Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 7804/40/20.04.2012 Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 41/2012 «Εθνικός κατάλογος

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 7804/40/20.04.2012
Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 41/2012 «Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/25.09.2003)».

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA                      Αθήνα, 20.4.2012

YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ                           Aρ.πρωτ: 7804/40

ΚΑΙ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN

KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tαχ. Δ/νση : Πειραιώς 40

Tαχ. Kώδικας : 101 82 AΘHNA

Fax : 210 3214294

Πληροφορίες : Γ. Δενδρινός

Τηλέφωνα : 210 3214105

e-mail : dendrinos@ypakp.gr“>dendrinos@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 41/2012 «Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/25.09.2003)»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το π.δ. 41/2012 (ΦΕΚ Α΄ 91/19.4.2012) με το οποίο καθορίζεται εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, κατ’ αντιστοιχία με την Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19-09-2003 «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών».

Με την έκδοση του υπόψη προεδρικού διατάγματος και τη δια αυτού ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού καταλόγου επαγγελματικών ασθενειών στην εθνική μας νομοθεσία, η χώρα μας ανταποκρίνεται, μεταξύ άλλων, στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύγκλιση του τρόπου καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το Κοινοτικό Στατιστικό Πρόγραμμα (European Occupational Diseases Statistics, EODS).

Πέραν της προόδου στο πεδίο της στατιστικής εναρμόνισης, η υιοθέτηση εθνικού καταλόγου επαγγελματικών ασθενειών συνιστά ένα ακόμη σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου προστασίας της υγείας και ασφάλειας της εργασίας στη χώρα μας, καθώς η ανωτέρω Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19-09-2003 «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» περιλαμβάνει μια ευρεία επικαιροποίηση των ασθενειών που αναγνωρίζονται ως επαγγελματικές, υπο το πρίσμα των σύγχρονων τεχνικών και επιστημονικών δεδομένων.

Τα κυριότερα σημεία του διατάγματος είναι τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος περιγράφεται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτού.

Στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος προσαρτάται, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του, το παράρτημα Ι της ανωτέρω Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19-09-2003 «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών». Ο κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών ταξινομείται στη βάση της αιτιώδους φύσης αυτών: α) Ασθένειες που προκαλούνται από χημικούς παράγοντες, β) Ασθένειες του δέρματος που προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες θέσεις, γ) Ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων που δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις, δ) Λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες, ε) Ασθένειες προκαλούμενες από φυσικούς παράγοντες. Για την πλήρη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλεται το κείμενο του π.δ. 41/2012.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com