Υπ. Ανάπτυξης (Πέμπτη – 26/04/2012) Υπ. Ανάπτυξης: Παράταση υποβολής επενδυτικού νόμου 3908/2011.

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης (Πέμπτη – 26/04/2012)
Υπ. Ανάπτυξης: Παράταση υποβολής επενδυτικού νόμου 3908/2011.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση υποβολής επενδυτικού νόμου 3908/2011

26 Απριλίου, 2012

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό, ότι την Τρίτη 24/4/2012 υπογράφθηκε από τον Υφυπουργό, Θάνο Μωραΐτη, η Υπουργική Απόφαση για την παράταση υποβολής επενδυτικού νόμου 3908/2011.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων παρατείνεται από 30/4/2012 σε Παρασκευή 1/6/2012.

Επισημαίνουμε στους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια να μην περιμένουν μέχρι την τελευταία ημέρα, προς αποφυγή συνωστισμού στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, καθώς και αποφυγή καθυστερήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, εξαιτίας της ταυτόχρονης υποβολής πολλαπλών επενδυτικών σχεδίων.

Τονίζεται ότι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής θα παύσει τη λειτουργία του στις 13.00, ενώ τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών θα κλείσουν στις 14.00 την καταληκτική ημερομηνία.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου:

«Η παράταση αυτή αποτελεί επακόλουθο του πολυνομοσχεδίου που ψηφίσαμε πρόσφατα στη Βουλή. Μέσω του νομοσχεδίου αυτού προβήκαμε σε σημαντικές βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Ωστόσο οι επενδυτές επισημαίνουν πως δεν προλαβαίνουν να αξιοποιήσουν τις θετικές αυτές ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου. Για το σκοπό αυτό προβαίνουμε στην παράταση 1 μήνα, ώστε να έχουν όλοι επαρκή χρονικό διάστημα να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Θάνος Μωραΐτης, δήλωσε:

«Oι βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου του επενδυτικού νόμου είναι αποτέλεσμα πολύμηνης προετοιμασίας, καθώς και διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η χώρα μας έχει ανάγκη από επενδύσεις, ειδικά αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα τονώσουν την οικονομία».

Οι θεσμικές βελτιώσεις των επενδυτικών νόμων αφορούν τόσο τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, όσο και το νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011.

Ως προς το νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011 οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

1. Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%.

2. Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα με την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

3. Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.

4. Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

5. Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

6. Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία, εναρμονίζοντας έτσι με το Ευρωπαϊκό καθεστώς.

Ως προς τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

1. Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 €.

2. Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.

3. Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν, επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.

4. Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ, για υποθέσεις ανακλήσεων και δικαστικών αποφάσεων.

5. Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων.

6. Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com