Υγειονομικοί όροι ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων – Αρτοποιεία, Πρατήρια άρτου

Print Friendly, PDF & Email
Υγειονομικοί όροι ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων – Αρτοποιεία, Πρατήρια άρτου

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ: Είναι η μονάδα που προορίζεται για την παραγωγή και διάθεση άρτου, αρτοσκευασμάτων και γενικά λοιπών σκευασμάτων τροφίμων, που έχουν ως βάση το αλεύρι, πλην των ζυμαρικών. Ακόμη, στο Αρτοποιείο ψήνονται φαγητά-γλυκίσματα του Κοινού.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ: Είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, στο οποίο πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας και άλλα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στα Αρτοποιεία.

ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ: Είναι αυτοτελές, ανεξάρτητο, ισόγειο κατάστημα εμβαδού (12) τ.μ., που διαθέτει αποχωρητήριο με προθάλαμο (2,5 τ.μ.), στο οποίο πωλούνται αποκλειστικά προϊόντα αρτοποιίας. Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται και άλλα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στα

Αρτοποιεία, απαιτείται χώρος τουλάχιστον (20) τ.μ.

Επιτρέπεται η λειτουργία μέσα στο χώρο του Αρτοποιείου καταστημάτων πώλησης προϊόντων Ζαχαροπλαστικής & Γάλακτος (πλην των τυροκομικών), αναψυκτικών ποτών    εφόσον θα είναι εγκατεστημένα σε ιδιαίτερο χώρο, νοητά χωρισμένο από τα άλλα τμήματα του Αρτοποιείου, εμβαδού τουλάχιστον 15 τ.μ. το καθένα, καθώς και Εργαστηρίου Ζαχαροπλαστικής και παρεμφερών παρασκευασμάτων, εφόσον θα υπάρχει κατάλληλος χώρος εμβαδού 30 τ,μ, τουλάχιστον σαφώς χωρισμένος από τα διαμερίσματα του Αρτοποιείου με χώρισμα από κατάλληλα άκαυστα υλικά (τοίχος, κ. τ. όμ.).

1) ΟΙΚΗΜΑ: Τα καταστήματα του παρόντος άρθρου θα έχουν πολεοδομική άδεια και θα είναι μόνιμης κατασκευής. Απαγορεύονται πρόχειρες κατασκευές από ξύλο, λαμαρίνες. Απαγορεύεται η επικοινωνία με κατοικίες ή άλλα καταστήματα και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Απαγορεύεται να λειτουργούν σε ορόφους πολυκατοικιών που έχουν διαμερίσματα κατοικιών και σε υπόγεια, εκτός αν είναι χώροι κύριας χρήσης (Βεβαίωση της πολεοδομίας). Επιτρέπεται η χρήση νόμιμων εξωστών. Επιτρέπεται η χρήση υπογείων για βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια, αποδυτήρια).

2) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: α) Διαμέρισμα Ζυμωτήριου β) Διαμέρισμα Κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθαλάμου με χώρο εκκλιβάνισης γ) Αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται δ)  Διαμέρισμα Πρατηρίου Άρτου ή Αποθήκης Άρτου ε) Αποθήκη αλεύρων, η οποία εάν βρίσκεται σε διαφορετικό όροφο με το ζυμωτήριο θα διαθέτει μηχανικά μέσα ανυψώσεως των αλεύρων (αναβατόρια, ανελκυστήρας) στ) Αποδυτήρια προσωπικού, εμβαδού ικανού να περιλάβει τα ατομικά ιματιοφυλάκια των εργαζομένων ζ) Λουτρό εργαζομένων

3) ΕΜΒΑΔΟΝ:

Διαμερίσματα

Δυν. μέχρι 3000 κιλά ανά 24ωρο

Δυν. από 3000 μέχρι 5000 κιλά

Δυν. από 5000 μέχρι 8000 κιλά

Δυν. πάνω από 8000 κιλά

Ζυμωτήριο

39

45

56

4 μ. επιπλέον για κάθε χίλια κιλά

Χώρος εκκλιβάνισης

7

8

10

0,7 μ. επιπλέον για κάθε χίλια κιλ

Πρατ. Άρτου ή Αποθ. Άρτου

17,5

20

25

1,75 μ. επιπλέον για κάθε χίλια κιλ

Αποθήκη Αλεύρων

14

16

20

1,4 μ. επιπλέον για κάθε χίλια κιλ

Αποθήκη καυσ.

(όπου απαιτ)

4

5

6

0,42 μ. επιπλέον για κάθε χίλια κιλ

Αποδυτήριο

10

11

14

1 μ. επιπλέον για κάθε χίλια κιλά

Για τον κλίβανο και τον θερμοθάλαμο, όση επιφάνεια καταλαμβάνουν. Το αποχωρητήριο και το λουτρό των εργαζομένων, όσο προβλέπεται από τις υγειονομικές διατάξεις (αποχωρητήριο με προθάλαμο, με τοίχους μόνιμης κατασκευής,  πλακάκια στους τοίχους μέχρι ύψος 1,80μ. και στους δυο χώρους, με φυσικό ή τεχνικό αερισμό, νιπτήρα, σαπούνι, χειροπετσέτες ή συσκευή θερμού αέρα, κρεμάστρα. Ελάχιστο εμβαδόν 2,50τ.μ.(ύψος 2,10μ, πλάτος 1μ. και μήκος 2,50μ.( 1,20 μ. μήκος αποχωρητηρίου συν 0,10 μ. μεσότοιχος συν 1,20μ μήκος προθαλάμου)).Ο αριθμός των αποχωρητηρίων θα είναι ανάλογος της ημερήσιας παραγωγικότητας του αρτοποιείου όπως παρακάτω: Για παραγωγικότητα μέχρι 4000 κιλά ένα (1) αποχωρητήριο, για παραγωγικότητα από

4000 κιλά μέχρι 10000 κιλά δύο (2) αποχωρητήρια, για παραγωγικότητα από 10000 κιλά μέχρι 20000 κιλά τρία (3) αποχωρητήρια, για παραγωγικότητα πάνω από 20000 κιλά ο αριθμός των αποχωρητηρίων αυξάνεται κατά ένα (1) για επί πλέον 10000 κιλά.

4) ΥΨΟΣ: Για τα διαμερίσματα του ζυμωτηρίου, του Πρατηρίου Άρτου και του χώρου εκκλιβάνισης τουλάχιστον (4) μέτρα. Για τα λοιπά διαμερίσματα όσο προβλέπεται από τον Γ.Ο.Κ.

5) ΤΟΙΧΟΙ: Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων όλων των ανωτέρω χώρων εργασίας και υπηρεσίας, πλην της αποθήκης, μέχρι 1,80 μ. ύψος, θα είναι αδιαπότιστες και λείες. Οι λοιπές επιφάνειες των τοίχων θα είναι λείες, σε καλή κατάσταση και θα υδροχρωματίζονται συχνά.

6) ΟΡΟΦΗ: Η οροφή  θα είναι καλής κατασκευής χωρίς ρωγμές ή οπές ή παρόμοια ανοίγματα. Απαραίτητη η κατασκευή ψευδοροφής αν ο χώρος καλύπτεται από κεραμωτή στέγη ή από το ξύλινο δάπεδο του υπερκείμενου ορόφου. Υποχρεωτική αν ο υπερκείμενος όροφος είναι κατοικία.

7) ΔΑΠΕΔΑ: Θα καλύπτονται καθολικά από συνεχές, λείο, αδιαπότιστο και μη εύθρυπτο υλικό. Οι επιφάνειες των δαπέδων θα είναι λείες εκτός από τις μεγάλες αποθήκες στις οποίες εισέρχονται για φορτοεκφόρτωση φορτηγά αυτοκίνητα και η τοποθέτηση των εμπορευμάτων γίνεται με μηχανικά μέσα (ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα) η κίνηση των οποίων απαιτεί ειδικές συνθήκες δαπέδων για την αποφυγή ολισθήσεων και συγκρούσεων. Επίσης θα παρουσιάζουν κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου εφοδιασμένα με σιφώνια για εύκολο καθαρισμό και ξέπλυμα με νερό. Τα στόμια των φρεατίων θα καλύπτονται με μεταλλικές σχάρες με κενά μέχρι 5 χλστμ.

8) ΠΟΡΤΕΣ: Αν είναι μεταλλικές, θα επενδύονται στο κάτω μέρος και σε ύψος 0.30 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου. Δεν θα παραμένουν κενά μεταξύ αυτών και των δαπέδων μεγαλύτερα των 5 χλστμ. για να μην περάσουν βλαβερά έντομα και τρωκτικά.

9) ΠΑΡΑΘΥΡΑ: Σ’ αυτά και σε κάθε άνοιγμα των τοίχων θα υπάρχει χοντρό συρματόπλεγμα με ανοίγματα όχι μεγαλύτερα των 5 χλστμ.

10) ΑΕΡΙΣΜΟΣ: Πλήρης φυσικός και τεχνητός.

11) ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Πλήρης φυσικός και τεχνητός.

12) ΥΔΡΕΥΣΗ: Από εγκεκριμένο δίκτυο ύδρευσης.

13) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Στο δίκτυο αποχέτευσης, εφόσον υπάρχει, ή σε βόθρους.

14) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Οι εργαζόμενοι θα είναι υγιείς και θα διαθέτουν βιβλιάριο υγείας.

15) ΒΙΒΛΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ: Διατηρείται στο κατάστημα και συμπληρώνεται από τα Αρμόδια Όργανα Υγειονομικού Ελέγχου.

Ο άρτος και τα προϊόντα αρτοποιίας, μετά την εξαγωγή τους από τους κλιβάνους και ώσπου να αποκτήσουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, θα τοποθετούνται σε προθήκες κλειστές με συρματόπλεγμα Νο 16, και ακολούθως θα συσκευάζονται σε χάρτινη συσκευασία ή σε συσκευασία από κατάλληλο υλικό για τρόφιμα, στο εξωτερικό μέρος της οποίας πρέπει να υπάρχουν έντυπες  οι εξής ενδείξεις: η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης παρασκευής, η ονομασία πώλησης, το καθαρό βάρος, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας των πωλούμενων ειδών με ανεξίτηλη σφραγίδα, και ο κατάλογος των συστατικών. Τα προϊόντα αρτοποιίας που πωλούνται χωρίς κλειστή συσκευασία, θα μεταφέρονται σε ειδικές προθήκες στον χώρο πωλήσεως, που καλύπτονται από δικτυωτό πλέγμα ή διάτρητα καλύμματα (μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά), και η βάση των οποίων απέχει 70 εκ. από το έδαφος και τον χώρο κυκλοφορίας των πελατών. Για τη μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας από το Αρτοποιείο σε καταστήματα πωλήσεως  (πρατήρια άρτου) ή σε εστιατόρια, ιδρύματα κλπ. θα χρησιμοποιούνται οχήματα με κατάλληλο κλειστό αμάξωμα, και στο εξωτερικό μέρος αυτών θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης. Τα είδη αρτοποιίας θα τοποθετούνται σε ειδικά ξύλινα ή μεταλλικά ή πλαστικά κιβώτια τα οποία κλείνουν ερμητικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας και είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

 

Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου τηλ: 28213 44202 έως 44207 & 44217

(Visited 77 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com