Στην «τσιμπίδα» εταιρείες που καταφεύγουν στο άρθρο 99.

Print Friendly, PDF & Email

Στην «τσιμπίδα» εταιρείες που καταφεύγουν στο άρθρο 99.

Ειδήσεις – Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Στην «τσιμπίδα» εταιρείες που καταφεύγουν στο άρθρο 99

Tις επιχειρήσεις που χρωστούν στο Δημόσιο και σχεδιάζουν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε προπτωχευτική διαδικασία «κυνηγά» το υπουργείο Οικονομικών πριν αυτές καλυφθούν πλήρως από το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, οι εφορίες θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να ελέγχουν όλα τα παράβολα που εκδίδονται για την υποβολή αίτησης πτώχευσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εφορίες θα λαμβάνουν ασφαλιστικά, ποινικά ή μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για τη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου και θα ολοκληρώνουν εκκρεμείς φορολογικούς ελέγχους εις βάρος αυτών των επιχειρήσεων.

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο κ. Θεοχάρης παρέχονται οδηγίες προκειμένου να εντοπιστούν οι επιχειρήσεις πριν αυτές υπαχθούν στον πτωχευτικό κώδικα. Ειδικότερα, οι εφοριακοί υπάλληλοι θα πρέπει:

– Να εντοπίζουν τον ΑΦΜ της αιτούσας επιχείρησης και τυχόν συνυπόχρεων προσώπων και να εξετάζουν τις βεβαιωμένες οφειλές με βάση τα στοιχεία του Taxis. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές και σε άλλες ΔΟΥ, αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα.

– Τα τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού της ΔΟΥ αναλαμβάνουν να εντοπίσουν το ακριβές ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο, ιδίως στις περιπτώσεις όπου επίκειται η βεβαίωση νέων ποσών ως αποτέλεσμα φορολογικών ελέγχων και τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στις προβλέψεις της συμφωνίας εξυγίανσης.

– Να εξετάζουν άμεσα τη δυνατότητα λήψης μέτρων διασφάλισης των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του αιτούντος ή συνυπόχρεων προσώπων, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε σχετική χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση λήψης προληπτικών μέτρων.

Αφού εντοπιστούν οι επιχειρήσεις, οι εφορίες θα εξετάζουν:

1. Τη δυνατότητα λήψης μέτρων άμεσης είσπραξης, όπως ιδίως της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.

2. Τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων, όπως ιδίως της εγγραφής υποθήκης σε τυχόν ακίνητη περιουσία της αιτούσας επιχείρησης, προκειμένου να βελτιωθεί η θέση του Δημοσίου είτε στο στάδιο της διαδικασίας εξυγίανσης ως ενυπόθηκου πλέον δανειστή είτε σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας πτώχευσης με την προνομιακή κατάταξη αυτού.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τη ΔΟΥ στον εντοπισμό των προσώπων που ρητά προστατεύονται από τις σχετικές αποφάσεις. Οταν για παράδειγμα ορίζεται ότι αναστέλλονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της αιτούσας επιχείρησης, η ΔΟΥ έχει τη δυνατότητα να στραφεί κατά τυχόν συνυπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συνυπευθυνότητας, λαμβάνοντας μέτρα π.χ. κατά του διευθύνοντος

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us: