Ανακοίνωση δημοσίευσης.

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Φ.40021/18203/725/17.06.2013
Ανακοίνωση δημοσίευσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας : 101 10

Πληροφορίες : Α. Καραμπλιάνη

Τηλέφωνο : 210 3368164

Φαξ : 210 3368162

Αθήνα, 17-6-2013

Αρ. Πρωτ: Φ.40021/18203/725

Προς: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Γεν. Δνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

Δ/νση Παροχών

Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 102 41 Αθήνα

2. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τοπικό Υποκ/μα ασφ/νων

εντασσόμενων ταμείων

Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 105 59 Αθήνα

3. Σύλλογο Συνταξιούχων

Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος

Αμερικής 6, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα

4. Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ

Παρνασσού 2, Τ.Κ. 105 61 Αθήνα

Κοιν.: Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

α) Γραφείο Προέδρου

β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και

Κατάρτισης Συμβάσεων

Κηφισίας 39, Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση δημοσίευσης

Σχετ. : Η αρ. Φ.40021/16445/660/5-6-2013 εγκύκλιός μας

Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ 126/4-6-2013 τεύχος Α΄ δημοσιεύθηκε ο νόμος 4158/2013 «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-μελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και άλλες διατάξεις».

Όπως σας έχουμε ενημερώσει και με την αρ. Φ.40021/16445/660/5-6-2013 εγκύκλιό μας, με την παρ. 5 του άρθρου δεύτερου αυτού, ρυθμίσθηκε το θέμα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης για τους συνταξιούχους της πρώην Α.Τ.Ε.

Η Γενική Διευθύντρια

Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου Δεδούλη

(Visited 12 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com