Ο.Ε.Ε. (Πέμπτη – 27/12/2012) Ανακοίνωση προς τους λογιστές φοροτεχνικούς – οι επαγγελματικές ταυτότη

Print Friendly, PDF & Email

Ο.Ε.Ε. (Πέμπτη – 27/12/2012)
Ανακοίνωση προς τους λογιστές φοροτεχνικούς – οι επαγγελματικές ταυτότητες που έχουν ανανεωθεί μέχρι 31/3/2013 ισχύουν κανονικά.

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

27/12/2012

Ανακοίνωση προς τους λογιστές φοροτεχνικούς – οι επαγγελματικές ταυτότητες που έχουν ανανεωθεί μέχρι 31/3/2013 ισχύουν κανονικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5.παραγράφου του Ν 4093/2012 οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ με την οποία θα δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελμα του λογιστή -φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών, ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Λόγω της μη ολοκλήρωσης των νέων διαδικασιών της διασύνδεσης του μητρώου των λογιστών φοροτεχνικών με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, σας γνωρίζουμε ότι οι επαγγελματικές ταυτότητες που έχουν ανανεωθεί μέχρι 31/3/2013 ισχύουν κανονικά και σχετικά με τον χρόνο έναρξης της υποβολής της ΥΔ θα ενημερωθείτε με ανακοίνωσή μας.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com