ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΛΑΓΗΕ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ 25%

Print Friendly, PDF & Email

ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ 25% ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΓΗΕ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΠΕ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ, ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ η ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ??

Απάντηση

Με την ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ι.2. του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012 επιβλήθηκε έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ. Π. Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον Παραγωγό στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Mε την παράγραφο 21 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013 προστέθηκαν δύο τελευταία εδάφια στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με τις διατάξεις των οποίων ορίζεται:

«Ειδικά η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012.»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ισόποσα μέσα σε μία πενταετία

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com