα και χορηγιών (λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα). Το ποσό των δωρεών και χορηγιών δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5%του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η μείωση διενεργείται εφόσον το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

δ) της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ.

Για τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις ( γ’ και δ’) το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

– Προβλέπεται μείωση από τον φόρο 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης κ.λπ.

– Καταργείται η μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο μισθωτού που εργάζεται για τουλάχιστον 9 μήνες σε παραμεθόριες περιοχές.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Οι εταιρείες υπηρεσιών Internet είναι πιθανό να χρειαστεί να μπλοκάρουν πειρατικές ιστοσελίδες

Οι εταιρείες υπηρεσιών Internet είναι πιθανό να χρειαστεί να μπλοκάρουν πειρατικές ιστοσελίδες

alt


Οι εταιρείες παροχής Internet στην Ευρώπη, πιθανόν σύντομα να μην έχουν επιλογή από το να «φιλτράρουν» πειρατικές ιστοσελίδες.
 
Κατά την εκδίκαση μίας υπόθεσης στην Αυστρία, που αφορούσε στην Αυστριακή εταιρεία παροχής Internet, UPC Telekabel Wien και τις εταιρείες παραγωγής ταινιών Constantin Film Verleih GmbH και Wega-Filmproduktionsgesellschaft, το Ευρωπαϊκό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet να μπλοκάρουν ιστοσελίδες που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, ακόμα και αν δεν σχετίζονται άμεσα με τα δίκτυα τους.Οι δύο εταιρείες κινηματογραφικών ταινιών ζήτησαν από την UPC να μπλοκάρει την πρόσβαση στο kino.to, ένα site που επέτρεπε το streaming ή το κατέβασμα ταινιών. Η UPC από την άλλη υποστήριξε ότι δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές μίας ιστοσελίδας που δεν σχετίζονται με την επιχείρηση και τις δραστηριότητες της και από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποια δικαστική απόφαση που να υποδεικνύει παράνομες δραστηριότητες από δικό της πελάτη. Επιπλέον υποστήριξε ότι το μπλοκάρισμα ιστοσελίδων θα μπορούσε πολύ εύκολα να παρακαμφθεί από τους πελάτες της και πως θα ήταν αρκετά δαπανηρό.Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαφώνησε. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πνευματικά δικαιώματα, «δεν απαιτεί να υπάρχει συγκεκριμένη σχέση μεταξύ του ατόμου που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα και του μεσάζοντα κατά του οποίου μπορεί να έχει εκδοθεί διαταγή ασφαλιστικών μέτρων». Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο επίσης έκανε γνωστό, ότι είναι στο χέρι των δικαστηρίων κάθε χώρας –σχετικά με αγωγές ενάντια σε παραβάτες πνευματικών δικαιωμάτων-να αφήνουν στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet να επιλέγουν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την πρόληψη τέτοιων παραβάσεων.Η UPC σεβάστηκε την δικαστική απόφαση, ωστόσο πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι οι αποφάσεις για την απαγόρευση πρόσβασης σε ιστοσελίδες και άλλο περιεχόμενο online θα έπρεπε να αποτελεί απόφαση των δικαστηρίων και των νομοθετών.Οι φορείς Internet λοιπόν είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν τυχόν βραχυπρόθεσμες συνέπειες, δεδομένου ότι μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν επιπλέον για να συμμορφώνονται με τις τοπικές αποφάσεις για περιορισμούς στο online περιεχόμενο.alt Site: Engadget 
alt Site: Wall Street Journal

Please follow and like us:

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το Android αποδεικνύεται πιο σταθερό του iOS

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το Android αποδεικνύεται πιο σταθερό του iOS

alt


Από την εταιρεία Critterism έρχεται μία έρευνα που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η iOS 7.1 είναι η σταθερότερη έκδοση του iOS έως σήμερα, ωστόσο τα ποσοστά που ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό, δεν δείχνουν και τόσο ωραία σε σχέση με τα ποσοστά που αποκάλυψε πρόσφατα για το Android.
 
Η έρευνα προέρχεται από την εταιρεία Critterism, η οποία επεξεργάζεται περισσότερες από 30.000 αιτήσεις το δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο από περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες φορητών συσκευών. Η έρευνα λαμβάνει υπόψη της την πολυπλοκότητα (hardware, έκδοση OS και πάροχος κινητής τηλεφωνίας), την απόκριση κάθε εφαρμογής και το χρόνο χρήσης κάθε εφαρμογής. Σύμφωνα με την έρευνα, το iOS 6 «κρασάρει» σε ποσοστό 2.5% του χρόνου χρήσης, με το iOS 7 να «κρασάρει» σε ποσοστό 2.1% και το iOS 7.1 σε ποσοστό 1.6%.Σύμφωνα πάντως με την έρευνα της εταιρείας, το Android αποδεικνύεται σταθερότερο, με το Gingerbread (2.3) να «κρασάρει σε ποσοστό 1.7% και όλες οι εκδόσεις από το Android 4.0 και μετά να «κρασάρουν» σε ποσοστό 0.7%, κάτι που σημαίνει ότι το iOS 7.1 «κρασάρει» σε ποσοστό μεγαλύτερο το διπλάσιου από το Android 4.x.

Δημοσιευμένη Εικόνα

Τα smartphones είναι γενικώς πιο σταθερά από τα tablets και στην περίπτωση του Android και στην περίπτωση του iOS με την έρευνα να λέει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο Android επειδή οι developers δεν έχουν ακόμη βελτιστοποιήσει όλες τις εφαρμογές τους για tables.

Δημοσιευμένη Εικόνα

Σε επίπεδο κατασκευαστών, η Samsung είχε τα χαμηλότερα ποσοστά προβλημάτων του είδους τόσο στα κινητά τηλέφωνα όσο και στα tablets στο λειτουργικό σύστημα Android. Επίσης το iPhone 5 (1.7%) αποδεικνύεται πιο σταθερό από το iPhone 5s (2%).alt Site: PhoneArena

Please follow and like us:

Παράταση της προθεσμίας δήλωσης διακοπής εργασιών επιχειρήσεων πέραν του έτους.

Παράταση της προθεσμίας δήλωσης διακοπής εργασιών επιχειρήσεων πέραν του έτους.

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

τηλ.: 210-5202250-260-270, FAX: 210 5229167

27 Μαρτίου 2014

Σημαντικές διευκρινίσεις για τα φορολογικά με παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Εφ’ όλης της ύλης συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, είχε το απόγευμα το προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο του Ο.Ε.Ε., Κωνσταντίνο Κόλλια, το Γενικό Γραμματέα, Παναγιώτη Αλαμάνο, και το Β΄ Αντιπρόεδρο, Ζώη Κολιό.

Συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, που απασχολούν τους λογιστές – φοροτεχνικούς, τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.

Σε σχετικό ερώτημα του Ο.Ε.Ε., ο κύριος Θεοχάρης ξεκαθάρισε πως τη φετινή χρονιά δεν πρόκειται να δοθεί καμία απολύτως παράταση σε οποιαδήποτε προθεσμία αφορά στην υποβολή, αρχής γενομένης από αύριο, 28 Μαρτίου, τελευταία ημέρα αποστολής βεβαιώσεων αποδοχών στο TAXISNET.

Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας έκανε δεκτό το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για παράταση της προθεσμίας δήλωσης διακοπής εργασιών επιχειρήσεων πέραν του έτους.

Έτσι, η προθεσμία, που λήγει την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Μαρτίου, θα παραταθεί πέραν των δύο μηνών.

Ο κύριος Θεοχάρης εξέφρασε τη στήριξή του στην μόνιμη Επιτροπή Φορολογικών Θεμάτων, που συγκροτείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο, με στόχο την επεξεργασία των αλλαγών σε νόμους και εγκυκλίους και την κατάθεση προτάσεων, καθώς και την εκπόνηση μελέτης, ώστε να κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για το ελληνικό φορολογικό σύστημα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν και στην περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους – μέσω και της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων-, καθώς το Επιμελητήριο αποτελεί τον θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις ανά τακτά διαστήματα για την ανταλλαγή απόψεων.

Από το Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ

Please follow and like us:

Αυτόματος συμψηφισμός ΦΠΑ επιχειρήσεων με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αυτόματος συμψηφισμός ΦΠΑ επιχειρήσεων με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ειδήσεις – Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Αυτόματος συμψηφισμός ΦΠΑ επιχειρήσεων με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Αυτόματο συμψηφισμό του ΦΠΑ που οφείλεται από επιχειρήσεις στο δημόσιο με τον ΦΠΑ που πρέπει να καταβάλλουν σε αυτές φορείς της γενικής κυβέρνησης προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Επίσης με τις διατάξεις του αλλάζει ο τρόπος υποβολής του ΦΠΑ αφού εκτός των άλλων αποσυνδέεται η υποβολή της δήλωσης από την καταβολή του φόρου. Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ θα υποβάλλονται στις 20 του μήνα με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος του ίδιου μήνα και τη δεύτερη ως το τέλος του επόμενου.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο συμψηφισμός ΦΠΑ γίνεται αποκλειστικά για οφειλές ΦΠΑ ιδιωτών με απαιτήσεις ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή τα υπουργεία και τους φορείς της κεντρικής διοίκησης. Με το νέο καθεστώς ο ΦΠΑ που οφείλουν στο Δημόσιο οι επιχειρήσεις θα μπορεί να συμψηφίζεται με ΦΠΑ που πρέπει να εισπράξουν από διάφορους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως Δήμους, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο προβλέπεται σειρά άλλων διατάξεων που αφορούν μεταξύ άλλων:

– Την απαλλαγή των αγροτών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εφόσον έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ. Ο ΦΠΑ αγροτών επιστρέφεται κατ’ αποκοπή με συντελεστή 6% επί της αξίας των προϊόντων που πωλούν.

• Την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και 2015, των ακινήτων που βρίσκονται στην Κεφαλονιά και τους νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και του Αυγούστου 2013.

• Την απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων στα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες και πρόκειται να διαγραφούν από το μητρώο του υπουργείου Μεταφορών.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us: