Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Print Friendly, PDF & Email

Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013 12:02

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η αξιολόγηση των προτάσεων για την ένταξη και έγκριση έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας».

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστείλει για κάθε δυνητικό δικαιούχο σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές. Συγκεκριμένα στην περίπτωση των ενταγμένων έργων θα αναφέρεται το τελικά εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και η αιτιολογία για τις τυχόν περικοπές σε σχέση με τον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό. Στην περίπτωση των απορριφθέντων Αιτήσεων Χρηματοδότησης σχετικό αναλυτικό έγγραφο με τους λόγους απόρριψης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των κατηγοριών 2 και 3 θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 15.10.2013 να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Η προθεσμία της 15.10.2013 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί σε απένταξη του έργου. Μετά την παρέλευσή της και για την κάλυψη τυχόν αδιάθετων πόρων, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε ένταξη έργων των Κατηγοριών 6 και 7 της παρούσας απόφασης.Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com