Η ψηφιακή εποχή των e-μικρομεσαίων

Print Friendly, PDF & Email

Η ψηφιακή εποχή των e-μικρομεσαίων

Δημοσίευση: ΧΘΕΣ, 16:17 , Ενημέρωση: 03:00

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ένα νέο Επενδυτικό Ταμείο συνολικού ύψους 10,4 δις, προκειμένου να βοηθήσει τις ΜμΕ επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Η ψηφιακή εποχή των e-μικρομεσαίων

“Το “τηλεπικοινωνιακό πακέτο” της Ε.Ε. υιοθετεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ θεωρείται σημαντικό εργαλείο υποστήριξης, που θα βοηθήσει όλους τους μικρομεσαίους της αγοράς να περάσουν ταχύτερα στην ψηφιακή εποχή. Η ψηφιακή οικονομία της Ε.Ε. που οφείλει να υπηρετεί, τη πραγματική οικονομία συμπεριλαμβάνει όλους τους κλάδους της αγοράς και η αναφορά του Πρωθυπουργού στην ψηφιακή σύγκληση θα έπρεπε να ξεκινήσει με τα start-ups στο e-commerce.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα δοθεί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ψηφιακή παρουσίασή τους, για χρήση και εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου, για βελτίωση εσωτερικών λειτουργιών, για συχνότερη επικοινωνία με τους πελάτες, για καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, για εισαγωγή σε διαδικασίες προμηθειών της δημόσιας διοίκησης και, εν γένει, για την επέκτασή τους σε νέες αγορές. Το πρόγραμμα μπορεί αρχικά να μην διαθέτει αρκετά κεφάλαια, αλλά είναι στοχευμένο να αντιμετωπίσει τη πιστωτική κρίση, να δώσει πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να βοηθήσει τις ΜμΕ – παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – να λειτουργήσουν με ίσους όρους, στο πλαίσιο μίας ψηφιακής Ευρώπης.

Το “ψηφιακό θεματολόγιο” είναι ανεξάντλητο και, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, υπάρχουν πολλές σημαντικές παρεμβάσεις στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, όπως:

o συστήματα αυτοματοποίησης αγοράς και πώλησης, o ολοκληρωμένη διαχείριση ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ της Ε.Ε. και τον Ελληνικό ΚΦΑΣ., o ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, o αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση αποθήκης, o αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, o διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, o ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business, e-marketing και e-commerce, o  by CouponDropDown” href=”http://news.pathfinder.gr/finance/940504.html”>σύνδεσηalt σε e-marketplaces, o εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS), o δράση εφοδιαστικής αλυσίδας, o barcoding & αναβάθμιση λογισμικού, o ηλεκτρονική πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων στο διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, εντούτοις, αποτελεί το παρόν και το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα μας, αφού δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τα σύνορα της εσωτερικής κατανάλωσης και να επεκταθούν σε εξαγωγές ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών. Σε αυτή τη προσπάθεια οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που μας προσφέρονται και, το κυριότερο, να συμβαδίσουμε με τη νέα ψηφιακή εποχή, με την προυπόθεση ότι η ψηφιακή οικονομία θα σεβαστεί, θα συμβαδίσει και θα βοηθήσει τη πραγματική οικονομία”, τονίζει ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης Κορκίδης.

Πηγή: ANT1

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com