Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. Β141529/01.11.2012 Ενημέρωση ως προς την εγκυρότητα βεβαιώσεων χρόνου ανεργίας πο

Print Friendly, PDF & Email

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. Β141529/01.11.2012
Ενημέρωση ως προς την εγκυρότητα βεβαιώσεων χρόνου ανεργίας που εκτυπώνονται από πιστοποιημένους χρήστες μέσω Διαδικτυακής Πύλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8 – Άλιμος, 17456

Τ.θ.: 77117 Τ.Κ. Π. Φαλήρου 17510

Πληροφ.: Χ. Δεμερλιώτου, Β. Καλαφάτη

Τηλ. 210 9989059, 210 9989172

Fax 210 9989043

Ημερομηνία: 01/11/2012

Αρ. Πρωτ. : Β141529

Προς: 1. Υπουργείο Εσωτερικών

2. Υπουργείο Οικονομικών

Θέμα: Ενημέρωση ως προς την εγκυρότητα βεβαιώσεων χρόνου ανεργίας που εκτυπώνονται από πιστοποιημένους χρήστες μέσω Διαδικτυακής Πύλης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’αριθμ. Β102129/17.01.2012 άρθρ. 14 της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ (σε συνεργασία της Δ/νσης Ασφάλισης με τη Δ/νση Συντονισμού και Ανάπτυξης δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης), η βεβαίωση ανεργίας μπορεί να χορηγηθεί είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ανέργου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ είτε με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Η βεβαίωση ανεργίας που χορηγείται με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, φέρει προηγμένη υπογραφή και ασφαλή χρονολόγηση και δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Ν. 3979/2011 (“Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” ΦΕΚ 138 τεύχος Α΄) έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Η Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ΟΑΕΔ, παρέχει τα εργαλεία για ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς αναζητούντες εργασία και προς εργοδότες – επιχειρήσεις Ο χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης (Portal) του ΟΑΕΔ, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αναβαθμισμένες και εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως υποβολή ηλεκτρονικά αίτησης για λήψη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Βεβαίωσης Ανεργίας.

Δυνατότητα χρήσης της ως άνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχουν όλοι οι επιδοτούμενοι ή μη άνεργοι εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο μηχανογραφημένο σύστημα και διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς χρήστη.

Οι βεβαιώσεις ανεργίας που εκτυπώνονται απευθείας από τους ανέργους μέσω της ηλεκτρονικής μεθόδου έχουν όλα τα στοιχεία τον βεβαιώσεων που εκδίδονται απευθείας από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ π.χ αριθμό πρωτοκόλλου, στρογγυλή σφραγίδα εθνοσήμου, και ως εκ τούτου πρέπει να γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία σας ως έγκυρο και αξιόπιστο στοιχείο απόδειξης ανεργίας αφού έχουν την ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το αντίστοιχο τμήμα της Διεύθυνσής σας ή τα Υποκαταστήματα/ Παραρτήματα που, εποπτεύετε (όπου αυτό απαιτείται) – τα οποία δέχονται βεβαιώσεις ανεργίας ως δικαιολογητικό προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα δυσμενούς εξυπηρέτησης πολιτών που απευθύνονται στις Υπηρεσίες σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θ. Μακρή

(Visited 29 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com