Αρ. Πρωτ.:Δ12 1030200ΕΞ2013/19.02.2013 Υποβολή αιτήσεων από δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με ανάκλ

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ.:Δ12 1030200ΕΞ2013/19.02.2013
Υποβολή αιτήσεων από δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με ανάκληση δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικ. ετών 2009 – 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ. : 101 84

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : 210 3375315-7

FAX : 210 3375001

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ.:Δ12 1030200ΕΞ2013

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων από δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με ανάκληση δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικ. ετών 2009 – 2012.

Σχετ.: (α) Το με Α.Π. Δ12 1024690ΕΞ2013/8.2.2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας

(β) Το με Α.Π. Γ.Γ.Δ.Ε. 0000695ΕΞ2013/18.2.2013 έγγραφο

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών σας γνωρίζουμε, ότι:

1. Με το ανωτέρω (α) σχετικό η υπηρεσία μας γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ότι το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς προκειμένου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου) αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ.

2. Με το ανωτέρω (β) σχετικό διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας επιστολή των Ενώσεων Δικαστικών Λειτουργών και Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την οποία προκύπτει, ότι το ζήτημα της φορολογικής μεταχείρισης του ανωτέρω επιδόματος εκκρεμεί ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Ενόψει των ανωτέρω και μέχρι την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ανωτέρω ζήτημα, αναστέλλεται η ισχύς του με Α.Π. Δ12 1024690ΕΞ2013/8.2.2013 εγγράφου της υπηρεσίας μας ως προς το α΄ σκέλος της παραγρ. 6 αυτού.

Ακριβές αντίγραφο Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Θ. Θεοχάρης

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com