ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Πέμπτη – 20/09/2012) Δελτίο τύπου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ κα

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Πέμπτη – 20/09/2012)
Δελτίο τύπου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ.

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Δελτίο Τύπου

Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, από 1/9/2012 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν.4046/12 (ΦΕΚ28/τ.Α’/14-2-2012) καταργούνται οι Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα.

Συνεπώς, ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1/9/2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 1,10%, όσον αφορά στην εργοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι, οι εισφορές ασφαλισμένου υπέρ των ανωτέρω καταργηθέντων Οργανισμών εξακολουθούν να καταβάλλονται κανονικά.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us: