Σε διαβούλευση σήμερα ο νέος επενδυτικός και το fast track

Print Friendly, PDF & Email

Σε διαβούλευση σήμερα ο νέος επενδυτικός και το fast track
Εκτύπωση σελίδας
Αποθήκευση σελίδας
Αποστολή με e-mail
Προσθήκη στο αρχείο
Μέγεθος κειμένου

Της Δήμητρας Καδδά

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα νομοσχέδιο – σκούπα 145 σελίδων με το οποίο δίδονται πρόσθετα κίνητρα στις εταιρείες που θέλουν να υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, ενοποιούνται διαχειριστικά οι ιδιωτικές επενδύσεις με τις στρατηγικές (fast track) αλλά και εισάγονται μία σειρά από νέα εργαλεία, όπως οι εταιρείες ειδικού σκοπού (SPV) και ειδικά σχέδια χορικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, 100% προκαταβολή στις επιδοτήσεις εταιρειών αν αυτές έχουν ισόποση εγγυητική επιστολή, επιπλέον κίνητρα, εμπροσθοβαρείς φοροαπαλλαγές και δικλείδες διαφάνειας.

Κατά την παρουσίαση του σχεδίου νόμου για τη “Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις” ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι «πρέπει να έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες για να εκμεταλλευτούμε το περιβάλλον της επόμενης ημέρας» για την ελληνική οικονομία, εξηγώντας ότι είναι ένας νόμος που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2013.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ν. Μηταράκης πρόσθεσε: «κάνουμε σήμερα ένα σημαντικό βήμα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών απέναντι στη χώρα. Αυτή η προσπάθεια είναι άλλωστε μονόδρομος για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανάταξη της εθνικής οικονομίας».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο που αναφέρεται στις αλλαγές του επενδυτικού νόμου οι οποίες αφορούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την παρουσίαση οι αλλαγές είναι οι εξής:

• Δίνεται μέσα από τα άρθρα 19 εώς 26 η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.

• Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές.

• Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών ώστε να δημιουργείται άμεσος αντίκτυπος στη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

• Παρέχεται στους φορείς επένδυσης η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.

• Καταργείται (και αναδρομικά) η ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.

• Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.

• Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.

• Επαναφέρεται το όριο κύρωσης από την Βουλή από τα €150 εκατομμύρια στα €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχύσουμε την διαφάνεια της διαδικασίας.

Επίσης περιλαμβάνεται ειδικής διάταξη για την κύρωση των αποφάσεων για την υπαγωγή τριών σημαντικών επενδύσεων στον 3299/2004, που αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 800 νέες θέσεις εργασίας.

Ενοποιούνται οι γενικές γραμματείες ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων

Σε ενιαίο σχήμα συνενώνεται οι γενικές γραμματείες ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων, ενώ δημιουργούνται νέες διευθύνσεις. Η νέα γραμματεία θα έχει την ευθύνη της αδειοδότησης ενώ στο “Invest in Greece” παραμένει η διαδικασία υποδοχής και υποστήριξης των επενδυτών.

Εισάγεται για τις Στρατηγικές Επενδύσεις ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Θα επιτρέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Αλλάζει επίσης ο τρόπος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των επενδυτών αυξάνοντας την διαχειριστική αμοιβή υπέρ του δημοσίου και καταργώντας παράλληλα την εγγυητική επιστολή.

Εταιρείες ειδικού σκοπού για το Ελληνικό και άλλα ακίνητα

Ειδικό κεφάλαιο ρυθμίζει την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Φάληρο έως το Σούνιο με την χρήση των Εταιριών Ειδικού Σκοπού.

Δημιουργείται υπό την εποπτεία του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με διάρκεια ζωής 50 έτη και με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου.

Παράλληλα, θα μπορεί να συσταθεί με ΚΥΑ «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» η οποία θα έχει ως στόχο την αδειοδοτική ωρίμανση σύνθετων επενδύσεων τις οποίες θα μπορεί να προτείνει το δημόσιο στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Μηταράκης το SPV«Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» θα αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίηση συνολικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης («MasterPlan») το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και τα υφιστάμενα έργα (Φλοίσβος, Ελληνικό, ΣΕΦ κτλ.).

Ανακοίνωσε επίσης ότι για το Παράκτιο Μέτωπο θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους Δημάρχους και την τοπική κοινωνία και θα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση του συγκεκριμένου σχεδίου.

Περιλαμβάνονται σειρά διατάξεων για το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων.

Πηγή:www.capital.gr

(Visited 29 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com