Σ.Ε.Σ.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36/18.09.2012 (Αρ. Πρωτ. 140) Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.- Αντίγραφα κατ

Print Friendly, PDF & Email

Σ.Ε.Σ.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36/18.09.2012 (Αρ. Πρωτ. 140)
Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.- Αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α Θ Η Ν Α

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX : 210 384 8335

E-mail : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ε.Χριστοπούλου-Σταμέλου (210 4129.955)

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ. 140

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36η

Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.- Αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της αυτοαπογραφής συγκεκριμένων νομικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ υφίσταται υποχρέωση των νομίμων εκπροσώπων τους να αναρτήσουν τα έγγραφα του καταστατικού εγγράφου και των τροποποιήσεών τους ή του κωδικοποιημένου καταστατικού τους σε μορφή κειμένου (doc).

Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους σε δημόσια αρχεία (όπως Πρωτοδικεία, Περιφέρειες) όπου είναι καταχωρισμένα τα συστατικά έγγραφα και οι τροποποιήσεις των εταιρειών.

Ουδεμία υποχρέωση των συμβολαιογράφων απορρέει από την Κ1-941/2012 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε, για την ανάρτηση αντιγράφων συμβολαίων τους που αφορούν τις εταιρείες.

Ακριβές αντίγραφο συμβολαίου χορηγείται μόνο κατά τον τρόπο και τον τύπο που προβλέπεται από τον ισχύοντα Κώδικα Συμβολαιογράφων.

Επιπρόσθετα επισημαίνουμε τον κίνδυνο «παρέμβασης» στο έγγραφο, που δεν μπορεί να ελεγχθεί από το συντάξαντα τούτο συμβολαιογράφο.

Συνεπώς, καλούνται οι συνάδελφοι να μην αποστέλλουν ή αναρτούν στο διαδίκτυο αντίγραφα κατ’ αυτόν τον τρόπο και τύπο. Τα αναρτώμενα από τους συμβολαιογράφους στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ αντίγραφα «ανεβαίνουν» κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία της ίδρυσης των εταιρειών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com