Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών 45.000 καταρτιζόμενων ανέργων για ένα έτος.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών 45.000 καταρτιζόμενων ανέργων για ένα έτος.

Ειδήσεις – Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών 45.000 καταρτιζόμενων ανέργων για ένα έτος

ΤΗΝ επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών 45.000 καταρτιζόμενων ανέργων για ένα έτος σε περίπτωση που οι επιχειρηματίες τούς προσλάβουν σχεδιάζει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Στόχος είναι η ανάσχεση της ανεργίας στους νέους που ανέρχεται στο 54,6%. Η επιδότηση αφορά το προωθούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων έως 29 ετών με την υπογραφή πεντάμηνων συμβάσεων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα (α. απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β. απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)» περιλαμβάνει:

• κατάρτιση έως 100 ώρες σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring

• τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με πλήρη ή μερική απασχόληση ως πρακτικά ασκούμενων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας πέντε μηνών.

Ειδικότερα η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Οι επιχειρήσεις αναμένεται να επιδοτηθούν για τη διατήρηση των απασχολουμένων μέσω της καταβολής του 100% των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Ωφελούμενοι

Α. ‘Ανεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 20.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 460 ευρώ.

Β. ‘Ανεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 25.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 400 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να συνυπολογιστεί στο ποσό το κόστος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για ένα έτος σε περίπτωση πρόσληψης του εκπαιδευόμενου.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us: