Υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών από καθηγητή που παρέχει υπηρεσίες παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημά

Print Friendly, PDF & Email

 

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1132483 ΕΞ 2013/30.08.2013
Υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών από καθηγητή που παρέχει υπηρεσίες παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων στην έδρα του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/08/2013 – 11:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1132483 ΕΞ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑ: Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα

Τηλέφωνο 2103638389

FAX 2103641620

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών από καθηγητή που παρέχει υπηρεσίες παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων στην έδρα του».

Σχετικό: Η από 19/8/2013 και 27/8/2013 ηλεκτρονική αίτησή σας.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, στην οποία περιγράφετε ότι παρέχετε υπηρεσίες παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων στην οικία σας, η οποία κατά την έναρξή σας δηλώθηκε ως έδρα, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 23, του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. ( Ν.4093/2012, ΦΕΚ 222 Α’/2012), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/4.1.2013, εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου θεωρείται ο υπόχρεος φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές του μέχρι την έκδοση του στοιχείου (αθεώρητη Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών). Στην περίπτωση που το στοιχείο εκδίδεται αμέσως (με την έναρξη της υπηρεσίας) δεν απαιτείται η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στα θεωρημένα έντυπα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εκδίδεται θεωρημένη Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών.

Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ., τα έντυπα καταχώρησης ασφαλών πληροφοριών τηρούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση

που αφορούν, δηλαδή στον τόπο που ασκείται η σχετική δραστηριότητα (έδρα, υποκατάστημα) για την οποία επιβάλλεται θ τήρησή τους.

Ενόψει των ανωτέρω, υφίσταται η υποχρέωσή σας να παρέχετε στην επαγγελματική σας εγκατάσταση, στην προκειμένη περίπτωση στην κατοικία σας όπου ασκείται και η σχετική δραστηριότητα, ασφαλείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχετε, μέχρι την έκδοση του σχετικού αθεώρητου φορολογικού στοιχείου, με εξαίρεση την περίπτωση που θα εκδίδεται εκ των προτέρων θεωρημένο στοιχείο με την έναρξη της εκάστοτε παροχής υπηρεσίας.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Σαΐτης Ευθύμιος

(Visited 22 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com