Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. 20636/03.05.2012 Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων υπαγωγής στον ν.3299/2004 που

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. 20636/03.05.2012
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων υπαγωγής στον ν.3299/2004 που εκκρεμούν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αθήνα, 3-5-2012

Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας              Αριθμ. Πρωτ. 20636

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα                                      ΠΡΟΣ

Πληροφορίες : Σ.Αθανασίου                              Πίνακα Αποδεκτών

Τηλ. : 210 3332247

Φαξ : 210 333 2264

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα : Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων υπαγωγής στον ν.3299/2004 που εκκρεμούν.

Σχετ. Παράγραφοι 1, 2 & 3 του άρθρ. 241, του νόμου 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα -Μεσίτες ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.), θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.Α . http://www.ependyseis.gr/, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι φορείς που έχουν υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και τα αιτήματα αυτά εκκρεμούν.

Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 241 του ν.4072/2012, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου έως τις 11/7/2012.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό.

Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού η βεβαίωση ολοκλήρωσης γίνεται με το πρακτικό σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Για λοιπά επενδυτικά σχέδια η βεβαίωση γίνεται με αντίστοιχα παραστατικά και εφ όσον αυτά δεν εκδίδονται, με υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του φορέα.

Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού και λοιπά που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 241 του ν.4072/2012, θα πρέπει επιπλέον να επισυνάπτονται αντίγραψα αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές για έκδοση δικαιολογητικών που προβλέπονταν από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις για ένταξη στον ν.3299/2004 αλλά δεν προσκομίστηκαν με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, διότι εκδόθηκαν μεταγενέστερα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα εξετάζουν τις αιτήσεις με τη σειρά που υποβάλλονται και θα τις εισάγουν στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές. Μετά την γνωμάτευση των Γ.Ε του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, θα εκδίδονται οι αποφάσεις υπαγωγής ή οι απορριπτικές αποφάσεις κατά περίπτωση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αίτησης θα εκδοθούν οι αποφάσεις για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com