Monthly Archives: May 2012

Γ.Γ.Π.Σ.: Οι ενεργοί επιτηδευματίες μπορούν μέχρι 14 Ιουνίου να πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη διακοπή.

Γ.Γ.Π.Σ.: Οι ενεργοί επιτηδευματίες μπορούν μέχρι 14 Ιουνίου να πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη διακοπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

31/05/2012

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1167/2011, έχει αποσταλεί Ειδοποίηση στους ενεργούς επιτηδευματίες φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ενώ δεν ασκούν πλέον την δραστηριότητα του ελευθερίου επαγγέλματος ή της εμπορικής επιχείρησης, ότι δύνανται μέχρι 14.6.2012 να πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη διακοπή με την πραγματική ημερομηνία διακοπής τους.

Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που η δραστηριότητα ασκείται κανονικά, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια.

Όσον αφορά στους αποβιώσαντες αναφέρουμε ότι η Γενική Γραμματεία έστειλε την Ειδοποίηση σ’ αυτούς για τους οποίους δεν έχει γίνει ενημέρωση του συστήματος για το θάνατό τους. Σε περίπτωση θανάτου οι κληρονόμοι οφείλουν να ενημερώσουν το Μητρώο TAXIS της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. χωρίς να δεσμεύονται από την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε1.

Please follow and like us:

Έσοδα 400 εκ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούνται για το επόμενο 15ήμερο από τις ΔΟΥ. Ειδήσεις – Πέ

Έσοδα 400 εκ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούνται για το επόμενο 15ήμερο από τις ΔΟΥ.

Ειδήσεις – Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Έσοδα 400 εκ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούνται για το επόμενο 15ήμερο από τις ΔΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15 ημερών για να αυξήσουν τις εισπράξεις κατά 400 εκατ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα χρέη (έχουν ήδη εισπραχθεί 600 εκατ. ευρώ) έδωσε στους προϊσταμένους των 10 μεγαλύτερων εφοριών της χώρας ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζανιάς ενώ την ίδια ώρα τα νεότερα στοιχεία για τις αποδόσεις του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και του ΦΠΑ αρχίζουν να εκπέμπουν… σήμα αισιοδοξίας.

Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι τις τελευταίες 48 ώρες εισπράχθηκαν περίπου 500 εκατ. ευρώ από την απόδοση ΦΠΑ και του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Οι ίδιες πηγές εκφράζουν την ελπίδα ότι εάν αποδώσει η πίεση στους οφειλέτες του Δημοσίου και δεν πέσουν έξω οι προβλέψεις για τις εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος τότε μπορεί να μπει φρένο στις αποκλίσεις του προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι σήμερα θα καταθέσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι ανώνυμες εταιρίες και θα πρέπει να καταβάλουν και την πρώτη δόση του οφειλόμενου φόρου, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω προσδοκίες για κάλυψη της “μαύρης τρύπας” στα έσοδα.

Οι εντολές του υπουργού προς τους εφόρους εστιάζουν στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών κυρίως των τελευταίων μηνών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Ζανιάς δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι επιδόσεις των εφοριών στα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι δυσανάλογα χαμηλές με τη φοροδοτική ικανότητα των υπαγόμενων σε αυτές τις εφορίες φυσικών και νομικών προσώπων.

Πέρα από τις οφειλές, ο υπουργός ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή απόδοση του ΦΠΑ, καθώς και στη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων σε φορολογούμενους με μεγάλο εισόδημα από ενοίκια ή άλλες πηγές και μεγάλη ακίνητη περιουσία ή πολυτελή ΙΧ. Παράλληλα, στη μάχη για την αναστήλωση των εσόδων ρίχνονται και νέες διασταυρώσεις στοιχείων τις οποίες θα «τρέξει» η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η αναστροφή της τάσης στα έσοδα κρίνεται, άλλωστε, από το οικονομικό επιτελείο ως ζωτικής σημασίας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το εναλλακτικό σχέδιο για τα ταμειακά διαθέσιμα, που προβλέπει –μεταξύ άλλων– την αξιοποίηση των περίπου 3 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Πηγή: www.express.gr

Please follow and like us:

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 10607/410/24.05.2012 Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκησ

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 10607/410/24.05.2012
Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Πρωτότυπο έγγραφο

Αριθμ. 10607/410

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 106 και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ΦΕΚ 57/Α΄).

2) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 72/2012 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 125/τ.Α΄).

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/ Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.

5) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.

6) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α΄).

7) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α΄).

8) Την υπ’ αριθμ. 19646/19.5.2012 εγκύκλιο 30 του Υπουργού Εσωτερικών.

9) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.26/2078/οικ. 12060/22.5.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1.− Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

2.− Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παραγράφου 1 της παρούσας στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ’ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:

Α.− Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100−200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201−400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωση τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β.− Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200−400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ’ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωση τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

3.− Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 17 Ιουνίου 2012 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.

Α.− Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Please follow and like us:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/06/2012)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Θέμα
(Αλφαβητικά)

Παρατάσεις σε υποχρεώσεις προηγούμενων μηνών

Δικηγόροι – Καταστάσεις των έγγραφων συμφωνιών

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, που λήγουν την 20η Φεβρουαρίου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012. ( Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών (23/02/2012) και ΠΟΛ. 1043/21.2.2012)

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου

Εισφορές ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

“Περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.” ( ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Ε10/9/23.04.2012)

Κωδικοί πρόσβασης χρηστών

Παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Ιουνίου 2012 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012. ( ΠΟΛ 1079/26.03.2012 (παρ. 6))

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Μηχανικοί – Καταστάσεις που υποβάλλονται

Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, που λήγουν την 20η Φεβρουαρίου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012. ( Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών (23/02/2012) και ΠΟΛ. 1043/21.2.2012)

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου

Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα που λήγει την 30η Απριλίου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012. (Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών (02/04/2012) και ΠΟΛ 1083/30.03.2012)

Μέχρι 30 Απριλίου

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου

Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχ/σεις

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις που λήγει την 31η Μαΐου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012. (Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών (02/04/2012) και ΠΟΛ 1083/30.03.2012 )

Μέχρι 31 Μαΐου

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΗΝOΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2012, από τα φυσικά πρόσωπα για τα εισοδήµατα που απόκτησαν µέσα στο έτος 2011.

1) Από όσους έχουν εισοδήµατα που προέρχονται µόνο από εκµίσθωση ακινήτων, κινητές αξίες, οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. ή ηµιφορτηγού Ι.Χ. ή µοτοσικλέτας, κότερου, αεροσκάφους κ.τ.λ. χωρίς εισοδήµατα κ.τ.λ.

Από όσους έχουν εισοδήµατα που προέρχονται από ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις ή ατοµικά ελευθέρια επαγγέλµατα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α’ ή Β ‘κατηγορίας του ΚΒΣ.

Επίσης από oσους έχουν εισοδήµατα από συµµετοχή σε ΕΠΕ των οποίων ο ισολογισµός έχει εγκριθεί ή έπρεπε να έχει εγκριθεί µέσα στο έτος 2011 (Άρθρο 62 § 1 εδαφ.1 και §1 περίπτ. ε και άρθρο 28 § 5 περίπτ. α Ν. 2238/1994, ΑΥΟ ΠΟΛ. 1055/29.2.2012).

Μέχρι 15 Ιουνίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ

2) Από όσους δηλώνουν και γεωργικό εισόδηµα ή εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης (Άρθρο 62 § 1 περιπτ. α και ε Ν 2238/1994, ΑΥΟ ΠΟΛ. 1055/29.2.2012)

Μέχρι 15 Ιουνίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ

3) Από όσους έχουν αποκτήσει και κέρδη από ατοµική εµπορική επιχείρηση ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ και εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος έληξε µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή Δεκέµβριο 2011 (Άρθρο 62 § 1 περιπτ. β και ε Ν. 2238/94, ΑΥΟ ΠΟΛ. 1055/29.2.2012).

Μέχρι 15 Ιουνίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ

4) Από όσους δηλώνουν και εισόδηµα από συµµέτοχη σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ καθώς και εισόδηµα από συµµετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ ή αν αυτή έχει ως αντικείµενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών ή τη µεσιτεία ασφαλειών καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συµµετέχει σε εταιρεία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ και εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή Δεκέµβριο 2011. Επίσης οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών και οι ασφαλειοµεσίτες, οι συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώµατα, οι πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών, οι µισθωτοί των οποίων το σύνολο ή ένα τµήµα των αµοιβών τους υπολογίζονται σε ποσοστό πάνω στα κέρδη επιχειρήσεων καθώς και οι εφηµεριδοπώλες, εφόσον ο προσδιορισµός του εισοδήµατος αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή Δεκέµβριο, του 2011.

Επίσης τα µέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. που αποκτούν εισόδηµα για τις υπηρεσίες που παρέχουν µε βάση ειδική σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή εντολής. Επισηµαίνεται ότι αν πρόκειται για εισοδήµατα από συµµετοχή σε εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, των οποίων ο ισολογισµός έχει εγκριθεί ή έπρεπε να εγκριθεί µέσα στο 2011, η δήλωση των εταίρων της έπρεπε να υποβληθεί µέχρι την 30ή Απριλίου 2011. (Άρθρο 62 § 1 περίπτ. γ υποπερ. αα και στστ και άρθρο 62 § 1 περίπτ. ε και άρθρο 28 § 5 περίπτ. α, Ν. 2238/94, ΑΥΟ ΠΟΛ. 1055/29.2.2012)

Μέχρι 15 Ιουνίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ

5) Από όσους δηλώνουν και εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες. Εισοδήµατα, τα οποία έχουν προκύψει στην αλλοδαπή. Εισοδήµατα από αµοιβές ως αξιωµατικοί ή ως κατώτερα πληρώµατα εµπορικών πλοίων.

Εισοδήµατα, τα οποία έχουν προκύψει στην ηµεδαπή και ο φορολογούµενος δεν κατοικεί ούτε διαµένει σε αυτή. (Άρθρο 62 §1 περιπτ. γ και ε Ν 2238/1994, ΑΥΟ ΠΟΛ. 1055/29.2.2012). Ο φορολογούµενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, µέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση http://www.gsis.gr/) µε χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

Μέχρι 15 Ιουνίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται η πρώτη (1/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής φόρου από τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ηµεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισµοί, αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµοί, δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισµό στις 31.12.2011 (Άρθρο 107 § 2α΄ Ν. 2238/94).

Σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδηµα από αυτό.

Μέχρι 8 Ιουνίου *
[Καταληκτική ημερομηνία]
* βλ. το από 31/05/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών (παρ. 1)

2. Καταβάλλεται η δεύτερη δόση (2/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής του φόρου από τα νοµικά πρόσωπα κερδο-σκοπικού χαρακτήρα (ηµεδαπές Α.Ε., Συνεταιρισµούς, ΕΠΕ, αλ-λοδαπές εταιρείες και οργανισµούς, δηµόσιες δηµοτικές και κοινο-τικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισµό στις 31.12.2011 (Άρ-θρο 110 § 1α Ν. 2238/94).

3. Τα Νοµικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, αλ-λοδαπές επιχειρήσεις Συνεταιρισµοί, Δηµόσιες και Δηµοτικές επι-χειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον κλείνουν διαχείρι-ση σε άλλη ηµεροµηνία, υποβάλλουν δήλωση µέχρι την 10η του πέµπτου µήνα από την λήξη της διαχειρίσεως. Ο φόρος καθώς και η προκαταβολή φόρου αποδίδονται σε οκτώ µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δή-λωσης (Άρθρο 107 § 2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 29 Ιουνίου

4. Νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόµενα:

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος εισοδήµατος εφάπαξ για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο -της εκκαθάρισης.

Μέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

– Όταν παρατείνεται η εκκαθάριση πέραν του έτους καταβάλλεται εφάπαξ ο φόρος εισοδήµατος και η προκαταβολή φόρου για τα ει-σοδήµατα εκάστου έτους µε υποβολή προσωρινής δήλωσης, επι-φυλασσοµένης της υποβολής της οριστικής δήλωσης µε τη λήξη -της εκκαθάρισης. (Άρθρο 107 § 2 γ’, δ και άρθρο 111 § 2 Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα από τη λήξη εκάστου έτους.

Τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται -από τον νόµο εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδή-µατος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδή-ποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (Άρθρο 107 παρ 2-δ΄ Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα
από τη διάλυση

Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Καταβάλλεται η τρίτη δόση (3/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής φόρων από τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδηµα από την εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης υποκείµενο σε φορολογία.

Μέχρι 29 Ιουνίου

Δ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, (Ο.Ε. Ε.Ε.)
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

1. Καταβάλλεται η τρίτη δόση (3/8) του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από τις Ο.Ε., Ε.E., Κοινωνίες αστικού δικαίου και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 29 Ιουνίου

2. Καταβάλλεται η τρίτη δόση (3/8) του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από επιχειρήσεις Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που τήρησαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έκλεισαν ισολογισµό το Νοέµβριο ή Δεκέµβριο του 2011 (Άρθρο 64 § 3 Ν. 2238/94).

3. Εταιρείες, κοινωνίες και κοινοπραξίες που διαλύονται, µετατρέπονται ή συγχωνεύονται

Μέχρι 29 Ιουνίου

– Οι εταιρίες, κοινωνίες και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και λήξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι 30.11 που µετατρέπονται, συγχωνεύονται ή διαλύονται, υποβάλλουν δήλωση αποτελεσµάτων. (Άρθρο 64 § 1 περ. δ’. Ν. 2238/94 και άρθρο 76 Ν. 1041/80).

Μέσα σε 3 µήνες από τη διάλυση, συγχώνευση ή µετατροπή

– Παρόµοια δήλωση υποβάλλουν οι εταιρίες και κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64 § 1 περ. γ΄ Ν. 2238/94).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ως ηµεροµηνία λύσης των επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) λαµβάνεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης λύσης από τον αρµόδιο πρωτοδικείο (σχετ. 1004671/118/Α0012/9.2.2000 έγγραφο).

Μέσα σε 3,5 µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΟΛ 1116/03.05.2012 άρθρο 2)

Όταν η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2012 γίνεται σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα) μέσω Δ.Ο.Υ., η φορολογική αναμόρφωση εξακολουθεί να υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω ανεξάρτητης εφαρμογής της ΓΓΠΣ μέχρι τις 22.6.2012.

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και δεν συνυποβλήθηκε εκ παραδρομής η φορολογική αναμόρφωση, τότε αυτή μπορεί να υποβληθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ανεξάρτητης εφαρμογής της ΓΓΠΣ μέχρι τις 22.6.2012.

Μέχρι 22 Ιουνίου

Ε) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ – ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ – ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για εισοδήµατα από οµολογίες και χρεώγραφα ηµεδαπών προσώπων καθώς και από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που η εξαργύρωση των τοκοµεριδίων ή η είσπραξη των µερισµάτων από τον δικαιούχο πραγµατοποιήθηκε µέσα στον µήνα Mάϊο. (Άρθρα 24§1, 54 § 5, και 60§2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουνίου

2. ΤΟΚΟΙ – ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τόκους δανείων που συνοµολογούνται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρία προς τα µέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εµπορικές συναλλαγές) που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη τον µήνα Mάϊο. (Άρθρα 25 § 2, 54 § 5 και 60 § 2 Ν. 2238/94).

– Οµοίως αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τους τόκους που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση µε εξαίρεση τα αναφερόµενα στο τελευταίο εδάφιο άρθρ. 25 § 4 και στο άρθρο 48 § 4. (Άρθρο 24 § 1γ Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουνίου

3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

α) Τόκοι καταθέσεων: Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ’ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 10% (άρθρο 12 παρ 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το µήνα Μάιο. To ίδιο ισχύει και για τόκους από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή, καθώς και για εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων οµολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 µέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων (άρθρο 39 παρ.2 Ν.3371/2005 και 33 παρ. 2 Ν.3283/2004).

Μέχρι 15 Ιουνίου

β) Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos :

Οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α., όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ’ αυτούς εισοδήµατα από πράξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%, για εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και µετά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α. εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα και περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούµενο µήνα (εν προκειµένω κατά το µήνα Μάϊο), καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε.

Σηµείωση: Όσον αφορά εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί µέχρι και την 31 η Δεκεµβρίου 2004, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται µε συντελεστή 7%.

γ) Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυµάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται από 03/01/98 και µετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκοµεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια) µέσα στο µήνα Mάϊο από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόµιµο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ. 8 Ν. 2238/94)

δ) Παράγωγα χρηµατοοικ/κά προϊόντα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος κατά τo µήνα Mάϊο φόρου 15% στο εισόδηµα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικ/κών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αµοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ. 3Ν 2238/94).

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για εισοδήµατα που προέρχονται από αµοιβές ή προµήθειες λόγω διαµεσολάβησης για πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων µηνός Μάϊο. Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό της αµοιβής ή προµήθειας του δικαιούχου και η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή των προµηθειών ή αµοιβών. (Άρθρο 19 §8 περίπτ. ζ΄ Ν. 2214/11-5-94).

Μέχρι 15 Ιουνίου

5. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου 3% που παρακρατήθηκε από την αξία του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος ενοικίασης δηµοσίων, δηµοτικών ή λιµενικών προσόδων που καταβλήθηκε κατά το µήνα Μάϊο. Στην παρακράτηση υπόχρεος είναι το Δηµόσιο καθώς και κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που κάνει την εκκαθάριση ή την καταβολή. (Άρθρα 55 §1 περ. β΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 15 Ιουνίου

6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Κ.ΛΠ. ΟΙΚΟΥΣ

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος 15% επί των αµοιβών ή προµηθειών των πρακτόρων, µεσιτών, αντιπροσώπων κλπ. που καταβλήθηκαν σ’ αυτούς κατά τον µήνα Μάϊο από αλλοδαπούς οίκους ή από αλλοδαπά εργοστάσια. (Άρθρο 55 §1 περ. γ΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 15 Ιουνίου

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ανωτέρω υπόχρεους και αποδίδεται ο φόρος εισοδήµατος που παρακρατήθηκε τον µήνα Μάϊο στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προµηθεύτηκαν από επιχειρήσεις.

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωµής και υπολογίζεται µε συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιµα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση:

α) αγαθά και υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τα 150 Ευρώ και δεν απαιτείται σύµβαση,

β) οι λαµβανόµενες υπηρεσίες ή προµήθειες ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεγραφήµατα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,

γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου για τα ίδια έσοδα και δ) αγαθά και υπηρεσίες από τις ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, ΚΕΠΑ και ΑΝΕΜ (Άρθρα 55 § 1 περ. στ΄ και 60 § 3 ν. 2238/94 και άρθρο 4 § 19 Ν. 2873/2000).

Μέχρι 15 Ιουνίου

8. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ που παρακρατήθηκε το µήνα Μάιο από υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστηµα που διαρκεί µέσα στο έτος η απασχόληση. (Άρθρο 59 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 14 του Ν. 2753/99).

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1 έως 20/6

2 έως 21/6

3 έως 22/6

4 έως 25/6

5 έως 26/6

6 έως 27/6

7 έως 28/6

8 έως 29/6

9 έως 2/7

10, 20, 30, 40, 50 έως 3/7

60, 70, 80, 90 και 00 έως 4/7

9. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΄Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται από την επιχείρηση φόρος 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής (πλέον ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου) του αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού που αναλαµβάνει την σύνταξη της µελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής. (Άρθρα 13 § 3, 4 Ν. 2238/94).

Πριν από την έκδοση της πολεοδοµικής άδειας

10. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

– Υποβάλλεται δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% που αφορά αµοιβές δικηγόρου κατά το µήνα Μάιο για εργατικές υποθέσεις από το Δηµόσιο, ΝΠΔΔ, Δηµόσιες Επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α και Ν.Π.Ι.Δ. (Άρθρο 51 § 5 δ΄ Ν. 2238/94). Για την παρακράτηση φόρου στις αµοιβές δικηγόρων βλέπε και ΠΟΛ. 1035/9.2.2001, 1220/21.9.2001 και 1065/25.2.2000.

Μέχρι 11 Ιουνίου

ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην ωφέλεια ή το κέρδος που προέρχεται από την µεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης µε τα άϋλα στοιχεία αυτής ή υποκαταστήµατος, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, σε κοινοπραξία. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. α΄ Ν. 2238/94). [Με µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ή µερίδων εξοµοιώνεται και η µη συµµετοχή εταίρων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου].

Σηµείωση: Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται µε συντελεστή 5% και 10% αντίστοιχα (άρθρο 5§2 Ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

Πριν από τη µεταβίβαση

2. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης επί της αξίας της ωφέλειας ή του κέρδους που προέρχεται από την µεταβίβαση ή εκχώρηση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος που είναι συναφές µε την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλµατος (όπως δικαιώµατος µίσθωσης, υποµίσθωσης, προνοµίου, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας κ.λπ., αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών ΔΧ, παραίτησης από µισθωτικά δικαιώµατα). Για κάθε ποσό που καταβάλλεται πέραν από τα µισθώµατα προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης ακινήτου (αέρας), καταβάλλεται φόρος 20%. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. β΄ και γ΄ Ν. 2238/94 και άρθρο 9§2 Ν. 3091/2002).

Πριν από τη µεταβίβαση

3. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 5% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. (Άρθρο 13 § 2 περ. α΄ Ν. 2238/94 και 3 § 4 Ν. 2753/99).

Πριν από τη µεταβίβαση

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν. 2112/20 ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

– Όσοι απασχολούν έµµισθο προσωπικό πρέπει να υποβάλουν δήλωση και να καταβάλουν τον παρακρατηθέντα φόρο για αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν λόγω απολύσεως προσωπικού κατά τον µήνα Μάιο (Άρθρα 14 § 1 και 60 § 1 Ν. 2238/1994).

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου ο φόρος υπολογίζεται µε την εξής κλίµακα:

0-60.000

0%

60.0001-100.000

10%

100.001-150.000

20%

150.001 και άνω

30%

Μέχρι 29 Ιουνίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

– Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3842/23.04.2010 για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αµειβόµενους αθλητές, το εισόδηµα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συµβολαίου µετεγγραφής ή της ανανέωσης συµβολαίου συνεργασίας µε ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατανέµεται ισοµερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το µήνα Μάιο σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αµειβόµενους αθλητές από ποδοσφαιριστές ή ανώνυµες εταιρείες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν. 2238/1994.

Μέχρι 29 Ιουνίου

6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.)

– Καταβάλλεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 35% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τους εκπιπτόµενους από τα ακαθάριστα έσοδα των ΑΕ τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνοµιούχων µετοχών που δεν προέρχονται από τα κέρδη τους, καθώς και για τις αµοιβές µελών ΔΣ Ανων. Εταιριών που βαρύνουν την ίδια την ΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20, άρθρο 24 § 2. Επίσης αποδίδεται ο φόρος 35% επί των παροχών σε χρήµα ή σε είδος που διενεργούνται από ηµεδαπή ΑΕ χωρίς νόµιµη ή συµβατική υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του ΔΣ ή διευθύνοντες και γενικά νοµίµους εκπροσώπους και επί των ποσών που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων κατά την εξαγορά τους, τα οποία καταβλήθηκαν ή µε τα οποία πιστώθηκαν οι λογαριασµοί των δικαιούχων κατά τον µήνα Μάιο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, όταν τα πιο πάνω εισοδήµατα προέρχονται από ΑΕ µε ανώνυµες µετοχές που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Για εισοδήµατα που προέρχονται από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ο φόρος είναι επίσης 35%. (Άρθρα 54 § 4 και 60 § 2 Ν. 2238/94, άρθρο 6 § 4 Ν. 2873/2000, άρθρο 7 Ν. 3296/2004). [Το τέλος χαρτοσήµου 1,2% καταβάλλεται στο δηµόσιο εντός 5 ηµερών από την ηµέρα πίστωσης των µετόχων ή καταβολής των αµοιβών].

Μέχρι 29 Ιουνίου

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά αποζηµιώσεων ή δικαιωµάτων για τη χρήση τηλεοπτικών ή κινηµατογραφικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών κ.λπ. που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν το µήνα Μάιο σε αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94 και άρθρο 5§4 ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010.

Μέχρι 15 Ιουνίου

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά των λοιπών αποζηµιώσεων και δικαιωµάτων (για εκπαίδευση προσωπικού, εκµίσθωση µηχανηµάτων, οργάνωση επιχειρήσεων κ.λπ.) που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν σε αλλοδαπές εταιρίες ή οργανισµούς ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα κατά το µήνα Μάιο, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94 και άρθρο 5§4 ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010.

Μέχρι 15 Ιουνίου

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τις πιστωθείσες ή καταβληθείσες κατά τον µήνα Μάιο ακαθάριστες αµοιβές της αλλοδαπής εταιρίας για κατάρτιση µελετών, σχεδίων και διεξαγωγή ερευνών µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 8 του Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 5 ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

Μέχρι 15 Ιουνίου

10. ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υποβάλλεται δήλωση από την «ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων» και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 2‰ στις πωλήσεις µετοχών εισηγηµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω αυτού και αφορούν το µήνα Μάϊο (Άρθρο 9 § 2 Ν. 2579/98 και άρθρο 16 § 2 ν. 3943/2011).

Μέχρι 15 Ιουνίου

11. ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς, τηλεοπτικούς σταθµούς και λοιπές επιχειρήσεις που διενεργούν διαγωνισµούς και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν το µήνα Μάιο άνω των 1.500 ευρώ. (Άρθρο 13 § 13 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουνίου

12. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το µήνα Μάιο στα χρηµατικά ποσά που χορηγούνται σε αθλητές εθνικών οµάδων από το Δηµόσιο ως επιβράβευση. (Άρθρα 13 § 13 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουνίου

13. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

–Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% στα εισοδήµατα µηνός Μαΐου από τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια ή ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους) και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες. (Άρθρο 12 § 8 Ν. 2238/94). Με το άρθρο 3 § 2 του Ν. 3091/2002 η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες.

Μέχρι 15 Ιουνίου

14. ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 15% ή 20% κατά περίπτωση, από τον καταβάλλοντα τόκους σε Αµοιβαία Κεφάλαια. (Άρθρο 48 § 2 Ν. 1969/91).

Μέχρι 15 Ιουνίου

15. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ Ν. 1892/90

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος για τα κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων µε υποβολή σχετικής δήλωσης. Εξαιρούνται τα αποθεµατικά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρθρου 10 § 4 του Α.Ν. 148/67, καθώς και αυτών που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους µε την απόφαση Ε. 2665/88, το άρθρο 22 Ν. 1828/89 και το άρθρο 11 Ν. 1882/90. Τα κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται µε συντελεστή 5% για τις ΑΕ που έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, καθώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φόρος καταβάλλεται σε (4) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. (Άρθρο 101 § 1 και 7 Ν. 1892/90 και άρθρο 23 § 2 Ν. 2214/94).

Μέσα σ’ ένα µήνα από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου

16. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α.Ε., ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

– Υποβάλλεται δήλωση του άρθρου 107 Ν. 2238/94 για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά των πιο πάνω νοµικών προσώπων, εφ’ όσον η σχετική απόφαση ελήφθη από την επιχείρηση τον µήνα Μάιο. Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε (3) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε επόµενες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης, µηνών, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρµογή: α) σε αφορολόγητα αποθεµατικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1473/84 καθώς και του άρθρου 101 Ν. 1892/90 και β) όταν αφορούν αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατίσει οι Ε.Π.Ε. µέχρι 30.6.1992 µε εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων. (Άρθρο 23 § 2 του Ν. 2214/94 και άρθρο 106 § 4 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουνίου

17. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– Καταβάλλεται φόρος 40%, µε υποβολή δηλώσεως, που παρακρατήθηκε στα εισοδήµατα από κινητές αξίες (δεν συµπεριλαµβάνονται µερίσµατα και τόκοι από µετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεµόµενα κέρδη ηµεδαπών Α.Ε.), που αποκτήθηκαν µέσα στο µήνα Μάϊο στην Ελλάδα, από εταιρείες αλλοδαπές και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, µη υποχρεωµένου του δικαιούχου να υποβάλει ετήσια φορολογική δήλωση. (άρθρο 10§ 4β΄ Ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Ιουνίου

18. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται το τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογ/σµούς που εκδόθηκαν κατά το µήνα Μάιο. (Άρθρο 12 Ν. 2579/1998).

Μέχρι 15 Ιουνίου

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΠΛΟΙΑ

Οι πράξεις του ισολογισµού καθώς και το κλείσιµο αυτού, για τις πιο πάνω επιχειρήσεις, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε την 31.12.2011, περατούνται εντός 6 µηνών από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Μέχρι 30 Ιουνίου

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Α) Υποβολή καταστάσεων της παρ. 1 του άρθ. 20 του ΚΒΣ για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στο ηµερολογιακό έτος 2011 ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων των υποχρέων και του τρόπου τήρησής τους.

Β) Υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης βιβλίου µεριδολογίου γιατρών µαζί µε ένα αντίτυπο της µερίδας κάθε γιατρού (Άρθρο 20 § 1β ΚΒΣ).

Γ) Υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης µερίδων βιβλίου αποθήκευσης µαζί µε ένα αντίτυπο της µερίδας κάθε αποθέτη (Άρθρο 20 § 1γ ΚΒΣ).

Δ) Υποβολή καταστάσεων από τους υπόχρεους σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου για τους αντισυµβαλλόµενους επιτηδευµατίες (Άρθρο 20 § 1δ ΚΒΣ).

Ε) Αγρότες παραγωγοί, µη υπαχθέντες στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ: Υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις µόνο για τα τιµολόγια πώλησης των προϊόντων τους που εκδίδουν οι ίδιοι µετά από έγκριση της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 20 §§ 5 και 1 ΚΒΣ).

Καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (ΠΟΛ. 1090/2010):
– Μέχρι την 25η Ιουνίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
– Μέχρι την 28η Ιουνίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
– Μέχρι την 1η Ιουλίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
– Μέχρι την 4η Ιουλίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0

Δόθηκε παράταση με το από 31/05/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών (παρ. 4) – βλ. δεξιά

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1, 2, 3 έως 25/6
4, 5, 6 έως 28/6
7, 8, 9 έως 1/7
0 έως 4/7

1, 2, 3 έως 20/9 *

4, 5, 6 έως 24/9 *

7, 8, 9 έως 27/9 *

0 έως 1/10 *

* βλ. τ ο από 31/05/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών (παρ. 4)

IV. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

– Καταβάλλεται το χαρτόσηµο: α) Των δανείων µεταξύ των εµπόρων ή εµπορικών επιχειρήσεων ή τρίτων, β) Των καταθέσεων ή αναλήψεων χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους από ή προς επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στα βιβλία των εταιριών µέσα στο µήνα Μάϊο. Το χαρτόσηµο υπολογίζεται ως εξής: (α) για δάνεια µεταξύ εµπόρων τα τέλη χαρτοσήµου ανέρχονται σε 2%, (β) για δάνεια µεταξύ εµπόρων και εµπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%, (γ) για δάνεια µεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2%. (Τα τέλη χαρτοσήµου καταβάλλονται προσαυξηµένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους προς εταιρίες σε 1%]. Όταν συνάπτεται γραπτή σύµβαση δανείου, το χαρτόσηµο αποδίδεται εντός 5 ηµερών.

Μέχρι 15 Ιουνίου

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΠΟΛΥΩΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

– Υποχρεούνται σε υποβολή αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας που εκδόθηκε, όσοι ανεγείρουν πολυώροφες οικοδοµές. (Άρθρο 18 του Ν. 820/78).

Πριν από έναρξη εργασιών

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

– Θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο του συµφωνητικού και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου, όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας πάνω από 6.000 ευρώ (Άρθρο 19 Ν. 820/78, άρθρο 3 § 1 Ν. 4045/60, 16 § 2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 2 § 5 Ν. 2954/2001).

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

– Οι εκµισθωτές που εκµισθώνουν ακίνητα, θα πρέπει να προσκοµίζουν τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης στην αρµόδια ΔΟΥ για θεώρηση. (Άρθρο 16 § 2 Ν. 1828/89 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 22 § 1 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη σύνταξή τους

4. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβάλλονται στο Πολεοδοµικό γραφείο πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεσθεί. (Άρθρο 37 § 2 του Ν. 2859/2000 και Απόφαση Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1181/88).

Με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.

– Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του συµβιβασµού µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 9 του Ν. 3842/23.04.2010, το οποίο ισχύει από τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου αποζηµιώσεις καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από επχειρίσεις ή επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισµό καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήµατος του οφειλέτη, εάν µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιείται η καταβολή ή η πίστωση αυτών δεν υποβληθεί στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου, αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζηµίωση ή η αµοιβή στον δικαιούχο.

6. ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.

Οργανώσεις, σύλλογοι, σωµατεία, ιδρύµατα, οργανισµοί κλπ όταν πραγµατοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το συµφωνητικό µε το κέντρο κ.λπ. και αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτοµο και ο αριθµός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Εντός πέντε (5) ηµερών από την πραγµατοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης οι πιο πάνω φορείς υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην πιο πάνω. Δ.Ο.Υ. φωτοτυπία του τιµολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου Ν 2523/97 (άρθρο 82 §4 Ν. 2238/94).Με την Εγκ. 1007025/28 ΠΟΛ. 1015/19-1-98 δόθηκαν οι εξής οδηγίες:

Όταν κατατεθούν τα συµφωνητικά αυτά στη Δ.Ο.Υ. αποστέλλονται άµεσα µε FΑΧ στο αρµόδιο Σ.Δ.Ο.Ε. το οποίο συγκροτεί συνεργείο ελέγχου. Τα αποτελέσµατα ελέγχου των Περ. Δ/νσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. θα πρέπει να αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. και να τηρούνται σ’ αυτές µαζί µε το σχετικό συµφωνητικό, το τιµολόγιο του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου και τις τυχόν εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις σε χωριστό φάκελο, ώστε να είναι δυνατός, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος από τους αρµόδιους Επιθεωρητές.

Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής αυτών των συµφωνητικών και κατά συνέπεια η υποχρέωση γνωστοποίησης στις Δ.Ο.Υ. πριν από την πραγµατοποίηση του χορού της συγκέντρωσης κ.λπ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την µη επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Μέσα σε 5 ηµέρες από την πραγ-
µατοποίηση της εκδήλωσης

7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.ΛΠ.

– Για κάθε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή έργου µεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυµβαλλοµένου, για την άσκηση του επαγγέλµατος του, καταρτίζεται συµφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυµβαλλόµενο του τραγουδιστή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύνταξη του, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του. Το συµφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρηµένο σε αυτόν που τα προσκόµισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή, δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή, επιβάλλεται µε πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιµο. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συµφωνητικό στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, η αµοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυµβαλλοµένου. (Άρθρο 82 § 8 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 10 ηµέρες από την κατάρτιση

VI. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΟΙ

1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ (ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ) ΥΔΑΤΩΝ

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας µηνός Μαΐου και αποστέλλεται το γραµµάτιο είσπραξης στο δικαιούχο Δήµο ή Κοινότητα. (Άρθρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80).

Μέχρι 11 Ιουνίου

2. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ CAMPINGS, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης, στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Μαΐου (Άρθρο 6 § 4 του Ν. 1080/80 και άρθρο 17 του Ν. 2093/1992).

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α. αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως µέχρι 11 Ιουνίου

3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Μαΐου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ..

Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήµων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση µέσα στο κατάστηµα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά και γλυκίσµατα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα επί των ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονοµασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωµένα τµήµατα των super market στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά.

Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτό και θέαµα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα µε µουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.

[Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από την ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. Άρθρο 23 § 2 ν. 3756/31.3.2009]

Στην προθεσµία που αποδίδεται
ο Φ.Π.Α.

4. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MOTELS, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, BUNGALOWS κ.λπ.).

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Μαΐου. (Άρθρο 6 § 6 του Ν.1080/80, άρθρο 17 του Ν.2093/1992 και άρθρο 17 § 6 Ν.2130/93).

Το τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5% (Άρθρο 23 § 1 ν. 3756/31.3.2009).

Μέσα στην προθεσµία που αποδίδεται από τον υπόχρεο ΦΠΑ

5. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Με τον νόµο 2880/2001 επαναδιατυπώθηκε το περιεχόµενο των διατάξεων της Δ΄ κατηγορίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20.10.1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171Α).

Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις:

α. Για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο, καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται από τον αέρα µε οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης.

Τα ένθετα διαφηµιστικά φυλλάδια, που διανέµονται µαζί µε τις εφηµερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήµισης.

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, που γίνεται είτε µε την τοποθέτησή τους σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος, είτε µε έντυπα δώρα, επιγραφές κάθε είδους, είτε µε άλλο παρόµοιο τρόπο, θεωρείται διαφήµιση και υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει των εκδιδοµένων από τα καταστήµατα τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί της διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

Προβολή προϊόντων, που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης, συνιστούν οι εξής ενέργειες:

– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,

– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,

– η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων,

– εκδηλώσεις – εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήµατος.

– Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να καθορίζονται και άλλες ενέργειες που συνιστούν διαφήµιση κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).

δ. Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας λογίζεται το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, βάσει του εκδιδόµενου, για κάθε περίπτωση, φορολογικού στοιχείου.

Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
[ΠΟΛ. 1240/21.10.2002, ΠΟΛ. 1242/24.10.2002 & ΠΟΛ. 1155/22.12.2005 ]

Α) Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ για το φόρο του µηνός Μαΐου 2012.

[Η ίδια ηµέρα θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωµές των οφειλόµενων ποσών µέσω Τραπεζών].

Με την ΠΟΛ. 1240/21.10.2002 ορίζεται ότι η υποβολή των αρχικών εµπρόθεσµων περιοδικών δηλώσεων µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet παρατείνεται µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά.

Μέχρι 26
Ιουνίου

[µέσω Internet υποχρεωτικά]

Β) Επίσης επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ µπορούν να υποβάλλουν στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. την αρχική εκπρόθεσµη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του µηνός Μαΐου ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, εφόσον:

– Έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, αφού προηγουµένως έχει υποβληθεί σχετική δήλωση µεταβολών,

– Πρόκειται για επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται, απορροφώνται ή διασπώνται,

– Πρόκειται για υποβολή δηλώσεων από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Π.Δ., τους Δήµους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισµούς και γενικά Ν.Π. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα & από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1, 2 έως 20/6

3, 4 έως 21/6

5, 6 έως 22/6

7, 8 έως 25/6

9, 0 έως 26/6

Γ) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον είναι εγκεκριµένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν την αρχική εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση του µηνός Μαΐου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003)

Μέχρι 26
Ιουνίου

Δ) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο του µηνός Μαΐου ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. ( ΠΟΛ. 1060/2006).

Μέχρι 30
Ιουνίου

2. ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

α) Στην περίπτωση λήξης της προθεσµίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1262/2.8.93, 1075/13.3.95, 1155/6.6.95 και απόφαση Π. 6788/642/1986).

β) Κατά την µεταβίβαση αυτοκίνητων οχηµάτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται ως πάγια της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 28/87 και υπό την προϋπόθεση ότι για την µεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής, µε υποβολή της έκτακτης δήλωσης και καταβολή του Φ.Π.Α. µέχρι την µεταβίβαση της αδείας.

γ) Στην περίπτωση των εκµεταλλευτών επιβατηγών δηµόσιας χρήσεως (ΕΔΧ) που είναι ενταγµένα στα ειδικά καθεστώτα, µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά ΑΥΟ.

δ) Κατά την έξοδο αγαθών από φορολογική αποθήκη του άρθρου 26 του Ν. 2859/2000 για εγχώρια ανάλωση. (Άρθρο 16, ΠΟΛ. 1004/2.1.97).

ε) Κατά την µεταβίβαση αγαθών µε την διαδικασία του πλειστηριασµού (ΠΟΛ. 1075/90) και υπό την προϋπόθεση ότι για τη µεταβίβαση αυτή ο πωλητής δεν εκδίδει τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής κατά περίπτωση, µε την υποβολή έκτακτης δήλωσης και την καταβολή Φ.Π.Α.

στ) Στην περίπτωση των αλιέων που είναι ενταγµένοι στο ειδικό καθεστώς (ΠΟΛ. 1320/30.12.98 και 1308/19.12.2000).

ζ) Υποκείµενοι στον Φ.Π.Α., των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, που έχουν ακυρώσει τα φορολογικά τους στοιχεία, εάν πρόκειται να πουλήσουν πάγιο στοιχείο, πρέπει να αποδίδουν τον Φ.Π.Α. που αναλογεί στην συναλλαγή αυτή, µε έκτακτη περιοδική δήλωση.

θ) Τα λοιπά πρόσωπα που καθίστανται υπόχρεοι στον Φ.Π.Α. (άρθρο 35 Ν. 2859/2000) υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., όταν αναλαµβάνουν την µεταφορά προσώπων – βάσει συµφωνίας – για την οποία εκδίδουν ΤΠΥ. Στα λοιπά πρόσωπα συµπεριλαµβάνονται και οι εκµεταλλευτές ΤΑΧΙ.

Στις περιπτώσεις (ζ) (η) και (θ) η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται εντός 15 ηµερών από:

– την ηµεροµηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου,

– την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η πίστωση του λογ/σµού στα βιβλία του προµηθευτή (εφόσον τηρεί βιβλία) ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο µέχρι την έγκριση του απαιτούµενου συναλλάγµατος από την τράπεζα που µεσολαβεί ή την αποστολή του σχετικού εµβάσµατος ή την καταβολή της οφειλής.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

– Οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 N. 2859/ 2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις φορολογικές περιόδους, κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει, καταβάλλεται µε έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επόµενου µήνα που ακολουθεί το µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2859/2000.

Τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις µας. (Άρθ. 3 § 1, ΠΟΛ. 1308/19.12.2000).

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβολή περιοδικής δήλωσης μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκειμένου και όχι αργότερα από την προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Εξαιρετικά, προκειμένου για οριστική παύση εργασιών λόγω λήξης νομικού προσώπου και ενώσεων προσώπων είτε λόγω θανάτου του υποκειμένου, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 20η ημέρα του επομένου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο) στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκείμενου ή εντός 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α..

5α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ (ΠΟΛ. 1045/23.2.2012)

Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη ΔΟΥ που είναι αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος ως εξής:

α) Μέχρι την 10 Απριλίου 10 Μαΐου * 25 Μαΐου ** 8 Ιουνίου *** του επόµενου έτους, για τους υποκείµενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β’ κατηγορίας ή δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ.

β) Μέχρι την 20ή Μαΐου 25 Μαΐου ** 8 Ιουνίου *** του επόµενου έτους, για τους υποκείµενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το Δηµόσιο, καθώς, και στην περίπτωση λήξης της διαχειριστικής περιόδου λόγω θανάτου φυσικού προσώπου.

*** η παράταση δόθηκε με το από 25/05/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και την παρ. 1 της ΠΟΛ 1127/25.05.2012.

** η παράταση είχε δοθεί με το από 10/5/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και την ΠΟΛ. 1115/09.05.2012.Στην παράγραφο 2 τηςτελευταίας ορίζεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει οι ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής.

* Για τα βιβλίαΒ΄κατηγορίας,η προθεσμία έληγε στις 10 Απριλίου και είχε δοθεί παράταση έως τις 10 Μαΐου με το από 05/04/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών και την παρ. 1 της ΠΟΛ 1095/05.04.2012

8 Ιουνίου

5β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ηµεροµηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριτικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγόµενων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, µετά την 1/1/2010 ( Πολ. 1141/2009).

Ι. Μέχρι την 20ή ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ΙΙ. Μέχρι την 20ή ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

6. ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ ν. 3296/04 ( ΠΟΛ. 1098/2011)

Το «Ειδικό Σηµείωµα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται από υποκείµενους οι δηλώσεις των οποίων υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010, εφόσον επιλέγουν να φορολογηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές και εφόσον προκύπτουν διαφορές αυτοελέγχου ή/και διαφορές µετακύλισης.

Το χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει καταβάλλεται σε έξι (6) µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την υποβολή του ειδικού σηµειώµατος περαίωσης και οι επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. Εάν το οφειλόµενο ποσό είναι µέχρι και 300 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή του ειδικού σηµειώµατος.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1-2 έως 11/6,
3-4 έως 12/6,
5-6 έως 13/6,
7-8 έως 14/6,
9-0 έως 15/6

Μέχρι 16 Ιουλίου *

* βλ. το από 31/05/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών παρ. 3 )

* βλ. το από 31/05/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών παρ. 3 )

Η υποβολή θα γίνεται σύµφωνα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υποκείµενου, κλιµακούµενη σε δύο ψηφία ανά ηµέρα και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε εργασίµων ηµερών από την παραπάνω ηµεροµηνία. ( ΠΟΛ. 1074/2005).

7. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

– Υποβάλλεται δήλωση µε την αξία των αποθεµάτων κατά συντελεστή ΦΠΑ και καταβάλλεται ο φόρος. (Άρθρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

Μέσα σε
2 µήνες από τη µετάταξη

8. ΕΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

– Υποβάλλεται δήλωση νέων αγροτών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ. (Άρθρο 41 § 13 του Ν. 2859/2000).

Μέσα σε 20
ηµέρες από την έναρξη των αγροτικών εργασιών

9. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών της ατοµικής ή εταιρικής δραστηριότητος.

Σαν έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος που πραγµατοποιείται η πρώτη συναλλαγή. Για τα νοµικά πρόσωπα, σαν χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσµη η πιο πάνω δήλωση, αν υποβληθεί σε τριάντα ηµέρες από τη σύσταση του Ν.Π. (Άρθρο 36 § 1α Ν.2859/2000). Από 1.1.2002 καταργούνται τα τέλη χαρτοσήµου που επιβάλλονται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών. (ΠΟΛ. 1281/7.12.2001).

Πριν από την έναρξη των εργασιών

10. ΑΥΤΟΨΙΑ

– Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελµατικής εγκατάστασης, εκδίδεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. εντολή ελέγχου για την διαπίστωση της ύπαρξης ή µη της δηλούµενης επαγγελµατικής εγκατάστασης. (Άρθρο 7, ΠΟΛ. 1169/9.6.98, βλ. όµως και πρόσφατη υπ’ αριθµ. 1220/4.9.2002 ΠΟΛ. που παρέχει οδηγίες περιορισµού του ελέγχου σε ορισµένες περιπτώσεις).

11. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

– Για οποιαδήποτε µεταβολή όπως: αλλαγή της επωνυµίας, του αντικειµένου εργασιών, του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης (υποκαταστήµατος – γραφείου – αποθήκης), αλλαγής µελών ή εταίρων, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστήµατος – γραφείου – αποθήκης, καθώς και κάθε άλλη αλλαγή που δεν συνεπάγεται την οριστική παύση εργασιών, υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση µεταβολής εργασιών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

Η δήλωση µεταβολής υποβάλλεται από την ηµεροµηνία µεταβολής και πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, µε εξαίρεση την µίσθωση ακινήτου για επαγγελµατική στέγη. (Άρθρο 5, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, άρθρο 36 § 1 Ν. 2859/2000 και άρθρο 11 § 1 Ν. 3052/2002).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

– Από 1.1.93 οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να δηλώνουν έναρξη ή παύση πραγµατοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. µε την υποβολή της σχετικής δήλωσης µεταβολών. (Άρθρο 29 § 5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

13. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση για την οριστική παύση των εργασιών των φυσικών ή νοµικών προσώπων. Χρόνος εξαφάνισης για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρείται εκείνος της δηµοσίευσης της πράξης λύσης στο Πρωτοδικείο, για τις ΕΠΕ η δηµοσίευση περίληψης πράξης λύσης στο ειδικό ΦΕΚ και για τις ΑΕ η καταχώρηση πράξης λύσης στο οικείο βιβλίο Α.Ε. της Νοµαρχίας. (Άρθρο 36 § 1β΄ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ.1032/4.2.99).

– Για τα φυσικά πρόσωπα που η αιτία παύσης των εργασιών είναι ο θάνατος, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αποποίησης που ορίζεται από το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα στην παραπάνω προθεσµία και πάντοτε πριν από την ενεργό ανάµιξή τους στην επιχείρηση που κληρονοµείται.

– Με την δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, Ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέµατα της επιχείρησης πάγια ή εµπορεύµατα (Άρθρο 6 Πολ. 1169/9.6.98 και Πολ. 1068/19.3.2001).

Μέσα σε 10 ηµέρες από το χρόνο οριστικής παύσης των εργασιών προκειµένου για φυσικά πρόσωπα και µέσα σε 30 ηµέρες για τα νοµικά πρόσωπα

14. ΑΔΡΑΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, για χρονική περίοδο πέραν του έτους, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση µεταβολών µετάταξης και έχουν ακυρωθεί τα στοιχεία του ΚΒΣ (Άρθρο 11§37 Ν.2386/96).

15. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

α) Υποβολή δήλωσης INTRASTAT για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν τον µήνα Μάϊο 2012 ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.

Υποχρέωση υποβολής αυτής της δήλωσης έχουν µόνον αυτοί που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές µεγαλύτερες από ένα όριο (στατιστικό κατώφλι εξοµοίωσης) το οποίο, καθορίστηκε στο ύψος των 115.000 EURO για τις αφίξεις, και 90.000 EURO για τις αποστολές. (Άρθρα 36§5 και 38§1 Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ. 1036/2012) για τα έτη 2010 και 2011.

Μαζί µε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ

β) Ειδικά για τους τηρούντες Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ η δήλωση INTRASTAT αποδεσµεύεται από τον χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και θα υποβάλλεται κάθε µήνα:

• Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και όσον αφορά τους δύο πρώτους µήνες του ηµερολογιακού τρίµηνου αναφοράς (κατά τους οποίους δεν υποβάλλονται αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α), οι δηλώσεις INTRASTAT θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ µηνιαία.

• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για το διάστηµα των δύο πρώτων µηνών του τριµήνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες του τρίτου µήνα (του εν λόγω ηµερολογιακού τριµήνου αναφοράς), που καθορίζονται στις προαναφερόµενες Α.Υ.Ο, για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, σε έντυπη µορφή στη Δ.Ο.Υ.

• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για τον τρίτο µήνα του τρίµηνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στις προαναφερόµενες Α.Υ.Ο, για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

• Εξυπακούεται ότι, και µόνο για τον τρίτο µήνα της τρίµηνης περιόδου αναφοράς, στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α υποβληθεί µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η δήλωση INTRASTAT θα υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ εµπρόθεσµα, εντός των προθεσµιών που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., βάσει των προαναφεροµένων Α.Υ.Ο.

Ανάλογα µε το τελευταίο
ψηφίο του
ΑΦΜ:

1, 2 έως 20/6

3, 4 έως 21/6

5, 6 έως 22/6

7, 8 έως 25/6

9,0 έως 26/6

γ) Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων µηνός Μαΐου 2012

Για πράξεις που πραγµατοποιούνται από 1.1.2010 και εφεξής, επέρχονται οι εξής αλλαγές στην υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων:

– Περιλαµβάνονται και οι πράξεις των ενδοκοινοτικών παροχών ή λήψεων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών, εφόσον: i) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος – µέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (πρόκειται για πράξη λήπτη), ii) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από τον φόρο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος – µέλος του λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από τον λήπτη.

Όπως και στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή απόκτησης αγαθών, για την πραγµατοποίηση της ενδοκοινοτικής παροχής ή λήψης υπηρεσιών είναι αναγκαίο τόσο αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες όσο και ο λήπτης των υπηρεσιών να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, επισηµαίνεται ότι τα υπόχρεα σε υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρόσωπα έχουν υποχρέωση να επαληθεύουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυµβαλλόµενου πριν από κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιούν σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Η επαλήθευση γίνεται από το Δ΄ Τµήµα της Διεύθυνσης ΦΠΑ (Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών) ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται γι’ αυτόν τον σκοπό.

– Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για κάθε ηµερολογιακό µήνα και µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους (σε έντυπη µορφή στη ΔΟΥ ή µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet).

Η υποβολή των αρχικών και εµπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας µέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), πλην εξαιρέσεων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την ΑΥΟΟ 109153 5/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009. ( 1091531/7453/165 3/Α 0014/25.9.2009)

Μέχρι 26
Ιουνίου

16. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ όταν το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδοµής δεν καλύπτεται µε δικαιολογητικά. Ο φόρος καταβάλλεται µέσα σε δυο µήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος. (Άρθρα 53 Ν. 2065/92,35 Ν. 2238/94, Α.Υ.0.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).

17. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Γίνεται γνωστοποίηση στην αρµόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από την πραγµατοποίησή τους για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν λόγω τζίρου. (Άρθρο 11 §1 Ν.2386/96).

VIΙI. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

– Αποδίδεται από τον δανειοδοτούµενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που ελήφθησαν µέσα στο µήνα Μάϊο (ΑΥΟ 1095776/1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).

Μέχρι 29
Ιουνίου

ΙΧ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος για το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά το µήνα Μάϊο από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης κινηµατογράφων (άρθρο 38 Ν. 3220/2004 και Πολ. 1009/2004).

Μέχρι 29
Ιουνίου

Χ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

– Υποβάλλεται αντίτυπο του ηµερολογίου διαφηµίσεων από τα Μ.Μ.Ε. (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, περιοδικά, εφηµερίδες) στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. και Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., των µηνών Μαρτίου – Απριλίου 2012 (Άρθρο 12 του Ν. 2328/1995 όπως τροποιήθηκε µε το άρθρο 33 του Ν. 2429/96 και ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της Κοινής Υπ. αποφάσεως 1086567/40/ και ΕΦ/29.7.1996, (Πολ. 1217/1996, Πολ. 1238/1996).

Μέχρι 15
Ιουνίου

ΧΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται το τέλος χαρτοσήµου από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους πράκτορές τους για τις αποδείξεις ασφαλίστρων και καταβολής ασφαλιστικών αποζηµιώσεων του τριµήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012. (Άρθρο 39 § 10 Π.Δ. 186/92 και άρθρο 29 ν. 3492/2006).

Μέχρι 29
Ιουνίου

XΙΙ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος 10% από τους τηλεοπτικούς σταθµούς και άλλους φορείς για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των αθλητικών σωµατείων, των Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών, των Αθλητικών Α.Ε. και Αθλητικών Οργανισµών µηνός Mαΐου ( ΠΟΛ. 1008/23.1.2006).

Μέχρι 29
Ιουνίου

ΧΙΙΙ. XAΡΤΟΣΗΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

– Υποβάλλεται δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήµου 1,2% εντός δύο µηνών από την έγ­κριση του ισολογισµού της Α.Ε. από την γενική συνέλευση των µετοχών.

Μέχρι 29
Ιουνίου

XIV. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010)

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας µηνός Μαΐου.

2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ηµερολογιακός µήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται µέχρι την 26η του εποµένου µηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στην αρµόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο µετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.

4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.

5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. Πολ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

Μέχρι 26 Ιουνίου

X V. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Υποβολή δήλωσης από τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος κατά τον µήνα Μάιο ειδικού φόρου 20% επί των διαφηµίσεων (άρθρο 5§12 Ν. 3845/2010).

Μέχρι 20 Ιουνίου

X VΙ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Η εισφορά που επιβάλλεται στα εισιτήρια δηµοσίων θεαµάτων, αποδίδεται µε µηνιαίες δηλώσεις από εκµεταλλευτές θεαµάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατός τους ΔΟΥ µέχρι το τέλος κάθε µήνα, και στις οποίες περιλαµβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η δήλωση περιλαµβάνει το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν το µήνα Μάιο από τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης των δηµοσίων θεαµάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, µε εξαίρεση τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρησή τους από τις ΔΟΥ [άρθρο 12 του Ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α΄/7.8.2009) και ΑΥΟΟ 1085742/819/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1116/8.9.2009 (ΦΕΚ 2017/Β΄/17.9.2009)].

Μέχρι 29 Ιουνίου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
(Υπ. Αν. Αντ. & Ναυτ. Αριθμ. Κ1−941 οικ./27.04.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1468/03.05.2012))

1. Για τους υπόχρεους της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 * του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:

α) Οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. [Η έναρξη ισχύος της Αριθμ. Κ1−941 οικ./27.04.2012 αρχίζει, σύμφωνα με το άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης, ένα μήνα μετά από τη δημοσίευση της τελευταίας στο ΦΕΚ.]

β) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 20 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης.

2. Οι υπόχρεοι των περιπτώσεων ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση β’ της προηγουμένης παραγράφου.

3. Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 1, εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου.

_____

* Το άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 έχει ως εξής:

«Άρθρο 1 – Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Υπόχρεοι καταχώρησης

1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής «οι υπόχρεοι»).

α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.

β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύστασή της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ.53/1987 (ΦΕΚ Α’ 52), οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν.959/1979 (Α’ 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν.3182/2003 (ΦΕΚ Α’ 220).

γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (EEEK L.199, διορθωτικό L.247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.

δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (EEEK L.294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.

ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (EEEK L.207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.

στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.

ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (EEEK L.65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (EEEK L.221) και έχουν έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.

η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.

θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.

2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται προαιρετικά:

α. οι κοινοπραξίες,

β. οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ,

γ. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αποφασισθεί η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) όλων των βαθμίδων τους, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του ν.2810/2000 (ΦΕΚ 61 τ.Α’), μετά από αίτηση των Α.Σ.Ο. και γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι τεχνικές λεπτομέρειες της εγγραφής, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του φορολογείται για την ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ανεξάρτητα από τις µεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Νοµικά Πρόσωπα για το έτος 2012

Όλα τα νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθ. 27 του παρόντος την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας.

Μέχρι 8 Ιουνίου *

* βλ. το από 31/05/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών (παρ. 2)

Please follow and like us:

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 36/2012 Δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του επιβαλλόμεν

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 36/2012
Δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του επιβαλλόμενου με το άρθρο 15 Ν. 3091/2002, ως ίσχυε προ τροποποιήσεως, ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών που έχουν αποκτήσει ακίνητα με ναυτιλιακό συνάλλαγμα.

βλ. και ΠΟΛ. 1113/2012

______________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδότησης: 36/2012

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Α’ ΤΜΗΜΑ

Συνεδρίαση της 23ης/1/2012

Σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

ΜΕΛ: Χρυσαφούλα Αυγερινού, Ανδρέας Χαρλαύτης, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Ευφροσύνη Μπερνικόλα και Γαρυφαλιά Σκιάνη,

Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Βαΐα Θ. Παπακωνσταντίνου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Το με αριθμ. πρωτ. Δ13 ΦΜΑΠ 1007450 ΕΞ 2011/ 17.1.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών- Γενική Διεύθυνση Φορολογίας-Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου – Τμήμα Β’, Φ.Μ.Α.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Δυνατότητα, ή μη, εξαίρεσης της εταιρίας με την επωνυμία «ARM…ERM….S.A», που εδρεύει στην Λιβερία και έχει αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα με χρήματα που προέρχονταν από ναυτιλιακή δραστηριότητα, από την υποχρέωση καταβολής του επιβαλλόμενου, με τη διάταξη του άρθρου 15 § 2 περ. γ’ του Ν.3091/2002, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με τη διάταξη του άρθρ. 57 του Ν.3842/2010, με δεδομένο, ότι το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που είχε εισαχθεί κάλυπτε μεν το αναγραφόμενο, στο σχετικό μεταβιβαστικό συμβόλαιο, τίμημα αγοράς του ακινήτου, όχι όμως και την προσδιορισθείσα, από την αρμόδια Φορολογική Αρχή, αγοραία αξία του εν λόγω ακινήτου, που έγινε αποδεκτή από την ως άνω εταιρία.

……………………………………

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Α’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γνωμοδότησε τα ακόλουθα:

I. Από το προαναφερόμενο έγγραφο ερώτημα της παραπάνω Υπηρεσίας και τα συνημμένα σ’ αυτό σχετικά έγγραφα, προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό:

Η εταιρία «ARM…ER S.A.» με έδρα στη Λιβερία, αγόρασε, το έτος 1991, με εισαγωγή ναυτιλιακού (σύμφωνα με βεβαίωση της Τράπεζας CITIBANK) συναλλάγματος, ένα ακίνητο στις Σπέτσες, αντί τιμήματος ύψους 4.000.000 δρχ., όπως προκύπτει από το με το με αριθμ. 10224/3.10.1991 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακίνητου του Συμβολαιογράφου Σπετσών Κ ……….. Γ……. , ενώ η προσωρινή αξία, βάσει της εκτίμησης της Δ.Ο.Υ. Σπετσών, προσδιορίστηκε στο ποσό των 8.000.000 δρχ., η οποία (αξία) έγινε δεκτή από την παραπάνω αγοράστρια εταιρία, με υποβολή και υπογραφή σχετικής συμπληρωματικής δήλωσης στις 20/11/1991 και επ’ αυτής (αγοραίας αξίας) επιβλήθηκαν και καταβλήθηκαν, ο σχετικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων (στις 20/11/1991) και ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος. Η εν λόγω εταιρία, κάνοντας χρήση της εξαίρεσης της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.3091/2002, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρ. 15 του ν.3193/2003, δεν υπέβαλε δηλώσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων για τα έτη 2003 – 2009. Ακολούθως , λόγω της υπαγωγής, με την αλλαγή του νομικού πλαισίου, της συγκεκριμένης εταιρίας στον ειδικό φόρο από το έτος 2010, η ίδια, ως άνω εταιρία, έκανε χρήση της μεταβατικής διάταξης του άρθρ. 58 του Ν.3842/2010 και μεταβίβασε το ακίνητο στο μέτοχο της εταιρίας. Στη συνέχεια, η Δ.Ο.Υ. Σπετσών, σε εκτέλεση της Α.Υ.Ο. 1084/2010, προέβη σε έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ως άνω εταιρία είναι υπόχρεη στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, αφενός για το έτος 2010, ώστε να δύναται να κάνει χρήση της μεταβατικής διάταξης, και αφετέρου για τα έτη 2003-2009, ώστε να ελεγχθεί, αν έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις. Η ανωτέρω Δ.Ο.Υ., αφού εκτίμησε τα στοιχεία, ενημέρωσε την εταιρία, ότι αυτή είναι υπόχρεη σε ειδικό φόρο επί των ακινήτων, για τα έτη 2003-2009, καθόσον, για την απόκτηση του ακινήτου εισήγαγε ναυτιλιακό συνάλλαγμα ύψους 5.607.000 δρχ., το οποίο κάλυπτε μεν το αντίτιμο των 4.000.000 δρχ. και λοιπών εξόδων μεταβίβασης, όχι όμως το ποσό των 8.000.000 δρχ., στο οποίο προσδιορίσθηκε από την ως άνω Δ.Ο.Υ., η αγοραία αξία του ανωτέρω ακινήτου.

Κατόπιν των προαναφερθέντων, η ανωτέρω Υπηρεσία υπέβαλε το παραπάνω ερώτημα.

II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Α 1. Το άρθρο 15 του Ν.3091/2002, (ΦΕΚ 330 τ.Α/24-12-2002), όπως στην παράγραφο 2 περ. γ’ αυτού προστέθηκε εδάφιο με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ Α’ 266), και όπως το όρθρο αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με τη διάταξη του άρθρου 57 του Ν.3842/2010, όριζε τα ακόλουθα:

«1. Εταιρίες, οι οποίες έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητος ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβόλλουν ετήσιο φόρο τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού.

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα, στην οποία έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους:

α) ….. β) ….. γ) …. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία

στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α), το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α), το Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144/Α) και το Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α) και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Επίσης εταιρείες για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 όπως ισχύει, αποκλειστικό για την εγκατάσταση των γραφείων ή των αποθηκών τους. Επίσης εταιρείες, που μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ανήκουν σε ναυτιλιακά συμφέροντα, για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003 εφόσον τα χρήματα που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα για την απόκτηση των ακινήτων αυτών, προέρχονται από ναυτιλιακή δραστηριότητα. 3……………. 4. ……………………..

5. Η απόδειξη των νομίμων προϋποθέσεων για την υπαγωγή του στις εξαιρέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4, βαρύνει το πρόσωπο που τις επικαλείται.

6. Στις περιπτώσεις γ’ και στ’ της παρ. 2, καθώς και στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 3, η απαλλαγή χορηγείται κατόπιν αίτησης των νομικών προσώπων προς το Υπουργείο Οικονομικών…».

Με το Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9), που περιείχε ρυθμίσεις για το ενιαίο τέλος ακινήτων, οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’330) όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί, διατηρήθηκαν σε ισχύ (άρθρ. 21 παρ. 2).

Στη συνέχεια η παραπάνω διάταξη του άρθρου 15 του Ν.3091/2002, αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του όρθρου 57 παρ. 1 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α’/23-4-2010), ως εξής:

«1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρ. 17 του νόμου αυτού.

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν τη έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους:

α)…… β)……. γ)…… Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει

γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α. ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α ‘) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α. ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α ‘) το ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Α ‘), το ν.814/1978 (ΦΕΚ 144 Α ‘) και το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 142 Α ‘) και πλοιοκτήτριες εταιρίες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών…….3… .4……

Σημειώνεται ότι η έναρξη ισχύος του άρθρου 57 του Ν.3842/2010 αρχίζει, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ 1 περ. ιε’ του ίδιου νόμου, την 1-1- 2010.

Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 17 του Ν.3091/2002, ορίζει τα ακόλουθα:

«1. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είναι η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

2. Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα, σε αυτά, δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2961/2001 ………..»

Επίσης, η διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α’266), ορίζει τα ακόλουθα:

«Α. Αγοραία αξία.

Για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται ιδίως τα στοιχεία εκτίμησης των ίδιων ή άλλων πλησιόχωρων ομοειδών ακινήτων, που προκύπτουν από μεταβιβάσεις με αντάλλαγμα ή κτήσεις αιτία θανάτου……..

Β. Αντικειμενική αξία

1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα …………..

Γ. Μικτό σύστημα

1. Η φορολογητέα αξία των μεταβιβαζόμενων αιτία θανάτου ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν έχει εφαμροστεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, είτε αυτές είναι εντός είτε εκτός σχεδίου πόλης, υπολογίζεται χωριστά για τα επί του οικοπέδου ή γηπέδου τυχόν υφιστάμενα κτίσματα και χωριστό για το οικόπεδο ή το γήπεδο, ως εξής …….»

2. Με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 18 του Ν.3091/2002 επιβάλλεται για πρώτη φορά, από 1/1/2003, ειδικός ετήσιος φόρος 3% επί της αντικειμενικής αξίας επί ακινήτων, που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε εταιρείες ( κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) που αποσκοπεί στη δημιουργία αντικινήτρων και στην πάταξη της φοροδιαφυγής, που παρατηρείται συνήθως σε ακίνητα, που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρίες οι οποίες δεν έχουν καμία δραστηριότητα στη χώρα της έδρας τους αλλά ούτε (κατά κανόνα) και στη χώρα όπου βρίσκονται τα ακίνητα που κατέχουν, με την παρ. 2 δε του άρθρου 15 του Ν.3193/2003, που πρόσθεσε περ. γ’ στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του άνω Ν.3091/2002, εξαιρέθηκαν δε, από την υποχρέωση καταβολής του φόρου αυτού, εταιρίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ανήκουν σε ναυτιλιακά συμφέροντα για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003, εφόσον τα χρήματα που είχαν εισαχθεί στην Ελλάδα για την απόκτηση των ακινήτων αυτών, προέρχονταν από ναυτιλιακή δραστηριότητα. Με την αντικατάσταση του άρθρου 15 του Ν.3091/2002, με το άρθρ. 57 του Ν.3842/2010 αυξήθηκε ο παραπάνω ειδικός ετήσιος φόρος από 3% σε 15%, δεν συμπεριλήφθηκε δε η παραπάνω εξαίρεση στις ρυθμίσεις του, με αποτέλεσμα από 1-1-2010 και για κάθε επόμενο έτος, να μην ισχύει η εξαίρεση αυτή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, η οποία αφορούσε εταιρίες που είχαν αποκτήσει ακίνητα με ναυτιλιακό συνάλλαγμα.

Για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των άνω ακινήτων, ο νόμος παραπέμπει ευθέως στο άρθρ. 10 του Ν.2961/2001, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται τρεις τρόποι υπολογισμού της αξίας ανάλογα με το αν το ακίνητο κείται σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, ή όχι: Το σύστημα της αγοραίας αξίας, το σύστημα των αντικειμενικών αξιών και το μικτό σύστημα. Συγκεκριμένα, ως φορολογητέα αξία των ακινήτων, λαμβάνεται, για μεν τα γήπεδα και οικόπεδα, που βρίσκονται σε περιοχή που έχει εφαρμοστεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, η αντικειμενική, άλλως, η αγοραία αξία, ενώ για τα κτίσματα εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους.

Β.1. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 4 του Ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 τ.Α’) «ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΛΟΙΩΝ», ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων επιβάλλεται επί της αγοραίας αξίας, την οποία έχει το ακίνητο, την ημέρα της μεταβίβασης.

Επίσης, οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ίδιου, ως άνω Νόμου, ορίζουν τα ακόλουθα:

«2. Κατά την υποβολήν της δηλώσεως φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων και εντός προθεσμίας δύο εργασίμων ημερών, ο Οικον. Έφορος είτε αποδέχεται το δηλούμενον τίμημα ως συμπίπτον προς την αγοραίαν αξίαν του μεταβιβαζομένου ακινήτου, ότε η μεταβίβασις περαιούται οριστικώς ως ειλικρινής, είτε προσδιορίζει προσωρινώς την αγοραίαν αξίαν αυτού και αναγράφει ταύτην εκ το παραδιδόμενον εις τους συμβαλλομένους αντίτυπον της δηλώσεως….

3. Ο βαρυνόμενος κατά τας διατάξεις του παρόντος δια του φόρου επί της τυχόν υπαρχούσης διαφοράς μεταξύ αγοραίας αξίας και τιμήματος του μεταβιβαζομένου ακινήτου, δύναται, εντός διμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της ημερομηνίας παραλαβής της δηλώσεως, να επιδώση συμπληρωματικήν δήλωσιν φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, σύμφωνον προς την υπό του Οικον. Εφόρου προσδιορισθείσαν αξίαν και να καταβάλει ταυτοχρόνως το ήμισυ του αναλογούντος επ’ αυτής φόρου, άνευ προσθέτου τοιούτου ή προστίμου. Το υπόλοιπο ήμισυ του φόρου τούτου βεβαιούται αμέσως και εισπράττεται εντός του επομένου, από της βεβαιώσεως, μηνός.

Εις την περίπτωσιν ταύτην και υπό τον όρον ότι άπαντα τα εν τη δηλώσει προβλεπόμενα στοιχεία τυγχάνουν ειλικρινή, η μεταβίβασις περαιούται οριστικώς ως ειλικρινής».

2. Στη διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου, «κυριαρχούν» τρεις νομικές έννοιες: 1) “Αγοραία” αξία 2) “Αντικειμενική” αξία και 3) “καταβληθέν τίμημα” αγοραπωλησίας οι οποίες είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Από το γενικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αγοραπωλησίες ακινήτων, προκύπτει, ότι ο νομοθέτης θέλει σαφώς οι φορολογικές επιβαρύνσεις του αγοραστή, να υπολογίζονται στο πράγματι καταβληθέν τίμημα, που, όταν φυσικά είναι δύσκολο να αποδειχθεί, αυτό υπολογίζεται στην «αντικειμενική» αξία, ή, όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, στην «αγοραία αξία», καθόσον το τίμημα που αναγράφεται στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, δεν αρκεί προς απόδειξη του ύψους του πράγματι καταβληθέντος (ΣτΕ 961/2007).

Περαιτέρω όπως έχει κριθεί νομολογιακά, ως πράγματι καταβληθέν ποσό, για την αγορά ακινήτου, θεωρείται το σύνολο των ποσών που κατέβαλε ο φορολογούμενος για την αγορά αυτή, δηλ. το αληθές τίμημα, ο φόρος μεταβίβασης και τυχόν καταβληθέντα από αυτόν, άλλα ποσά, αναγκαία για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως η αμοιβή του συμβολαιογράφου ή του δικηγόρου (ΣτΕ 848/2008, 3432/2007, 2408/2005). Ως αληθές δε τίμημα, νοείται καταρχήν το αναγραφόμενο, στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, ποσό, εκτός αν αυτό υπολείπεται της νόμιμα εξευρισκόμενης αγοραίας αξίας των ακινήτων, οπότε, κατά κοινή πείρα, το τελευταίο αυτό ποσό, θεωρείται και το πράγματι καταβληθέν, επιφυλασσόμενης της δυνατότητας του φορολογουμένου, να αποδείξει, με κάθε νόμιμο μέσο, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αναγραφόμενο, στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, ποσό, έστω και αν είναι κατώτερο της αγοραίας αξίας, είναι το πράγματι καταβληθέν τίμημα. (ΣτΕ 287, 12/2009, 2967, 848, 753/2008, 3432, 961/2007, 2408, 4308/2005). Σε περίπτωση που η, προσωρινά, καθορισθείσα από την αρμόδια Φορολογική Αρχή, αξία του ακινήτου, δεν αμφισβητηθεί, από τον φορολογούμενο, αλλά γίνει αποδεκτή από αυτόν, με την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης εκ μέρους του, σύμφωνη με την προσδιορισθείσα, από τη Φορολογική Αρχή, αξία και καταβάλει ταυτόχρονα και τον φόρο που αναλογεί αυτή, οριστικοποιείται, ως αληθές τίμημα αγοράς του εν λόγω ακινήτου στο ύψος που καθορίστηκε προσωρινά, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1587/1950 (ΣτΕ 3432/2007).

3. Από τα προεκτεθέντα συνάγεται, ότι σε αγορά ακινήτου, που κείται σε περιοχή όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, ως δαπάνη «απόκτησης» ακινήτου, θα ληφθεί υπόψη η προσωρινή αξία, που προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην περίπτωση που αυτή είναι μεγαλύτερη από την αξία που αναγράφεται, ως τίμημα, στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, η οποία (αξία) οριστικοποιείται, εφόσον δεν αμφισβητηθεί από τον υπόχρεο φορολογούμενο, ή γίνει αποδεκτή από αυτόν, με συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. πληρωμή των φορολογικών επιβαρύνσεων, βάσει της προσωρινής αξίας που προσδιορίσθηκε από την Φορολογική Αρχή).

Ως εκ τούτου, η ως άνω εξαιρετική και απαλλακτική διάταξη της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρ. 15 του Ν.3091/2002, έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση, που το εισαγόμενο συνάλλαγμα αντιστοιχεί στην πραγματική (αγοραία) αξία του αγορασθέντος ακινήτου, όπως αυτή καθορίστηκε από τη Φορολογική Αρχή ( και οριστικοποιήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Ν. 1587/1950) και όχι από την τυχόν χαμηλότερη αξία, που δηλώθηκε αρχικώς από τον υπόχρεο (βλ. ΣτΕ 2001/96, 5348/95) και τούτο γιατί, η, κατά την παραπάνω διαδικασία, οριστικοποιηθείσα αξία του αγορασθέντος ακινήτου επέχει θέση της αληθούς αγοραίας αξίας αυτού, η οποία δεν δύναται, πλέον, να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

4. Εφόσον, στην περίπτωση του ερωτήματος, κατά το διδόμενο ιστορικό, το εισαχθέν ναυτιλιακό συνάλλαγμα (4.000.000 δρχ) από την εταιρία «ARM…………ER………S.A» δεν καλύπτει ολόκληρη την αξία του αγορασθέντος από αυτή ακινήτου (8.000.000 δρχ), όπως αυτή προσδιορίστηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και έγινε δεκτή από την εταιρία αυτή, δεν συντρέχουν , οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 15 παρ.2 περ. γ’ του Ν.3091/2002, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο και πριν από την αντικατάσταση του άρθρου 15 με το άρθρο 57 παρ. 2 του Ν.3842/2010, η δε εταιρία αυτή, δεν υπάγεται στην επίμαχη εξαίρεση και συνεπώς είναι υπόχρεη στην καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, με βάση το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν.3091/2002.

III. Κατόπιν των ανωτέρω, επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’) γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι δεν συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 15 παρ.2 περ. γ’ του Ν.3091/2002, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο και πριν από την αντικατάσταση του άρθρου 15 με το άρθρο 57 παρ. 2 του Ν.3842/2010, η δε εταιρία με την επωνυμία «ARM…ER….S.Α», δεν υπάγεται στην επίμαχη εξαίρεση και συνεπώς είναι υπόχρεη στην καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, με βάση το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν.3091/2002.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα 16-2 -2012

Please follow and like us:

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 486/2011 Φορολογία Εισοδήματος – Τεκμήριο αγοράς ακινήτου που ανήκει σε

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 486/2011
Φορολογία Εισοδήματος – Τεκμήριο αγοράς ακινήτου που ανήκει σε υπό εκκαθάριση Α.Ε. από τη μοναδική μέτοχό της.

Πρωτότυπο έγγραφο

βλ. και ΠΟΛ. 1069/20.03.2012

____________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδότησης: 486/2011

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Α” ΤΜΗΜΑ

Συνεδρίαση της 14ης/11/2011

Σύνθεση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

ΜΕΛΗ : Χρυσαφούλα Αυγερινού, Ανδρέας Χαρλαύτης, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Γαρουφαλλιά Σκιάνη, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Κων/νος Κατσούλας, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Το 1044 864/754/Α0012/26-5-2008 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, Τμήμα Α’.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Ερωτάται: αν αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη η απόκτηση από μέτοχο ανώνυμης εταιρίας υπό εκκαθάριση ακινήτου, το οποίο είχε εισφέρει κατά τη σύσταση εταιρείας.

………………………….

Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Α’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομοφώνως, ως ακολούθως:

I. Α) Στο άρθρο 17 ν. 2238/1994 ορίζονται τα ακόλουθα :

Άρθρο 17

«Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων»

Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:

………. γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 41 του ν. 1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται: αα) Το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, ββ) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων………..

Β) Επίσης, στον κ.ν. 2190/1920 -πλην άλλων- ορίζονται και τα ακόλουθα :

Άρθρο 9

«Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών»

1. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρίας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, γίνεται μετά από γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων…

2. … Η έκθεση της επιτροπής πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς, να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και να πιστοποιεί για το αν οι αξίες, που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων αποτίμησης, αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική αξία, στη λογιστική τους αξία, αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανό να προκύψει από την έκδοση των μετοχών.

Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπ΄όψιν η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η τιμή και οι τίτλοι κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, οι άδειες οικοδομής και αντίστοιχη τεχνοοικονομική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.

Άρθρο 49

«Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης»

1. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου.

2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Η γενική συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα”.

4α. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

4β. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ’ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρ. 43β παρ. 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

………………………..»

ΙΙ.Α. Γίνεται δεκτό ότι η ανώνυμη εταιρεία, που είναι κατ’ εξοχήν κεφαλαιουχική, έχει δική της νομική προσωπικότητα και περιουσία, διάφορη των μετόχων της, οι οποίοι θεωρούνται τρίτοι ως προς αυτήν. Οι μέτοχοι έχουν μόνο τα παρεχόμενα σ’ αυτούς από το νόμο δικαιώματα, με τα οποία εκφράζεται και η έννομη σχέση που τους συνδέει με την εταιρεία. Στα δικαιώματα αυτά δεν περιλαμβάνεται και το δικαίωμα συγκυριότητος στα περιουσιακά στοιχεία ή δικαίωμα στην περιουσία (ως σύνολο) της ανώνυμης εταιρείας. ( Ολ. Α.Π. 14/1999, ΕΕμπΔ 1999, 501, Ελλ. Δ/νη 758. Γνωμ. ΝΣΚ Τμ. Β’ 188/2005, Εφ.ΑΘ. 4414/2000, Ελλ. Δ/νη 2002, 1480. Ομοίως, ΑΠ 795/2000, Δελτίο ΑΕ&ΕΠΕ 2002, 43, βλ. και Μ. Βαρελά σε «Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου», επιμέλεια Γ. Τριανταφυλλάκης, σελ.314-315).

Στην ανώνυμη εταιρεία κρατεί η αρχή της πραγματικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και της διατήρησής του, με την μη επιστροφή του στους μετόχους, είτε με τη μορφή επιστροφής εισφορών είτε με την έννοια της μη διανομής της εταιρικής περιουσίας, ακόμη και αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, δημιουργούμενης έτσι «δεσμευμένης περιουσίας» προς εξασφάλιση κύρια των δανειστών της(Βλ. Ν. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, 6η έκδοση 2008, σελ. 203 επ. και 481).

Οι εισφορές των μετόχων σε είδος (ακίνητα κλπ) είναι νόμιμος τρόπος καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως επί τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, ΑΕΔΑΚ κλπ όπου υποχρεωτικό συνίστανται από εισφορές σε χρήμα (Γνωμ. ΝΣΚ 412/2000, βλ. και Μ. Τσικούρη σε Δίκαιο της ΑΕ, επιμέλεια Ευ. Περάκης, Νομική Βιβλιοθήκη, έκδοση 2003, σελ. 432 επ.) και αντικείμενο τους μπορούν να αποτελέσουν και η μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων (Βλ. Μ. Τσικούρη, ό.π., σελ. 437 επ.), υπόκεινται δε σε προηγούμενη εκτίμηση κατά το άρθρο 9 κ.ν. 2190/1920 που αποτελεί διάταξη αναγκαστικού δικαίου, (Γνωμμ. ΝΣΚ 412/2000, Συνήγορος 2000, 375.).

Η εισφορά συνιστά πώληση, αν πρόκειται περί μεταβιβάσεως κυριότητας ακινήτου και συγχρόνως μια από τις δυνατότητες των εκκαθαριστών κατά το άρθρο 49 παρ. 4 εδ. 2 κ.ν. 2190/1920.

Η αξίωση του μετόχου για απόδοση της εισφοράς είναι χρηματική (Έτσι και Γεωργακόπουλος, Πασσιάς, κλπ. Βλ. και Θ. Σκούρας, ό.π., σελ. 133 επ., κατά την ερμηνεία του άρθρου 49 του ως άνω νόμου.), αφού η εταιρική περιουσία ρευστοποιείται στο σύνολο της, εκτός αντίθετης καταστατικής ρυθμίσεως.

Εξ ετέρου η κάλυψη της αξίας των μετοχών κατά την ίδρυση της Α.Ε. με εισφορά σε είδος, σημαίνει ότι το εισφερόμενο πράγμα (ακίνητο εν προκειμένω) περιήλθε στην κυριότητα της ιδρυθείσας Α.Ε. και έτσι αυτή δεν καθίσταται αδικαιολόγητα πλουσιότερη κατά τη διάταξη του 904 ΑΚ. (ΑΠ 1341/1997, Τμ. Α’ , ΔΕΕ 1997, 1174, ΕΕμπΔ 1998, 314. Εφ.Πατρ. 603/1998, ΔΕΕ 1998, 1077. Όμοιες και ΑΠ 1285/1980, ΝοΒ 29. 554, Εφ.ΑΘ. 924/1998, Ελλ. Δ/νη 1996, 406).

Εξάλλου κατά την έννοια της διατάξεως της παραγράφου 5 εδ. 3 του άρθρ. 49 κ.ν. 2190/1920 ο όρος «διανομή» που αναφέρεται προκειμένου για νομικά πρόσωπα (όπως η Α.Ε.) δεν κυριολεκτεί, διότι δεν διανέμουν δικαιούχοι κοινό πράγμα, αλλά η Α.Ε. μεταβιβάζει στους μετόχους της την υπολειπόμενη περιουσία ως προϊόν εκκαθάρισης («εκκαθαριστικό περίσσευμα» κατά Γεωργακόπουλο) και έτσι νοείται η υπολειπόμενη καθαρή περιουσία, που πλέον δεν είναι υπέγγυα στους εταιρικούς δανειστές (Βλ. Θ. Σκούρα, ό.π., παράγραφος 100 επ.).

Β. Η ανώνυμη εταιρεία από τη λύση της (πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως (ΑΠ 96/2005, ΔΕΕ 2005, 818), τίθεται σε εκκαθάριση και κατά το στάδιο αυτό διατηρεί την νομική της προσωπικότητα. Σκοπός της είναι η είσπραξη των εταιρικών απαιτήσεων, η πληρωμή των εταιρικών οφειλών και η διανομή του καθαρού προϊόντος της. (Εφ. Αθ. 11112/1981, ΕΕμπΔ 34, 66, Αρμ. 37, 36.).

Ως εκκαθάριση νοείται το σύνολο των νομικών και υλικών εκείνων πράξεων, με τις οποίες επιδιώκεται η απόσβεση κάθε νομικής σχέσης που είναι εκκρεμής και επιτυγχάνεται η αποσύνθεση του εταιρικού δεσμού και η εξαφάνιση του από τη νομική και συναλλακτική ζωή. (Εφ.ΑΘ. 6071/2002, ΔΕΕ 2003, 173.).

Γίνεται επίσης δεκτό (από την ερμηνεία των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, του ΑΚ και του φορολογικού νόμου 2238/1994) ότι σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, οι εκκαθαριστές δεν μπορούν να διανέμουν αυτούσια τα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα, χρεόγραφα κλπ) στους μετόχους τους, δεδομένου ότι αυτοί δεν είναι συγκύριοι της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας, αλλά θα πρέπει πρώτα να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και στη συνέχεια να διανείμουν σε αυτούς το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, δηλαδή χρηματικά διαθέσιμα. (Γνωμ. ΝΣΚΤμ. Β 188/2005, ΔΕΕ 2005, 621.).

III. Σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 2238/1994 τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται σ’ αυτό, λαμβάνονται υπ’ όψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος του φορολογουμένου (της συζύγου του και των προσώπων, που τους βαρύνουν) και επομένως εφαρμόζεται επί δαπανών που πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα.

Κατά τα ανωτέρω επί διαλύσεως ανωνύμου εταιρείας, ο εκκαθαριστής δεν μπορεί να διανείμει αυτούσια τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητο εν προκειμένω) της εταιρείας στους μετόχους, αφού αυτοί δεν είναι συγκύριοι της περιουσίας της αλλά δέον πρώτα να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και ακολούθως να διανεμηθεί το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης. (Γνωμ. ΝΣΚ Τμ. Β 188/2005, ΔΕΕ 2005, 621). Άλλωστε στον Τελικό Ισολογισμό εκκαθάρισης (τελικές οικονομικές καταστάσεις πλέον, όπως ρητά ορίζεται στην διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 58 ν. 3604/2007), δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται στο ενεργητικό κανένα άλλο στοιχείο, εκτός από χρηματικά διαθέσιμα (δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε Τράπεζες κλπ). (Έτσι έχει γίνει δεκτό και με την σύμφωνη με αρ. 312/29-9-2001 γνωμοδότηση ΕΣΥΛ- Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής- βλ. και στην ως άνω με αρ. 188/2005 γνωμ. ΝΣΚ).

Κατά συνέπεια η αξία μεταβίβασης ακινήτων της υπό εκκαθάριση τελούσας ανώνυμης εταιρείας, προς τους μετόχους της κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτή, αποτελεί στην ουσία μεταβίβαση από επαχθή αιτία προς τρίτους και έχει εφαρμογή για κάθε ένα των μετόχων το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου του άρθρου 17 ν. 2238/1994.

Άλλωστε με την παρ. 5 εδ.3 του άρθρου 49 κ.ν. 2190/1920 επιβάλλεται στους εκκαθαριστές να συντάξουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις «μετά το πέρας της εκκαθάρισης», δηλαδή μετά την περάτωση της εταιρικής εκκαθάρισης που επέρχεται με την απόδοση από τους εκκαθαριστές του τελικού «λογαριασμού διαχείρισης».

Κάθε μεταβίβαση πριν την περάτωση της εκκαθάρισης συνιστά εκποίηση κατά την παρ. 4 εδ. β” του άρθρου 49 κ.ν. 2190/1920 (η δε εταιρεία και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης παραμένει υποκείμενο φορολογίας εισοδήματος κατά το 106 παρ. 6 ν. 2238/1994) και το τίμημα πλέον περιλαμβάνεται στο προϊόν της εκκαθάρισης, αφού μόνο χρηματικά διαθέσιμα μπορούν να αποτυπώνονται στον τελικό ισολογισμό, που δεν αποτελεί και την τελευταία πράξη της εκκαθάρισης, αλλά σηματοδοτεί το πέρας της.

IV. Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος, ο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’) γνωμοδοτεί, ομόφωνα , ότι επί ανωνύμου εταιρείας υπό εκκαθάριση, η απόκτηση από μέτοχο της ακινήτου, το οποίο έχει εισφέρει κατά τη σύστασή της, αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη κατά το άρθρο 17 περ. γ’ ν. 2298/1994.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 8-12-2011

Please follow and like us:

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες δηλώσεων φορολογίας για ΕΠΕ, ΑΕ, ΦΑΠ, συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.τλ.

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες δηλώσεων φορολογίας για ΕΠΕ, ΑΕ, ΦΑΠ, συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.τλ.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιά, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων δόθηκαν οι εξής παρατάσεις:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.( ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) παρατείνεται έως και τις 8 Ιουνίου 2012 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουνίου 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.

3. Η προθεσμία υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι και την 31.12.2011 ορίζεται η 16η Ιουλίου 2012.

4. Η προθεσμία, που ξεκινά την 25η Ιουνίου, για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, ορίζεται ως ακολούθως:
• Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3.
• Μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6.
• Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9.
• Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

31/5/2012

Please follow and like us:

Εθνική Τράπεζα: Έξοδος από το ευρώ οδηγεί σε μείωση 55% του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Εθνική Τράπεζα: Έξοδος από το ευρώ οδηγεί σε μείωση 55% του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Ειδήσεις – Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Εθνική Τράπεζα: Έξοδος από το ευρώ οδηγεί σε μείωση 55% του κατά κεφαλήν εισοδήματος

Σε ειδική έκδοση της Εθνικής Τράπεζας για την ελληνική οικονομία με θέμα «Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος» περιγράφεται η σημαντική πτώση του βιοτικού επιπέδου στη χώρα, σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ.

«Ο κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ δεν αποτελεί πια μια θεωρητική υπόθεση εργασίας, ή μία εξέλιξη με μηδενική πιθανότητα, αλλά αντικείμενο καθημερινής συζήτησης και ένα σενάριο που συζητείται πλέον έντονα, ειδικά στο εξωτερικό. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μια τέτοια απευκταία εξέλιξη μπορεί να προκληθεί, μέσα σε ένα τόσο εύφλεκτο περιβάλλον, και από ένα μεμονωμένο γεγονός ή άστοχο χειρισμό με αυτοεκπληρούμενη, οδυνηρή κατάληξη, ανεξαρτήτως της ισχυρής πολιτικής βούλησης περί του αντιθέτου», αναφέρεται σε ειδική έκδοση της Εθνικής Τράπεζας για την ελληνική οικονομία με θέμα «Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος».

Μια έξοδος από το ευρώ, αναφέρεται στην έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, θα οδηγούσε σε σημαντική πτώση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη (μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος τουλάχιστον κατά 55% σε ευρώ) – πλήττοντας περισσότερο τους οικονομικά ασθενέστερους – μέσω της σημαντικής υποτίμησης του νέου νομίσματος (65% σε ονομαστικούς όρους), της βαθύτερης ύφεσης ( -22% σε σταθερές τιμές, επιπλέον της συρρίκνωσης κατά 14% την περίοδο 2009-2011) και της αύξησης της ανεργίας (στο 34%), ενώ το κράτος θα εξαναγκαζόταν σε νομισματική χρηματοδότηση των αναγκών του, δημιουργώντας έναν πληθωριστικό φαύλο κύκλο (πληθωρισμός άνω του 30% αρχικά, με ισχυρή ανοδική τάση στη συνέχεια, καθώς θα αυτοτροφοδοτείται από αυξήσεις τιμών εισαγόμενων αγαθών και ονομαστικών μισθών) που θα ακύρωνε σταδιακά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την υποτίμηση.

Εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης σε συνάλλαγμα, η χώρα θα αθετούσε το μεγαλύτερο τμήμα των υποχρεώσεων προς τους δανειστές της από το εξωτερικό (325 δισ. ευρώ), με προφανείς δυσμενείς επιδράσεις σε διακρατικό επίπεδο και στις συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων με το εξωτερικό, με αποτέλεσμα τη σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού επίπεδου και δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και ειδικά σε καύσιμα, φάρμακα και αναγκαίες πρώτες ύλες. Οι προαναφερόμενες επιπτώσεις θα ήταν πολύ πιο δυσμενείς υπό ένα σενάριο μίας μη ομαλής μετάβασης στο νέο νόμισμα.

Η στρατηγική του οικονομικού Προγράμματος που συνοδεύει τη δανειακή σύμβαση είναι πολυδιάστατη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μονοσήμαντα, με ένα υπέρ ή ένα κατά, αναφέρεται στην έκδοση της Εθνικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα εξασφαλίζει χρόνο για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, παρέχοντας ένα πρωτόγνωρο επίπεδο χρηματοδότησης (σχεδόν 150 δισ. ευρώ έως σήμερα και άλλα 90 δισ. ευρώ ως το 2014), με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, ενώ με την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI, το δημόσιο χρέος μειώνεται κατά 50% του ΑΕΠ και εξασφαλίζεται σημαντική ελάφρυνση στις υποχρεώσεις πληρωμής τοκοχρεολυσίων για ολόκληρη τη δεκαετία (επιτόκιο 2% έως το 2014, μέση διάρκεια νέων ομολόγων 20 έτη).

Παράλληλα, εξασφαλίζεται στήριξη ρευστότητας για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα άνω των 130 δισ. ευρώ, μέσω του Ευρωσυστήματος. Περιλαμβάνει τρεις άξονες μέτρων (διαθρωτικές αλλαγές, χρηματοπιστωτικό σύστημα, δημοσιονομική εξυγίανση) που καλύπτουν από αυτονόητες μεταρρυθμίσεις έως και μεταβολές που προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Μεταξύ των αυτονόητων αλλαγών περιλαμβάνονται: Η πάταξη της φοροδιαφυγής, η εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της προσαρμογής με βασικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Αλλαγές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την κοινωνική στήριξη στο Πρόγραμμα περιλαμβάνουν την επέκταση της χρονικής διάρκειας προσαρμογής και την αυξημένη πρόνοια για τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες που δοκιμάζονται από την κρίση.

Οι εταίροι μας πιθανόν να αντιμετώπιζαν με μεγαλύτερη ευελιξία τις προαναφερόμενες προσαρμογές και την επιπρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται (η έγκριση της οποίας θα απαιτούσε απόφαση Συμβουλίου Κορυφής και εγκρίσεις από Κοινοβούλια χωρών της Ευρωζώνης), στο βαθμό που εξασφαλιζόταν μια αξιόπιστη πολιτική δέσμευση για αποφασιστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και επίτευξη των αναπροσαρμοσμένων δημοσιονομικών στόχων, εκτιμάει η Εθνική Τράπεζα.

Εδώ ολόκληρη η ειδική έκδοση

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/28.05.2012 (Αρ. Πρωτ. Σ40/170) Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 του άρ

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/28.05.2012 (Αρ. Πρωτ. Σ40/170)
Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθ. 26 του Ν. 4075/2012, με τις οποίες προβλέπεται αλλαγή: α) στον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται σε τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 β) στο ποσοστό αναπηρίας των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων γ) στις προϋποθέσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Π. Δάβου

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189

FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr

Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Αριθ. Πρωτ. Σ40/170

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 44

ΠΡΟΣ

Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παπαδιαμαντοπούλου 87

11527 ΑΘΗΝΑ

2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ: Α’ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ

& ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Β’

Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος

11745 ΑΘΗΝΑ

3. Ο.Π.Σ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών

Πατησίων 12 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθ. 26 του Ν. 4075/2012, με τις οποίες προβλέπεται αλλαγή:

α) στον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται σε τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993

β) στο ποσοστό αναπηρίας των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων

γ) στις προϋποθέσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού.

Σχετ: Οι εγκύκλιοι με αρ. 75/2002, 53/2004, 67/2004.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. 89/τ. Α’ / 11 Απριλίου 2012) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Α. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται σε τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 (παρ. 1, 2 ).

Με την εγκύκλιο 75/2002 και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 2 του ν. 2084/1992 σας γνωστοποιήσαμε ότι για τους τυφλούς και από τους δύο οφθαλμούς συνταξιούχους λόγω γήρατος καθώς και για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οι οποίοι τελούν διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου, προβλέπεται προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους με ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένου κάθε φορά με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Με την παράγραφο 1 της κοινοποιούμενης διάταξης ορίζεται ότι στην παρ. 2 του άρθ. 30 του ν. 2084/92, η φράση «ή συνταξιούχων λόγω γήρατος τυφλών και από τους δύο οφθαλμούς», διαγράφεται. Δηλαδή, το ποσό της προσαύξησης της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας των τυφλών συνταξιούχων λόγω γήρατος που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993, δε θα υπολογίζεται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, δηλαδή με ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του αναπροσαρμοσμένου ΑΕΠ, αλλά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 2 της κοινοποιούμενης διάταξης.

Σύμφωνα λοιπόν με την παρ. 2 της κοινοποιούμενης διάταξης, οι τυφλοί συνταξιούχοι λόγω γήρατος, ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λαμβάνουν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας, η οποία ισούται με το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης (χωρίς συνυπολογισμό των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών), δηλαδή εξομοιώνεται ο τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης στους συνταξιούχους αυτούς με τον υπολογισμό που ισχύει για όσους ασφαλίστηκαν πριν από την 1/1/1993.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά, που έχουν καταστεί συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να ισχύει ο τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 2084/92, δηλαδή με ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του εκάστοτε αναπροσαρμοσμένου ΑΕΠ.

Β. Αλλαγή στο ποσοστό αναπηρίας των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων (παρ. 3).

Με την κοινοποιούμενη διάταξη στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου μεταβιβάζεται το 100% του ποσού της σύνταξης, εφόσον αυτά πάσχουν από τις παθήσεις ή φέρουν τις αναπηρίες που ορίζονται στη διάταξη του άρθ. 5 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (εγκ. 67/2004) με μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, αντί του 80% που ίσχυε.

Γ. Αλλαγή στις προϋποθέσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού (παρ. 4).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρ. 42 του ν. 1140/81 δικαιούνται, μεταξύ άλλων, και όσοι έχουν πλήρη ακρωτηριασμό ενός άνω ή ενός κάτω άκρου, το οποίο δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ( εγκ. 53/2004), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Από τη δημοσίευση της παρ. 4 του άρθ. 26 του ν. 4075/2012, δηλαδή από 11/04/2012, δεν υφίσταται πλέον η προϋπόθεση της περ. ε’ της παρ. 2 του ν. 3232/2004, δηλαδή δεν εξετάζεται το θέμα της εφαρμογής τεχνητού μέλους, προκειμένου να χορηγηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Όσον αφορά την παρ. 8 του άρθ. 26 του ίδιου νόμου – με την οποία διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη λόγω γήρατος με τις διατάξεις του άρθ. 37 του ν. 3996/2011 (αδελφοί αναπήρων) – θα σας δοθούν οδηγίες σε ξεχωριστή εγκύκλιο.

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις, ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στο Φ.Ε.Κ., δηλαδή από 11 Απριλίου 2012 και καταλαμβάνουν τις περιπτώσεις:

α) που η σχετική αίτηση έχει υποβληθεί από αυτή την ημερομηνία και μετά

β) που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και για αυτές που έχουν ήδη απορριφθεί (οι οποίες θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις μετά από αίτηση-όχληση ή μετά από οίκοθεν επανεξέταση), τα οικονομικά αποτελέσματα είναι δυνατό να ανατρέξουν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4075/12, δηλαδή την 11/04/2012.

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος(τυφλοί και από τους δύο οφθαλμούς), οι οποίοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 και λαμβάνουν ήδη το επίδομα απολύτου αναπηρίας, θα λάβουν το επίδομα με το νέο υπολογισμό από 11/04/2012 με ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών Συντάξεων (σχετ. εγκ. 150/79 και Γ.Ε. Σ92/7/5.9.2001), δηλαδή με έκδοση τροποποιητικής απόφασης με το νέο υπολογισμό του ποσού, εξετάζοντας τις περιπτώσεις οίκοθεν – όπου αυτό είναι εφικτό – μετά από αίτηση-όχληση.

Συν/κά: 4 σελ. Φ.Ε.Κ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Please follow and like us:

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/29.05.2012 (Αρ. Πρωτ. Σ86/6) Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/29.05.2012 (Αρ. Πρωτ. Σ86/6)
Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 3863/2010.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr

Αθήνα, 29 / 5 /12

Αριθ. Πρωτ. Σ86/ 6

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 45

ΠΡΟΣ:

Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παπαδιαμαντοπούλου 87

11 527 ΑΘΗΝΑ

2. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών

Πατησίων 12 Αθήνα

3. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Υπηρεσιών Συντάξεων.

ΘΕΜΑ: « Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 3863/2010».

Σχετ.: Η αρ. 75/2002 εγκύκλιος.

Σας κοινοποιούμε την διάταξη του άρθρ. 8 του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ.115/τ.Α΄/15.7.2010), με τις οποίες τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρ. 25 του ν.2084/1992 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο, σας παρασχέθηκαν οδηγίες, εκτός των άλλων, και για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και μετά. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, διαφοροποιούνται οι προϊσχύουσες διατάξεις ως εξής:

1. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης αναπηρίας δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε, με την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική εξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

2. Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις των ασθενειών που προβλέπονται από ρητή διάταξη, μπορεί δε να είναι οριστικές, εφόσον οι υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.

Οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, μετά και την τελική γνωμάτευση των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών εφόσον:

α) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55 ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές.

β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές.

Στο σημείο αυτό σας εφιστούμε την προσοχή, δεδομένου ότι παύουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις οριστικοποίησης συντάξεων αναπηρίας των εδαφίων β΄και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρ. 25 του ν.2084/92, δηλαδή η συνεχής συνταξιοδότηση επί 12ετία και η συνταξιοδότηση επί 20ετία.

Δεδομένου ότι η κοινοποιούμενη διάταξη ισχύει από ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 15/7/2010, τυχόν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου και οριστικοποιούν συντάξεις αναπηρίας βάσει των εδ. β΄και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.2084/92, θα ανακληθούν με άμεση διακοπή της συνταξιοδότησης και παραπομπή του ασφαλισμένου στα ΚΕ.Π.Α. για εξέταση, προκειμένου να κριθεί το ποσοστό αναπηρίας και να παραταθεί η συνταξιοδότηση από ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παροχής. Τα ποσά συντάξεων που έχουν ήδη καταβληθεί δεν θα αναζητηθούν σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν κριθεί με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί με μικρότερο ποσοστό, θα προβείτε σε μείωση της σύνταξης από την ημερομηνία κρίσης από τις υγειονομικές επιτροπές. Αν κριθεί με μεγαλύτερο ποσοστό θα προβείτε σε αύξηση της σύνταξης από την ημερομηνία κρίσης από τις υγειονομικές επιτροπές.

Συν/να: 2 σελίδες Φ.Ε.Κ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com