Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ. 2809/13/18.02.2013 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα κατάθεσης

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ. 2809/13/18.02.2013
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα κατάθεσης δήλωσης επίσχεσης εργασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληροφορίες: Δ. Τρομπούκη

Τηλέφωνο: 213136 1387

FAX : 213136 1239

e-mail : d.trobouki@ypes.gr

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2

Ταχ. Κώδικας: 105 63

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Αριθ. Πρωτ: 2809/13

Προς :

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας

Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων

Σε συνέχεια ερωτήματος, το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη δυνατότητα κατάθεσης δήλωσης επίσχεσης εργασίας, αντί της προβλεπόμενης από το νόμο σύμβασης εργασίας, κατά τη διαδικασία ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. 770/9/16.1.2013 απαντητικό έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων και στο εν λόγω έγγραφο, θεωρούμε ομοίως ότι στην περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει σύμβαση εργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι η επίσχεση εργασίας έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη ρητώς και με σαφήνεια, κρίνεται αποδεκτή η κατάθεση της δήλωσης επίσχεσης εργασίας, καθώς από αυτήν τεκμαίρεται η ύπαρξη εργασιακής σχέσης και σύμβασης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου.

Ο Γενικός Γραμματέας

Άγγελος Συρίγος

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us: