Monthly Archives: February 2013

ΠΟΛ 1035/12.02.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013

ΠΟΛ 1035/12.02.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3375 360

FAX: 210 3375 834

e-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12-2-2013

ΠΟΛ 1035

ΠΡΟΣ:

Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του Ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330 τ.Α΄) και ειδικότερα της παρ. 9 του άρθρου 17.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 68 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του Ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 43 τ.Α΄) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή των άρθρων αυτών, για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων και τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

4. Την ΠΟΛ.1112/12.5.2011 (Φ.Ε.Κ. 1242/ τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παρ. 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο».

5. Την ΠΟΛ 1093/14−06−2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 959 τ.Β΄) «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄/24-12-2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23-04-2010)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ 1114/17-5-2011 (Φ.Ε.Κ. 1269 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1093/14−06−2010 σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330/ τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66/ τ.Α΄)».

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 τ.Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίες καθορίζονται με το άρθρο 15 του Ν. 3091/2002 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για το έτος 2013 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Η δήλωση είναι δυνατό να υποβληθεί σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον:

α) περιέχονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου και οι διαστάσεις του βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 Χ 13 ½ in (280 χιλ. Χ 353 χιλ.),

β) η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται είναι ευανάγνωστη – έντονη και τα γράμματα και οι αριθμοί δεν εφάπτονται μεταξύ τους,

γ) οι καταχωρήσεις δεν εφάπτονται ή καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου,

δ) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων, στο επάνω αριστερό τμήμα της, αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου.

ε) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου εντύπου είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα του εντύπου.

Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύουν, κυρώσεις.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται κατά περίπτωση από:

α) τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 – 5, Κ1 – Κ9 και Α.Α.ΓΗΣ) και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται για τη συμπλήρωσή τους. Τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων είναι δυνατόν να υποβληθούν σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτά. Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 2523/1997, όπως ισχύουν, κυρώσεις.

β) αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της απαλλαγής ακινήτου σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί με την ΠΟΛ.1112/12.5.2011 ΑΥΟ.

γ) το σύνολο των δικαιολογητικών απαλλαγής από το φόρο, όπως αυτά έχουν ορισθεί σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1093/14.6.2010 και ΠΟΛ.1114/17.5.2011 Α.Υ.Ο., για τις εταιρείες οι οποίες υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου, τα οποία πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο.

3. Για τα απαλλασσόμενα ακίνητα δεν απαιτείται η συνυποβολή των φύλλων υπολογισμού της αξίας τους.

4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα κράτους μέλους της Ε.Ε. πλην της Ελληνικής, απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

5. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή της αρμόδιας ελεγκτικής φορολογικής αρχής μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπόδειγμα δήλωσης (.pdf)

Ακριβές Αντίγραφο Ο Υφυπουργός

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Γεώργιος Μαυραγάνης

Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ. οικ. 7910/27.02.2013 Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας των Ληξιαρχικών Πράξεω

Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ. οικ. 7910/27.02.2013
Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας των Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης και Γάμου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2

Ταχ. Κωδ. : 10183

Τηλεφωνικό κέντρο : 213-136-1550

e-mail : lix.support@ypes.gr

FAX : 213-136-1167

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013

Αριθμ. Πρωτ. : 7910

Προς: Όλα τα Ληξιαρχεία της Χώρας

ΘΕΜΑ: Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας των Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης και Γάμου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 48649/27.12.2012 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού μας εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠΕΣ έθεσε σε δοκιμαστική λειτουργία στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ), νέες λειτουργίες για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης και Γάμου.

Οι νέες αυτές λειτουργίες, για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης και Γάμου, εκτελούνται ενοποιημένα από το ίδιο περιβάλλον, απ’ όπου εκτελείται και η λειτουργία για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου, αλλά με ιδιαίτερες δικές τους επιλογές. Η διαδικασία πρόσβασης και λειτουργίας στο ΠΣ ΛΗΠ για τις δύο αυτές Ληξιαρχικές Πράξεις είναι ακριβώς ίδια, με εκείνη που ήδη χρησιμοποιείται για τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, δηλαδή με τους ίδιους δοκιμαστικούς κωδικούς πρόσβασης και στην ίδια διεύθυνση : https://lp.ypes.gr/ .

Θα πρέπει όλοι οι Ληξίαρχοι της χώρας να χρησιμοποιήσουν δοκιμαστικά τις νέες λειτουργίες του ΠΣ ΛΗΠ, ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη ευχέρεια στη χρήση τους. Στις νέες αυτές λειτουργίες έχουν ληφθεί υπόψη και διάφορες νέες επιχειρησιακές διαδικασίες, που εισάγονται στις διατάξεις του Ληξιαρχικού Νόμου με νομοσχέδιο που είναι υπό ψήφιση στη Βουλή. Για την επιβεβαίωση των δοκιμών, είναι απαραίτητο όλοι οι Ληξίαρχοι να καταχωρήσουν πέντε (5) τουλάχιστον Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης και πέντε (5) τουλάχιστον Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου (και από παλαιότερα έτη), αλλιώς θα θεωρηθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εγχειρήματος. Όλες οι δοκιμαστικές καταχωρήσεις (γεννήσεων, γάμου και θανάτου) θα διαγραφούν με την έναρξη σε παραγωγική λειτουργία του ΠΣ ΛΗΠ, που προβλέπεται να ξεκινήσει αμέσως μετά τη ψήφιση του ανωτέρω νομοσχεδίου.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η βούληση του Υπουργείου ότι, όταν το ΠΣ ΛΗΠ τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, τότε οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου θα εκδίδονται αποκλειστικά με αυτό. Για την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ΠΣ ΛΗΠ θα ειδοποιηθείτε με νεότερο έγγραφό μας. Μέχρι τότε θα πρέπει να συνεχίσετε να λειτουργείτε με το υπάρχον καθεστώς (χειρόγραφες πράξεις, ειδοποιήσεις κλπ).

Σας προτρέπουμε να παρακολουθείτε συχνά τους λογαριασμούς σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που μας στείλατε, καθώς και τον ιστοχώρο του Υπουργείου (http://www.ypes.gr/) για να ενημερώνεστε έγκαιρα και σωστά γύρω από την πορεία του ΠΣ ΛΗΠ. Ήδη στον ιστοχώρο του Υπουργείου έχουν αναρτηθεί :

• η νεότερη έκδοση του εγχειρίδιου χρήσης του ΠΣ ΛΗΠ και

• κείμενο με απαντήσεις σε “συχνές ερωτήσεις”.

αρχεία στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση και μέσα από το ΠΣ ΛΗΠ (στο αριστερό περιθώριο της φόρμας στο «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι»)

Επίσης παρακαλούμε τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις σας, να τις στέλνετε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : lix.support@ypes.gr για να έχετε σωστή και τεκμηριωμένη απάντηση. Ήδη αρκετές από τις παρατηρήσεις σας έχουν ληφθεί υπόψη στη λειτουργία του ΠΣ ΛΗΠ, αλλά και για τις αλλαγές στο Ληξιαρχικό Νόμο, στο σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή για ψήφιση.

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής

Στρατής Μαραγκός

Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ 2013/26.02.2013 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς ε

Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ 2013/26.02.2013
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β΄ 4561/26.02.2013)

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄/2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα την παρ. 5, του άρθρου 78, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9/2008) αλλά και με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α΄/91).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ Α΄ 46/01).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1079248/5521/0016/21-07-2008 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ Β΄1443/2008) περί καθορισμού της αρμόδιας Αρχής για την επιστροφή του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

5. Την κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008 πρόβλεψη έκδοσης κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του εν λόγω φόρου.

6. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ και ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Το π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

9. Το π.δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄) περί διορισμού Υπουργού & Υφυπουργών.

10. Την υπ’ αριθμ. Y48/9-7-2012 Απόφαση (ΦΕΚ 2105/Β΄) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

11. Την αριθμ. 07927 ΕΞ/19-9-2012 Απόφαση (ΦΕΚ 2574/Β΄) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

12. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται για το έτος 2013 οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πρόσωπα, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κινητήρων με συντελεστή εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο

1. Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων με συντελεστή εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για την εκτέλεση εργασιών με μηχανοκίνητα μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, του άρθρου 78 του Ν. 2960/01 όπως ισχύει, είναι τα πρόσωπα που προσδιορίζονται ως γεωργοί, με βάση τις αιτήσεις-δηλώσεις τους για την ενιαία ενίσχυση, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ενεργοί – συνταξιούχοι) και τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα I της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. είναι και τα νομικά πρόσωπα, που προσδιορίζονται με βάση το άρθρο 5 της με αριθ. 4985/21-06-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/1026/02-07-2010) και τα στοιχεία των αιτήσεων-δηλώσεών τους για την ενιαία ενίσχυση, όπως είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Στον όρο γεωργία συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές δραστηριότητες, οι κατηγορίες των οποίων αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

3. Δικαιούχοι για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου κινητήρων, είναι επίσης πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που χρησιμοποίησαν εντός της χρονικής περιόδου 01-01-2012 έως και 31-12-2012 το ως άνω πετρέλαιο για τη λειτουργία αντιπαγετικών ανεμιστήρων.

Άρθρο 2

Όροι, προϋποθέσεις, προσδιορισμός ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή Ε.Φ.Κ.

1. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/01, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οποίος για το έτος 2013 ορίζεται σε 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, και του ως άνω συντελεστή των εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

2. Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση τη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμβάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών (ως Παράρτημα ΙΙ) καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου (ως Παράρτημα ΙΙΙ).

Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και καθορίστηκε το είδος και ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιέργεια ή ομάδα καλλιέργειας, καθώς και κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, με βάση τα γενικά και γεωργοτεχνικά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή για την ίδια καλλιέργεια καθώς και τα δεδομένα που προβάλει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη καλύτερη προσέγγιση των αναγκών.

3. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά στρέμμα, ανά είδος ή ομάδα καλλιέργειας που προσδιορίζονται με βάση τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης, καθώς και οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά ζώο, ανά κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, καθορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσης.

4. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, που έχουν καταναλωθεί από κάθε αντιπαγετικό ανεμιστήρα για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε δικαιούχου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης, (προσώπου ή συνεταιρισμού), υπολογίζονται από τις ώρες λειτουργίας και την ισχύ του κινητήρα και διασταυρώνονται από το τιμολόγιο αγοράς αυτού, θεωρημένο από τις περιφερειακές μονάδες του ΕΛΓΑ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 3

Διαδικασία επιστροφής

1. Τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1, παρ.1 πιστοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το τέλος έκαστου έτους και διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Οικονομικών, στην 30η Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η επιτροπή, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 2 συνεδριάζει για την υποβολή πρότασης κατ’΄ έτος, για τον καθορισμό δεικτών μηχανικής απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του προηγούμενου έτους.

2. Οι προσδιορισμένες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της παρούσης ποσότητες, οι οποίες εμφανίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσης και τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, αποστέλλονται στη Δ30, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), η οποία προβαίνει στη μηχανογραφική επεξεργασία τους.

Ειδικότερα η Δ30 επεξεργάζεται μηχανογραφικά τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και τα στοιχεία των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, προσδιορίζει τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων ανά δικαιούχο πρόσωπο και υπολογίζει αντίστοιχα τα ποσά επιστροφής Ε.Φ.Κ., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της παρούσης.

Τα στοιχεία χρήσης του πετρελαίου κινητήρων για τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης (καταστάσεις και τιμολόγια) διαβιβάζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία επεξεργάζεται και αποστέλλει τις καταστάσεις με τους δικαιούχους σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, με τις συνολικές ποσότητες που καταναλώθηκαν ανά δικαιούχο, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας κάθε δικαιούχου, στη Διεύθυνση ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομικών. Η Διεύθυνση ΕΦΚ, αποστέλλει τις ως άνω καταστάσεις στην Δ30 προκειμένου να προσδιοριστεί το προς επιστροφή ποσό ΕΦΚ, για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιήθηκε.

3. Η επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσωπα πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων σε δύο δόσεις.

Η Δ30 αποστέλλει τελική συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων προσώπων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, με προσδιορισμένα τα προς επιστροφή ποσά, στην αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, η οποία εν συνεχεία την προωθεί στη Δ24 για την διενέργεια της πληρωμής.

Ποσά επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία κατά την μηχανογραφική επεξεργασία τους προσδιορίζονται σε ποσά μικρότερα ή ίσα των 27 ευρώ, ανά δικαιούχο πρόσωπο, δεν θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων, γίνεται με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου με την παρούσα, Προϊσταμένου της Δ/νσης 24ης (Λογαριασμοί του Δημοσίου) ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η ανωτέρω ειδική εντολή, με ενσωματωμένη ή συνημμένη την συγκεντρωτική κατάσταση της Δ30, που θα περιλαμβάνει τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στις Τράπεζες ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα και το σύνολο αυτών, ολογράφως και αριθμητικώς, θα αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την μεταφορά του συνολικού ποσού σε πίστωση του λογαριασμού της πληρώτριας τράπεζας με χρέωση του λογαριασμού 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», για την πίστωση στη συνέχεια των λογαριασμών των δικαιούχων.

Ταυτόχρονα με την έκδοση της εντολής η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ηλεκτρονικό αρχείο με τους λογαριασμούς των δικαιούχων προσώπων και τα ποσά που θα πιστωθούν σε αυτούς.

Σε περίπτωση λάθους το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου για την επιστροφή των φόρων θα εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία σε αντίστοιχο λογαριασμό του Ισολογισμού.

Η τακτοποίηση των επιστροφών των φόρων ως αφαιρετικό των εσόδων θα γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποίησης βάσει σχετικών στοιχείων που θα τους διαβιβάζει το ΚΕΠΥΟ.

Σε περίπτωση μη ανεύρεσης λογαριασμού δικαιούχου, τα ποσά κρατούνται σε επιμέρους λογαριασμό και πληρώνονται με εντολή της τράπεζας στους δικαιούχους.

Σε περίπτωση μη αναζήτησης των ποσών μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αυτά μεταφέρονται με εντολή της Τράπεζας σε πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος 200 «Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» με ενημέρωση της Δ24 Α&Γ.

4. Η καταβολή της επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του προηγούμενου έτους για τους δικαιούχους της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και τα πιστοποιημένα στοιχεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

Άρθρο 4

Έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, αποκλειστικά στη γεωργία, για το οποίο χορηγείται επιστροφή ποσού του Ε.Φ.Κ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008, με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 78 του Ν. 2960/01 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων αποκλειστικά στη γεωργία, υπόκειται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης καθόσον ο μειωμένος συντελεστής των εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο που καθορίστηκε για τη χρήση στη γεωργία, επιτρέπεται για τον συγκεκριμένο μόνον σκοπό.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κεντρική βάση δεδομένων του οποίου καταχωρούνται σε εθνικό επίπεδο τα στοιχεία των γεωργών (ως παράρτημα Ι) για την ενιαία ενίσχυση κατόπιν αίτησης-δήλωσης αυτών, υποχρεούται να προβαίνει στους αναγκαίους προβλεπόμενους επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ετήσια βάση προκειμένου να επαληθεύεται η ακρίβεια των στοιχείων αυτών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ορθή εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

2. Το δείγμα των ως άνω προβλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων με τα αποτελέσματα αυτών, διαβιβάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, η οποία τα αποστέλλει στην 30η Δ/νση της Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη αυτά αρμοδίως κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία για την επιστροφή ποσών Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο πρόσωπο.

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραρτήματα (.pdf)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/26225/1757/25.02.2013 Ερώτημα σχετικά με το χρόνο υποβολής της αίτησης

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/26225/1757/25.02.2013
Ερώτημα σχετικά με το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 40 του ν. 3996/2011.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ:Β’

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα

Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου

Τηλέφωνο : 210 3368112

tmeidasf@0013.syzefxis.gov.gr

Αθήνα 25/02/2013

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/26225/1757

ΠΡΟΣ: ΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γενική Δ/νση Ασφ. Υπηρεσιών

Δ/νση Παροχών

Τμήμα Κύριας Σύνταξης

Αγ. Κων/νου 8, Αθήνα 102 41

ΚΟΙΝ: Σε όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΘΕΜΑ: « Ερώτημα σχετικά με το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 40 του ν. 3996/2011 »

Σχετ. 1: Έγγραφο Διοίκησης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με αριθμ. Γ99/119/3.03.2003

Σχετ. 2: Έγγραφο Διοίκησης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με αριθμ. Σ40/283/2.11.2012

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Σ40/283/2012 έγγραφο σας (Σχετ. 2), μας απευθύνατε ερώτημα για το εάν υφίσταται δυνατότητα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, δεν υπεβλήθη και αίτηση για αναγνώριση των πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 από εσφαλμένη αντίληψη του ασφαλισμένου για το χρόνο ασφάλισής του, να θεωρείται ότι εμπεριέχεται σχετικό αίτημα πάνω στο σώμα της αίτησης κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου και μετά από γραπτή συναίνεσή του σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματος σας και δεδομένου ότι το Ίδρυμά σας ήδη με το ως άνω έγγραφο (σχετ. 1) έχει δώσει οδηγίες στα Υποκαταστήματα του για την αντιμετώπιση ανάλογων περιπτώσεων και λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης των διοικητικών οργάνων να ενεργούν στα πλαίσια της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης καθώς και της αρχής της ισότητας, θεωρούμε ότι με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.01.2011 με τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύουν. Κρίνουμε, δηλαδή, ότι όσοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, είχαν λανθασμένη πεποίθηση ότι θεμελιώνουν σχετικό δικαίωμα με όσες ημέρες ασφάλισης είχαν ήδη πραγματοποιήσει και για το λόγο αυτό δεν ζήτησαν στην αρχική αίτησή τους αναγνώριση κάποιων από τους πλασματικούς χρόνους των άρθρων 39 και 40 του ν. 3996/2011, θα πρέπει -εφόσον δεν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις υπάρχουσες ημέρες ασφάλισης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης- να θεωρείται ότι εμπεριέχεται και αίτημα για αναγνώριση ενός ή περισσοτέρων από τους ως άνω πλασματικούς χρόνους, κατόπιν επιλογής και γραπτής συναίνεσης του ενδιαφερομένου πάνω στο σώμα της αίτησης, ακόμα κι αν δεν έχουν συμπληρωθεί από τον αιτούντα οι αντίστοιχες ενδείξεις στο έντυπο της αίτησης ή έχει συμπληρωθεί η ένδειξη «όχι». Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ότι λόγω των αλλαγών που συντελέστηκαν στην ασφαλιστική νομοθεσία με τη ψήφιση των ν. 3863/2010, 3996/2011 και μετέπειτα του ν. 4093/2012, (σταδιακή κατά περίπτωση αύξηση τόσο του χρόνου ασφάλισης, όσο και των ορίων ηλικίας, ύπαρξη διευρυμένων πλασματικών χρόνων, υφιστάμενος περιορισμός στο κατ’ έτος ανώτατο όριο αναγνωριστέου χρόνου), θα πρέπει κατά την υποβολή από τον ασφαλισμένο της μεταγενέστερης δήλωσής του/γραπτής συναίνεσης για αναγνώριση πλασματικού χρόνου -κατά τα ως άνω αναφερόμενα- να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ασφαλιστικά του δεδομένα, προκειμένου να μην υπάρξουν αιτήσεις συνταξιοδότησης βασισμένες σε λανθασμένα στοιχεία και περαιτέρω απορριπτικές επ’ αυτών αποφάσεις συνταξιοδότησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παρακαλούνται να δώσουν σχετικές οδηγίες προς τα υποκαταστήματα και τα αρμόδια διοικητικά όργανα που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ. APT. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

ΠΟΛ 1039/22.02.2013 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογ

ΠΟΛ 1039/22.02.2013

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2013

I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛ:1039

ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΤΜΗΜΑΑ

II. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 3375316

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τον τρόπο συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2013, προκειμένου για αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2012, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1030/15-2-2011 εγκύκλιο μας.

Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (.pdf)

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αρ. Πρωτ.:Δ12 1030200ΕΞ2013/19.02.2013 Υποβολή αιτήσεων από δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με ανάκλ

Αρ. Πρωτ.:Δ12 1030200ΕΞ2013/19.02.2013
Υποβολή αιτήσεων από δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με ανάκληση δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικ. ετών 2009 – 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ. : 101 84

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : 210 3375315-7

FAX : 210 3375001

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ.:Δ12 1030200ΕΞ2013

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων από δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με ανάκληση δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικ. ετών 2009 – 2012.

Σχετ.: (α) Το με Α.Π. Δ12 1024690ΕΞ2013/8.2.2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας

(β) Το με Α.Π. Γ.Γ.Δ.Ε. 0000695ΕΞ2013/18.2.2013 έγγραφο

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών σας γνωρίζουμε, ότι:

1. Με το ανωτέρω (α) σχετικό η υπηρεσία μας γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ότι το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς προκειμένου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου) αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ.

2. Με το ανωτέρω (β) σχετικό διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας επιστολή των Ενώσεων Δικαστικών Λειτουργών και Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την οποία προκύπτει, ότι το ζήτημα της φορολογικής μεταχείρισης του ανωτέρω επιδόματος εκκρεμεί ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Ενόψει των ανωτέρω και μέχρι την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ανωτέρω ζήτημα, αναστέλλεται η ισχύς του με Α.Π. Δ12 1024690ΕΞ2013/8.2.2013 εγγράφου της υπηρεσίας μας ως προς το α΄ σκέλος της παραγρ. 6 αυτού.

Ακριβές αντίγραφο Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Θ. Θεοχάρης

Άρειος Πάγος Αριθμός 2/2011 Επί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής, με την καθυστέρηση καταβολής χρεών

Άρειος Πάγος Αριθμός 2/2011
Επί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής, με την καθυστέρηση καταβολής χρεών στο Δημόσιο (άρθρο 25 ν. 1882/1990, όπως έχει αντικατασταθεί), μετά την ισχύ του ν. 3220/2004 την 1-1-2004, με το άρθρο 34 παρ. 2 του οποίου αντικαταστάθηκε εκ νέου η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (όπως είχε αντικατασταθεί με το 23 παρ. 1 του ν. 2523/19997), εφαρμόζονται σε σχέση με την παραγραφή ως επιεικέστερες, οι γενικές διατάξεις του Π.Κ. (άρθρα 111 – 113), έναντι των δυσμενέστερων ειδικών διατάξεων για την παραγραφή του εγκλήματος αυτού, του αναφερόμενου άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και επομένως το Μονομελές Πλημμελειοδικείο που έκρινε ομοίως, ορθά εφάρμοσε το νόμο και είναι απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναιρέσεως της αιτήσεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Περίληψη:

Επί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής, με την καθυστέρηση καταβολής χρεών στο Δημόσιο (άρθρο 25 ν. 1882/1990, όπως έχει αντικατασταθεί), μετά την ισχύ του ν. 3220/2004 την 1-1-2004, με το άρθρο 34 παρ. 2 του οποίου αντικαταστάθηκε εκ νέου η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (όπως είχε αντικατασταθεί με το 23 παρ. 1 του ν. 2523/19997), εφαρμόζονται σε σχέση με την παραγραφή ως επιεικέστερες, οι γενικές διατάξεις του Π.Κ. (άρθρα 111 – 113), έναντι των δυσμενέστερων ειδικών διατάξεων για την παραγραφή του εγκλήματος αυτού, του αναφερόμενου άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και επομένως το Μονομελές Πλημμελειοδικείο που έκρινε ομοίως, ορθά εφάρμοσε το νόμο και είναι απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναιρέσεως της αιτήσεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2011

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο (κωλυομένου του Προέδρου του Αρείου Πάγου), ως ο αρχαιότερος της συνθέσεως Αντιπρόεδρος, Εμμανουήλ Καλούδη, Θεοδώρα Γκοΐνη, Ελισάβετ Μουγάκου – Μπρίλλη και Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπροέδρους. Αθανάσιο Κουτρομάνο, Ανδρέα Τσόλια, Γεώργιο Χρυσικό, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Αντώνιο Αθηναίο, Σπυρίδωνα Μιτσιάλη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Κωνσταντίνο Φράγκο – Εισηγητή, Νικόλαο Πάσσο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Δημήτριο Τίγγα, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Κωνσταντίνο Τσόλα, Ανδρέα Ξένο, Κυριακούλα Γεροστάθη, Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Δημήτριο Κόμη, Ερωτόκριτο Καλούδη και Ιωάννα Πετροπούλου, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 17 Μαρτίου 2011, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, περί αναιρέσεως της 1183/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας, η οποία εισάγεται στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κατόπιν εκδόσεως της 2063/2010 αποφάσεως του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Με κατηγορούμενο τον Κ. Π. του Ν., κάτοικο …, που δεν παρέστη στο ακροατήριο.

Το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας Πρωτοδικών Άρτας ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 1/14-6-2010 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Δικαστικού Γραμματέα των Πλημμελειοδικών Άρτας Λάμπρου Γιαννάκη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 897/1010.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εισάγεται στη Β’ Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.1 και 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν.1756/1998) και άρθρ. 3 παρ.2 του Ν.3810/1957, ο για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως περί παραγραφής του εγκλήματος καθυστέρησης καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ( άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ του ΚΠοινΔ) μοναδικός λόγος της από 14 Ιουνίου 2010 αιτήσεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 1183/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας, που δέχθηκε παραγραφή του ανωτέρω διωκόμενου πλημμελήματος.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ’ αριθμ.2063/2010 απόφαση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος, επειδή ο λόγος αυτός περί μη παραγραφής, απορρίφθηκε ως αβάσιμος με πλειοψηφία μίας ψήφου.

Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ του ΚΠοινΔ, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ’ αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή συντρέχει όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που έχει δεχθεί ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, για το οποίο πρόκειται, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως.

Κατά το άρθρο 86 του ν. 2362/1995, περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ, “καμμία χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν υπόκειται σε παραγραφή πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το αρμόδιο Τελωνείο. Ο κανόνας αυτός δεν αλλοιώνεται από την τυχόν βραδεία βεβαίωση(παρ.1). Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μετά των συμβεβαιουμένων προστίμων παραγράφεται μετά πενταετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη(παρ.2).”

Κατά το άρθρο 19 παρ.6 του ν. 1968/1991, ” Στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 , μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής κλπ, προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής: Οι αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου”.

Κατά το άρθρο 25 παρ.1 του ν. 1882/1990, όπως αντικ. με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 2523/1997, η παραβίαση της προθεσμίας καταβολής, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, των χρεών προς το Δημόσιο, που είναι βεβαιωμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον αυτή αναφέρεται στη μη καταβολή τριών συνεχών δόσεων ή, προκειμένου για χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ, σε καθυστέρηση πέραν των δύο μηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής τους, διώκεται, ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου των ανωτέρω υπηρεσιών προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών της έδρας τους, και τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως, κατά τις διακρίσεις των επόμενων εδαφίων της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, ανάλογα με το είδος του οφειλομένου χρέους και το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Με τη διάταξη αυτή προβλέπονται δύο χωριστές περιπτώσεις ενάρξεως της ποινικής ευθύνης από τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, ήτοι αυτή της μη καταβολής του χρέους που η εξόφληση του έχει ρυθμισθεί σε δόσεις, οπότε απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία καταβολής της τρίτης δόσεως και εκείνη της μη καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου χρέους, οπότε απαιτείται να παρέλθει δίμηνο από το τέλος της προθεσμίας κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί το χρέος. Έτσι για την καθεμία από τις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται διαφορετικά στοιχεία για τη συγκρότηση της αντίστοιχης αξιόποινης πράξεως.

Κατά την παρ.7 του ιδίου ως άνω άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ.1 του ν. 2523/1997, ορίζεται ότι ” ο χρόνος παραγραφής του αδικήματος συμπληρώνεται μετά την παρέλευση πενταετίας από την παραγραφή της οφειλής. Η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση”.

Περαιτέρω, με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2523/11-9-1997 αντικαταστάθηκε το ως άνω άρθρο 25 του ν. 1882/1990 και, αφενός μεν ποινικοποιήθηκε η μη καταβολή χρεών και προς τρίτους (πλην ιδιωτών), που εισπράττονται από τις δημόσιες υπηρεσίες ή τα τελωνεία, αφετέρου δε αυξήθηκε το ύψος του ποσού, το οποίο, όταν οφείλεται, καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση της καταβολής του και έτσι οι πράξεις που προηγουμένως ήταν αξιόποινες καθίστανται πλέον ανέγκλητες, αν το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής δεν υπερβαίνει το όριο του 1.000.000 δρχ. προκειμένου για δάνεια και παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους και τα 2.000.000 δρχ. όταν πρόκειται για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά. Επομένως, κρίσιμα στοιχεία για τη θεμελίωση του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 23 παρ.1 του Ν. 2523/1997 εγκλήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, που πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, είναι: 1) η αρχή που προέβη στη βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος τούτου, 3) ο τρόπος πληρωμής του (εφάπαξ ή σε δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος καταβολής του, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ, ή της κάθε δόσης, όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος (χρόνος καταβολής) δεν συμπίπτει αναγκαστικά με το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι ο νόμος ως βεβαίωση χρεών εννοεί εκείνη που γίνεται από την αρμόδια οικονομική αρχή και έχει ως περιεχόμενο τον προσδιορισμό του υπόχρεου προσώπου, καθώς και του είδους και του ποσού της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσμο του χρέους συνάπτεται με τη λεγόμενη ταμειακή βεβαίωση, οπότε και μπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η μη πληρωμή τριών συνεχών δόσεων του χρέους ή ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των δύο μηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής του.

Εξάλλου, με το άρθρο 34 παρ.1 του ν. 3220/2004, του οποίου η ισχύς άρχισε από την 1-1-2004, αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 1882/1990 και ορίζεται πλέον με αυτό ότι “Η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα τελωνεία χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) έξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.

Τέλος, με την παρ.2 του ιδίου άρθρου 34 του ν. 3220/2004, η παράγραφος 7 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, αντικαθίσταται ως εξής: “7. Η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Ο χρόνος παραγραφής του χρέους δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής.”

Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι διαχωρίζεται σαφώς η παραγραφή της οφειλής και των χρεών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο από την παραγραφή του ως άνω σε βαθμό πλημμελήματος διωκόμενου ειδικού αδικήματος καθυστέρησης καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και τα Τελωνεία χρεών προς το Δημόσιο. Ενώ κατά την παρ.7 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως αντικ. με το άρθρο 23 του ν. 2523/1997, οριζόταν ότι ο χρόνος παραγραφής του αδικήματος συμπληρώνεται μετά παρέλευση πενταετίας από την παραγραφή της οφειλής (εδάφ.α) και η υποβολή της αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση(εδάφ. β), με την τελευταία αντικατάσταση της παραγράφου αυτής 7, με το προπαρατεθέν άρθρο 34 παρ.2 του ν. 3220/2004, το παραπάνω πρώτο εδάφιο περί έναρξης παραγραφής του αδικήματος μετά παρέλευση πενταετίας από την παραγραφή της οφειλής, απαλείφθηκε εντελώς, στο δε δεύτερο εδάφιο προστέθηκε η φράση “Ο χρόνος παραγραφής του χρέους δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής.” Με τη νέα αυτή διάταξη δεν υπάρχει πλέον ειδική ρύθμιση, ως προς το θέμα της παραγραφής του αδικήματος του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και συνεπώς ισχύουν οι κοινές περί του χρόνου τελέσεως και περί του χρόνου έναρξης της παραγραφής των εγκλημάτων διατάξεις των άρθρων 111, 112 και 113 του ΠΚ, ενώ δε μπορεί να γίνει λόγος για από παραδρομή απάλειψη του ανωτέρω πρώτου εδαφίου, το δε άρθρο 86 του ν. 2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού κλπ, διαλαμβάνει μόνον περί παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου και όχι περί παραγραφής του αδικήματος της καθυστέρησης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο.

Στην προκειμένη περίπτωση, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Άρτας που δίκασε σε πρώτο βαθμό, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης 1183/2010 αποφάσεώς του, δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, που στήριξε στα αναφερόμενα κατ’ είδος αποδεικτικά μέσα, ότι το επίδικο χρέος του αναιρεσείοντος προς το Δημόσιο βεβαιώθηκε στις 28-2-2003, κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στις 28-6-2003 και χρόνος τελέσεως του αδικήματος, μετά παρέλευση τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του ν. 1882/1990, είναι η 28-6-2003. Περαιτέρω δέχθηκε ότι εφόσον το κλητήριο θέσπισμα για την διωκόμενη αξιόποινη πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο επιδόθηκε στον κατηγορούμενο την 21-7-2009, ήτοι μετά την παρέλευση πενταετίας, το εν λόγω αδίκημα καίτοι τελεσθέν υπό την ισχύ του ν. 2523/1997, ως μη εφαρμοζομένης της παρ.7 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως είχεν προ της τροποποιήσεώς της από το άρθρο 34 παρ.2 του ν, 3220/2004 περί παραγραφής του αδικήματος, αλλά των κοινών διατάξεων του ΠΚ περί παραγραφής, ως ευμενέστερων για τον κατηγορούμενο, κατ’εφαρμογή του άρθρου 2 παρ.1 του ΠΚ, λόγω της προαναφερθείσας, με το άρθρο 34 παρ.2 του ν. 3220/2004, κατάργησης του πρώτου εδαφίου της παρ.7 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή και έπαυσε οριστικά την ασκηθείσα ποινική δίωξη λόγω εξάλειψης του αξιοποίνου συνεπεία παραγραφής.

Έτσι που έκρινε το Δικαστήριο, ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε τις προπαρατεθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 25 παρ.7 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει μετά την αντικ. με το άρθρο 34 παρ.2 του ν. 3220/2004 και εκείνες των άρθρων 2 παρ.1, 11, 112 και 113 του ΠΚ και επομένως, ο με την ΑΠ 2063/2010 απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος παραπεμφθείς στην Ολομέλεια από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ του ΚΠοινΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Άρτας, με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των εφαρμοσθεισών, ως άνω, ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει τη με αριθμό εκθ. 1/14-7-2010 αίτηση αναιρέσεως της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Άρτας, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 1183/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουνίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22 Ιουνίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. Β141529/01.11.2012 Ενημέρωση ως προς την εγκυρότητα βεβαιώσεων χρόνου ανεργίας πο

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. Β141529/01.11.2012
Ενημέρωση ως προς την εγκυρότητα βεβαιώσεων χρόνου ανεργίας που εκτυπώνονται από πιστοποιημένους χρήστες μέσω Διαδικτυακής Πύλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8 – Άλιμος, 17456

Τ.θ.: 77117 Τ.Κ. Π. Φαλήρου 17510

Πληροφ.: Χ. Δεμερλιώτου, Β. Καλαφάτη

Τηλ. 210 9989059, 210 9989172

Fax 210 9989043

Ημερομηνία: 01/11/2012

Αρ. Πρωτ. : Β141529

Προς: 1. Υπουργείο Εσωτερικών

2. Υπουργείο Οικονομικών

Θέμα: Ενημέρωση ως προς την εγκυρότητα βεβαιώσεων χρόνου ανεργίας που εκτυπώνονται από πιστοποιημένους χρήστες μέσω Διαδικτυακής Πύλης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’αριθμ. Β102129/17.01.2012 άρθρ. 14 της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ (σε συνεργασία της Δ/νσης Ασφάλισης με τη Δ/νση Συντονισμού και Ανάπτυξης δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης), η βεβαίωση ανεργίας μπορεί να χορηγηθεί είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ανέργου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ είτε με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Η βεβαίωση ανεργίας που χορηγείται με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, φέρει προηγμένη υπογραφή και ασφαλή χρονολόγηση και δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Ν. 3979/2011 (“Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” ΦΕΚ 138 τεύχος Α΄) έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Η Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ΟΑΕΔ, παρέχει τα εργαλεία για ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς αναζητούντες εργασία και προς εργοδότες – επιχειρήσεις Ο χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης (Portal) του ΟΑΕΔ, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αναβαθμισμένες και εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως υποβολή ηλεκτρονικά αίτησης για λήψη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Βεβαίωσης Ανεργίας.

Δυνατότητα χρήσης της ως άνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχουν όλοι οι επιδοτούμενοι ή μη άνεργοι εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο μηχανογραφημένο σύστημα και διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς χρήστη.

Οι βεβαιώσεις ανεργίας που εκτυπώνονται απευθείας από τους ανέργους μέσω της ηλεκτρονικής μεθόδου έχουν όλα τα στοιχεία τον βεβαιώσεων που εκδίδονται απευθείας από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ π.χ αριθμό πρωτοκόλλου, στρογγυλή σφραγίδα εθνοσήμου, και ως εκ τούτου πρέπει να γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία σας ως έγκυρο και αξιόπιστο στοιχείο απόδειξης ανεργίας αφού έχουν την ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το αντίστοιχο τμήμα της Διεύθυνσής σας ή τα Υποκαταστήματα/ Παραρτήματα που, εποπτεύετε (όπου αυτό απαιτείται) – τα οποία δέχονται βεβαιώσεις ανεργίας ως δικαιολογητικό προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα δυσμενούς εξυπηρέτησης πολιτών που απευθύνονται στις Υπηρεσίες σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θ. Μακρή

Κ.Υ.Α. Αριθ. 2/19525/0026/21.02.2013 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του

Κ.Υ.Α. Αριθ. 2/19525/0026/21.02.2013
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών .

Αριθ. 2/19525/0026

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 45, παρ. 10α του ν. 4071/2012 (Α΄ 85),

β) του άρθρου 1 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

γ) του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 10 του ν. 3255/2004 (Α΄ 138) και 5 παρ. 14 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253),

δ) του άρθρου 26, παρ. 1, του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν. 3871/2010 (Α΄ 141),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την υπ’ αριθ. 1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργική απόφαση περί στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (Β΄ 1962).

3. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, που χορηγείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών, μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4071/2012,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

1.α. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (άρθρ. 10, του ν. 3220/ 2004, όπως ισχύει) ελέγχεται, εκκαθαρίζεται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, από τις Υπηρεσίες αυτές.

β. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρ. 45, παρ. 10α, ν. 4071/2012).

2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ειδικός Φορέας 19/110 − Κ.Α.Ε. 2754), στον οποίο εγγράφονται σχετικές πιστώσεις.

Άρθρο 2

Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεριμνά για τη μεταβίβαση, στην αρχή κάθε έτους, των αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) νομών και νομαρχιών, οι οποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες.

2. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων.

3.α. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα «Α»).

β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ. (iii), της παρ. 2α της ενότητας Β, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 5−10 της ίδιας ενότητας, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.

γ. Η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υ.Δ.Ε. της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.

δ. Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νομού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού],

iv) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,

ν) το πληρωτέο ποσό,

vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ως ΠΑΡ/ ΜΑ «Α». Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

4.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: ΐ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.

ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

6. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 3

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Δικαιολογητικά δαπανών της παρούσας που τυχόν εκκρεμούσαν προς πληρωμή στις οικείες Δ.Ο.Υ., επιστρέφονται στους δικαιούχους προκειμένου να υποβληθούν προς πληρωμή, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων με την απόφαση αυτή.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις της αριθ. 1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1962).

Συνημμένα (. pdf )

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθμ. αποφ. 12/638/11.2.2013 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή κα

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθμ. αποφ. 12/638/11.2.2013
Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο − Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης − Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων − Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ.

Αριθμ. αποφ. 12/638/11−2−2013

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο − Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης − Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων − Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 7 του άρθρου 80 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄/250/20.12.2012).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 583/2010 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου.

3. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 20ης Δεκεμβρίου 2010 (CESR/10−1321) «Υπόδειγμα των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές».

4. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 1ης Ιουλίου 2010 (CESR/10−673) «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές − Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης».

5. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 1ης Ιουλίου 2010 (CESR/10−674) «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές − Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων».

6. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 20ης Δεκεμβρίου 2010 (CESR/10−1318) «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές − Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ».

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ΦΕΚ Α/98/2005),

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και ορισμοί

Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη δομή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (Κεφάλαιο 1), τον τρόπο υπολογισμού του συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης (Κεφάλαιο 2) και των τρεχουσών επιβαρύνσεων (Κεφάλαιο 3), και επίσης παρουσιάζει σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ (Κεφάλαιο 4).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις ΑΕΕΜΚ, για κάθε επενδυτικό τους τμήμα, και στις εταιρείες διαχείρισης, για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται. Η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ και ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον έχει τη μορφή ΑΕΕΜΚ που ασκεί η ίδια τη διαχείρισή της, αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ως η «Εταιρεία».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Δομή και περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

Άρθρο 3

Υπόδειγμα των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

Βασικές πληροφορίες για επενδυτές ( . pdf )

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com