Αρ. Πρωτ. Δ17 Ε 5017657 ΕΞ 2012/19.04.2012 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας κ

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ. Δ17 Ε 5017657 ΕΞ 2012/19.04.2012
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ Ε’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. Νέγρη

Τηλέφωνο: 210-6987 476

FAX: 210-6987 489

Email: customs.value-dump@2001.syzefxis.gov.gr“>customs.value-dump@2001.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 19 Απριλίου 2012

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5017657 ΕΞ 2012

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες

(για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ: 1) Δ/νση Τελωνείων Αττικής & Θεσ/νίκης (Τμήματα Δασμο/τέας Αξίας)

2) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης

3) Ομοσπονδία Εκτ/στών Ελλάδος

ΘΕΜΑ: «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013151 ΕΞ 2012 / 22.03.2012 Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Δ.Υ.Ο, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις «Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 18.04.2012, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Απριλίου 2012, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, τον μήνα Μάιο 2012, εκτός αν κάποια τιμή αντικατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

Συνημμένα : σελίδες 2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α           ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com