Monthly Archives: July 2012

Kαταχρηστική η επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενες μετά από άδεια μητρότητας.

Kαταχρηστική η επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενες μετά από άδεια μητρότητας.

Ειδήσεις – Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Kαταχρηστική η επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενες μετά από άδεια μητρότητας

«Να τεθούν κριτήρια για την αποδοχή της αναγγελίας οικιοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις ο εργοδότης καταθέτει τη δήλωση εν αγνοία του εργαζομένου, κατά τη διάρκεια αναρρωτικών αδειών ή ανάλογων περιπτώσεων, δημιουργώντας τεκμήρια σε βάρος του», προτείνει σε ειδική έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη. Από το 2011, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει χειριστεί σημαντικό αριθμό καταγγελιών για επιβολή με μονομερή απόφαση του εργοδότη εκ περιτροπής απασχόλησης, σε γυναίκες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από άδεια μητρότητας. Στην συνοπτική ειδική έκθεση του ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι με την επίκληση αόριστων οικονομικών λόγων, ολοένα αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων θέτει σε εκ περιτροπής εργασία, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου, άρα παράνομα και καταχρηστικά, εργαζόμενες που επιστρέφουν από άδεια μητρότητας και τελούν σε ειδικό καθεστώς προστασίας από απόλυση.

Η Επιθεώρηση Εργασίας ασκεί τυπικό έλεγχο, θεωρώντας το πρακτικό διαβούλευσης και το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού που τίθεται σε εκ περιτροπής απασχόληση, χωρίς να δύναται να εξετάσει αν συντρέχει πράγματι «περιορισμός» της δραστηριότητας της επιχείρησης, αφού η έννοια αυτή είναι αόριστη και δεν εξειδικεύεται στο νόμο. Η αοριστία αυτή επιτρέπει στους εργοδότες να επικαλούνται γενικώς οικονομικές δυσχέρειες, χωρίς να προσκομίζουν συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει π.χ. η μείωση του κύκλου εργασιών τους.

Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσον το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας είναι νόμιμο και εύλογο. Επίσης να γίνονται επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι από το ΣΕΠΕ μετά τη θέση των εργαζομένων σε εκ περιτροπής απασχόληση, για να διαπιστώνεται αν εφαρμόζεται το πρόγραμμα εργασίας που δηλώθηκε ή αν υφίσταται καταστρατήγηση. Να τεθούν εκ του νόμου κριτήρια ελέγχου της μείωσης του χρόνου εργασίας ώστε η μείωση των αποδοχών που αυτή συνεπάγεται να μη θέτει σε διακινδύνευση την αξιοπρεπή διαβίωση του/της εργαζόμενου/ης (όπως π.χ. συμβαίνει όταν επιβάλλεται εργασία μίας ημέρας την εβδομάδα). Να ελέγχεται αυστηρά κατά πόσον ο εργοδότης προέβη σε αναλογική κατανομή της μείωσης των ημερών εργασίας σε όλους ή τους εργαζόμενους ή σε επιλεκτική μείωση του ωραρίου εργασίας εργαζόμενων που είναι έγκυες ή τελούν σε περίοδο προστασίας λόγω μητρότητας.

Πηγή: www.express.gr

Please follow and like us:

ΤτΕ: Δάνεια άνω του 1 δισ.ευρω τον Ιούνιο στις επιχειρήσεις.

ΤτΕ: Δάνεια άνω του 1 δισ.ευρω τον Ιούνιο στις επιχειρήσεις.

Ειδήσεις – Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

ΤτΕ: Δάνεια άνω του 1 δισ.ευρω τον Ιούνιο στις επιχειρήσεις

Θετική ήταν για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, τον Ιούνιο η ροή χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις. Οι καθαρές χορηγήσεις των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις τον μήνα αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ξεπέρασαν τα 1,06 δισ.ευρω. Αντιθέτως στα νοικοκυριά η καθαρή ροή χρηματοδότησης σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αρνητική ( -255 εκατ.ευρω).

Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα ο δωδεκάμηνος ρυθμός χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα να εμφανίσει τον Ιούνιο μείωση κατά 4,3%, έναντι μειώσεως 4,5% που εμφάνισε τον Μάιο. Ειδικότερα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2012, ήταν θετική και ίση με 1.067 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης ήταν λιγότερο αρνητικός στο -4,1% από -4,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα, ο αρνητικός ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων περιορίσθηκε σε -3,9% από -4,3% τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν επίσης λιγότερο αρνητικός, τον Ιούνιο του 2012, στο -6,7% από -7,2% το Μάιο του 2012.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών, στα στεγαστικά δάνεια η καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 109 εκατ.ευρω έτσι ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης παρέμεινε στο -3,5%. Στα καταναλωτικά οι αποπληρωμές ξεπέρασαν τις όποιες εκταμιεύσεις κατά 162 εκατ. ευρώ (αρνητική καθαρή ροή) με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης να διαμορφωθεί στο -6,3%. Ο περιορισμός των πιστώσεων είχε ως αποτέλεσμα το χρέος των νοικοκυριών προς τις τράπεζες να μειωθεί στο τέλος Ιουνίου στα 110,6 δισ. ευρώ από 116 δισ.ευρω που ήταν πριν από ένα χρόνο. Αντιστοίχως το χρέος των επιχειρήσεων μειώθηκε στα 114,5 δισ.ευρώ από 121, 3 δισ. ευρώ.

Πηγή: www.express.gr

Please follow and like us:

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/27.07.2012 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170) Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστ

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/27.07.2012 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170)
Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

(ΟΑΕΕ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

ΤΗΛΕΦ: 210 5285617

FAX: 210 5285599

ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 42

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΘΕΜΑ: «Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία»

ΣΧΕΤ: – Παρ. 5 άρθρο 32 του Ν . 4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012). -Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ.80000/10255/334/13-6-2012 (ΦΕΚ 1849Β).

Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρ. 32 του Ν . 4075/2012 προβλέπεται ότι «ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στην δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του ΠΔ 5/07 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31/12/2014 εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι».

Με την αριθ. Φ.80000/10255/334/13-6-2012 Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε η διαδικασία, ο τρόπος ,τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νέας διάταξης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού, δίνονται οι πιο κάτω οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις ενέργειες που απαιτούνται:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το δικαίωμα κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία παρέχεται σε όλες τις κατηγορίες ενεργών ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

– Δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

– Έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και είναι συνεπείς με τους όρους της.

Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ΠΔ 258/05 (παλαιοί) και με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2084/92 (νέοι) δεν έχουν δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία.

ΟΡΟΙ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κατά την άσκηση του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και τις επί μέρους προϋποθέσεις εφαρμογής της νέας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

1. Το δικαίωμα παραμονής σε κατώτερη κατηγορία είναι προαιρετικό και ισχύει έως 31/12/2014.

Μπορεί δε να ασκηθεί μία φορά, οποτεδήποτε, μέχρι την ημερομηνία αυτή.

2. Απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης με την οποία εκφράζεται η βούληση του ασφαλισμένου για κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία (συν/νο υπόδειγμα).

3. Η κατάταξη γίνεται σε μία ή δύο κατώτερες κατηγορίες – από αυτήν που ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ 258/05 και ΠΔ 5/07 – και μόνο στο κλάδο σύνταξης.

Προσοχή!

– Ασφαλισμένοι που έχουν καταταγεί στην 1η –κατά περίπτωση- ασφαλιστική κατηγορία δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εκτός αν μεσολαβήσει μετάταξή τους έως 31/12/2014.

– Ασφαλισμένοι που έχουν καταταγεί στην 2η – κατά περίπτωση – ασφαλιστική κατηγορία δικαιούνται κατάταξη σε μια μικρότερη (πρώτη) κατηγορία εκτός αν μεσολαβήσει μετάταξή τους έως 31/12/2014 χωρίς να έχουν ασκήσει το δικαίωμα.

Στην περίπτωση αυτή, δικαιούνται κατάταξης σε μία ή δύο κατώτερες κατηγορίες (κατ επιλογή).

– Ασφαλισμένοι που έχουν επιλέξει να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη υποχρεωτική ή προαιρετική κατηγορία, δικαιούνται κατάταξη σε χαμηλότερη κατηγορία αφού προηγουμένως επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 5/07, δηλαδή, μετά την 1η του επόμενου έτους.

4. Η καταβολή εισφορών στην επιλεγείσα κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο της αιτήσεως ακέραιο δίμηνο εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και τηρεί τους όρους π.χ. αίτηση 5/8/2012 ικανοποιείται από το 5ο δίμηνο του 2012.

Εάν κατά την ημερομηνία αιτήσεως υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία θα αρχίζει από το αμέσως επόμενο δίμηνο της ημερομηνίας εξόφλησης.

Εάν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (χειρόγραφης ή μηχανογραφικής) θα πρέπει να ελέγχεται εάν η ρύθμιση είναι ενεργή.

Σε νέες ρυθμίσεις η κατάταξη αρχίζει μετά την οριστικοποίηση της ρύθμισης (καταβολή των απαιτούμενων – κατά περίπτωση – εισφορών για την οριστικοποίηση της ρύθμισης).

Προσοχή!

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν καταταγεί προαιρετικά σε ανώτερη κατηγορία και το αίτημα κατάταξης έχει υποβληθεί πριν την πρώτη του επόμενου έτους, η καταβολή μειωμένων εισφορών θα αρχίζει παράλληλα με την έναρξη της επαναφοράς στην υποχρεωτική κατηγορία, δηλαδή από το 1ο δίμηνο του νέου έτους (τηρούμενων των προθεσμιών για τη δημιουργία του διμήνου).

5. Ασφαλισμένοι που άσκησαν το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία μπορούν να ζητήσουν – με αίτησή τους – να επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία που θα ήταν, αν δεν το είχαν ασκήσει.

Η έναρξη καταβολής εισφορών στην υποχρεωτική κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο δίμηνο της αιτήσεως. Ομοίως, μπορούν να ζητήσουν:

– κατάταξη σε μια κατώτερη κατηγορία αντί για δύο ή και

– κατάταξη σε δύο κατώτερες κατηγορίες αντί για μια που ήταν η αρχική τους επιλογή, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν απωλέσει το δικαίωμα μείωσης κατηγορίας.

6. Ασφαλισμένοι που θα επανεγγραφούν έως 31/12/2014 και, πριν την διαγραφή τους, είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, χωρίς να το απωλέσουν μέχρι την διαγραφή , διατηρούν το δικαίωμα και μετά την επανεγγραφή. Αν η επανεγγραφή γίνει μετά την 1/1/2015, κατατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που θα ήταν αν δεν είχαν κάνει αίτηση, κατά τα γνωστά.

7. Ασφαλισμένοι που θα διατηρήσουν το δικαίωμα παραμονής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 31/12/2014, δεν μετατάσσονται ενδιάμεσα και αυτοδίκαια θα καταταχθούν από 1/1/2015 στην κατηγορία που θα έπρεπε να είναι αν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 5/2007.

Π.χ. Ημερομηνία αίτησης: 5/6/2012 – Μείωση δύο κατηγοριών.

Ασφαλιστική κατηγορία κατά την αίτηση Π 04 – Κατάταξη στην Π 02 από 4ο δίμηνο 2012.

Παραμένει στην Π 02 έως 31/12/2014 – Την 1/1/2015 θα καταταγεί στην Π 05.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία διαρκεί για όσο χρόνο ο ασφαλισμένος είναι ενήμερος ή τηρεί τους όρους της ρύθμισης που έχει υπαχθεί.

Το δικαίωμα χάνεται και δεν μπορεί να ασκηθεί ξανά αν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει ή καταβάλει εκπρόθεσμα εισφορές ή δόσεις.

Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος ο ασφαλισμένος κατατάσσεται στην κατηγορία που βρισκόταν πριν την αίτηση και μετατάσσεται την 1η του επόμενου έτους στην κατηγορία που θα έπρεπε να βρίσκεται εάν δεν είχε ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε μικρότερη κατηγορία (Π.Δ. 5/07).

ΓΕΝΙΚΑ

-Ασφαλισμένοι που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα κατάταξης σε μικρότερη κατηγορία θα εξακολουθήσουν να μετατάσσονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 5/07.

– Με τις διατάξεις του άρθρ. 48 του Ν. 3943/2011 προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής εισφορών με έκπτωση που ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1% και προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχείς μήνες. Ασφαλισμένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το δικαίωμα προεξόφλησης δύνανται να ασκήσουν παράλληλα το δικαίωμα κατάταξης σε μικρότερη κατηγορία.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, υλοποίησε μηχανογραφική εφαρμογή, με την οποία δίνονται οι δυνατότητες:

– καταχώρησης της κατώτερης κατηγορίας κλάδου σύνταξης και έκδοσης της σχετικής πράξης,

– ελέγχου ανά δίμηνο των προϋποθέσεων παραμονής στην κατώτερη κατηγορία,

– επαναφοράς στη κατηγορία προ αιτήσεως, σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος,

– μη ενεργοποίησης, για δεύτερη φορά, του δικαιώματος κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία

– αυτόματης μετάταξης την 1/1/2015 στη κατηγορία που θα έπρεπε να είναι ο ασφαλισμένος αν δεν είχε κάνει χρήση του δικαιώματος.

2. Η ΗΔΙΚΑ θα παραδώσει σχετική οθόνη καταχώρησης των αιτήσεων, η οποία θα συμπληρώνεται με την ημερομηνία αίτησης, την αρχική κατηγορία, την επιλεγείσα κατηγορία και το διάστημα παραμονής σε αυτή.

3. Α.Ορίστηκαν νέοι κωδικοί κατηγοριών για τους «νέους» ασφαλισμένους (ασφαλισμένους μετά την 1/1/93), για τους οποίους η εισφορά του Κλάδου Υγείας είναι διαφορετική ανά κατηγορία, με τρόπο ώστε να είναι εμφανείς οι δύο εμπλεκόμενες κατηγορίες, Κλάδου Σύνταξης και Ασθενείας. Συγκεκριμένα:

α) Δημιουργούνται κλίμακες κατηγοριών ως εξής:

– κλίμακα 400: ενεργοί νέοι ασφαλισμένοι (κατηγορίες 002,003 κλπ)

– κλίμακα 500:νέοι ασφαλισμένοι παράλληλα συνταξιούχοι άλλου φορέα με προσαύξηση 40% (κατηγορίες 052,053 κλπ)

– κλίμακα 600:παράλληλα ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2084/92 (κατηγορίες 032,033 κλπ)

– κλίμακα 700:νέοι ασφαλισμένοι παράλληλα συνταξιούχοι άλλου φορέα με προσαύξηση 50% (κατηγορίες 252,253 κλπ)

β) Δημιουργούνται με βάση τις πιο πάνω κλίμακες, τριψήφιες κατηγορίες (συν/νοι πίνακες). Συγκεκριμένα:

– το 1ο ψηφίο, δηλώνει την κλίμακα άρα την κατηγορία ασφάλισης,

– το 2ο ψηφίο, την κατηγορία κατά την υποβολή της αίτησης (υποχρεωτική κατηγορία) και άρα την κατηγορία στην οποία θα καταβάλλεται η εισφορά του Κλάδου Υγείας,

– το 3ο ψηφίο, την κατηγορία που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να μεταβεί και στην οποία θα καταβάλλει την εισφορά του Κλάδου Σύνταξης.

Παραδείγματα:

– Κατηγορία 431:Νέος ασφαλισμένος που ασκεί το δικαίωμα κατάταξης σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία (1ο ψηφίο) και καταβάλλει την εισφορά του Κλάδου Υγείας στην 003 ασφαλιστική κατηγορία (2ο ψηφίο) και την εισφορά του Κλάδου Σύνταξης στην 001 ασφαλιστική κατηγορία ως επιλεγείσα (3ο ψηφίο).

– Κατηγορία 542:Νέος ασφαλισμένος συνταξιούχος άλλου φορέα με προσαύξηση 40%, που ασκεί το δικαίωμα κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία (1ο ψηφίο) και καταβάλλει την εισφορά του Κλάδου Υγείας στην 004 ασφαλιστική κατηγορία (2ο ψηφίο) και την εισφορά του Κλάδου Σύνταξης στην 002 ασφαλιστική κατηγορία ως επιλεγείσα (3ο ψηφίο).

– Κατηγορία 609:Παράλληλα ασφαλισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2084/92, που ασκεί το δικαίωμα κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία (1ο ψηφίο) και καταβάλλει την εισφορά του Κλάδου Υγείας στην 010 ασφαλιστική κατηγορία (2ο ψηφίο) και την εισφορά του Κλάδου Σύνταξης στην 009 ασφαλιστική κατηγορία ως επιλεγείσα (3ο ψηφίο).

Σε κάθε περίπτωση ο χειριστής στην ειδική οθόνη θα καταχωρεί τις ισχύουσες μέχρι σήμερα ασφαλιστικές κατηγορίες και το σύστημα θα ενημερώνεται αυτόματα με τις νέες κατηγορίες όπως παραπάνω περιγράφονται.

Β. Για τους παλαιούς ασφαλισμένους – που ο Κλάδος Ασθένειας είναι σταθερός σε όλες τις κατηγορίες – παραμένει η ισχύουσα κωδικοποίηση κατηγοριών.

4. Σύμφωνα με την αρ. Φ80000/10255/334/13-6-12 Υ.Α. αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν . 4075/2012 (11/4/12) και πριν την δημοσίευση της Υ.Α., θα ικανοποιηθούν από το τέταρτο (4ο) δίμηνο 2012 εφόσον οι ασφαλισμένοι έχουν τις προϋποθέσεις.

Ως εκ τούτου αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 30/6/2012 θα καταχωρηθούν κατά προτεραιότητα προκειμένου να ικανοποιηθούν στο επόμενο δίμηνο. Για το σκοπό αυτό η εφαρμογή δεν θα δέχεται αιτήσεις μετά την 1/7/2012.

Αιτήσεις από 1/7/2012 και εφεξής θα καταχωρηθούν μετά το κλείσιμο του 4ο διμήνου προκειμένου να ικανοποιηθούν στο 5ο δίμηνο.

5. Κατά την καταχώρηση της αίτησης στην ειδική οθόνη που θα δοθεί θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από το σύστημα:

– Προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώματος (εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή ενεργή ρύθμιση)

– Ενοποίησης – στην περίπτωση που χρειάζεται – προκειμένου υποχρεωτικά να συμπληρώνεται το πεδίο «Ελ. Συνων.» (Έλεγχος Συνωνύμων).

Σε περιπτώσεις ενεργών ρυθμίσεων με απλήρωτη δόση σε παράταση ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Προσοχή!

 Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση άλλα ο ασφαλισμένος δεν έχει τις προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή από το σύστημα. Θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος να εξοφλήσει τα οφειλόμενα δίμηνα ή να ρυθμίσει τις οφειλές του και εν συνεχεία να επανέλθει με νέα αίτηση, προκειμένου να μη χάσει το δικαίωμα – το οποίο ασκείται άπαξ. Ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις μέχρι την έκδοση της παρούσας πρέπει να ενημερωθούν εγγράφως.

Η εξόφληση των οφειλόμενων διμήνων ή των απαιτούμενων δόσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, αποδεικνύεται μόνο εφόσον οι καταβολές εμφανιστούν στο μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών.

 Στους ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία αιτήσεως θα πρέπει να επισημαίνεται η υποχρέωση καταβολής του τρέχοντος αλλά και των επόμενων δίμηνων εισφορών εμπρόθεσμα καθόσον εκπρόθεσμη καταβολή επιφέρει απώλεια του δικαιώματος.

6. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την εικόνα του μητρώου με τον αντίστοιχο νέο κωδικό κατηγορίας (στην περίπτωση των νέων ασφαλισμένων) ή την επιλεγείσα κατηγορία (στην περίπτωση των παλαιών).

Για τους ασφαλισμένους που θα ασκήσουν το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία δεν θα επιτρέπεται η μεταβολή της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οθόνη του μητρώου για όσο χρόνο ισχύει το δικαίωμα.

Επιπλέον το μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών δεν θα επιτρέπει την μεταβολή του κωδικού ασφάλισης από υποχρεωτική σε προαιρετική (κωδικός 2) ενώ υπάρχει ενεργή αίτηση κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία.

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να συμπληρωθεί στην οθόνη καταχώρησης της αίτησης η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος προκειμένου εν συνεχεία να γίνουν οι παραπάνω ενέργειες.

7. Όσο διαρκεί το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, στις ταχυπληρωμές θα εμφανίζεται ο κωδικός της κατηγορίας που έχει επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι στους νέους ασφαλισμένους, που η εισφορά του κλάδου ασθένειας είναι διαφορετική σε κάθε κατηγορία, δεν θα αναγράφεται στην ταχυπληρωμή κωδικός κατηγορίας ασθένειας.

8. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την καταχώρηση στο σύστημα της αιτήσεως θα εκδίδεται μηχανογραφικά η σχετική πράξη κατάταξης (ως συνημμένο υπόδειγμα).

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

2 υποδείγματα – 2 σελίδες με πίνακες κατηγοριών (.pdf)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡ/ΝOΣ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ

Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Please follow and like us:

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/27.07.2012 (Αρ. Πρωτ.ΔΙΕΣ/Φ10/152/94025) Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμ

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/27.07.2012 (Αρ. Πρωτ.ΔΙΕΣ/Φ10/152/94025)
Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

ΤΗΛ.: 210 5285617

FAX: 210 5285599

ΑΘΗΝΑ, 27/7/2012

ΑΡΙΘ.ΠΡ.: ΔΙΕΣ/Φ10/152/94025

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 43

ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΘΕΜΑ: «Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών».

ΣXET: Ν.4038/2012 άρθρ. 21 παράγραφος 2.

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 3863/2010 – όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 4075/2012 – καθορίστηκαν τα Όργανα που είναι αρμόδια για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα ορίζονται:

– Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ για οφειλές ύψους μέχρι ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) και

– Το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ για οφειλές άνω των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (αριθ. 28/2012 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).

Με την νέα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012) παρέχεται, στα προαναφερόμενα όργανα, και η αρμοδιότητα επανένταξης των οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τους όρους της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων της ρύθμισης ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια Όργανα πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

– Ο οφειλέτης-ασφαλισμένος να έχει απωλέσει οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση οφειλών.

– Να μην έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων.

– Να καταβληθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δόσεων της ρύθμισης και των ληξιπρόθεσμων τρεχουσών εισφορών με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης καταβολής.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης, παρέχονται οι πιο κάτω συμπληρωματικές οδηγίες:

1. Πριν την επανένταξη στη ρύθμιση θα ελέγχονται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος για το ύψος των απαιτητών εισφορών, των δόσεων και των Τελών Καθυστέρησης που πρέπει να καταβληθούν για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση καθώς και τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων.

Συγκεκριμένα θα υπολογίζονται:

 Οι εισφορές και δόσεις που δεν έχουν καταβληθεί κατά την διάρκεια της ρύθμισης και πριν αυτή διακοπεί (εφόσον από την διάταξη της ρύθμισης προβλέπεται η δυνατότητα μη καταβολής δόσεων).

π.χ. Για να ενεργοποιηθεί ρύθμιση του Ν. 3607/07 (σύμφωνα με την οποία υπήρχε η δυνατότητα μη εμπρόθεσμης καταβολής τριών (3) δόσεων) απαιτείται η καταβολή όλων των ληξιπρόθεσμων δόσεων μετά προβλεπόμενα ΤΚ και όχι μόνο της μιας δόσης (της τέταρτης εκπρόθεσμης) που επέφερε και την απώλεια.

 Οι εισφορές και δόσεις που θα έπρεπε να καταβάλλονται από την διακοπή της ρύθμισης έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος επανένταξης.

Αν ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της ρύθμισης έχει παρέλθει, υπολογίζονται εισφορές και δόσεις μέχρι τη λήξη και εξόφλησή της.

Προσοχή!

Επισημαίνεται ότι, με την νέα διάταξη, δίνεται η δυνατότητα επανένταξης στην απολεσθείσα ρύθμιση με τους όρους και τις τιμές εισφορών που είχε συναφθεί.

Ως εκ τούτου, οι εισφορές δεν αναπροσαρμόζονται

 Τα τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης καταβολής του συνόλου των πιο πάνω εισφορών και δόσεων, έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης επανένταξης.

 Ο αριθμός των δόσεων που υπολείπεται, προκύπτει αφού αφαιρεθεί από το σύνολο των δόσεων της ρύθμισης το άθροισμα των δόσεων που είχαν πληρωθεί (όσο η ρύθμιση ήταν ενεργή) και αυτών που απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση.

2. Αν ο ασφαλισμένος- μετά την ενημέρωσή του- επιθυμεί την επανένταξη, υποβάλει σχετικό αίτημα.

3. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που η οφειλή είναι άνω των 80.000 € το ανωτέρω αίτημα διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσόδων για λήψη απόφασης από το Δ.Σ του ΟΑΕΕ.

4 α. Αν η ρύθμιση έχει διακοπεί οριστικά, η ενεργοποίηση της ρύθμισης θα γίνεται με μετάπτωση σε χειρόγραφη ρύθμιση.

β. Η Υπηρεσία μας , σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, δρομολογεί την δυνατότητα μηχανογραφικής ενεργοποίησης των ρυθμίσεων που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής διακοπής.

Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή, θα εκδοθεί νεότερη οδηγία.

Μέχρι τότε, και οι ρυθμίσεις που βρίσκονται σε προσωρινή διακοπή, μπορούν να ενεργοποιούνται με χειρόγραφη ρύθμιση, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

5. Η οφειλή θα καταβάλλεται:

– Στα ΕΛΤΑ ή στις Τράπεζες για τις ανεξόφλητες εισφορές (αφού επανεκτυπωθούν οι ταχυπληρωμές χωρίς ποσό δόσης).

– Στην εσωτερική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος για τις ανεξόφλητες δόσεις καθώς και τα τέλη καθυστέρησης αυτών.

6. Για την οριστικοποίηση της διαδικασίας επανένταξης εκδίδεται σχετική απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος (συν/να).

Προσοχή!

– Η απόφαση θα εκδίδεται αφού διαπιστωθεί η καταβολή εισφορών – μέσω μηχανογραφικού συστήματος – και εφόσον, βεβαίως, έχουν καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις και τα Τ.Κ.

– Η νέα ρύθμιση θα καταχωρείται στην οθόνη των χειρόγραφων ρυθμίσεων με κωδικό το δεκαψήφιο της μηχανογραφικής ρύθμισης και αύξουσα αρίθμηση αυτής της μηχανογραφικής συν ένα (1). Το πεδίο «Μεταφορά Υπολοίπου από προηγούμενες διακοπείσες κεφαλαιοποιήσεις» πρέπει να συμπληρώνεται με το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της ρύθμισης με την αντίστοιχη ένδειξη προέλευσης Μ (μηχανογραφική ρύθμιση) ή Χ (χειρόγραφη ρύθμιση).

7. Οι δόσεις καταβάλλονται μηνιαία ή διμηνιαία ανάλογα με τον τρόπο που είχε συναφθεί η απωλεσθείσα ρύθμιση.

8. Οι όροι και προϋποθέσεις απώλειας ισχύουν και ενεργοποιούνται στην πρώτη εκπρόθεσμη πληρωμή εισφοράς ή δόσης. Το δικαίωμα επανένταξης στη ρύθμιση παρέχεται άπαξ.

Της παρούσης να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό του Τμήματος σας.

1 σχέδιο απόφασης (.pdf)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡ/ΝOΣ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ

Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Please follow and like us:

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ99/1/144/27.07.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ99/1/144/27.07.2012
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Β΄ τριμήνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244,245,247

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

Αθήνα, 27/7/2012

Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/144

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ

Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τμήματα Εσόδων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Β΄ τριμήνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων»

ΣΧΕΤ. : Γ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε40/29/19-1-2012 & Γ99/1/94/17-4-2012.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2012, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίζει να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. (Β΄ τριμήνου 2012) έως 10-8-2012, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ) για εκπρόθεσμες υποβολές Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2012 πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να ακυρωθούν οίκοθεν.

Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Please follow and like us:

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/27.07.2012 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/27.07.2012 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533)
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οργανισμός Ασφάλισης

Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

10432 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ

ΤΗΛ. : 210 – 5285569

ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΘΕΜΑ : « Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) »

ΣΧΕΤ. : «α) Ο Ν. 4072/12 άρθρα 43 έως και 120

β) Το αρ. πρωτ. Κ1-1084/24-05-12 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

γ) Η αρ. πρωτ. Κ2-4113/08-06-12 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με τον παραπάνω σχετικό νόμο (ΦΕΚ αρ. 86/τ.Α΄/11-04-12) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμη και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός.

Η νέα εταιρεία που είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή από την μία μεριά διαθέτει κεφάλαιο και από την άλλη περιορισμένη ευθύνη των εταίρων της για τα χρέη της εταιρείας, προέκυψε ως εξελικτικός τύπος εταιρείας στο πλαίσια αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου που προχωρούν τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, καθώς και από την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει έναν νέο ευρωπαϊκό τύπο “ιδιωτικής” εταιρείας που θα προορίζεται για την μικρομεσαία επιχείρηση, καθότι ο πλησιέστερος στην ΙΚΕ εταιρικός τύπος σήμερα στην χώρα μας είναι αυτός της ΕΠΕ και η σχετική του νομοθεσία (Ν. 3190/55) εξακολουθεί να ισχύει σχεδόν αναλλοίωτος χωρίς επικαιροποίηση και προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς.

Έτσι, όπου στη νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται γενικά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (εκτός αν από το νόμο ή τη φύση της εταιρείας συνάγεται κάτι διαφορετικό).

Επίσης, όπου ορίζεται ότι η δραστηριότητα μπορεί να ασκείται από ΕΠΕ, εφεξής θα μπορεί να ασκείται και από ΙΚΕ.

Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις ΕΠΕ εφαρμόζονται και στις ΙΚΕ.

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) συστήνεται μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5Α του Ν. 3853/10 που προστέθηκε με το άρθρ. 117 παρ. 3 του Ν. 4072/12) και η υποβολή αιτημάτων σε αυτή για σύσταση εταιρείας έχει ήδη αρχίσει από 12/06/12.

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου εταιρικού τύπου της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) είναι τα παρακάτω:

1. Το καταστατικό της εταιρείας που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο (άρθρ. 49 Ν. 4072/12). Ωστόσο περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου στις περιπτώσεις εκείνες που το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή που εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός ή αν επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς επίσης οι αποφάσεις των εταίρων και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 5 άρθρο 43 Ν. 4072/12).

3. Η εταιρεία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 4 άρθρ. 43 Ν. 4072/12).

4. Η εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές (άρθρα 77 έως και 79 του νόμου).

5. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις: “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή η συντομογραφία “Ι.Κ.Ε.”. Εάν πρόκειται για μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις “Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή “Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”.

Επίσης, η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην Αγγλική θα περιέχει ολογράφως τις λέξεις: “Private Company” ή την ένδειξη “P.C.” και αντίστοιχα εάν είναι μονοπρόσωπη “Single Member Private Company” ή “Single Member P.C.” (άρθρο 44 Ν. 4072/12).

6. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο ακριβής χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα (12) έτη από τη σύστασή της. Παράταση της διάρκειας είναι δυνατή με απόφαση των εταίρων και εάν η απόφαση αυτή δε μνημονεύει τον ακριβή χρόνο, η παράταση ισχύει για δώδεκα (12) έτη (άρθρο 46 Ν. 4072/12).

7. Μία σειρά πράξεων και στοιχείων της εταιρείας υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως και στις περιπτώσεις των άλλων εταιρικών μορφών. (π.χ. η ανακοίνωση του μοναδικού εταίρου, ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή, η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του εκκαθαριστή, η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η απόφαση μετατροπής σε εταιρεία άλλης μορφής, το νέο καταστατικό κ.α.).

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες, κατ’ αντιστοιχία με την ΕΠΕ.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο.

Ο τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης μπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό (καταστατική διαχείριση).

Η διαχείριση μπορεί να γίνεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από έναν ή περισσότερους διαχειριστές που διορίζεται/νται ύστερα από απόφαση των εταίρων της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν δεν ορίζεται κάτι συγκεκριμένο στην απόφαση, ο διορισμός του διαχειριστή είναι για αόριστο χρόνο (δηλ. μέχρι ανακλήσεως, παραιτήσεως, έκπτωσης ή θανάτου του).

Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο (άρθρο 58). Στην περίπτωση που ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να ορίσει φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής.

Όπως προαναφέρθηκε, ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δ. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 η Ι.Κ.Ε. λύεται:

α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων,

β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων (όχι όμως πέραν της δωδεκαετίας),

γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και

δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο εν λόγω νόμος ή το καταστατικό. Επιπλέον, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου σε κάθε περίπτωση η λύση της εταιρείας καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός από την περίπτωση της λύσης που οφείλεται σε πάροδο το χρόνου διάρκειας της εταιρείας που δεν απαιτούνται διατυπώσεις δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 104 αν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Τα όργανα της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζονται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Ε. ΥΠΑΚΤΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 116 του Ν. 4072/12 τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 258/05 ορίζοντας ότι στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται:

α) Οι διαχειριστές Ι.Κ.Ε. που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και

β) Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε όλη την επικράτεια, όπως κατ’ αναλογία ισχύει για τα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ πρόσωπα των άλλων μορφών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΠΕ και ΑΕ).

Επίσης, με την προαναφερόμενη παράγραφο του Ν. 4072/12 προστέθηκε στο άρθρο 3 του Π.Δ. 258/05 περίπτωση ζ’ όπου αναφέρεται ότι οι λοιποί εταίροι της Ι.Κ.Ε. που δεν τυγχάνουν διαχειριστές της, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες συστήνονται, όπως προαναφέρθηκε, αποκλειστικά μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 3853/10 που εισήχθη με το άρθρο 117 του Ν. 4072/12. Συνεπώς, επέρχονται διαφοροποιήσεις σε ορισμένα σημεία της διαδικασίας σύστασης επιχειρήσεων, όπως αυτά ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Κ1-802/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470/τ.Β΄).

Συγκεκριμένα, αντί των δικαιολογητικών για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για την εγκατάσταση της εταιρείας) αρκεί μόνο υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων.

Οι αιτούντες την σύσταση της Ι.Κ.Ε. και την καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. συμπληρώνουν και καταθέτουν στην Υπηρεσία Μίας Στάσης έγγραφη εντολή (βλ. συν/νο υπόδειγμα Α). Η εντολή αυτή διαφοροποιείται ως προς την εντολή για σύσταση των άλλων μορφών εταιρειών στα εξής:

α) Δεν περιλαμβάνει αίτηση για χορήγηση αντιγράφου ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μίας Στάσης η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τους εταίρους που επιθυμούν τη σύσταση Ι.Κ.Ε.

β) Αντί της αίτησης για εγγραφή των εταίρων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβάνεται αίτηση για αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς της σύστασης της Ι.Κ.Ε. και αποστολή των στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στους κατά περίπτωση αρμόδιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Μίας Στάσης οφείλει να αποστείλει τη σχετική ανακοίνωση (κατά το συνημμένο υπόδειγμα Γ που σας αποστέλλουμε) για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και τα στοιχεία των εταίρων και των διαχειριστών αυτής στον Οργανισμό.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι κατά τη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 7 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 δηλ. η Υπηρεσία Μίας Στάσης προχωρά στη σύσταση της εταιρείας χωρίς να ελέγχει εάν οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Επιπλέον, το δικαίωμα εγγραφής του ΟΑΕΕ δεν εισπράττεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 7 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 δεν τυγχάνει εφαρμογής κατά τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. Συνεπώς, το δικαίωμα εγγραφής θα εισπράττεται από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού κατά την εγγραφή των υποχρεωτικά υπακτέων φυσικών προσώπων στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού (διαχειριστή/στών Ι.Κ.Ε.) ή των εταίρων που ασφαλίζονται προαιρετικά.

Ζ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κατόπιν των παραπάνω, με τον Ν. 4072/12 εισήχθη ο νέος εταιρικός τύπος της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με σκοπό να αντικαταστήσει μακροπρόθεσμα την ΕΠΕ, καθόσον με την παρ. 1 του άρθρου 120 δίνεται η δυνατότητα στις υφιστάμενες ΕΠΕ να μετατραπούν σε Ι.Κ.Ε. μέχρι 31/12/2013 και παράλληλα να αποτελεί τον ενδιάμεσο πόλο-εταιρικό τύπο των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) και της ανώνυμης εταιρείας που θα συστήνεται και θα λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Συν/να: 2 Υποδείγματα

Ακριβές Αντίγραφο Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

α.α.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ

Please follow and like us:

Πρακτικά Θέματα και Παρατηρήσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην νέα προσπάθεια για Φορολογική Ανασύσταση

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: pofee@otenet.gr Ιστοσελίδα: www.pofee.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

Ιούλιος 2012

Πρακτικά Θέματα και Παρατηρήσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην νέα προσπάθεια για Φορολογική Ανασύσταση

Πρακτικές και επίκαιρες προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.ΟΙΚΟ. όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας, την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους αλλά και τα προβλήματα τα Κλάδου ως ενδιάμεσου μεταξύ φορολογούμενων και φορολογούσας Αρχής.

1. Απλό Σταθερό Φορολογικό Σύστημα μακράς διάρκειας, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, είτε αυτές είναι από τον Εσωτερικό της Χώρας ή από το Εξωτερικό

2. Εφαρμογή του μέτρου των αποδείξεων με την χρήση «φοροκάρτας» κάτι που θα μειώσει την γραφειοκρατία αλλά με ταυτόχρονη πρόβλεψη για την αντιμετώπιση του όποιου κόστους των επιχειρήσεων με φορολογική ελάφρυνση. Να εκπίπτουν όλες οι αποδείξεις, με συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με τα στοιχεία παραβατικότητας του κάθε Επαγγελματικού Κλάδου.

Για να έχει αποτέλεσμα ένα ανάλογο μέτρο πρέπει να δημιουργεί ισχυρά συγκρουόμενα συμφέροντα δηλαδή το όφελος του φορολογούμενου να είναι τουλάχιστον ίσο με το Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται στην τελική τιμή, ως εκ τούτου πρέπει να ισχύσει η πλήρη έκπτωση των δαπανών μέχρι το όριο του αφορολογήτου και ποσοστού στο επιπλέον εισόδημα και επιλογή των αποδείξεων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Είναι αναγκαίο να υπάρχει κλιμακωτή αύξηση του οφέλους των αποδείξεων ανάλογα με το εισόδημα ώστε να υπάρξει το κίνητρο για ζήτηση των αποδείξεων δαπανών ακόμη και από τα υψηλά εισοδήματα. Επίσης θα πρέπει να γίνονται «διαφημιζόμενοι» ουσιαστικοί έλεγχοι σε κάθε Δ.Ο.Υ. (δειγματοληπτικά) κάθε χρόνο εάν πραγματικά υπάρχουν οι αναγραφόμενες αποδείξεις. Με την επέκταση της χρήσης μιας «φοροκάρτας» αυτή η διασταύρωση θα είναι εύκολη.

3. Όμως καθώς ο τακτικός έλεγχος όλων των επιχειρήσεων είναι ανέφικτος πρέπει να συνεχισθεί και να βελτιωθεί η δυνατότητα για «αυτοέλεγχο» – «αυτοπεραίωση» των χρήσεων με αύξηση των ορίων και επανακαθορισμό κάποιων συντελεστών καθαρού κέρδους βάσει της σημερινής οικονομικής, παγκόσμιας και Ελληνικής, συγκυρίας και ύφεσης αλλά και του ανταγωνισμού που ασκείται σε βάρος των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όποιος καλύπτει συγκεκριμένα κριτήρια να απαλλάσσεται από φορολογικούς ελέγχους ανά τριετία. Σε όλο τον κόσμο ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται δειγματοληπτικά και εάν συνεχισθεί ο αυτοέλεγχος θα μειωθούν οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να ελέγχονται.

Προτείνουμε:

(α) για μεν τους επιτηδευματίες με αντικείμενο εργασιών κατά κύριο λόγο το εμπόριο και την παραγωγή προϊόντων να είναι εφικτή για κύκλο εργασιών μέχρι 500.000,00 € και (β) για τους επαγγελματίες με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών για κύκλο εργασιών μέχρι 200.000,00 €,

Έτσι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα μπορεί να ελέγχει σωστά το υπόλοιπο εναπομείναν 10% με 15% των επιχειρήσεων με τους μεγάλους κύκλους εργασιών και με ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.

Βέβαια είναι αυτονόητο ότι θα ελέγχονται δειγματοληπτικά και επιχειρήσεις που έχουν «αυτοπεραιώσει» και ο κύκλος εργασιών τους βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων και εάν από τον έλεγχο προκύψουν διαφορές στην ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων που έχουν σαν αποτέλεσμα απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή πλασματική διόγκωση θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ποινές.

Τα «κρούσματα» για την ΜΗ ορθή μεταφορά των δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία και από εκεί στις φορολογικές δηλώσεις μπορεί και πρέπει να αντιμετωπισθεί με την υποχρεωτική σύνταξη, και την επακόλουθη συνυπευθυνότητα, από Πιστοποιημένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα φαινομένων φοροδιαφυγής και επιβάλλεται έμμεσα η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας από όλες τις επιχειρήσεις.

4. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για πλήρη αφαίρεση των ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ επισφαλών απαιτήσεων στο έτος που αναγνωρίζονται από την επιχείρηση – ως ανείσπρακτες – μετά από κοινοποίηση εξώδικης πρόσκλησης συμβιβασμού στον πελάτη που θα φέρει βέβαια ημερομηνία επίδοσης.

Να καταργηθεί ως αναποτελεσματικός ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού των επισφαλειών που αναγνωρίζονται ως ζημία σε ποσοστό 0,5% που έγινε 1% και επανήλθε στο 0,5% με τις πολύπλοκες διαδικασίες υπολογισμού και το υψηλό κόστος διαχείρισης. Έτσι θα βελτιωθεί αισθητά το κλίμα δικαιοσύνης εκ μέρους της φορολογικής αρχής.

5. Να διατηρηθούν οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήμερα για όσους κατοικούν σε απομακρυσμένες – μειονεκτικές περιοχές, νησιωτικές περιοχές με δυσκολία πρόσβασης εφόσον αξιολογηθεί το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα των μέτρων.

6. Αποδέσμευση της υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή (ακόμη και ποσοστού) και να μην διαγράφεται από το TAXIS οι υποβληθείσες δηλώσεις αν δεν πληρωθούν. Έτσι θα υπάρχει διαδικασία προσωρινού καταλογισμού ΦΠΑ online μέσα από ερωτήσεις – κριτήρια που θα συμπληρώνει ο Πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός που θα δικαιολογούν την μη καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου.

7. Άτοκες δόσεις πληρωμής όλων των φόρων και του ΦΠΑ μέσω πιστωτικών καρτών. Το κόστος θα χρηματοδοτηθεί από τις Τράπεζες.

7. α).Εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις ΦΠΑ (αρχικές και τροποποιητικές), να μην υποβάλλεται η εκκαθαριστική ΦΠΑ.

8. Να υπάρχει νομοθετική δυνατότητα για την δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού μέχρι το 50% των κερδών για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από επαγγελματική δραστηριότητα και αντικείμενο εργασιών τα οποία θα επενδύονται σε τρία (3) έτη με αρχή έναρξης της επένδυσης ακόμη και στην χρήση σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμα έτους με απλή αίτηση. Το ύψος της επένδυσης να ανέρχεται στο 100% του αφορολόγητου αποθεματικού ενώ σε περίπτωση μη υλοποίησης του συνόλου της επένδυσης να υποβάλλεται εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση, κατ’ αναλογία, για την χρήση που αυτό σχηματίσθηκε

9. Απαραίτητη η «εξυγίανση» των ισολογισμών των εταιρειών αν θέλουμε να κάνουμε «μια νέα – και σωστή – αρχή». Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορίας βιβλία παρουσιάζουν ισολογισμούς οι οποίοι χρήζουν εξυγίανσης κυρίως στο θέμα των ταμειακών διαθεσίμων ή και άλλων λογαριασμών του Ισολογισμού. Οι διαφορές αυτές έχουν προκύψει διαχρονικά στα τελευταία έτη λόγω της κρίσης, της λάθος λειτουργίας των αναπτυξιακών νόμων αλλά και λόγω απαιτήσεων του τραπεζικού συστήματος για «παρουσίαση καλύτερων οικονομικών στοιχείων» προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για να αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση.

Αναλυτικά η ΠΡΟΤΑΣΗ μας:

Η επιβολή έκτακτού φόρου (π.χ. 1,5% έως 3% ) πάνω στα ποσά αυτά με ταυτόχρονη φορολογική αναμόρφωση βοηθάει τις επιχειρήσεις αυτές να εξυγιάνουν τα οικονομικά στοιχεία των ισολογισμών τους και φυσικά την ανταγωνιστικότητα και την φερεγγυότητα τους έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων και τρίτων, καθώς και την εξισορρόπηση των ευθυνών των ελεγκτών κατά την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού .

Προκειμένου να μην διαιωνίζονται τα προβλήματα αυτά είναι ανάγκη να επέλθει διόρθωση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων με μία σωστή διαδικασία ώστε να γίνει η καινούργια αρχή. Η έννοια «κόκκινη γραμμή στο παρελθόν» πρέπει να ολοκληρωθεί στην πράξη.

Δηλαδή:

Οι επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορία βιβλίων ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη δεχθεί σημείωμα περαίωσης ή θα δεχτούν στο μέλλον για να περαιώσουν ΝΑ έχουν επιπλέον την εξής δυνατότητα:

– Εφόσον στα οικονομικά στοιχεία του ενεργητικού των ισολογισμών τους παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ λογιστικών στοιχείων και πραγματικών δίνεται η δυνατότητα τα ποσά αυτά να μεταφερθούν σε ειδικό λογαριασμό πολυετούς απόσβεσης καταβάλλοντας ποσοστό (πχ 1,5%) επί του ποσού της διαφοράς που θα εγγραφεί μέχρι και την 31/12 κάθε έτους.

– Τα παραπάνω ποσά οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να τα αποσβέσουν, εφόσον το επιθυμούν σε ένα η περισσότερα έτη, με την προϋπόθεση της φορολογικής αναμόρφωσης του ποσού αυτού χωρίς να έχουν καμία επιπλέον επιβάρυνση ή πρόστιμο του φορολογικού ή άλλου νόμου.

– Η ορθή παρακολούθηση της φορολογικής αναμόρφωσης των παραπάνω διαφορών θα βεβαιώνεται από τους Πιστοποιημένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Η παραπάνω διάταξη να έχει ισχύ εφόσον το ποσό, το οποίο προέκυψε και οφείλεται, πληρωθεί έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

10. Φορολόγηση των αγροτών με λογιστικό προσδιορισμό αλλά με αναγνώριση των θεομηνιών και καταστροφών, αναγνώριση των αποσβέσεων καλλιέργειας και ζωικού κεφαλαίου. Όχι επιστροφές ΦΠΑ στο κανονικό καθεστώς και χωρίς παραβάσεις για μη τιμολόγηση της παραγωγής αν αυτή δηλωθεί ως ακαθάριστο έσοδο με την υποβολή της δήλωσης.

11. Υπαρκτό πρόβλημα: ενώ οι ακάλυπτες επιταγές έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και υπάρχει ποινικοποίηση της μη καταβολής Φ.Π.Α. δεν υπάρχει διάταξη για προστασία των επιχειρήσεων και είσπραξη του Φ.Π.Α. σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι η αξία των αγαθών ή υπηρεσιών. Το πρόβλημα λοιπόν εντοπίζεται στο Φ.Π.Α. στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και δημοσίων οργανισμών στα «επί πιστώσει» (τιμολόγια). Οι επιχειρήσεις ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ να χρηματοδοτούν το Φ.Π.Α..

Στις περιπτώσεις αυτές, ο πωλητής του προϊόντος ή ο πάροχος της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη συναλλαγή εντός μηνός ή τριμήνου στις Δ.Ο.Υ., ανάλογα με τα βιβλία της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι θα λάβει το οφειλόμενο ποσό σε μεταγενέστερο χρόνο (μεταχρονολογημένη επιταγή ή επί πιστώσει συναλλαγή).

Για να συμβεί αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να έχει επαρκή ρευστότητα, κάτι που φυσικά δεν συμβαίνει σήμερα για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, με δεδομένη και τη διακοπή της χρηματοδότησης – διευκόλυνσης από το τραπεζικό σύστημα.

Καλείται δηλαδή, η επιχείρηση εκδότης του τιμολογίου να καταβάλλει ΦΠΑ εντός μηνός, το οποίο θα εισπράξει μετά από πολλούς μήνες έως και χρόνια όταν πρόκειται για συναλλαγές με το Δημόσιο. Σημειωτέον, επίσης, ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην καθυστέρηση πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντιμετώπιση: Η ενδεδειγμένη λύση θα ήταν η υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ κατά το χρόνο της πληρωμής και όχι της φυσικής συναλλαγής. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει μια ριζική – αν και αναγκαία – μεταρρύθμιση, όπου η τήρηση βιβλίων θα γίνεται σε ταμειακή βάση (μελέτη Παγκόσμιας Τράπεζας, 2007).

Ως μέτρο άμεσης εφαρμογής, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε προτείνει την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση συναλλαγής με πίστωση, ο αγοραστής θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τουλάχιστον το ποσό του ΦΠΑ στον πωλητή (ή απευθείας στο Δημόσιο για λογαριασμό του πωλητή/παρόχου) εντός ενός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου. Το ίδιο φυσικά θα πρέπει να ισχύει και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

12. Υποβολή ΟΛΩΝ των πάσης φύσεως δηλώσεων αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου. Δημιουργία Κεντρικού πληροφοριακού Μηχανογραφικού συστήματος με κέντρο την Γ.Γ.Π.Σ. – και σημείο αναφοράς το Α.Φ.Μ – που θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά από όλες οι Υπηρεσίες (Ασφαλιστικά ταμεία , ευρύτερος Δημόσιος Τομέας κλπ), και το οποίο θα χορηγεί πληροφόρηση σε όλες, είναι μέτρο το οποίο κρίνεται απαραίτητο. Θα καταργήσει το πλήθος των δικαιολογητικών με μεγάλο δημοσιονομικό όφελος ενώ θα δώσει δυνατότητα για κεντρικό έλεγχο και θα μπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας οποιοδήποτε «ΠΟΘΕΝ – ΕΣΧΕΣ». Πλήρη ουσιαστική και καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφορίας “e-ΔΟΥ” με ταυτόχρονη «πιστοποίηση» και ουσιαστικό έλεγχο από το Υπουργείο στο ποιος ασκεί το Επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού . Η γενικότερη βελτίωση της διαδικασίας θα προέλθει μέσα από την ολοκλήρωση και την κατά 100% λειτουργία του συστήματος της e-ΔΟΥ. Βασική προϋπόθεση είναι η διαχείριση των δηλώσεων των φορολογουμένων να γίνεται μέσα από πιστοποιημένα Φοροτεχνικά Λογιστικά γραφεία. Και σε περίπτωση που θα καθιερωθεί η ηλεκτρονική υπογραφή αυτή να καλύπτει ΜΟΝΟΝ τα πιστοποιημένα αυτά γραφεία.

Είναι λανθασμένο το σκεπτικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την κατάργηση οιουδήποτε ελέγχου στο ήδη «ανοικτό» Επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, διότι η ύπαρξη ελέγχου στο Επάγγελμά μας είναι ανάγκη «δημοσίου συμφέροντος» καθώς καταγράφει και βεβαιώνει τα δημόσια έσοδα. Ακόμη και η μετοχική σύνθεση των Ανωνύμων Εταιριών πρέπει να ελέγχεται μέσω της ονομαστικοποίησης των μετοχών ώστε να μην υποκρύπτεται σύγκρουση συμφερόντων και φαινόμενα διαπλοκής.

Πιστοποιημένοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής να μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω Taxisnet σε στοιχεία του Μητρώου και άλλων τμημάτων ώστε να προβαίνουν σε αλλαγές ή διορθώσεις και να αποστέλλουν άμεσα με e-mail στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αντίστοιχη βεβαίωση που θα εκδίδει το Taxis. Είναι λάθος και χάσιμο πολύτιμων ανθρωποωρών να στέλνουμε τον πολίτη για απλές εργασίες αλλαγή στοιχείων ταυτότητας στα τμήματα Μητρώου των Δ.Ο.Υ..

Για άμεση ενέργεια και χρησιμοποίηση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού, αντί της interactive on-line συμπλήρωσης της δήλωσης, προτείνεται η αποστολή ενός έξυπνου αρχείου φορολογικής η άλλης δήλωσης για κάθε φορολογούμενο, που θα φέρει ως όνομα αρχείου τον Α.Φ.Μ. αυτού. Η αποστολή του αρχείου με e-mail και οι εσωτερικοί έλεγχοι θα έλυναν το πρόβλημα καθυστέρησης της υποβολής.

Να λειτουργήσει το ίδιο σύστημα κατάθεσης δηλώσεων του Φ.Π.Α. για όλους τους φόρους, και να επεκταθεί σε άλλους τομείς όπως είναι το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, γεγονός που θα εξυπηρετήσει και θέματα Κ.Β.Σ., κ.λπ..

Οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος να είναι «ανοικτές» μέσω διαδικτύου από τις 02/01 κάθε έτους, δηλαδή να δέχεται το σύστημα όλες τις δηλώσεις από την έναρξη της νέας χρήσης έως και την τελευταία καταληκτική ημερομηνία.

Να υπάρξει πλήρης αποδέσμευση της υποβολής των δηλώσεων άμεσων και έμμεσων φόρων με την πληρωμή των δηλώσεων αυτών.

13. Εξωχώριες εταιρείες

Πρόκειται για θέμα που χρειάζεται λεπτό χειρισμό και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι θίγονται και θέματα Διεθνούς Δικαίου.

Το ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι ήδη βαρύ όσο αφορά δαπάνες και αγορές από εξωχώριες εταιρείες. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν έχουμε ενδοκοινοτικές Εταιρείες οι οποίες με την σειρά τους έχουν Μετόχους offshore εταιρίες, από Κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν δεχθεί την διεθνή σύμβαση και το αρνητικό νομοθετικό πλαίσιο για τις offshore που έχει η Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι σε συνεννόηση με την Ε.Ε. και τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει:

Να υπάρχει έλεγχος για εισαγόμενα εμβάσματα από Τρίτες Χώρες ανεξαρτήτως ποσού και ανά Α.Φ.Μ. (υποχρεωτικά Α.Φ.Μ. και όχι Αριθμό Ταυτότητας) του δικαιούχου να γίνεται συγκεντρωτική κατάσταση από τις Τράπεζες , ώστε να ενημερώνεται η φορολογική αρχή για όλα τα εισερχόμενα εμβάσματα. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο Δ.Ο.Υ. στην οποία θα καταλήγουν τα στοιχεία για περαιτέρω έλεγχο.

Να θεωρείται ως κίνηση κεφαλαίων και η εξαργύρωση τίτλων ομολογιών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και τα στοιχεία του κομιστή να συμπεριλαμβάνονται στην ως άνω κατάσταση – γνωστοποίηση προς το Υπουργείο.

Όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές εταιρείες να δημιουργηθεί σύστημα διακίνησης κεφαλαίων τύπου VIES σε επίπεδο Ε.Ε. φυσικά πάντα μετά από συνεννόηση με την Κοινότητα. Συμπληρωματικά θα μπορούσε να λειτουργήσει και το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας Επιχειρήσεων από όπου θα προκύπτει, τυχόν κρυφός μέτοχος των ενδοκοινοτικών επιχειρήσεων και στην συνέχεια αν η συναλλαγή οφείλεται σε OFFSHORE «πίσω» από την κοινοτική επιχείρηση.

14. Να ολοκληρωθεί άμεσα η νομοθετική πρόβλεψη για την Πιστοποίηση του Επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού. Αν και αναφερθήκαμε πάλι στην Πιστοποίηση του Κλάδου σε συνδυασμό με άλλα φορολογικά θέματα, επανερχόμαστε στην ανάλυσή θέματος καθώς η ολοκλήρωση της Πιστοποίησης του Κλάδου μας είναι από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο νέος φορολογικός νόμος.

Στην προσπάθεια της κάθε πολιτικής ηγεσίας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την καλύτερη και ενήμερη φορολογική ανταπόκριση των επιχειρήσεων, αρωγός και σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η Πιστοποίηση και Οριοθέτηση του Επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει η επιχείρηση ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός με τον οποίο συνεργάζεται έχει τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις και ότι είναι Πιστοποιημένος από την πολιτεία ώστε να μπορεί να επιλέγει τον κατάλληλο Συνεργάτη.
Πρέπει επίσης η επιχείρηση να είναι σίγουρη, μέσα από την ολοκλήρωση της απόδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής, ότι οι δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσω διαδικτύου για λογαριασμό της αποστέλλονται από τον πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό της και ΟΧΙ από οποιονδήποτε τρίτο. Η πληθώρα νόμων και εγκυκλίων στην φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και η άμεση υλοποίηση τους έχει δημιουργήσει την ανάγκη για έναν Κλάδο με διαρκή και δια βίου επιμόρφωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης και γνώσεων απέναντι στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στον τομέα της φορολογικής και ασφαλιστικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων μετά την αποδοχή των μνημονίων. Η σύντομη ολοκλήρωση του νόμου για την θέσπιση και ύπαρξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας κρίνεται απαραίτητη γιατί βάζει τους κανόνες και οριοθετεί το ποιος ασκεί αλλά κυρίως το πως ασκεί το Επάγγελμα του Λογιστή-φοροτεχνικού.

Ο Κλάδος μας έρχεται σε άμεση επαφή τόσο με τους Επιχειρηματίες όσο και με την Διοίκηση εφαρμόζοντας την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για συμμόρφωση των επιχειρήσεων και την εμπέδωση φορολογικής και ασφαλιστικής συνείδησης του ως αυτοτελούς.

15. Υποχρέωση έκδοσης παραστατικών αξίας από τα Τραπεζικά ιδρύματα για τα πάσης φύσεως έσοδά τους όπως οι λοιποί επιτηδευματίες.

16. Στον έλεγχο που θα κάνουν τα ΣΔΟΕ στις κινήσεις λογαριασμών να εξαιρεθεί ο ειδικός λογαριασμός των Λογιστών – Φοροτεχνικών που χρησιμοποιείται για να πληρώνουν τους άμεσους και έμμεσους φόρους αλλά και το Ι.Κ.Α. των πελατών τους μέσω Internet.

17. Για τον Κλάδο μας είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι όταν έχουμε πελάτη μια Εταιρία έχουμε «ηθική» υποχρέωση (και το συμπεριλαμβάνουμε στην αμοιβή μας χωρίς να είναι δυνατός ο όποιος διαχωρισμός) να συπληρώνουμε και να υποβάλλουμε δωρεάν τις δηλώσεις των εταίρων – φυσικών προσώπων – και των μελών της οικογένειάς τους, όταν πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις. Πρέπει με κάποια εγκύκλιο να κατοχυρωθούν οι Συνάδελφοι απέναντι στους ελέγχους του ΣΔΟΕ ειδικά για τις προσωπικές δηλώσεις των Εταίρων και των Μετόχων. Να μην απαιτείται η έκδοση Α.Π.Υ. «δωρεάν» σε αυτές τις περιπτώσεις.

18. Αν το Δημόσιο θέλει «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ» τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς πρέπει να υπάρχει νομοθετική ή Υπουργική παρέμβαση για σύνδεση των αμοιβών μας με το πραγματικό κόστος παροχής των υπηρεσιών που απαιτεί το Δημόσιο αλλά και με την εισαγωγή μιας μεθόδου εξασφάλισης της είσπραξης τους. Επηρεάζει αρνητικά το να πρέπει να πληρώνουμε Φ.Π.Α. και φόρους για αμοιβές που είναι σε αναστολή για χρόνια ή χάνονται λόγω της ιδιαίτερης επαγγελματικής σχέσης με τους πελάτες μας. Αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με τον επιθυμητό περιορισμό της φοροδιαφυγής ακόμη και στον Κλάδο μας μέσω της υποτιμολόγησης τους καθώς δεν έχει θεσπισθεί – ποτέ μέχρι σήμερα – κάποια ελάχιστη αμοιβή για βασικές υπηρεσίες μας σε αντίθεση με άλλους επιστημονικούς επαγγελματικούς κλάδους.

19. Επιστροφή του φόρου καυσίμων στους πολίτες από τον Οκτώβριο ανάλογα με τον τόπο κατοικίας (γεωγραφικά κριτήρια), κοινωνικών κριτηρίων αλλά και εισοδηματικά κριτήρια μεταξύ των πολιτών.

20. Οπωσδήποτε πρέπει να λειτουργήσει ο νέος Κ.Α.Σ. μέσα στο καλοκαίρι του 2012 (και όχι από 1/1/13 όπως «διαβάζουμε»). Το ήδη διαμορφωθέν τελικό κείμενο προωθεί την κατάργηση μεγάλου μέρους θεωρήσεων και άλλων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Θα μπορούσε δε να καταργεί πλήρως την θεώρηση και στα έντυπα που έχουν μείνει, ενώ απαιτείται άμεσα να μπορούν να θεωρούν βιβλία όλες οι επιχειρήσεις ακόμη και οφείλουν στο Δημόσιο. Η ύπαρξη και ενημέρωση βιβλίων βοηθάει τον έλεγχο.

21. Να αρκεί η εξουσιοδότηση μέσω Taxiς σε Πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό και για την φυσική εκπροσώπηση του φορολογούμενου ή της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.. Η γραφειοκρατία με τις εξουσιοδοτήσεις θεωρητικά κατοχυρώνει τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. αλλά η γραφειοκρατία είναι υπερβολική και το κόστος μεγάλο.

22. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων να είναι σταθερά η 31/07 κάθε έτους

23. Να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για το Ε9 της 1/1/12 ώστε να είναι ομαλή η ροή των δηλώσεων στο σύστημα.

24. Σύμφωνα με πληροφορίες μας εξετάζεται πρόταση για απεμπλοκή από την γραφειοκρατία της θεώρησης των στοιχείων με την χορήγηση μοναδικού αριθμού από την ΓΓΠΣ σε συνδυασμό με τον αριθμό αδείας ή την ηλεκτρονικη υπογραφή του
Πιστοποιημένου Λογιστή. Πιστεύουμε ότι με την συγχώνευση θα υπάρχει πρόβλημα. Εναλλακτική μας πρόταση στο πρόβλημα είναι να λειτουργήσει το «ηλεκτρονικό φορολογικό πρωτόκολο» της ΚΑΘΕ επιχείρησης για θεωρήσεις, γνωστοποιήσεις κλπ ένα είδος ημερολογίου – καρτέλας.

25. Η εφαρμογή που δημοσιοποιεί τα στοιχεία του Λογιστή από την ΓΓΠΣ πρέπει να τεθεί σε αναστολή μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική υπογραφή καθώς είναι αναγκαίο να περιοριστεί η πιθανότητα κακόβουλων ενεργειών.

26. Μείωση του εξωφρενικού ποσοστού 50% πληρωμής για κατάθεση προσφυγής για τον πολίτη. Είναι μέτρο που πλήττει κυρίως αυτούς που έχουν δίκαιο και δεν βοηθάει στην εμπέδωση κλίματος δικαιοσύνης μετά Κράτους και φορολογούμενου.

27. Πλέον νομιμοποιούμεθα να διεκδικήσουμε την θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (και όχι μέσω άλλων φορέων) σαν Μέλος της Επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών του άρθρου 70. Η πιο πάνω επιτροπή πρέπει να λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο (έστω στις περισσότερες) για πιο σωστή λειτουργία αλλά και για λόγους αποκέντρωσης. Σαφώς και πρέπει η συμμετοχή σε αυτή να είναι χωρίς πρόσθετη αμοιβή για του φορείς που συμμετέχουν πλην, ίσως, μιας χιλιομετρικής αποζημίωσης.

28. Οπωσδήποτε νομοθέτηση άμεσα του Κώδικα Δεοντολογίας μας θεωρούμε ότι είναι κίνηση πάταξης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

29. Άμεσες online επιστροφές ΦΠΑ μέσα από το σύστημα της ΓΓΠΣ με ερωτηματολόγιο, συμπλήρωση καταστάσεων και σκαναρισμένα τα τιμολόγια και τα λοιπά στοιχεία, δυνατότητα, αντίστοιχα με τον προσωρινό καταλογισμό που προαναφέρθηκε. Μόνον από Πιστοποιημένα Λογιστικά Γραφεία.

30. Αποστολή του αρχείου των κινήσεων κατά την υποβολή του ΦΠΑ με ταυτόχρονη δυνατότητα έκδοσης όλων των στοιχείων «αθεώρητα» ακόμα και αυτά που προβλέπει ο νέος Κ.Α.Σ.. Επιπλέον να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιημένου του πιο πάνω αρχείου σε περίπτωση τροποποίησης της περιοδικής Φ.Π.Α..

31. Επαναξιολόγηση φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια.

32. Είμαστε κατά της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων στον προσδιορισμό του εισοδήματος των επαγγελματιών. Εάν ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν λειτουργεί τότε τον βελτιώνουμε και όχι τον υποβαθμίζουμε και τον απαξιώνουμε ενώ ταυτόχρονα επιλέγουμε να έχουμε το ίδιο κριτήριο για δίκαιους και φοροφυγάδες.

33. Ο τρόπος υπολογισμού της «αντικειμενικής» υπεραξίας για την μεταβίβαση των επιχειρήσεων πρέπει να αναπροσαρμοσθεί στα σημερινά δεδομένα. Ο Μ.Ο. των κερδών της τελευταίας 5ετίας πλέον δεν αντιπροσωπεύει κάποια «δεδομένη» αξία.

34. Η πιθανή λήψη απόφασης για ενημέρωση του Taxis με τις πωλήσεις των επιχειρήσεων θα δημιουργήσει ανάγκη για προμήθεια νέου τύπου φορολογικών μηχανισμών ή φορολογικών ταμειακών. Είναι αναγκαίο για λόγους χρηστής διοίκησης το κόστος της προμήθεια των νέων ταμειακών μηχανών να αφαιρείται απ’ ευθείας από το ποσό του φόρου της επιχείρησης.

35. Το σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε προβλέπει την ανάγκη δημιουργίας ενός «περιουσιολογίου» κινητής και ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η «αποθήκευση» των δεδομένων αυτών έχει ανάγκη από θέσπιση αυστηρών κανόνων εχεμύθειας και ασφάλειας καθώς πρόκειται για πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η εχεμύθεια πρέπει να καλύπτει όλο τον μηχανισμό που θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά (Λογιστές, υπαλλήλους τους και Υπαλλήλους του ΥΠ.ΟΙΚΟ.)

36. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να βρεθεί εύκολος και μη γραφειοκρατικός τρόπος ενημέρωσης του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο Επιζειρήσεων) μέσω της πλήρους μεταφοράς των αρχείων Φυσικών και Νομικών Προσώπων από το Μητρώο του Taxis.
37. Θέματα που αφορούν & την Γ.Γ.Π.Σ. (χωρίς να εξαιρούντα άλλα θέματα)

1. Δημιουργία εφαρμογής – αρχείου ανά Πιστοποιημένο Λογιστικό Γραφείο (και ΙΡ) με πίνακα των Δηλώσεων που έχει καταχωρήσει – αποστείλει (διαχειριστικό περιβάλλον back office για τα Λογιστικά Γραφεία). Αυτό διευκολύνει τον Κλάδο μας στην αποφυγή παραλείψεων κάποιας αποστολής αλλά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο περιπτώσεων που πλήθος δηλώσεων αποστέλλονται απο μη Πιστοποιημένο Λογιστή (μείωση της φοροδιαφυγής στον Κλάδο μας).

2. Όλες οι γνωστοποιήσεις που θα απαιτεί ο «νέος» Κ.Β.Σ. (Κ.Α.Σ.) αλλά και το Μητρώο να γίνονται και μέσω Taxisnet από τους Πιστοποιημένους Λογιστές – φοροτεχνικούς. Με τα όσα γνωρίζουμε όλες οι καταθέσεις – γνωστοποιήσεις εγγράφων αλλά και η πρωτοκόλλησή τους που καταθέτουμε ως έντυπα στις Δ.Ο.Υ. είναι εφαρμογές που είτε υπάρχουν είτε μπορούν να γίνουν και να λειτουργήσουν σύντομα από την ΓΓΠΣ ώστε να αποδεσμευτεί προσωπικό για ελέγχους.

3. Μαζί με την υποβολή των δηλώσεων νομικών προσώπων να εκτυπώνονται και ΟΛΕΣ οι δόσεις για πληρωμή μέσω Τράπεζας ή e-banking. Η πρόταση που λειτούργησε με ταυτόχρονη εκτύπωση των δόσεων στα φυσικά πρόσωπα, η οποία ήταν δική μας, μας γλύτωσε απ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος.

4. Διόρθωση της διαδικασίας για ανδρόγυνο εκ των οποίων ο ένας είναι μόνιμος φορολογικός κάτοικος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

5. Μείωση των e-mail που στέλνει το Taxis και να παραμείνουν μόνο τα ουσιαστικά, καθώς το 99,95% καταλήγουν στα γραφεία μας και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν σημαντικές ειδοποιήσεις. Όμως απαιτείται το taxisnet κάθε χρόνο να στέλνει επιστολή σε όλους τους φορολογούμενους που υπέβαλλαν δήλωση το προηγούμενο έτος ώστε τα Φ.Π. να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία των στοιχείων για την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης και να τους «κυνηγάμε» μέχρι την τελευταία στιγμή.

6. On line ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας της επιχείρησης με τον Λογιστή και αυτόματη διακοπή των e-mail που αποστέλλονται στον ΛΟΓΙΣΤΗ. Το μητρώο του ΤΑΧΚ να μπορεί να δέχεται δυο e-mail (φορολογούμενου + Λογιστή) επικοινωνίας και όχι ένα. Έρχονται συνεχώς ε-mail για πελάτες που διέκοψαν εδώ και χρόνια ή για φορολογούμενους που απεβίωσαν. Η βάση δεδομένων να ενημερώνεται ουσιαστικά και να «διαβάζονται» οι απαντήσεις μας.

7. Ενοποίηση των «εντύπων» για την απόδοση των παρακρατούμενων φόρων Φ.Μ.Υ. και Ελεύθερων Επαγγελματιών. Διευκολύνει την πληρωμή.

8. Άμεση έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς φέτος υπήρχε πρόβλημα με την ασφάλεια των δεδομένων.

9. Δυνατότητα αναίρεσης και διόρθωσης της δήλωσης μέχρι την καταληκτική ώρα (και όχι απλά ημέρα) που θα γίνει η μεταφορά χρημάτων από την Τράπεζα για την πληρωμή τόσο του ΦΠΑ όσο και για τον Φόρο εισοδήματος ή τον ΦΜΥ. Το σύστημα να εισπράττει το διαθέσιμο ποσό έστω και αν αποτελεί μέρος του οφειλόμενου.

10. Η ύπαρξη ή μη φορολογικών παραβάσεων (στα Φ.Π. ή στα Ν.Π.) πρέπει να φαίνονται μέσα στο σύστημα ώστε οι Πιστοποιημένοι Λογιστές να μπορούν να συμπληρώνουν σωστά την φορολογική Δήλωση.

11. Οι ισολογισμοί των ΝΠ στο σύστημα να μπορούν να εισάγονται με αρχείο μορφής excel ή pdf. Η σημερινή εφαρμογή δεν μπόρεσε να υποστηριχθεί μηχανογραφικά, είναι χρονοβόρα και στην πράξη καταργήθηκε.

12. Η επικοινωνία της Γ.Γ.Π.Σ. με τις εταιρίες μηχανογράφησης θα μειώσει τα προβλήματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Με το ίδιο σκεπτικό ζητήσαμε, πριν τεθούν σε επίσημη λειτουργία, οι εφαρμογές της ΓΓΠΣ στο site να γίνεται test και από ένα τυχαίο δείγμα Συναδέλφων (ενημέρωση με e-mail) για συγκέντρωση προτάσεων για διόρθωση τυχών λαθών. Αυτό που γίνεται και τώρα ενώ η εφαρμογή λειτουργεί πρέπει να βελτιωθεί ως πρακτική.

13. Το μενού στην εσωτερική διαχείριση του συστήματος της ΓΓΠΣ μπορεί να γίνει εύχρηστο, χάνεται παραγωγικός χρόνος.

14. Οπωσδήποτε πρέπει να «πιστοποιηθούν» στο σύστημα και οι υπάλληλοι – Λογιστές των Λογιστικών γραφείων ΟΧΙ σαν «υπεύθυνοι» ή «εκπρόσωποι» αλλά για να γνωρίζουμε ποιος χειρίστηκε και τι. Χωρίς να αποποιούμαστε των ευθυνών μας είναι σημαντικό θέμα ασφαλείας για τους Πιστοποιημένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Η διαρροή των κωδικών μας είναι ΠΟΛΥ εύκολη υπόθεση και δύσκολα αποδεικνύεις την μη συμμετοχή σου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

15. Online και διαρκής «περαίωση» παλαιών φορολογικών χρήσεων μέσα από εφαρμογή στην Γ.Γ.Π.Σ..

38. Αν και είμαστε ανέκανεν αντίθετοι με τις διαδικασίες «περαιώσεων» καθώς ισοπεδώνουν την προσφορά των υπηρεσιών μας εντούτοις στην παρούσα οικονομική συγκοιρία ίσως να βοηθούσε τα Δημόσια Έσοδα η ψήφιση νόμου για δυνατότητα περαίωσης όλων των φορολογικών αντικειμένων μέχρι και 31/12/2011 για όλες τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης.

39. Μείωση της προκαταβολής (όλοι στο 50%) εκτός μισθωτών και συνταξιούχων που θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται της προκαταβολής.

40. Καθιέρωση των Ελεύθερων Οικονομικών Ζωνών (Ε.Ο.Ζ.) σε ειδικά βιομηχανικά πάρκα για μετεγκατάσταση ή ίδρυση νέων επιχειρήσεων με εξαγωγική δραστηριότητα. Φορολογικά κίνητρα – φόρος 10% επί των κερδών – δωρεάν χρήση γης και υποδομών- πρόσληψη εργαζομένων υποχρεωτικά από τους άνεργους του ΟΑΕΔ και επιδότηση των επιχειρήσεων αυτών με το επίδομα ανεργίας.

41. Επαναφορά της διάταξης αφαίρεσης των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα.

Please follow and like us:

Ερευνητές κατασκεύασαν την πρώτη διάφανη φωτοβολταϊκή κυψέλη

Ερευνητές του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια κατάφεραν να δημιουργήσουν μια μικρή ελαστική κυψέλη, ικανή να μετατρέπει το ηλιακό φως σε ενέργεια.

Η κυψέλη αυτή είναι ικανή να απορροφά και να μετατρέπει μόνο την υπέρυθρη ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα με αποτελεσματικότητα 4%. Ταυτόχρονα, επειδή απορροφά μόνο την υπέρυθρη ακτινοβολία και όχι το ορατό φως, είναι κατά 66% διάφανη, όχι πλήρως αλλά αρκετά για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε παράθυρα. Επιπροσθέτως, μπορεί να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες με αρκετά χαμηλό κόστος.

Σύμφωνα με μελέτη του επιστημονικού περιοδικού ACS Nano, η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών, από ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και laptops, ακόμα και σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε παράθυρα ή επιφάνειες κτιρίων.

Πολλοί αναρωτιούνται πως ακριβώς με τόσο χαμηλή αποδοτικότητα (το 4% είναι μόνο το 1/3 – 1/4 της απόδοσης που έχουν τα συμβατικά φωτοβολταϊκά) μια τέτοια εφεύρεση θα μπορεί να έχει απήχηση σε μεγάλη κλίμακα. Γεγονός είναι πάντως πως θα περάσουν αρκετά χρόνια προτού δούμε την εφαρμογή των κυψελών αυτών στο εμπόριο, μέχρι τότε ενδέχεται η επιστήμη να έχει προχωρήσει αρκετά στον τομέα αυτό.

Πηγή: TechIt.gr

Please follow and like us:

Υπ. Οικονομικών: Αποτελέσματα ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε κατά τη θερινή περίοδο.

Υπ. Οικονομικών: Αποτελέσματα ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε κατά τη θερινή περίοδο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποτελέσματα ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε κατά τη θερινή περίοδο

26 | 07 | 2012

Το Σ.Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους έχει προγραμματίσει και διενεργεί στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και οικονομικού μεγέθους, σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα. Στόχος των ελέγχων αυτών είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η δημιουργία κλίματος πρόληψης.

Στο πλαίσιο αυτό, για το χρονικό διάστημα από 06/07/2012 μέχρι 23/07/2012, πραγματοποιήθηκαν 1.410 έλεγχοι. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 805 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 22.435 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 57,1%.

Αναλυτικά στον παρακάτω παρουσιάζεται, ανά περιοχή, η πορεία των ελέγχων από 06/07 έως 23/07/2012:

ΤΟΠΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μύκονος

89

61

2.047

68,5%

Θήρα

64

53

268

83%

Πάρος – Αντίπαρος

46

32

912

69,6%

Νάξος

11

8

18

72,7%

Αίγινα

7

4

7

57,1%

Κέα

10

5

36

50%

Σύρος

23

15

182

65,2%

Παξοί

7

5

9

71,4%

Ζάκυνθος

3

3

63

100%

Κέρκυρα

8

6

17

75%

Λευκάδα

1

1

311

100%

Ρόδος

60

37

1.087

61,7%

Κως

42

42

1.103

100%

Χανιά

15

13

31

86,7%

Ηράκλειο

27

21

52

77,8%

Ρέθυμνο

9

9

22

100%

Σκιάθος

44

29

46

65,9%

Εύβοια

81

44

12.829

54,3%

Θάσος

44

14

26

31,8%

Θεσσαλονίκη

112

42

145

37,5%

Χαλκιδική

173

84

258

48,6%

Πιερία

55

22

44

40%

Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή

11

5

13

45,5%

Καστοριά

2

2

5

100%

Φλώρινα

15

8

12

53,3%

Μαγνησία

32

11

24

34,4%

Σκιάθος

44

29

46

65,9%

Λάρισα

40

25

128

62,5%

Τρίκαλα – Καρδίτσα

6

4

7

66,7%

Ιωάννινα

7

3

24

42,9%

Θεσπρωτία Άρτα – Πρέβεζα

61

29

887

47,5%

Αιτωλοακαρνανία

32

13

30

40,6%

Φωκίδα

19

10

21

52,6%

Αργολίδα – Αρκαδία

39

21

164

53,8%

Αχαϊα

25

8

475

32%

Ηλεία

23

8

21

34,8%

Μεσσηνία

53

33

770

62,3%

Κορινθία

43

32

269

74,4%

Καβάλα

22

12

23

54,5%

Δράμα

5

2

3

40%

ΣΥΝΟΛΟ

1.410

805

22.435

57,1%

Το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αναμένεται περαιτέρω αύξηση της τουριστικής κίνησης, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση εκτός των προαναφερόμενων και σε άλλες περιοχές.

Please follow and like us:

Μειώσεις 6% προβλέπει η νέα κλαδική σύμβαση στο χώρο του εμπορίου.

Μειώσεις 6% προβλέπει η νέα κλαδική σύμβαση στο χώρο του εμπορίου.

Ειδήσεις – Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

Μειώσεις 6% προβλέπει η νέα κλαδική σύμβαση στο χώρο του εμπορίου

Υπογράφεται εντός των επομένων ημερών η Εθνική Κλαδική Σύμβαση στο χώρο του Εμπορίου. Η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, η νέα κλαδική σύμβαση θα προβλέπει μειώσεις 6%, σε σχέση με τη Συλλογική Σύμβαση του 2009, για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων του κλάδου.

Στη νέα κλαδική σύμβαση, διατηρούνται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα, οι παροχές και οι θεσμικές ρυθμίσεις όλων των προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και όλα τα μισθολογικά κλιμάκια προϋπηρεσίας.

Κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση η Ολομέλεια της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), εξουσιοδότησε με μεγάλη πλειοψηφία τη Διοίκηση, να προχωρήσει στην τελική διαπραγμάτευση και την υπογραφή της συμφωνίας.

Πρόκειται, για την ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους συλλογική σύμβαση που υπογράφεται μετά την υπογραφή του 2ου Μνημονίου και τη ψήφιση του νέου νόμου για τα εργασιακά, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι κλαδικές συμβάσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των νοσηλευτών που υπογράφηκαν πρόσφατα, προβλέπουν μειώσεις της τάξεως του 15%, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, το 10% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα έχει δει τις αποδοχές του να μειώνονται τους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον κατά 23,7%, μέσω νέων επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us: