Υπ. Ανάπτυξης Αρ. πρωτ. 46012/2.10.2012 Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 32

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. πρωτ. 46012/2.10.2012
Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα 29/10/2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Αρ. πρωτ.: 46012

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Εγκύκλιος

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας: 105 63

Πληροφορίες: Σ. Αθανασίου

Τηλ.: 210 3332261

E- mail: salvi@mnec.gr

Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

Στην 48175/22-10-2008 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δίνονται οδηγίες σχετικά με τα συστατικά στοιχεία που αποτελούν ή δεν αποτελούν τεκμήρια έναρξης υλοποίησης της επένδυσης.

Στο εδάφιο β iii της παραγράφου 3 της εν λόγω εγκυκλίου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια και συγκεκριμένα σε φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μικρότερης των 20 κιλοβάτ( kWp).

Η αναφορά αυτή ενίοτε ερμηνεύεται ότι δεν καταλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά συστήματα μεγαλύτερης ισχύος.

Κρίνεται επομένως σκόπιμο να δοθούν οι ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 33017/25-7-2007 ( ΦΕΚ 1292 Β’) και ειδικότερα το άρθρο 2 «Ειδικά δικαιολογητικά» η προσφορά σύνδεσης με το δίκτυο ή το σύστημα είναι απαραίτητο παραστατικό που πρέπει να συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής.

Η προσφορά σύνδεσης, ανάλογα με την πολιτική των κατά τόπους διαχειριστών των δικτύων διανομής ενέργειας πιθανόν προϋποθέτει και την σύναψη σύμβασης και ενδεχομένως πληρωμής παραβόλου ή άλλου χρηματικού αντιτίμου.

Όπως αναφέρεται και στην 48175/22-10-2008 εγκύκλιο οι συμφωνίες αυτές έχουν αντικείμενο που δεν αφορά το κύριο παραγωγικό έργο και δεν σχετίζονται με τις κατασκευαστικές εργασίες ή την προμήθεια εξοπλισμού, αλλά την μελλοντική παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης και τελούν υπό την προϋπόθεση της υλοποίησης του έργου.

Κατά συνέπεια οι συμφωνίες που συνάπτονται ( ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις ) στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανεξαρτήτως ισχύος και αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο ή σύστημα διανομής, καθώς και οι πληρωμές που σχετίζονται με αυτές και πραγματοποιούνται πριν την αίτηση υπαγωγής δεν αποτελούν τεκμήριο έναρξης υλοποίησης της επένδυσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com