Από την 1 έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 η νέα περίοδος υποβολών στον αναπτυξιακό νόμο

Print Friendly, PDF & Email

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όλα τα χρήματα που δεν απορροφήθηκαν από τον πρώτο κύκλο του 2012 θα πάνε στον επόμενο που ξεκινάει στις 1 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν αρκετά χρήματα στον νέο κύκλο για όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επένδυση.

Η νέα περίοδος υποβολής ξεκινάει στις 1 Οκτωβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2012.

Σύμφωνα με την τελευταία τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 86 Α /11-4-2012 άρθρο 241) προβλέπεται:

Η αύξηση του ελάχιστου ποσοστού κτιριακών δαπανών σε 70% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και 60% για Μεγάλες επιχειρήσεις (από 40% που ήταν έως τώρα)
Καθίσταται μη υποχρεωτική η υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά την υποβολή του φακέλου
Δεν απαιτείται τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολο τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζουμε ότι στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 3908/2011 ενισχύονται οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας στην γεωργία, μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.

Η ενίσχυση μπορεί να είναι ένας συνδυασμός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, ανάλογα την κατηγορία επένδυσης (Γενικής Επιχειρηματικότητας, Περιφερειακής Συνοχής, και Τεχνολογικής Ανάπτυξης).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρτε από την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος, καθώς και στα κατά τόπους γραφεία των Περιφερειών.

Πηγή Epixeirin.gr

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com