Ποινικές διώξεις για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email

Ποινικές διώξεις για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ.

Ειδήσεις – Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

Ποινικές διώξεις για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ

Κατασχέσεις ακινήτων, πολυτελών Ι.Χ., μισθών, συντάξεων και τραπεζικών καταθέσεων

Του Προκοπη Χατζηνικολαου

Με κατασχέσεις ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων, μισθών, συντάξεων και τραπεζικών καταθέσεων επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών να διασφαλίσει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και να τονώσει τα δημόσια ταμεία. Χθες, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έστειλε αναλυτικές οδηγίες στις εφορίες όλης της χώρας με στόχο να εισπραχθούν μέχρι το τέλος του μήνα περί τα 400 εκατ. ευρώ και συνολικά 2 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Οπως προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών η λήψη των αναγκαστικών μέτρων θα γίνεται χωρίς διακρίσεις, ωστόσο στο στόχαστρο «μπαίνουν» πρώτοι οι οφειλέτες που εισπράττουν ενοίκια ή έχουν στην κατοχή τους πολυτελή αυτοκίνητα ή είναι δικαιούχοι απαιτήσεων από άλλα πρόσωπα. Επίσης, στο στόχαστρο βρίσκονται και όσοι χρωστούν στο Δημόσιο περισσότερα από 3.000 ευρώ αλλά διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Σε κάθε περίπτωση θα γίνονται κατασχέσεις ακόμα και των τραπεζικών καταθέσεων, ενώ στις περιπτώσεις που η οφειλή ξεπερνά το ποσό των 5.000 ευρώ θα ασκείται ποινική δίωξη σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών ζητεί από τις εφορίες:

1. Την άμεση υλοποίηση διασταυρώσεων που αφορούν:

– στοιχεία οφειλετών με εισοδήματα από ενοίκια, κατόχους πολυτελών αυτοκινήτων, απαιτήσεις από αμοιβές τρίτων,

– στοιχεία οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 3.000 ευρώ με ακίνητη περιουσία και απαιτήσεις πελατών από συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών- προμηθευτών.

2. Αμεση είσπραξη από τους αρμόδιους συμβολαιογράφους πλειστηριασμάτων, για τα οποία έχει καταταγεί το Δημόσιο κατόπιν αναγγελίας αυτού σε διενεργηθέντες πλειστηριασμούς με επίσπευση τρίτων.

3. Τη διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών των ανταπαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη.

4. Για μικρού ύψους οφειλές να επιλέγεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτων αντί της κατάσχεσης ακινήτων.

5. Επί πολλών ακινήτων, παραγγελία κατάσχεσης εκδίδεται σε βάρος ακινήτου ελεύθερου βαρών, του οποίου η αξία είναι μεν μεγαλύτερη της οφειλής, όχι όμως πολλαπλάσια αυτής.

6. Τα προς κατάσχεση ακίνητα πρέπει να επιλέγονται ώστε, σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται, να υπάρχει δυνατότητα άμεσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.

7. Επί κατάσχεσης ακινήτων τα οποία αποφέρουν εισόδημα από μισθώματα γίνεται ταυτόχρονα και κατάσχεση των μισθωμάτων στα χέρια του ενοικιαστή (στο σύνολό τους ή κατά ποσοστό αυτών), ώστε να υπάρχει άμεση είσπραξη της οφειλής.

8. Κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, όπως για παράδειγμα κατάσχεση των απαιτήσεων στα χέρια πελατών της επιχείρησης.

9. Συνεργασία τμημάτων Ελέγχου, Εισοδήματος, ΚΒΣ, Μητρώου και Κεφαλαίου για την υλοποίηση των διασταυρώσεων αλλά και τον εντοπισμό πρόσφατων στοιχείων που αφορούν μεταφορά εμβασμάτων στο εξωτερικό, τόκοι καταθέσεων εξωτερικού, κατάθεση μισθωτηρίων και δηλώσεων εισοδήματος.

10. Διενέργεια προσωρινού ή τακτικού ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν πρόσφατες απαιτήσεις του οφειλέτη ελεγχόμενου προς τρίτα πρόσωπα ή προς το Δημόσιο ή προς επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή πρόσωπα στα οποία έχει χορηγήσει δάνεια.

11. Αμεσα κατάσχεση καταθέσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

12. Ενδελεχής έρευνα (με τη συνδρομή και των αρμόδιων κατά περίπτωση φορολογικών τμημάτων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) για τον εντοπισμό των συνυπόχρεων προσώπων, τα οποία ευθύνονται με την περιουσία τους (έχουν αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου), μαζί με τον πρωτοφειλέτη, για την πληρωμή της οφειλής.

13. Οταν διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης έχει μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία (πώληση, δωρεά, γονική παροχή) και ως εκ τούτου έχει περιέλθει σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του απομένει να μην επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, θα πρέπει να επιδιώκεται η έγερση της αγωγής διάρρηξης των μεταβιβάσεων αυτών με τη βοήθεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

14. Ασκηση ποινικής δίωξης για όλους τους οφειλέτες άνω των 5.000 ευρώ με σχετική αίτηση στον αρμόδιο εισαγγελέα.

15. Αποστολή στους οφειλέτες φιλικών εξατομικευμένων ειδοποιήσεων προς τακτοποίηση της οφειλής, (χρήση e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ.).

16. Τηλεφωνική ενημέρωση οφειλετών που πρόκειται να χάσουν την ευνοϊκή ρύθμιση.

17. Αμεση λήψη μέτρων σε οφειλέτες ιδιαιτέρου ρίσκου είτε λόγω του ύψους της οφειλής είτε λόγω της αδικαιολογήτως επιδειχθείσας απροθυμίας τους να συμμορφωθούν.

18. Κάθε προϊστάμενος ή υποδιευθυντής φορολογίας ΔΟΥ να λάβει άμεσα, από τη ΓΓΠΣ, ηλεκτρονικό κωδικό πρόσβασης στο «περιουσιολόγιο» που έχει δημιουργηθεί για την είσπραξη του ΕΤΑΚ του έτους 2009, προκειμένου για κάθε οφειλέτη να εξασφαλίζεται η εικόνα της δηλωθείσας ακίνητης περιουσίας ανά την Ελλάδα.

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 21 times, 1 visits today)
Please follow and like us: